Jaa artikkeli

Mikä ihmeen kiertotalouskeskus?

30.08.2019 | CircHubs

Jo useammasta suomalaiskaupungista löytyy kiertotalouskeskus. Odotettavissa on, että ajan myötä niitä ilmestyy maahamme lisää. Mikä oikein on kiertotalouskeskus ja mihin suuntaan ne kehittyvät tulevaisuudessa?

Kiertotalouskeskus on organisaatioiden keskittymä tai verkosto, jonka osapuolet tekevät yhteistyötä toistensa sivuvirtojen hyödyntämiseksi. Tämä tarkoittaa, että yksi organisaatio käyttää toiselle epäolennaisen resurssin oman toimintansa raaka-aineena. Sivuvirtojen hyödyntäminen edellyttää yritysten välistä yhteistyötä, joka puolestaan voi johtaa molemminpuoliseen liiketoiminnalliseen hyötyyn, kuten esimerkiksi kustannusten pienenemiseen tai lisätuottoon. Kiertotalouskeskus myös työllistää useita ihmisiä ja voi ylläpitää esimerkiksi kunnallistekniikkaa.

Usein kiertotalouskeskuksen organisaatiot ovat samalla alalla toimivia yrityksiä, jotka ovat keskittyneet paikallisesti toistensa läheisyyteen. Myös muun muassa nimillä kiertotalousalue, ekoteollisuuspuisto, kiertotalousyritysalue ja yrityspuisto kutsuttu keskittymä voi saada moninaisia muotoja ja toimimisen tapoja. Yleensä kiertotalouskeskus on jäsentynyt jonkinlaisen ytimen ympärille. Jonkinlainen keskusta pyörittävä taho sujuvoittaa yritysten välistä yhteispeliä sekä sivutuotteiden ja -virtojen hyödyntämistä. Olemassa olevia kiertotalouden keskittymiä löytyy eri nimillä jo muun muassa Helsingistä, Oulusta, Turusta ja Tampereelta.

Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset – tulevia kaupunkikeskuksia?

Kiinnostus resurssitehokkaita kiertotalouskeskuksia kohtaan on kasvussa niin kansalaisten, yritysten kuin valtioidenkin keskuudessa. Keskukset kehittyvät koko ajan ja luovat uusia toimintatapoja ja uudenlaista liiketoimintaa. Tulevaisuudessa kiertotalouskeskukset saattavat osallistua yhä enemmän niitä ympäröivien kaupunkien toimintaan ja niissä saattaa olla jopa omia kauppoja ja viihdepalveluita. 

Paikoin keskuksista onkin kehittynyt jo omia brändejään, joilla on vahva itsenäinen identiteettinsä. Tämä edesauttaa keskuksesta viestimistä niin yritysten kuin kansalaistenkin suuntaan. Esimerkiksi Ouluun kehittyvä Ruskon kiertotalouskeskus on brändännyt itseään kiertotalouden piilaaksoksi. Brändiin kuuluvat usein keskuksen kärkituotteet tai -palvelut ja niistä viestiminen. Myös keskuksen nimeäminen osuvasti ja mutkattomasti korostaa kiertotalouskeskusten roolia helposti lähestyttävänä alustana ja kannustaa moninaisia toimijoita kerääntymään yhteen. Tästä hyvä esimerkki on Turussa toimiva kiertotalouskeskus Topinpuisto.

Lähteet: Tampereen yliopistossa tehty kiertotalouskeskusselvitys (https://circhubs.fi/mika-ihmeen-kiertotalouskeskus/),

Rambollin Kiertokaarelle toteuttama Kiertotalouskeskuksen suunnittelu ja toteutus -hankkeen loppuraportti (Tulevaisuuden kiertotalouskeskus).

Lue seuraavaksi

Uutinen KiertotalouskeskuksetLiiketoimintaa kiertotaloudesta

Lajitteluasemalla vastaanotettavien jätteiden koostumustutkimuksessa arvioitiin tavaroiden ja materiaalien kelpoisuutta uudelleenkäyttöön

Millaista uudelleenkäyttöpotentiaalia asukkailta lajitteluasemilla vastaanotettavalla jätteellä voisi olla Varsinais-Suomessa? Tähän kysymykseen lähdettiin etsimään vastauksia keväällä…
Puheenvuoro KiertotalouskeskuksetLiiketoimintaa kiertotaloudesta

CircHubs 2:n opit käytäntöön Kiertokaaren Mainiossa Kaupassa 

Kiertokaaren Ruskon jätekeskuksessa Oulussa avattiin toukokuussa 2022 talteenottopiste käyttökelpoiselle tavaralle ja Mainio Kauppa, jossa myydään…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Webinaareista oppeja ja kokemuksia yritysalueiden ilmastotyöhön

6Aika: ILPO —hanke on tarjonnut yrityksille tukea, tutkimuksia ja kokeilumahdollisuuksia vähähiilisen liiketoiminnan kehittämiseen keväästä 2020…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Ecolan toteutti kevennystäyttökokeilun Tarasten kiertotalousalueen kanssa

Ecolan toteutti kevennystäyttökokeilun Tarasteen kiertotalousalueen kanssa. Tavoitteena oli kokeilla Infra TR-tuhkaraetta ns. kevennystäytössä ja todentaa…
Tapahtuma Kiertotalouskeskukset

6Aika: ILPO -hankkeen tuloksia: ilmastopositiivisen yritysalueen malli | Webinaari 12.10

Tervetuloa kuulemaan, miten rakennetaan ilmastopositiivisia yritysalueita tiistaina 12.10 klo 9.00-10.15. Webinaarissa esitellään 6Aika ILPO Ilmastopositiiviset…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouden tekijät yhdistävät voimansa Vantaalla

Klusterityöskentelyssä julkiset ja yksityiset toimijat kokoontuvat yhteen kehittämään uusia ideoita alalleen. Vantaalla on nimetty viisi…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tampereen yliopisto selvittää kiertotalouskeskusten ilmastovaikutuksia – kohteina jätteenpoltto, tiili- ja betonimurske, bioöljyn tuotanto ja biokaasutus

Kun kiertotalouskeskuksissa otetaan käyttöön uusia ilmastovaikutuksia vähentäviä prosesseja ja raaka-aineita, avataan mahdollisuus myös uudenlaiselle liiketoiminnalle.…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Ilmastopolku johdattaa kohti konkreettisia päästövähennyksiä ja ilmastotekoja

Turussa Topinpuiston kiertotalouskeskukselle laaditaan ilmastopolku, jonka tavoitteena on löytää yhdessä alueen yritysten kanssa uusia vähäpäästöisempiä…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Ideoiden tulvasta tehokkaisiin päätöksiin

6Aika: ILPO-hankkeessa pyritään kunnianhimoiseen tavoitteeseen: ilmastopositiivisuuteen. Mentäessä kerralla pitkälle on matkalla paljon mahdollisuuksia kokeiltavaksi ja selvitettäväksi. Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) muiden hanketoimijoiden ohella pyrkii…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouskeskuksen ilmastopäästöt haltuun arvoketjuja tarkastelemalla

Kiertotalouskeskukset ovat keskeinen osa kaupunkiseutujen infrastruktuuria. Näitä alueita voisi kutsua kiertotalouden ”perälaudoiksi”, joiden kautta suuri…