Jaa artikkeli

Ilmastopolku johdattaa kohti konkreettisia päästövähennyksiä ja ilmastotekoja

25.01.2021 | Outi Laikko

Turussa Topinpuiston kiertotalouskeskukselle laaditaan ilmastopolku, jonka tavoitteena on löytää yhdessä alueen yritysten kanssa uusia vähäpäästöisempiä ja hiiltä sitovia ratkaisuja. Työtä toteutetaan yhdessä konsulttitoimisto AFRYn kanssa kevään aikana.

6Aika: ILPO – Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään uusia vähäpäästöisempiä ja hiiltä sitovia ratkaisuja ja yhteistyömalleja. Yksi keinoista on ilmastopolun luominen, jonka tavoitteena on tunnistaa yritysalueen päästölähteitä ja hiilinieluja sekä tutkia keinoja päästöjen vähentämiseen.

Hankkeessa ilmastopolku laaditaan Turussa sijaitsevalle Topinpuiston kiertotalouskeskukselle, jossa toimii tällä hetkellä 5 jäte- ja ympäristöalan yritystä.  Alueen yhteistyö rakentuu materiaali-, vesi- ja energiavirtojen hyödyntämisen sekä palveluiden kehittämisen ympärille.

Työtä fasilitoimaan ja toteuttamaan valittiin tarjouskilpailun kautta AFRY Finland Oy.

Asiantuntijamme toimivat laajasti eri teollisuuden aloilla ilmasto- ja kiertotalouden projekteissa ja pääsevät ILPO-hankkeessa hyödyntämään vahvuuksiaan nimenomaan ympäristöllisen, teknisen ja liiketoimintaosaamisen yhdistämisessä. Tavoitteena työssä on tunnistaa Topinpuistoon käytännön tasolla soveltuvia ilmastopositiivisuuteen tähtääviä toimia yhteistyössä yritysten kanssa.” toteaa asiakkuuspäällikkö Minna Tontti AFRYltä.

Työ alkaa keväällä 2021 kartoittamalla Topinpuiston alueen yritysten lähtötilannetta sekä omia tavoitteita ilmastoasioissa. Prosessin aikana yritysten kanssa etsitään yhdessä kestävämpää liiketoimintaa tukevia ratkaisuja niin työpajoissa kuin yrityksille tarjottavissa sparraustilaisuuksissa. Päästövähennystavoitteet ja ratkaisut kootaan ilmastopolkuun, joka toimii Topinpuiston yrityksille toimintasuunnitelmana kohti ilmastopositiivista yritysaluetta.  

Turku on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2029 ja siitä eteenpäin ilmastopositiivinen, eli silloin tavoitteena on sitoa päästöjä enemmän kuin niitä syntyy. Ilmastopolku on malli, jonka avulla yritysalue tai joukko yrityksiä voivat osallistua hiilineutraalin Turun toteuttamiseen ja samalla saada itselleen kilpailuetua resurssiviisaista ratkaisuista. Ilmastopolkutyöskentelyssä pyritään mm. tunnistamaan ja käynnistämään helposti toteutettavia ilmastotekoja matalalla kynnyksellä”, kertoo Outi Laikko Turun kaupungilta.

Ilmastopolkutyöstä tulee osa hankkeen lopussa julkaistavaa Ilmastopositiivisen yritysalueen mallia. Malliin kootaan hankkeen aikana toteutetut hyvät käytännöt kuten alue- ja yrityskohtaiset kokeilut, päästövähennystoimet, hiilensidontatoimet ym. kehitystoimet sekä ilmastonpolkuprosessista saadut kokemukset. Ilmastopositiivisen yritysalueen mallia voivat hyödyntää myös muut kestävän liiketoiminnan edistämisestä kiinnostuneet yritysalueet.

Lisätietoja:

Outi Laikko, Turun kaupunki, outi.laikko(at)turku.fi

Lue seuraavaksi

Tapahtuma Kiertotalouskeskukset

6Aika: ILPO -hankkeen tuloksia: ilmastopositiivisen yritysalueen malli | Webinaari 12.10

Tervetuloa kuulemaan, miten rakennetaan ilmastopositiivisia yritysalueita tiistaina 12.10 klo 9.00-10.15. Webinaarissa esitellään 6Aika ILPO Ilmastopositiiviset…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouden tekijät yhdistävät voimansa Vantaalla

Klusterityöskentelyssä julkiset ja yksityiset toimijat kokoontuvat yhteen kehittämään uusia ideoita alalleen. Vantaalla on nimetty viisi…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tampereen yliopisto selvittää kiertotalouskeskusten ilmastovaikutuksia – kohteina jätteenpoltto, tiili- ja betonimurske, bioöljyn tuotanto ja biokaasutus

Kun kiertotalouskeskuksissa otetaan käyttöön uusia ilmastovaikutuksia vähentäviä prosesseja ja raaka-aineita, avataan mahdollisuus myös uudenlaiselle liiketoiminnalle.…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Ideoiden tulvasta tehokkaisiin päätöksiin

6Aika: ILPO-hankkeessa pyritään kunnianhimoiseen tavoitteeseen: ilmastopositiivisuuteen. Mentäessä kerralla pitkälle on matkalla paljon mahdollisuuksia kokeiltavaksi ja selvitettäväksi. Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) muiden hanketoimijoiden ohella pyrkii…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouskeskuksen ilmastopäästöt haltuun arvoketjuja tarkastelemalla

Kiertotalouskeskukset ovat keskeinen osa kaupunkiseutujen infrastruktuuria. Näitä alueita voisi kutsua kiertotalouden ”perälaudoiksi”, joiden kautta suuri…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tulevaisuuden vierailukeskuksen palvelut yrityksille

Kiertotalous tarjoaa yrityksille uuden tavan liiketoiminnan luomiseen ja ohjaa yrityksiä kestävämpään suuntaan. Moni yritys toteuttaa…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

6Aika: ILPO -hankkeessa kehitetään mallia ilmastopositiivisille yritysalueille ja arvoketjuille

Huhtikuussa alkaneessa 6Aika: ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeessa autetaan yrityksiä löytämään uusia, vähäpäästöisempiä ja…
Tapahtuma Kiertotalouskeskukset

Materiaalikierrot ja toimijoiden vuorovaikutus kiertotaloudessa

Tampereen yliopisto järjesti 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka kokosi yhteen…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalousverkostoa yhteen nivovat ratkaisut johtavat parempaan yhteispeliin

Kiertotalousverkoston yhteinen kehittämistoiminta vaatii yhteisiä pelisääntöjä, menetelmiä ja työkaluja. Sen myötä saadaan aikaan ratkaisuja, joita…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouden vierailukeskuksessa tieto ja ihminen kohtaavat

Kiertotalouskeskusten yhteydessä toimivat vierailukeskukset tuovat kiertotaloutta tutuksi kuluttajille sekä alan toimijoita lähemmäs toisiaan. Kiertotalouden vierailukeskuksen…