Jaa artikkeli

Ideoiden tulvasta tehokkaisiin päätöksiin

01.12.2020 | Lassi Leinonen

6Aika: ILPO-hankkeessa pyritään kunnianhimoiseen tavoitteeseen: ilmastopositiivisuuteen. Mentäessä kerralla pitkälle on matkalla paljon mahdollisuuksia kokeiltavaksi ja selvitettäväksi. Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) muiden hanketoimijoiden ohella pyrkii kokeilupalveluhankinnoilla tekemään konkreettisia ilmastotekoja seuraavan vuoden aikana.  

Kehityskohteet, joita pyritään ratkaisemaan hankkeissa toteutettavien kokeilupalveluhankintojen avulla, eivät yleensä ole niitä hankkivan yrityksen tai tahon ydinliiketoimintaa. Tästä syytä ehdotettujen ideoiden tai ratkaisujen vertaileminen keskenään vaatii selkeämpiä valintakriteerejä ja monipuolisempaa tarkastelua kuin entuudestaan tutut aiheet tai niin sanottu oma perustoiminta.  

Päätöksentekoa helpottamaan kehitettiin kokeilujen valintatyökalu, jonka tavoitteena on  helpottaa päätöksentekoa ja eri mahdollisuuksien vertailua. 

Valintatyökalu on ilmastopositiivisuuteen tähtäävä päätösmatriisi, minkä huomaa sen painotuksissa. Työkalu on myös tehty monitoimijayhteisön liiketoimintanäkökulmat huomioiden. Koska edellä mainitut tekijät eivät välttämättä ole kaikkien tekijöiden tärkeimpiä kriteereitä, on työkalusta tehty helposti muokattava ja läpinäkyvä.

Valintatyökalun avulla pystytään kohdistamaan rajallisia resursseja potentiaalisten kehityskohteiden ratkaisemiseen.

Kokemukset LSJH:lla ovat olleet hyviä. Valintatyökalun avulla on pystytty kohdistamaan rajallisia resursseja potentiaalisimpiin kohteisiin. Samalla on myös jäänyt ideapankki  tulevaisuutta varten. Valintatyökalun avulla tehdään myös läpinäkyväksi päätösten tekemisen perusteet ja syyt miksei jonkun ehdottama idea edennytkään juuri nyt.  

Kokeilujen valintatyökalua voi käyttää myös yritysalueilla tai monitoimijayhteisöissä, joissa toiminta on vakiintunutta ja yhteistä tekemistä on myös hankkeiden ulkopuolella. 

Jokainen yritysalueen tai kiertotalouskeskuksen kehittämiseen tähtäävä projekti tai hanke hyötyisi avoimen systemaattisesta päätöksenteosta ja käsiteltyjen ideoiden arkistoinnista. Siksi toivommekin, että työkalu soveltuu joko sellaisenaan, muokattavana lähtökohtana tai pelkästään ideana mahdollisimman monelle taholle päätöksenteon tehostamiseen.

Lue lisää kokeilujen valintatyökalusta.

Lassi Leinonen

projektisuunnittelija

Lounais-Suomen Jätehuolto

puh. 040 708 1711

lassi.leinonen@lsjh.fi  

Lue seuraavaksi

Tapahtuma Kiertotalouskeskukset

6Aika: ILPO -hankkeen tuloksia: ilmastopositiivisen yritysalueen malli | Webinaari 12.10

Tervetuloa kuulemaan, miten rakennetaan ilmastopositiivisia yritysalueita tiistaina 12.10 klo 9.00-10.15. Webinaarissa esitellään 6Aika ILPO Ilmastopositiiviset…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouden tekijät yhdistävät voimansa Vantaalla

Klusterityöskentelyssä julkiset ja yksityiset toimijat kokoontuvat yhteen kehittämään uusia ideoita alalleen. Vantaalla on nimetty viisi…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tampereen yliopisto selvittää kiertotalouskeskusten ilmastovaikutuksia – kohteina jätteenpoltto, tiili- ja betonimurske, bioöljyn tuotanto ja biokaasutus

Kun kiertotalouskeskuksissa otetaan käyttöön uusia ilmastovaikutuksia vähentäviä prosesseja ja raaka-aineita, avataan mahdollisuus myös uudenlaiselle liiketoiminnalle.…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Ilmastopolku johdattaa kohti konkreettisia päästövähennyksiä ja ilmastotekoja

Turussa Topinpuiston kiertotalouskeskukselle laaditaan ilmastopolku, jonka tavoitteena on löytää yhdessä alueen yritysten kanssa uusia vähäpäästöisempiä…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouskeskuksen ilmastopäästöt haltuun arvoketjuja tarkastelemalla

Kiertotalouskeskukset ovat keskeinen osa kaupunkiseutujen infrastruktuuria. Näitä alueita voisi kutsua kiertotalouden ”perälaudoiksi”, joiden kautta suuri…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tulevaisuuden vierailukeskuksen palvelut yrityksille

Kiertotalous tarjoaa yrityksille uuden tavan liiketoiminnan luomiseen ja ohjaa yrityksiä kestävämpään suuntaan. Moni yritys toteuttaa…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

6Aika: ILPO -hankkeessa kehitetään mallia ilmastopositiivisille yritysalueille ja arvoketjuille

Huhtikuussa alkaneessa 6Aika: ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeessa autetaan yrityksiä löytämään uusia, vähäpäästöisempiä ja…
Tapahtuma Kiertotalouskeskukset

Materiaalikierrot ja toimijoiden vuorovaikutus kiertotaloudessa

Tampereen yliopisto järjesti 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka kokosi yhteen…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalousverkostoa yhteen nivovat ratkaisut johtavat parempaan yhteispeliin

Kiertotalousverkoston yhteinen kehittämistoiminta vaatii yhteisiä pelisääntöjä, menetelmiä ja työkaluja. Sen myötä saadaan aikaan ratkaisuja, joita…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouden vierailukeskuksessa tieto ja ihminen kohtaavat

Kiertotalouskeskusten yhteydessä toimivat vierailukeskukset tuovat kiertotaloutta tutuksi kuluttajille sekä alan toimijoita lähemmäs toisiaan. Kiertotalouden vierailukeskuksen…