Puheenvuoro

Syksyn alussa käynnistyi kiinnostava kurssi, jossa Turun ammattikorkeakoulun, Turun Yliopiston sekä Åbo Akademin opiskelijat pääsivät yhdessä kehittämään kiertotalousinnovaatioita yritysten käyttöön. Erilaisia yrityscaseja oli kolme ja opiskelijat ryhmittäytyivät näiden ympärille oman kiinnostuksen mukaan.

Ryhmäytymisvaiheessa huomasimme olevamme kaikki inspiroituneita Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) tarjoamasta toimeksiannosta Topinojan Ohituskaista uudelleenkäyttöön -vastaanottopilotin käytön laajentamiseen ja rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön, joten meidän oli helppo muodostaa oma ryhmä.

Aloitustapaamista seurasi kahden viikon itsenäisen työskentelyn jakso, joka huipentui viikonlopun kestävään leiriin luonnon keskellä Juvankosken kesäkodissa. Hyvän seuran ja ihanan luonnon lisäksi leirillä iloa tuotti innostunut ja motivoiva tekemisen ilmapiiri. Kaikki osallistujat työskentelivät ahkerasti ideoiden parissa ja projekteja viimeisteltiin yön pikkutunteihin asti.

Kuva koskesta, joka oli aivan yöpymispaikkamme läheisyydessä. Kuva: Olga Rönkä

Ratkaisuja rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön ohjaukseen

LSJH:n toimeksianto koski Ohituskaista-hankkeen laajentamista rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöä varten. Tähän asti Ohituskaistalta on ohjattu uudelleenkäyttöön huonekaluja ja kodin pientavaraa. Lajitteluasemille päätyy ihmisten tuomina kuitenkin myös paljon erilaisia käytettyjä ja myös käyttämättömiä rakennusmateriaaleja, joille LSJH toivoisi löytyvän uudelleenkäyttökohteita sen sijaan, että ne päätyisivät materiaali- tai energiahyödyntämiseen kuten nyt. Uudelleenkäyttö kierrätyksen sijaan pidentäisi materiaalien elinikää ja vähentäisi kierrätysprosesseista syntyviä päästöjä.

Meidän toivottiin kehittävän ratkaisuja

  1. Logistisiin haasteisiin: Rakennusmateriaali on tilaa vievää ja raskasta tavaraa. Tämä muodostuu sitä suuremmaksi haasteeksi mitä enemmän rakennusmateriaaleja päätyy Topinojalle. Miten tilaongelman saisi ratkaistua?
  2. Palvelun näkyvyyteen ja kohdeyleisön löytymiseen: Meidän toivottiin kehittävän alusta, jonka avulla tavaran olisi helpompaa vaihtaa omistajaa ja sen liikkuminen olisi organisoidumpaa.

Nämä kaksi toivetta toimivat toimeksiantomme perustana, jonka ympärille lähdimme rakentamaan ratkaisuehdotustamme.

Lajitteluasemilla otetaan vastaan materiaaleja, joita voisi ohjata uudelleenkäyttöön energia- tai materiaalihyödyntämisen sijaan.

Kiertotalousleirillä kilpailtiin muita pienryhmiä vastaan ja osalla oli työn alla sama toimeksianto kuin meillä. Halusimme siis onnistuneen innovaation lisäksi löytää tuoreen ja uniikin kulman projektillemme, jolla erottuisimme muista ryhmistä. Ratkaisuksemme muodostui seitsemästä moduulista rakentuva kokonaisuus.

Ajattelimme alustan toimivan alkuun verkkokaupan tyylisenä alustana ja tämän jälkeen alustaan voitaisiin lisätä erilaisia toimintoja, joilla alustan yhteistyötoimijat pystyisivät mainostamaan uusiokäyttötuotteitaan ja palveluitaan alustalla.

Verkkokaupat ja esimerkiksi erilaiset nettikirpputorien tyyppiset alustat ovat varmasti kaikille tuttuja. Toisessa tavara liikkuu yritykseltä yksityishenkilölle, kun taas toisessa tavara liikkuu, ilman valvontaa, yksityishenkilöltä toiselle. Suunnittelemallamme LSJH:n alustalla materiaali vaihtaisi omistajaa organisoidusti yksityishenkilöltä yritykselle, tällä oli vaikutusta ratkaisujen toteutusmahdollisuuksiin. Pyrimmekin ideoimaan tätä varten erilaisia tapoja, joilla alustan luotettavuutta pystyttäisiin varmistamaan, kuten mahdollisuus yrityksille arvioida materiaalia toimittavat käyttäjät palvelun käytön jälkeen.

Tämän kaiken jälkeen ratkaistavaksi jäi vielä kysymys logistiikasta. Yksi ratkaisumme tähän oli mahdollisuus materiaalin liikkumiseen suoraan yksityishenkilöltä yritykselle. Näin materiaali pysyisi alun alkaenkin poissa Topinojalta ja vapauttaisi tilaa. Toinen ideamme oli kiertävä keräysauto, johon saimme inspiraation LSJH:n pop-up -lajitteluasemista ja kirjastoauton toimintaperiaatteesta.  

Toimivaa tiimityöskentelyä

Vaikka kurssi oli lyhyt, se tarjosi meille arvokkaita oppeja ryhmätyöstä. Kilpailutilanteesta huolimatta kaikista kurssilaisista muodostui yhtenäinen ryhmä ja kurssille syntyikin positiivinen ja innostava ilmapiiri. Kurssi tarjosi onnistuneen kokemuksen ryhmädynamiikan muodostamisesta ja sen osana toimimisesta. Kartutimme arvokasta kokemusta siitä, millaista on työskennellä intensiivisesti uusien ihmisten kanssa ja osoitimme, että lyhyessäkin ajassa voi saavuttaa merkittäviä tuloksia.

Jo kurssin alkuvaiheessa avoimuus ja aktiivinen ideoiden jakaminen loivat innostavan yhteishengen, jossa oli helppo käydä vilkastakin keskustelua. Näistä keskusteluista esiin nousseet ideat kehittyivät vähitellen konkreettisiksi ratkaisuiksi, koska onnistuimme löytämään luontevasti yhteisiä työtapoja ja hioutumaan nopeasti toimivaksi tiimiksi.

Tiimityöskentelymme perustui avoimeen ja tukevaan ilmapiiriin, mikä helpotti yhteistyötämme ja vaikutti positiivisesti projektin tuloksiin. Jokainen tiimin jäsen antoi oman arvokkaan panoksensa. Pystyimme hyödyntämään toistemme vahvuuksia ja opimme myös toisiltamme uusia tapoja ilmaista itseämme.

Vaikka voitto ei tällä kertaa osunut kohdalle, kokonaisuudessaan kurssi laajensi tietämystämme ryhmätyöstä ja vahvisti tiimityöskentelytaitojamme.

Miten tekemiseen vaikutti se, että kyseessä oli todellinen yrityscase?

Oikea asiakas toi erilaisen ulottuvuuden projektille. Motivaatio pysyi korkealla, koska tiesimme, että jos ehdotuksemme on hyvä, siitä on asiakkaalle hyötyä. Parasta olisi, jos edes joitain ideoimiamme asioita otettaisiin käyttöön LSJH:ssa.

Keskustelimme paljon esimerkiksi siitä, kuinka todennäköistä on, että ehdottamamme asiat toimivat, jos LSJH päättää niitä toteuttaa. Huomasimmekin tässä keskustelussa, että uudelleenkäyttöön liittyy paljon myös totuttujen ajattelutapojemme muuttamista ja kaikki ratkaisut eivät todennäköisesti tule heti toimimaan suurella volyymillä, koska me kuluttajat olemme tottuneet tietynlaisiin kuluttamisen tapoihin. Vanhoista tavaroista tehdyllä uudella tuotteella ei välttämättä ole aivan yhtä suurta potentiaalista asiakaskuntaa kuin uusilla, muodikkailla tuotteilla.

Parasta projektissa oli se, että sen päätteeksi saimme kommentteja myös LSJH:lta. Erityisen hienoa oli kuulla, että olimme onnistuneet tuomaan esille sellaisia asioita, joita LSJH vie eteenpäin. Eli mahdollista on, että tulevaisuudessa jotkut projektin aikana kehittämämme ratkaisut tulevat jossain muodossa osaksi LSJH:n toimintaa.

Kirjoittajat Annukka Kinnari, Olga Rönkä ja Lauri Haapanen ovat tietotekniikan ja energia- ja ympäristötekniikan opiskelijoita Turun ammattikorkeakoulusta.

Lue lisää Ohituskaista uudelleenkäyttöön- hankkeesta: Turun Topinpuistoon avataan Ohituskaista uudelleenkäyttöön – CircHubs

Kuva: Olga Rönkä

Ohituskaistalla säästettiin 258 000 kg luonnonvaroja viime vuonna 

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) alueen asukkaat ohjasivat Topinojalla sijaitsevan Ohituskaista uudelleenkäyttöön -vastaanottopisteen kautta 1 433 tavaraa…

Hae kokeilemaan uutta kiertotalouden tuote- tai palveluideaa!

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) pyytää yrityksiltä ehdotuksia tuote- tai palveluideoista kokeiltavaksi Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeessa. Toteutettavissa kokeiluissa…

Kokemuksia kiertotalousleiriltä – innovaation kehittämistä kouluprojektina Topinojan Ohituskaistalle

Syksyn alussa käynnistyi kiinnostava kurssi, jossa Turun ammattikorkeakoulun, Turun Yliopiston sekä Åbo Akademin opiskelijat pääsivät…