Jaa artikkeli

Kiertotalouden tekijät yhdistävät voimansa Vantaalla

17.09.2021 | CircHubs

Klusterityöskentelyssä julkiset ja yksityiset toimijat kokoontuvat yhteen kehittämään uusia ideoita alalleen. Vantaalla on nimetty viisi kärkiklusteria, joista yksi keskittyy kiertotalouteen. Siihen on lähtenyt mukaan jo yli kaksikymmentä yritystä. Artikkeli on alun perin julkaistu kiertotalouden erikoislehti Uusiouutisissa 5/2021.

Mitä syntyy, kun joukko kiertotaloudesta kiinnostuneita yrityksiä, yhteisöjä ja oppilaitoksia kokoontuu vaihtamaan ajatuksia? Ainakin uusia ideoita ja parhaimmillaan myös konkreettisia yhteishankkeita, joilla materiaalikierto tehostuu, jätteen määrä vähenee ja päästöt pienenevät.

Tämä on ideana Vantaan kiertotalousklusterissa, jota on rakennettu viime vuoden lopulta alkaen.

Klusteri tarkoittaa yhteenliittymää, jossa kullekin osallistujalle on hyödyllisempää kuulua joukkoon kuin toimia yksin. Tiettyjen teemojen ympärille kootaan saman alan toimijoita, joilla on yhteisiä intressejä, selittää erityisasiantuntija Panu Vuorimaa. Vuorimaa on vetänyt Vantaan kaupungin klusterityötä toukokuun alusta.

Vantaalla niin sanottuja kärkiklustereita on nimetty viisi: ruoan, kiinteistöjen, kiertotalouden ja lentorahdin alalle sekä korkean osaamisen tuotantoon.

”Vaikka kiertotalous on oma klusterinsa, se on toisaalta myös läpileikkaava teema, joka ulottuu kaikkien muiden klustereiden alueelle”, Vuorimaa sanoo. Se liittyy yhtä lailla ruoantuotantoon, tehokkaaseen tilankäyttöön kuin logistiikkaankin.

Eristysasiantuntija Panu Vuorimaa, Vantaan kaupunki.

Tavoitteena itseohjautuva ekosysteemi

Kiertotalousklusteria on rakennettu osana 6Aika: ILPO -hanketta, jossa kehitetään ilmastopositiivisia yritysalueita ja arvoketjuja Vantaan lisäksi Turussa ja Tampereella.

Hanke on Vuorimaan mukaan ollut klusterille hyvä alkusysäys. Nyt on saatu koottua kiinnostuneiden verkosto. Mukaan ovat lähteneet esimerkiksi Vantaan Energia, HSY, VTT, Remeo, Lassila & Tikanoja, Stena Reycling, Rudus, Delete, Rosk’n Roll sekä ammattikorkeakoulut Laurea ja Metropolia.

Julkiset toimijat ja yksityiset yritykset muodostavat klusterin perusakselin, mutta Vuorimaa pitää myös oppilaitosten roolia kiinnostavana. Opiskelijat voivat päästä esimerkiksi tekemään opinnäytetöitään hankkeissa, ja kertyvä tieto vie osaltaan ideoita eteenpäin.

Toiminnan runko ovat neljästä kuuteen kertaa vuodessa järjestettävät verkostokokoontumiset. Niistä kumpuavien ideoiden ympärille voi syntyä erilaista hankekohtaista yhteistyötä, josta aina jokin yritys tai yhteisö ottaa vetovastuun. Saatuja kokemuksia ja oppeja jaetaan sitten taas yhteisissä tapaamisissa.

Tarkoitus on, että klusterista kehittyisi ajan myötä itseohjautuva ekosysteemi.

”Rakennusvaiheessa kaupungilla on tehtävä koollekutsujana ja aloitteellisena voimana. Jatkossa se voima toivon mukaan siirtyy veturiyrityksiin ja -yhteisöihin, jotka vievät toimintaa omaehtoisesti eteenpäin”, Vuorimaa sanoo.

Yhteistyöllä uutta liiketoimintaa

Mitä yksittäinen yritys sitten saa verkostoitumisesta? Keskeinen houkuttava tekijä on toki se, että yhteistyö voi poikia uutta liiketoimintaa.

Jos yritys vaikkapa tuottaa joka päivä tietyn määrän teollisuusjätettä, on järkevää lähteä miettimään, voisiko joku keksiä sille hyötykäyttöä. Kenties siitä voisi jalostaa kokonaan uuden tuotteen?

Ruokaklusterissa on jo toteutunut muun muassa hanke, jossa leipomon hävikkileivästä on pantu olutta. Malli on Vuorimaan mukaan kiertotalousnäkökulmastakin hyvä esimerkki.

”Siinä toteutuu hyvin se ajatus, miten yhden jäte on toisen elinkeino.”

Kilpailunäkökohdat saattavat Vuorimaan mukaan jarruttaa joidenkin intoa osallistua: kaikkia ajatuksia ei ehkä haluta jakaa yhteisellä foorumilla. Ainakin yleisemmän tason keskusteluun malli on kuitenkin nähty toimivaksi.

Mukana on kiertotalouden konkareita, mutta hitaammin vastuullisuustyöhön heränneellekin yritykselle verkosto voisi olla matalan kynnyksen tapa tulla kuulemaan muiden näkemyksiä. Foorumi tarjoaa ideoita ja työkaluja, joilla edetä omassa toiminnassa kohti jätteettömyyttä ja hiilineutraaliutta.

”Harva yritys pystyy enää toimimaan niin, ettei kiertotalouden mahdollisuuksia olisi jotenkin huomioitu”, Vuorimaa huomauttaa.

Anna Tommola / Noon Kollektiivi

Lue seuraavaksi

Uutinen KiertotalouskeskuksetLiiketoimintaa kiertotaloudesta

Lajitteluasemalla vastaanotettavien jätteiden koostumustutkimuksessa arvioitiin tavaroiden ja materiaalien kelpoisuutta uudelleenkäyttöön

Millaista uudelleenkäyttöpotentiaalia asukkailta lajitteluasemilla vastaanotettavalla jätteellä voisi olla Varsinais-Suomessa? Tähän kysymykseen lähdettiin etsimään vastauksia keväällä…
Puheenvuoro KiertotalouskeskuksetLiiketoimintaa kiertotaloudesta

CircHubs 2:n opit käytäntöön Kiertokaaren Mainiossa Kaupassa 

Kiertokaaren Ruskon jätekeskuksessa Oulussa avattiin toukokuussa 2022 talteenottopiste käyttökelpoiselle tavaralle ja Mainio Kauppa, jossa myydään…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Webinaareista oppeja ja kokemuksia yritysalueiden ilmastotyöhön

6Aika: ILPO —hanke on tarjonnut yrityksille tukea, tutkimuksia ja kokeilumahdollisuuksia vähähiilisen liiketoiminnan kehittämiseen keväästä 2020…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Ecolan toteutti kevennystäyttökokeilun Tarasten kiertotalousalueen kanssa

Ecolan toteutti kevennystäyttökokeilun Tarasteen kiertotalousalueen kanssa. Tavoitteena oli kokeilla Infra TR-tuhkaraetta ns. kevennystäytössä ja todentaa…
Tapahtuma Kiertotalouskeskukset

6Aika: ILPO -hankkeen tuloksia: ilmastopositiivisen yritysalueen malli | Webinaari 12.10

Tervetuloa kuulemaan, miten rakennetaan ilmastopositiivisia yritysalueita tiistaina 12.10 klo 9.00-10.15. Webinaarissa esitellään 6Aika ILPO Ilmastopositiiviset…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tampereen yliopisto selvittää kiertotalouskeskusten ilmastovaikutuksia – kohteina jätteenpoltto, tiili- ja betonimurske, bioöljyn tuotanto ja biokaasutus

Kun kiertotalouskeskuksissa otetaan käyttöön uusia ilmastovaikutuksia vähentäviä prosesseja ja raaka-aineita, avataan mahdollisuus myös uudenlaiselle liiketoiminnalle.…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Ilmastopolku johdattaa kohti konkreettisia päästövähennyksiä ja ilmastotekoja

Turussa Topinpuiston kiertotalouskeskukselle laaditaan ilmastopolku, jonka tavoitteena on löytää yhdessä alueen yritysten kanssa uusia vähäpäästöisempiä…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Ideoiden tulvasta tehokkaisiin päätöksiin

6Aika: ILPO-hankkeessa pyritään kunnianhimoiseen tavoitteeseen: ilmastopositiivisuuteen. Mentäessä kerralla pitkälle on matkalla paljon mahdollisuuksia kokeiltavaksi ja selvitettäväksi. Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) muiden hanketoimijoiden ohella pyrkii…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouskeskuksen ilmastopäästöt haltuun arvoketjuja tarkastelemalla

Kiertotalouskeskukset ovat keskeinen osa kaupunkiseutujen infrastruktuuria. Näitä alueita voisi kutsua kiertotalouden ”perälaudoiksi”, joiden kautta suuri…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tulevaisuuden vierailukeskuksen palvelut yrityksille

Kiertotalous tarjoaa yrityksille uuden tavan liiketoiminnan luomiseen ja ohjaa yrityksiä kestävämpään suuntaan. Moni yritys toteuttaa…