Mikä ihmeen kiertotalouskeskus?

Jo useammasta suomalaiskaupungista löytyy kiertotalouskeskus. Odotettavissa on, että ajan myötä niitä ilmestyy maahamme lisää. Mikä oikein on kiertotalouskeskus ja mihin suuntaan ne kehittyvät tulevaisuudessa?

Kiertotalouskeskus on organisaatioiden keskittymä tai verkosto, jonka osapuolet tekevät yhteistyötä toistensa sivuvirtojen hyödyntämiseksi. Tämä tarkoittaa, että yksi organisaatio käyttää toiselle epäolennaisen resurssin oman toimintansa raaka-aineena. Sivuvirtojen hyödyntäminen edellyttää yritysten välistä yhteistyötä, joka puolestaan voi johtaa molemminpuoliseen liiketoiminnalliseen hyötyyn, kuten esimerkiksi kustannusten pienenemiseen tai lisätuottoon. Kiertotalouskeskus myös työllistää useita ihmisiä ja voi ylläpitää esimerkiksi kunnallistekniikkaa.

Usein kiertotalouskeskuksen organisaatiot ovat samalla alalla toimivia yrityksiä, jotka ovat keskittyneet paikallisesti toistensa läheisyyteen. Myös muun muassa nimillä kiertotalousalue, ekoteollisuuspuisto, kiertotalousyritysalue ja yrityspuisto kutsuttu keskittymä voi saada moninaisia muotoja ja toimimisen tapoja. Yleensä kiertotalouskeskus on jäsentynyt jonkinlaisen ytimen ympärille. Jonkinlainen keskusta pyörittävä taho sujuvoittaa yritysten välistä yhteispeliä sekä sivutuotteiden ja -virtojen hyödyntämistä. Olemassa olevia kiertotalouden keskittymiä löytyy eri nimillä jo muun muassa Helsingistä, Oulusta, Turusta ja Tampereelta.

Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset – tulevia kaupunkikeskuksia?

Kiinnostus resurssitehokkaita kiertotalouskeskuksia kohtaan on kasvussa niin kansalaisten, yritysten kuin valtioidenkin keskuudessa. Keskukset kehittyvät koko ajan ja luovat uusia toimintatapoja ja uudenlaista liiketoimintaa. Tulevaisuudessa kiertotalouskeskukset saattavat osallistua yhä enemmän niitä ympäröivien kaupunkien toimintaan ja niissä saattaa olla jopa omia kauppoja ja viihdepalveluita. 

Paikoin keskuksista onkin kehittynyt jo omia brändejään, joilla on vahva itsenäinen identiteettinsä. Tämä edesauttaa keskuksesta viestimistä niin yritysten kuin kansalaistenkin suuntaan. Esimerkiksi Ouluun kehittyvä Ruskon kiertotalouskeskus on brändännyt itseään kiertotalouden piilaaksoksi. Brändiin kuuluvat usein keskuksen kärkituotteet tai -palvelut ja niistä viestiminen. Myös keskuksen nimeäminen osuvasti ja mutkattomasti korostaa kiertotalouskeskusten roolia helposti lähestyttävänä alustana ja kannustaa moninaisia toimijoita kerääntymään yhteen. Tästä hyvä esimerkki on Turussa toimiva kiertotalouskeskus Topinpuisto.

Lähteet: Tampereen yliopistossa tehty kiertotalouskeskusselvitys (https://circhubs.fi/mika-ihmeen-kiertotalouskeskus/),

Rambollin Kiertokaarelle toteuttama Kiertotalouskeskuksen suunnittelu ja toteutus -hankkeen loppuraportti (Tulevaisuuden kiertotalouskeskus).

Lue seuraavaksi

Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tulevaisuuden vierailukeskuksen palvelut yrityksille

Kiertotalous tarjoaa yrityksille uuden tavan liiketoiminnan luomiseen ja ohjaa yrityksiä kestävämpään suuntaan. Moni yritys toteuttaa […]
Uutinen Kiertotalouskeskukset

6Aika: ILPO -hankkeessa kehitetään mallia ilmastopositiivisille yritysalueille ja arvoketjuille

Huhtikuussa alkaneessa 6Aika: ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeessa autetaan yrityksiä löytämään uusia, vähäpäästöisempiä ja […]
Tapahtuma Kiertotalouskeskukset

Materiaalikierrot ja toimijoiden vuorovaikutus kiertotaloudessa

Tampereen yliopisto järjesti 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka kokosi yhteen […]
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalousverkostoa yhteen nivovat ratkaisut johtavat parempaan yhteispeliin

Kiertotalousverkoston yhteinen kehittämistoiminta vaatii yhteisiä pelisääntöjä, menetelmiä ja työkaluja. Sen myötä saadaan aikaan ratkaisuja, joita […]
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouden vierailukeskuksessa tieto ja ihminen kohtaavat

Kiertotalouskeskusten yhteydessä toimivat vierailukeskukset tuovat kiertotaloutta tutuksi kuluttajille sekä alan toimijoita lähemmäs toisiaan. Kiertotalouden vierailukeskuksen […]
Tapahtuma Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouskeskus uusien kiertotalousinnovaatioiden alustana sekä biokaasun liikennekäytön mahdollisuudet – tuloksia 9.4.2019 pidetystä työpajasta

Huhtikuussa Oulussa ideoitiin toimintamallia Ruskon jätekeskukselle uusien kiertotalousinnovaatioiden alustana sekä pohdittiin biokaasun liikennekäytön mahdollisuuksia ja […]
Uutinen Kiertotalouskeskukset

ECO3-alueen ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kiertotalousmalli finaaliin European Business Awards -kilpailussa

Nokian kaupungin bio- ja kiertotalouden ECO3-yritysalueen ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhteinen kiertotalousmalli on valittu arvostetun […]
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Tervetuloa yhteiskehittämisen ihmeelliseen maailmaan!

Circhubs-hankkeessa on kehitetty kiertotalouskeskusten käyttöön TKI-toimintamalli. Mallin tarkoituksena on madaltaa kynnystä yritysten väliseen yhteistyöhön ja […]
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouskeskus yhdistää materiaaleja, prosesseja ja toimijoita kehittämään uutta liiketoimintaa

Monet jätekeskuksiin päätyvät materiaalit hyödynnetään edelleen tai jalostetaan uusiksi raaka-aineiksi. Kaatopaikkasijoittamisen sijaan materiaalijakeet päätyvät nykyisin […]
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Petri Järvensivu Tarasten Kiertotalousalue Oy:n toimitusjohtajaksi

Suomen Erityisjäte Oy kertoo tiedotteessaan 12.4.2019 että Petri Järvensivu (rkm) on nimitetty Tarasten Kiertotalousalue Oy:n […]