6Aika: Circhubs 2

Hankkeen nimi: 6Aika CircHubs2 

Toteutusaika: 6/2021 – 5/2022 

Ohjelma: Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteinen 6aika-strategia

Hankepartnerit: Pääkoordinaattorina toimii Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja osatoteuttajana Kiertokaari Oy.  

Rahoitus: 6aika-strategiaa ja sen kiertotaloushankkeet rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kuutoskaupungit, muut hanketoteuttajat sekä Suomen valtio. 

Hankkeen tavoitteet ja toimet:  

Kehitämme hankkeen aikana kotimaista ”kiertotalousmyymäläkonseptia”, eli uudenlaista toiminta- ja palvelualustaa kiertotaloudelle. Konsepti luo mallin, jonka avulla voidaan suunnitella konkreettista ”kiertotalousmyymälän” toteutusta. Asiakas voi hankkia upcycling-tuotteita, tai hyödyntää jakamistaloutta sekä kehittää omia taitoja tuotteiden korjaamiseen ja tuunaamiseen.  

6Aika: CircHubs2 -hanke tarjoaa yrityksille tukea kierto- ja jakamistalouden liiketoiminnan kehittämiseen Turussa ja Oulussa. Tuomme kentän toimijoita yhteen kehittämään uusia upcycling- ja kiertotalous liiketoimintamalleja, jotka tukevat materiaalivirtojen uusiokäyttöä ja jalostusta sekä mahdollistaa tuotteiden ja arvokkaiden materiaalien kierrossa pysymisen mahdollisimman pitkään. Kehitämme kiertotalouden innovaatioita ja yhteistä ”kiertotalousmyymälä”  toimintamallia Turussa ja Oulussa. 

Kutsumme yrityksiä mukaan yhteistyöhön, joka voi sisältää sparrausta, yhteiskehittämistä ja asiakkaiden tarpeiden kartoittamista.  

Yhteistyö voi liittyä johonkin näistä aiheista: 

● Kiertotalouden upcycling tuotteiden ja palvelujen liiketoiminnan kehittämistä 

● Selvitetään jäte- ja materiaalivirtojen omistajuuden arvomallia 

● Asiakkaiden tarpeiden selvitystä kiertotalousmyymälälle 

●  ”Kiertotalousmyymälä” konseptin toimintamallin ja liiketoiminnan kehittämistä 

Työn tuloksia ja oppeja jaetaan yhteistyökumppaneiden kesken sekä osana Suomen kiertotalouskeskusten yhteistä CircHubs-verkostoa ja kanavia hyödyntäen.

Lisätietoja

Miia Jylhä, tutkimus- ja kehitysvastaava, Lounais-Suomen Jätehuolto
020 728 2114, miia.jylha@lsjh.fi