Contact information form

Contact us via the form below, when you want to propose cooperation or get involved in the action.

Data Bank

Here you’ll be able to find background information to support innovation of circular economy solutions. Information has been collected on several areas, such as industrial and community waste and by-product material flows. For example, region-specific annual quantity estimates for materials have been collected for the six-city areas in order to delineate market areas and volumes. Businesses can utilise this information when considering new business opportunities.

Contact details

6Aika: Future circular economy hubs in Finland (CircHubs) project started in May 2017 and is being coordinated by Business Tampere. The project’s goal is to find new business activities and business models in the circular economy as well as new partnerships and a new kind of collaboration in the six largest metropolitan areas. An additional goal is to support the commercialisation of innovations which are related to the circular economy.

The circular economy hubs of the 6Aika cities act as pilot platforms for the project. In the project, a network of circular economy hubs with an efficient and open flow of information is being built. At the same time, the strengths of different areas are supported and the circular economy teamwork between cities is deepened. With the help of cooperation and openness, overlapping projects and development work are avoided and the synergies between various areas can be better utilised.

Action new test

testing testing

Hiedanranta

In the future, there will be homes for 25,000 residents and 10,000 jobs at Hiedanranta. Hiedanranta will be the attractive western centre of Tampere, where it is pleasant to live, work and spend leisure time. New ideas, experiments and urban culture flourish at Hiedanranta. Smart and sustainable solutions will facilitate the daily life of the residents. The future lakeside district will be located a convenient tramway ride away from the city centre.

The city district will be created together with residents, businesses and communities. Hiedanranta will be a platform for experiments and projects that promote smart and sustainable solutions and circular economy. Sectors of the development work include planning of the city district, smart & sustainable platforms and temporary Hiedanranta activities.

When completed, the city district of Hiedanranta will produce more resources than it consumes. In order to attain this ambitious objective, new solutions must be developed together. For businesses, Hiedanranta provides a place and an opportunity to test and develop services and solutions of a future city.

Take a look at the ecosystem here.

Website
Hub location
Coordination Business Tampere https://businesstampere.com/

Taraste

Taraste area at the border of Tampere and Kangasala is developing as a novel circular economy hub in Tampere Region. Tammervoima waste-to-energy incineration plant and a regional waste management center is already situated in the area and new companies are warmly welcomed.Tarasten Kiertotalousalue Ltd. is responsible for Taraste area development.

Hub location
Coordination Business Tampere https://businesstampere.com/

 

Current

You’ll be able to find some of our current news here, as well as information about past and forthcoming international events.

Action

We offer services in various areas including finding utilisation targets for material flows which are destined for landfill, starting up business operations in the circular economy, and creating networks. Below you will be able to find opportunities which may be interesting to you, organised by subject matter.

We provide services all over Finland, please see contact details.

Building the circular economy

6Aika: Future circular economy hubs in Finland (CircHubs) is at your service when you want to be part of the breakthrough of the circular economy. We want to support the increase of business relating to the circular economy, foster the creation of new partnerships, and strengthen cooperation. Get to know us and join our network!

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä Nimi: Business Tampere c/o Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy/ 2650662‐4 Yhteystiedot: Kelloportinkatu 1 B, 33100 Tampere

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Nimi: Pirkko Eteläaho Yhteystiedot: Kelloportinkatu 1 B, 33100 Tampere puh. +358 40 630 4840

3. Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyperuste Business Tampereen koordinoima 6Aika-hanke ”Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset” on usean eri osatoteuttajan yhteinen projekti. Osatoteuttajia ovat Business Tampereen lisäksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), Lounais-Suomen jätehuolto (LSJH) ja Kiertokaari Oy. Hankkeessa edistetään kuutoskaupunkien kiertotaloustoimijoiden verkostoitumista ja hankkeessa tuotetaan tietoa sekä järjestetään erilaisia työpajoja julkisten toimijoiden sekä yritysten tarpeisiin. Verkostojen luomiseksi ja ylläpitämiseksi käsittelemme yritysten sekä julkisten toimijoiden edustajina toimivien henkilöiden henkilötietoja. Tietojen käsittelyn tarkoituksena on kohdeorganisaation ja hankkeen osatoteuttajien välisen suhteen luominen, ylläpito, hankkeen toiminnasta ja tapahtumista tiedottaminen ja asiantuntijatiedon tarjoaminen yrityksille kohdennettujen työpajojen muodossa.

4. Rekisterin tietosisältö Rekisteröitäviä tietoja ovat: • Nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite) • Yrityksen edustajan ilmoittamat tiedot yrityksen toiminnasta

5. Säännönmukaiset tietolähteet Tietoja hankitaan: • Rekisteröidyltä itseltään sähköisen haku-/yhteystietolomakkeen kautta, sekä sähköpostitse.

6. Henkilötietojen vastaanottajat / vastaanottajaryhmät ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Henkilötietoja voidaan luovuttaa seuraaville projektissa työskentelevillä henkilöille: Nimi: Meeri Hilli Yhteystiedot: Ruskonniityntie 10 90620 Oulu puh. 040 637 1687 Nimi: Tuomas Alijoki Yhteystiedot: Kuormakatu 17 20380 Turku puh. 040 867 0195 Muut henkilötietojen käsittelijät: Luova toimisto Ranka Oy Ketokatu 8 90140 Oulu puh. 050 3434 967 Luova Toimisto Ranka Oy käsittelee tietoja vain sopimuksen täyttämisen mukaisessa tarkoituksessa ja laajuudessa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

8. Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus. Rekisteröidyn oikeudet: • saada tietoa omien henkilötietojensa käsittelystä • päästä tarkistamaan rekisterin sisältämät omat henkilötietonsa • oikaista tietoja • poistaa omat tietonsa • rajoittaa tietojensa käsittelyä • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen • vastustaa tietojen käsittelyä Kun rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan rekisteröitynä, hänen tulee lähettää tarkastuspyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 2). Mikäli rekisteröity kokee, että hänen henkilötietojensa käsittely ei ole asianmukaista, hänellä on oikeus valittaa kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html).

9. Henkilötietojen säilyttämisaika Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin on tarpeen selosteessa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Arvioimme rekisterien ajantasaisuutta säännöllisesti toiminnassamme.

10. Henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus Rekisterinpitäjän on ilmoitettava kaikenlaisista tehdyistä henkilötietojen oikaisuista, poistoista tai käsittelyn rajoituksista jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa. Rekisterinpitäjän on myös ilmoitettava rekisteröidylle näistä vastaanottajista, jos rekisteröity sitä pyytää.

Yhteystietolomake

Ota yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta kun haluat ehdottaa yhteistyötä tai mukaan toimintaan.

Topinpuisto

Topinpuisto is a circular economy network and hub in Turku launched in 2016. Network of 15 organizations implement efficient public-private cooperation in circular economy and waste management.Topinpuisto has expertise in e.g. textile recycling, municipal and company waste management, biogas production, recycling of industrial metals, circular economy education and collaborative R&D projects.

Services are developed through R&D projects in cooperation with companies, universities and authorities of Turku region, offering possibilities for university students to work with circular economy throughout their studies. Topinpuisto circular economy hubs’ good infrastructure and competitive location alongside the E18 motorway offers connections to docks, airport and other major cities in southern Finland. Topinpuisto has a Visitor Centre which offers a pedagogic approach to circular economy and possibilities to host delegation visits.

Please contact:

Sini Ilmonen
sini.ilmonen@lsjh.fi
+358 40 8670 139

Website: www.topinpuisto.fi

General brochure

Hub location

Coordination: Lounais-Suomen jätehuolto https://www.lsjh.fi/en/

Ruskonniitty

Kiertokaari is a municipal waste management company in Oulu serving a total of approximately 300 000 residents within 13 municipalities in Northern Ostrobothnia area. Located at Rusko waste center, Kiertokaari’s most important functions are municipal waste management, biogas production, waste counselling and circular economy training for various target groups, material recycling and collaborative R&D projects.

Ruskonniitty pilot area and Visitor Centre are at preliminary planning phase. Ruskonniitty’s idea is to make it easier for circular economy companies to test their innovations and processes, and to help new companies at their start-up –phase. Via Ruskonniitty pilot area Kiertokaari wants to act as an innovation platform and make it easier to create new circular economy business models.

Website (in finnish)
Hub location
Coordination Kiertokaari https://kiertokaari.fi/

Ekomo

Ekomo eco-industrial center is a resource efficient area facilitated by Helsinki Region Environmental Services (HSY). HSY is a municipal body, which produces waste management, water services, and environmental information in the Helsinki region. Ekomo builds around HSY’s waste management center and several circular economy businesses by private companies.

The most important processes in the waste management center are the treatments of biowaste to biogas energy and ashes and slag from waste-to-energy power plant. Business activities in the area include for example asphalt recycling plant and development of gaseous emission sensor technology. Ekomo aim is to operate as a platform that connects the players, enables business activities and accelerates research, development and innovations in the field of circular economy.

Website
Hub location
Coordination: Helsinki Region Environmental Services Authority HSY https://www.hsy.fi/en/

Hiedanranta

In the future, there will be homes for 25,000 residents and 10,000 jobs at Hiedanranta. Hiedanranta will be the attractive western centre of Tampere, where it is pleasant to live, work and spend leisure time. New ideas, experiments and urban culture flourish at Hiedanranta. Smart and sustainable solutions will facilitate the daily life of the residents. The future lakeside district will be located a convenient tramway ride away from the city centre.

The city district will be created together with residents, businesses and communities. Hiedanranta will be a platform for experiments and projects that promote smart and sustainable solutions and circular economy. Sectors of the development work include planning of the city district, smart & sustainable platforms and temporary Hiedanranta activities.

When completed, the city district of Hiedanranta will produce more resources than it consumes. In order to attain this ambitious objective, new solutions must be developed together. For businesses, Hiedanranta provides a place and an opportunity to test and develop services and solutions of a future city.

Take a look at the ecosystem here.

Website
Hub location
Coordination Business Tampere https://businesstampere.com/

ECO3

An innovative, industrial-scale, multidisciplinary bio- and circular economy business area, ECO3, is being built in the excellently located Kolmenkulma business park, situated in the Finnish growth corridor near Tampere. The core of the industrial activity is being formed from bio- and circular economy companies. i.e. nutrient, wood and technical cycles as well as smart & renewable energy solutions. These activities offer possibilities to many other tech and service companies in the bio- and circular economy, water-economy and energy field.

From this area of independent organizations, a new creative ecosystem has developed, which exceeds traditional sector boundaries, and in which one person’s waste is another’s commodity. This nationally significant competence centre works simultaneously as a demonstration and pilot environment, which we develop by co-operating with both domestic and foreign companies, as well as universities. We offer companies co-operation, shared resources, concepts, platform services and joint visibility.

Take a look at the ecosystem here.

Website
Hub location
Coordination Business Tampere https://businesstampere.com/

 

In English

Introduction

Circhubs is a network of six circular economy hubs located in six major city regions in Finland. The network includes Ekomo in Helsinki metropolitan area, Topinpuisto in Turku, Kolmenkulma & Taraste & Hiedanranta in Tampere area and Ruskonniitty in Oulu. Each hub is regionally crucial site where significant material flows and expertise meet.

Development of the hubs is coordinated by regional waste management companies and business developers. Coordinators work together towards common goals. The main goal is to provide possibilities to companies to start new businesses and try out innovations based on circular economy. The Circhubs network offers insight to and experience in e.g circular economy concepts, functional municipal waste management, cleantech, various R&D projects, visitor activities and efficient public-private cooperation.

Hubs are platforms where ideas are shared openly and efficiently. Network supports the development of strengths of each circular economy hub and deepens the cooperation between city regions involved.
Cooperation is implemented through Circhubs-project which is a collaboration project of the six biggest cities in Finland funded by European regional development fund (code A72829).

Check out our introduction video from YouTube

 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed arcu lorem, scelerisque ut orci ut, pulvinar vehicula nunc. Fusce porta blandit felis in eleifend. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In quam lectus, egestas a convallis eget, convallis ac nulla. Quisque efficitur nisi arcu, ut faucibus dolor laoreet a. Proin id aliquet magna. Nulla facilisi. Vestibulum porta nulla id nisl venenatis efficitur. Integer ullamcorper rhoncus erat, id luctus nibh. Integer sed mauris vitae nisi tempus elementum. Aliquam congue ultrices quam, et finibus mauris. Maecenas a leo sed lacus sodales tristique nec nec nisl. Aliquam nec nisl faucibus, congue tellus id, congue mi.

Donec tincidunt vehicula sem. Praesent egestas porta ultricies. Quisque in imperdiet ipsum. Integer quis pulvinar quam. Phasellus sagittis augue non rhoncus eleifend. Duis a magna mattis, semper elit sit amet, consequat elit. Ut mattis ex eu massa tincidunt, ut dignissim purus feugiat. Sed interdum sed arcu vel dapibus. Fusce at elit vestibulum nisi ultricies condimentum. Mauris imperdiet sem eros, sit amet dapibus nisi convallis semper. Nullam pharetra dui sed rutrum commodo. Etiam a tristique lorem.

Aenean in sapien non odio venenatis consequat. Suspendisse eu tincidunt sapien, ultricies mollis sapien. Ut finibus ipsum quis mi faucibus, et porttitor urna cursus. Suspendisse potenti. Nullam aliquam sapien lorem, sit amet pellentesque metus ornare non. Phasellus sed pharetra enim. Mauris consectetur tortor enim, non efficitur ex commodo vitae. Phasellus fermentum vulputate blandit. Vestibulum vel tortor vitae libero facilisis mattis in nec nisi. Phasellus enim neque, eleifend eget risus vel, volutpat ornare odio. Integer luctus ligula a odio posuere, sodales tempus enim facilisis.

Proin quis libero sed ex consectetur rhoncus quis et arcu. Ut enim velit, ornare sed dui non, euismod aliquet libero. Phasellus rhoncus nulla sed ultricies malesuada. Vestibulum egestas lacinia urna, et vestibulum ligula molestie eu. Vestibulum a justo rutrum ex ultrices molestie at non odio. Nulla semper cursus egestas. Duis porta sit amet eros sed gravida. Proin vitae imperdiet dui, eget iaculis ex. Integer luctus ex sem, non vulputate est mattis vel. Nulla mattis nunc sed nunc suscipit, mattis luctus elit pellentesque. Nunc a fringilla lectus. Sed elit justo, sagittis ac commodo sed, hendrerit in turpis. Donec tincidunt mauris vitae urna elementum, et cursus magna interdum.

Tähän tulee otsikko

Tähän tulee tekstiä

fgvjhjbhjjhb

Tietopankki

Tietopankkiin on koottu Circhubin toteuttamien työpajojen, kokeilujen ja selvitysten tulokset. Tuloksiamme käytetään kiertotalousratkaisujen innovoinnin tueksi.

Medialle

6Aika-viestinnän tarkempi logo-ohjeistus ja graafiset ohjeet löytyvät tästä linkistä.

6Aika-logo

Värillinen/color: 6aika-tunnus-RGB-C.png
Musta/black: 6aika-tunnus-RGB-B.png

EU-lippulogo

Vipuvoimaa EU:lta

Ladattavat lippu- ja Vipuvoimaa EU:lta logot rakennerahaston sivuilta.

Uudenmaan liiton logo

Ladattavissa Uudenmaan liiton sivuilta.

Yhteystiedot

6Aika – Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hanke lähti liikkeelle toukokuussa 2017 ja sitä koordinoi Business Tampere. Hankkeen tavoitteena on löytää kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja sekä uusia kumppanuuksia ja uudenlaista yhteistyötä 6Aika-kaupunkien alueille. Lisäksi tavoitteena on tukea kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden kaupallistamista.

6Aika-kaupunkien kiertotalouskeskukset toimivat hankkeen pilottialustoina. Hankkeessa rakennetaan kiertotalouskeskusverkostoa, jossa tiedonkulku on tehokasta ja avointa. Samalla tuetaan eri alueiden vahvuuksia sekä syvennetään kiertotalousyhteistyötä kaupunkien välillä. Yhteistyön ja avoimuuden keinoin vältytään päällekkäisiltä projekteilta ja kehitystyöltä ja pystytään parhaiten hyödyntämään eri alueiden väliset synergiat.

Toteutamme palveluita koko Suomen laajuisesti. Ota yhteyttä hakulomakkeella!

Kiertotalous

Kiertotalous muuntaa elinkaarensa lopussa olevat tuotteet uudeksi resurssiksi ja vähentää siten merkittävästi syntyvän jätteen määrää sekä sulkee materiaali- ja energiakiertoja teollisuuden prosesseissa. Kuluttajien rooli kiertotaloudessa teollisten toimijoiden lisäksi on merkittävä. Tavaroiden valmistuksesta ja omistuksesta tulee siirtyä enemmän ratkaisujen ja palveluiden tarjontaan. Palvelut voivat olla muun muassa vuokrausta, liisausta ja erilaisia jakamisen muotoja, jolloin olemassa olevat tuotteet sekä tavarat saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti.

Toiminta

Tarjoamme palveluita muun muassa jätteeksi menevien materiaalivirtojen hyödyntämiskohteiden löytämiseksi, kiertotalouden liiketoiminnan aloittamiseksi sekä verkostojen luomiseksi. Alta löydät aihepiireittäin sinua kiinnostavat mahdollisuudet.

Toteutamme palveluita koko Suomen laajuisesti. Ota yhteyttä hakulomakkeella!

Ajankohtaista

Täältä löydät kaikki ajankohtaiset uutisemme, tietoa tulevista ja menneistä tapahtumista sekä mukaan lähteneistä toimijoista

Kiertotaloutta tekemässä

6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset CircHubs on apunasi, kun haluat olla osa kiertotalouden läpimurtoa. Ajatuksena on energian ja materiaalien mahdollisimman tehokas uudelleenkäyttö ja hyödyntäminen.