Jaa artikkeli

Ilmastopolku johdattaa kohti konkreettisia päästövähennyksiä ja ilmastotekoja

25.01.2021 | Outi Laikko

Turussa Topinpuiston kiertotalouskeskukselle laaditaan ilmastopolku, jonka tavoitteena on löytää yhdessä alueen yritysten kanssa uusia vähäpäästöisempiä ja hiiltä sitovia ratkaisuja. Työtä toteutetaan yhdessä konsulttitoimisto AFRYn kanssa kevään aikana.

6Aika: ILPO – Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään uusia vähäpäästöisempiä ja hiiltä sitovia ratkaisuja ja yhteistyömalleja. Yksi keinoista on ilmastopolun luominen, jonka tavoitteena on tunnistaa yritysalueen päästölähteitä ja hiilinieluja sekä tutkia keinoja päästöjen vähentämiseen.

Hankkeessa ilmastopolku laaditaan Turussa sijaitsevalle Topinpuiston kiertotalouskeskukselle, jossa toimii tällä hetkellä 5 jäte- ja ympäristöalan yritystä.  Alueen yhteistyö rakentuu materiaali-, vesi- ja energiavirtojen hyödyntämisen sekä palveluiden kehittämisen ympärille.

Työtä fasilitoimaan ja toteuttamaan valittiin tarjouskilpailun kautta AFRY Finland Oy.

Asiantuntijamme toimivat laajasti eri teollisuuden aloilla ilmasto- ja kiertotalouden projekteissa ja pääsevät ILPO-hankkeessa hyödyntämään vahvuuksiaan nimenomaan ympäristöllisen, teknisen ja liiketoimintaosaamisen yhdistämisessä. Tavoitteena työssä on tunnistaa Topinpuistoon käytännön tasolla soveltuvia ilmastopositiivisuuteen tähtääviä toimia yhteistyössä yritysten kanssa.” toteaa asiakkuuspäällikkö Minna Tontti AFRYltä.

Työ alkaa keväällä 2021 kartoittamalla Topinpuiston alueen yritysten lähtötilannetta sekä omia tavoitteita ilmastoasioissa. Prosessin aikana yritysten kanssa etsitään yhdessä kestävämpää liiketoimintaa tukevia ratkaisuja niin työpajoissa kuin yrityksille tarjottavissa sparraustilaisuuksissa. Päästövähennystavoitteet ja ratkaisut kootaan ilmastopolkuun, joka toimii Topinpuiston yrityksille toimintasuunnitelmana kohti ilmastopositiivista yritysaluetta.  

Turku on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2029 ja siitä eteenpäin ilmastopositiivinen, eli silloin tavoitteena on sitoa päästöjä enemmän kuin niitä syntyy. Ilmastopolku on malli, jonka avulla yritysalue tai joukko yrityksiä voivat osallistua hiilineutraalin Turun toteuttamiseen ja samalla saada itselleen kilpailuetua resurssiviisaista ratkaisuista. Ilmastopolkutyöskentelyssä pyritään mm. tunnistamaan ja käynnistämään helposti toteutettavia ilmastotekoja matalalla kynnyksellä”, kertoo Outi Laikko Turun kaupungilta.

Ilmastopolkutyöstä tulee osa hankkeen lopussa julkaistavaa Ilmastopositiivisen yritysalueen mallia. Malliin kootaan hankkeen aikana toteutetut hyvät käytännöt kuten alue- ja yrityskohtaiset kokeilut, päästövähennystoimet, hiilensidontatoimet ym. kehitystoimet sekä ilmastonpolkuprosessista saadut kokemukset. Ilmastopositiivisen yritysalueen mallia voivat hyödyntää myös muut kestävän liiketoiminnan edistämisestä kiinnostuneet yritysalueet.

Lisätietoja:

Outi Laikko, Turun kaupunki, outi.laikko(at)turku.fi

Lue seuraavaksi

Uutinen KiertotalouskeskuksetLiiketoimintaa kiertotaloudesta

Lajitteluasemalla vastaanotettavien jätteiden koostumustutkimuksessa arvioitiin tavaroiden ja materiaalien kelpoisuutta uudelleenkäyttöön

Millaista uudelleenkäyttöpotentiaalia asukkailta lajitteluasemilla vastaanotettavalla jätteellä voisi olla Varsinais-Suomessa? Tähän kysymykseen lähdettiin etsimään vastauksia keväällä…
Puheenvuoro KiertotalouskeskuksetLiiketoimintaa kiertotaloudesta

CircHubs 2:n opit käytäntöön Kiertokaaren Mainiossa Kaupassa 

Kiertokaaren Ruskon jätekeskuksessa Oulussa avattiin toukokuussa 2022 talteenottopiste käyttökelpoiselle tavaralle ja Mainio Kauppa, jossa myydään…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Webinaareista oppeja ja kokemuksia yritysalueiden ilmastotyöhön

6Aika: ILPO —hanke on tarjonnut yrityksille tukea, tutkimuksia ja kokeilumahdollisuuksia vähähiilisen liiketoiminnan kehittämiseen keväästä 2020…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Ecolan toteutti kevennystäyttökokeilun Tarasten kiertotalousalueen kanssa

Ecolan toteutti kevennystäyttökokeilun Tarasteen kiertotalousalueen kanssa. Tavoitteena oli kokeilla Infra TR-tuhkaraetta ns. kevennystäytössä ja todentaa…
Tapahtuma Kiertotalouskeskukset

6Aika: ILPO -hankkeen tuloksia: ilmastopositiivisen yritysalueen malli | Webinaari 12.10

Tervetuloa kuulemaan, miten rakennetaan ilmastopositiivisia yritysalueita tiistaina 12.10 klo 9.00-10.15. Webinaarissa esitellään 6Aika ILPO Ilmastopositiiviset…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouden tekijät yhdistävät voimansa Vantaalla

Klusterityöskentelyssä julkiset ja yksityiset toimijat kokoontuvat yhteen kehittämään uusia ideoita alalleen. Vantaalla on nimetty viisi…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tampereen yliopisto selvittää kiertotalouskeskusten ilmastovaikutuksia – kohteina jätteenpoltto, tiili- ja betonimurske, bioöljyn tuotanto ja biokaasutus

Kun kiertotalouskeskuksissa otetaan käyttöön uusia ilmastovaikutuksia vähentäviä prosesseja ja raaka-aineita, avataan mahdollisuus myös uudenlaiselle liiketoiminnalle.…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Ideoiden tulvasta tehokkaisiin päätöksiin

6Aika: ILPO-hankkeessa pyritään kunnianhimoiseen tavoitteeseen: ilmastopositiivisuuteen. Mentäessä kerralla pitkälle on matkalla paljon mahdollisuuksia kokeiltavaksi ja selvitettäväksi. Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) muiden hanketoimijoiden ohella pyrkii…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouskeskuksen ilmastopäästöt haltuun arvoketjuja tarkastelemalla

Kiertotalouskeskukset ovat keskeinen osa kaupunkiseutujen infrastruktuuria. Näitä alueita voisi kutsua kiertotalouden ”perälaudoiksi”, joiden kautta suuri…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tulevaisuuden vierailukeskuksen palvelut yrityksille

Kiertotalous tarjoaa yrityksille uuden tavan liiketoiminnan luomiseen ja ohjaa yrityksiä kestävämpään suuntaan. Moni yritys toteuttaa…