Jaa artikkeli

Ideoiden tulvasta tehokkaisiin päätöksiin

01.12.2020 | Lassi Leinonen

6Aika: ILPO-hankkeessa pyritään kunnianhimoiseen tavoitteeseen: ilmastopositiivisuuteen. Mentäessä kerralla pitkälle on matkalla paljon mahdollisuuksia kokeiltavaksi ja selvitettäväksi. Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) muiden hanketoimijoiden ohella pyrkii kokeilupalveluhankinnoilla tekemään konkreettisia ilmastotekoja seuraavan vuoden aikana.  

Kehityskohteet, joita pyritään ratkaisemaan hankkeissa toteutettavien kokeilupalveluhankintojen avulla, eivät yleensä ole niitä hankkivan yrityksen tai tahon ydinliiketoimintaa. Tästä syytä ehdotettujen ideoiden tai ratkaisujen vertaileminen keskenään vaatii selkeämpiä valintakriteerejä ja monipuolisempaa tarkastelua kuin entuudestaan tutut aiheet tai niin sanottu oma perustoiminta.  

Päätöksentekoa helpottamaan kehitettiin kokeilujen valintatyökalu, jonka tavoitteena on  helpottaa päätöksentekoa ja eri mahdollisuuksien vertailua. 

Valintatyökalu on ilmastopositiivisuuteen tähtäävä päätösmatriisi, minkä huomaa sen painotuksissa. Työkalu on myös tehty monitoimijayhteisön liiketoimintanäkökulmat huomioiden. Koska edellä mainitut tekijät eivät välttämättä ole kaikkien tekijöiden tärkeimpiä kriteereitä, on työkalusta tehty helposti muokattava ja läpinäkyvä.

Valintatyökalun avulla pystytään kohdistamaan rajallisia resursseja potentiaalisten kehityskohteiden ratkaisemiseen.

Kokemukset LSJH:lla ovat olleet hyviä. Valintatyökalun avulla on pystytty kohdistamaan rajallisia resursseja potentiaalisimpiin kohteisiin. Samalla on myös jäänyt ideapankki  tulevaisuutta varten. Valintatyökalun avulla tehdään myös läpinäkyväksi päätösten tekemisen perusteet ja syyt miksei jonkun ehdottama idea edennytkään juuri nyt.  

Kokeilujen valintatyökalua voi käyttää myös yritysalueilla tai monitoimijayhteisöissä, joissa toiminta on vakiintunutta ja yhteistä tekemistä on myös hankkeiden ulkopuolella. 

Jokainen yritysalueen tai kiertotalouskeskuksen kehittämiseen tähtäävä projekti tai hanke hyötyisi avoimen systemaattisesta päätöksenteosta ja käsiteltyjen ideoiden arkistoinnista. Siksi toivommekin, että työkalu soveltuu joko sellaisenaan, muokattavana lähtökohtana tai pelkästään ideana mahdollisimman monelle taholle päätöksenteon tehostamiseen.

Lue lisää kokeilujen valintatyökalusta.

Lassi Leinonen

projektisuunnittelija

Lounais-Suomen Jätehuolto

puh. 040 708 1711

lassi.leinonen@lsjh.fi  

Lue seuraavaksi

Uutinen KiertotalouskeskuksetLiiketoimintaa kiertotaloudesta

Lajitteluasemalla vastaanotettavien jätteiden koostumustutkimuksessa arvioitiin tavaroiden ja materiaalien kelpoisuutta uudelleenkäyttöön

Millaista uudelleenkäyttöpotentiaalia asukkailta lajitteluasemilla vastaanotettavalla jätteellä voisi olla Varsinais-Suomessa? Tähän kysymykseen lähdettiin etsimään vastauksia keväällä…
Puheenvuoro KiertotalouskeskuksetLiiketoimintaa kiertotaloudesta

CircHubs 2:n opit käytäntöön Kiertokaaren Mainiossa Kaupassa 

Kiertokaaren Ruskon jätekeskuksessa Oulussa avattiin toukokuussa 2022 talteenottopiste käyttökelpoiselle tavaralle ja Mainio Kauppa, jossa myydään…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Webinaareista oppeja ja kokemuksia yritysalueiden ilmastotyöhön

6Aika: ILPO —hanke on tarjonnut yrityksille tukea, tutkimuksia ja kokeilumahdollisuuksia vähähiilisen liiketoiminnan kehittämiseen keväästä 2020…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Ecolan toteutti kevennystäyttökokeilun Tarasten kiertotalousalueen kanssa

Ecolan toteutti kevennystäyttökokeilun Tarasteen kiertotalousalueen kanssa. Tavoitteena oli kokeilla Infra TR-tuhkaraetta ns. kevennystäytössä ja todentaa…
Tapahtuma Kiertotalouskeskukset

6Aika: ILPO -hankkeen tuloksia: ilmastopositiivisen yritysalueen malli | Webinaari 12.10

Tervetuloa kuulemaan, miten rakennetaan ilmastopositiivisia yritysalueita tiistaina 12.10 klo 9.00-10.15. Webinaarissa esitellään 6Aika ILPO Ilmastopositiiviset…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouden tekijät yhdistävät voimansa Vantaalla

Klusterityöskentelyssä julkiset ja yksityiset toimijat kokoontuvat yhteen kehittämään uusia ideoita alalleen. Vantaalla on nimetty viisi…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tampereen yliopisto selvittää kiertotalouskeskusten ilmastovaikutuksia – kohteina jätteenpoltto, tiili- ja betonimurske, bioöljyn tuotanto ja biokaasutus

Kun kiertotalouskeskuksissa otetaan käyttöön uusia ilmastovaikutuksia vähentäviä prosesseja ja raaka-aineita, avataan mahdollisuus myös uudenlaiselle liiketoiminnalle.…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Ilmastopolku johdattaa kohti konkreettisia päästövähennyksiä ja ilmastotekoja

Turussa Topinpuiston kiertotalouskeskukselle laaditaan ilmastopolku, jonka tavoitteena on löytää yhdessä alueen yritysten kanssa uusia vähäpäästöisempiä…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouskeskuksen ilmastopäästöt haltuun arvoketjuja tarkastelemalla

Kiertotalouskeskukset ovat keskeinen osa kaupunkiseutujen infrastruktuuria. Näitä alueita voisi kutsua kiertotalouden ”perälaudoiksi”, joiden kautta suuri…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tulevaisuuden vierailukeskuksen palvelut yrityksille

Kiertotalous tarjoaa yrityksille uuden tavan liiketoiminnan luomiseen ja ohjaa yrityksiä kestävämpään suuntaan. Moni yritys toteuttaa…