Ohituskaista uudelleenkäyttöön

Hankkeen nimi: Ohituskaista uudelleenkäyttöön

Toteutusaika: 4/2023 – 3/2025 

Hankepartnerit: Pääkoordinaattorina toimii Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja osatoteuttajana Kestävän Kehityksen Yhdistys ry, Turun Ekotori

Rahoitus: Hanke on Euroopan unionin osarahoittama ja sitä rahoittavat lisäksi sen toteuttajat.

Hankkeen tavoitteet ja toimet:

Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeen tarkoituksena on alueen kotitalouksilta uudelleenkäyttöön ohjattavan tavaran vastaanoton ja käsittelyn vakiinnuttaminen kolmannen sektorin lisäksi laajemmaksi alueelliseksi yhteistyöverkostoksi. ​

Hankkeessa luodaan ja pilotoidaan toimintamalli uudelleenkäytettävien tavaroiden ja uudelleenkäyttöön valmisteltavien materiaalien vastaanotosta jätehuollon palvelujen yhteydessä. Materiaalien käsittelyä kehitetään niin, että alueen yrityksillä ja yhteisöillä on laajemmat mahdollisuudet saada niitä käyttöönsä.​

Hankkeen varsinaisia kohderyhmiä ovat alueen yritykset, jotka kehittävät omaa liiketoimintaansa uudelleenkäyttömarkkinoilla ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Yritykset saavat kiertotalouden osaamista, materiaaleja omaan liiketoimintaansa sekä synergiaetuja uusien materiaalien kokeiluista yhteistyössä alueen muiden kiertotaloustoimijoiden kanssa.​

Hanke toteutetaan yhteishankkeena Lounais-Suomen Jätehuollon ja Turun Ekotorin kesken, osallistaen kehittämistyöhön merkittäviksi tunnistettuja yrityksiä ja muita sidosryhmiä alueella.​

Lisätietoja

Miia Jylhä, tutkimus- ja kehityspäällikkö, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
020 728 2114, miia.jylha(at)lsjh.fi