Yhteystiedot

6Aika – Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hanke lähti liikkeelle toukokuussa 2017 ja sitä koordinoi Business Tampere. Hankkeen tavoitteena on löytää kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa ja liiketoimintamalleja sekä uusia kumppanuuksia ja uudenlaista yhteistyötä 6Aika-kaupunkien alueille. Lisäksi tavoitteena on tukea kiertotalouteen liittyvien innovaatioiden kaupallistamista.

6Aika-kaupunkien kiertotalouskeskukset toimivat hankkeen pilottialustoina. Hankkeessa rakennetaan kiertotalouskeskusverkostoa, jossa tiedonkulku on tehokasta ja avointa. Samalla tuetaan eri alueiden vahvuuksia sekä syvennetään kiertotalousyhteistyötä kaupunkien välillä. Yhteistyön ja avoimuuden keinoin vältytään päällekkäisiltä projekteilta ja kehitystyöltä ja pystytään parhaiten hyödyntämään eri alueiden väliset synergiat.

Toteutamme palveluita koko Suomen laajuisesti. Ota yhteyttä hakulomakkeella!

Kiertotalouskeskukset

Ruskonniityntie 10
90620 Oulu

Ämmässuontie 8
02820 Espoo
http://hsy.fi/ekomo

Pitkäsaarenkatu 7
20380 Turku
http://www.topinpuisto.fi/

Hyötyvoimankuja 2
33680 Tampere

Koukkujärventie 361
39150 Nokia
http://www.kolmenkulma.fi

Yhteistyökumppanit

Valssipadonraitti 3
33100 Tampere
https://ekokumppanit.fi/

Kelloportinkatu 1 B
33100 Tampere
https://businesstampere.com/

Ilmalantori 1
00240 Helsinki
http://www.hsy.fi

Ruskonniityntie 10
90620 Oulu
https://kiertokaari.fi

Korkeakoulunkatu 10
PL 527, 33101 Tampere
http://www.tut.fi/en/home

Mechelininkatu 34a
Töölö, Helsinki
http://www.syke.fi/