6Aika: ILPO

Hankkeen nimi: 6Aika ILPO – Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut

Toteutusaika: 4/2020 – 3/2022

Ohjelma: Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteinen 6aika-strategia.

Hankepartnerit: Pääkoordinaattorina toimii Turun kaupunki. Osatoteuttajia ovat Business Tampere Oy, Lounais-Suomen jätehuolto Oy, Tampereen Yliopisto ja Vantaan kaupunki.

Rahoitus: 6aika-strategiaa ja sen kiertotaloushankkeet rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kuutoskaupungit, muut hanketoteuttajat sekä Suomen valtio.

Hankkeen tavoitteet ja toimet: 

Useat suomalaiset kaupungit toteuttavat yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa toimenpiteitä, jotka tähtäävät ilmastonmuutoksen hillintään ja hiilineutraaliin tulevaisuuteen. Hiilineutraalisuustavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan kaupunkien omia toimia, mutta niiden lisäksi tarvitaan mukaan asukkaat ja yritykset.

6Aika: ILPO -hanke tarjoaa yrityksille tukea vähäpäästöisemmän liiketoiminnan kehittämiseen Turussa, Vantaalla ja Tampereen seudulla.  Tuomme kentän toimijoita yhteen etsimään uusia ratkaisuja. Kehitämme päästölaskentaa ja hiilitiekarttoja eri arvoketjuille, yritysalueille ja kiertotalouskeskuksille pilottialueillamme Turun Topinpuistossa, Vantaalle rakentuvassa kiertotalousklusterissa ja Tampereen seudulla.

Kutsumme yrityksiä mukaan yhteistyöhön, joka voi sisältää sparrausta, tutkimuksia ja selvityksiä sekä innovaatioita tukevia kokeilupalveluhankintoja.

Yhteistyö voi liittyä johonkin näistä aiheista:

● päästöjen kompensointi ja hiilinielut

● päästölaskentamallit yritysten käytössä

● resurssitehokas liiketoiminta sekä arvo- ja palveluketjut

● vähähiiliset kuljetukset ja logistiikka

● arvoketjujen logistisen tiedon avaaminen, hallinta ja hyödyntäminen

Työn tuloksista johdetaan ilmastopositiivisen yritysalueen malli, jonka oppeja jaetaan osana Suomen kiertotalouskeskusten yhteistä CircHubs-verkostoa.

Lisätietoja

Outi Laikko, erityisasiantuntija, Turun kaupunki
+358 50 5590 799, outi.laikko@turku.fi