Jaa artikkeli

Tampereen yliopisto selvittää kiertotalouskeskusten ilmastovaikutuksia – kohteina jätteenpoltto, tiili- ja betonimurske, bioöljyn tuotanto ja biokaasutus

25.03.2021 | Tero Joronen

Kun kiertotalouskeskuksissa otetaan käyttöön uusia ilmastovaikutuksia vähentäviä prosesseja ja raaka-aineita, avataan mahdollisuus myös uudenlaiselle liiketoiminnalle. Uusien ratkaisujen kohdalla on syytä myös arvioida niiden todellisia ilmastovaikutuksia.

Perinteiset arviointimenetelmät on suunniteltu lineaaritalouteen, jossa käsitellään usein suuria määriä syötettä ja tuotetaan siitä yhtä tuotetta. Kiertotaloudessa kattavan elinkaariarvion tekeminen on haasteellisempaa, koska syötteiden laatu vaihtelee ja määrät ovat usein verrattain rajallisia.

Yksinkertaisesti ilmastovaikutuksen arviointia ei voida tehdä nykyisillä ja olemassa olevilla menetelmillä, sillä ne vaativat runsaasti asiantuntijatyötä ja tarkat lähtötiedot. Tarvitaan kiertotalouteen sopivia arviointityökaluja.

ILPO-hankkeessa ilmastovaikutusten arviointiin valittiin 4 kohdetta

6Aika: ILPO-hankkeessa ilmastovaikutusten arvioinnin kohteiksi valittiin

  • jätteenpoltto
  • tiili- ja betonimurskeen käyttäminen murskeen sijasta
  • bioöljytuotanto kiertotaloussyötteistä
  • ja biomassan biokaasutus.

Valituille prosesseille selvitetään taulukoidut arvot, joita voidaan soveltaa ilmastovaikutusten muutokset arviointiin kiertotalouskeskuksissa. Syötteet valittiin yhteistyössä Topinpuiston kiertotalouskeskuksen, Turun kaupungin ja Tampereen yliopiston kanssa.

Jätteenpolttoa on paljon tutkittu ja se toimii selvityksessä referenssitapauksena. Hiilidioksidin talteenoton ilmastovaikutus selvitetään. Tiili- ja betonimurskeita on tarjolla suuria määriä ja niiden soveltaminen tarjoaa hyötyjä kivimurskeen käytön vähentyessä.

Bioöljy tarjoaa ilmastopositiivisen vaihtoehdon fossiilisille polttonesteille. Kiertotalous tuottaa jakeita bioöljyn raaka-aineeksi. Hankkeessa on tunnistettu mahdollisiksi syötteiksi biomassa, tekstiilijäte ja muovijäte. Syötteisiin perustuvan bioöljyn saantoa ja laatua tutkitaan kokeiluissa, joissa valituista tuotteista tuotetaan bioöljyä.

Biomassan kaasutusta tehdään jo Gasumin toimesta Topinpuistossa. Se on standarditapa käsitellä biomassoja biokaasun tuottamiseksi. Se toimii hyvin laskentamenetelmän vertailuun, jatkokehitykseen ja vertailuun bioöljyntuotantoon.

Arvioinnin tuloksia julkaistaan myöhemmin circhubs.fi-sivustolla.

Tero Joronen, industry professor, Tampereen yliopisto

*) Environmental impacts of recycled aggregate concrete Impatto ambientale di calcestruzzi con aggregati riciclati F. Faleschini1, M.A. Zanini1, C. Pellegrino1
(13) (PDF) Environmental impacts of recycled aggregate concrete. Available from: https://www.researchgate.net/publication/311517943_Environmental_impacts_of_recycled_aggregate_concrete [accessed Oct 27 2020].

Lue seuraavaksi

Uutinen KiertotalouskeskuksetLiiketoimintaa kiertotaloudesta

Lajitteluasemalla vastaanotettavien jätteiden koostumustutkimuksessa arvioitiin tavaroiden ja materiaalien kelpoisuutta uudelleenkäyttöön

Millaista uudelleenkäyttöpotentiaalia asukkailta lajitteluasemilla vastaanotettavalla jätteellä voisi olla Varsinais-Suomessa? Tähän kysymykseen lähdettiin etsimään vastauksia keväällä…
Puheenvuoro KiertotalouskeskuksetLiiketoimintaa kiertotaloudesta

CircHubs 2:n opit käytäntöön Kiertokaaren Mainiossa Kaupassa 

Kiertokaaren Ruskon jätekeskuksessa Oulussa avattiin toukokuussa 2022 talteenottopiste käyttökelpoiselle tavaralle ja Mainio Kauppa, jossa myydään…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Webinaareista oppeja ja kokemuksia yritysalueiden ilmastotyöhön

6Aika: ILPO —hanke on tarjonnut yrityksille tukea, tutkimuksia ja kokeilumahdollisuuksia vähähiilisen liiketoiminnan kehittämiseen keväästä 2020…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Ecolan toteutti kevennystäyttökokeilun Tarasten kiertotalousalueen kanssa

Ecolan toteutti kevennystäyttökokeilun Tarasteen kiertotalousalueen kanssa. Tavoitteena oli kokeilla Infra TR-tuhkaraetta ns. kevennystäytössä ja todentaa…
Tapahtuma Kiertotalouskeskukset

6Aika: ILPO -hankkeen tuloksia: ilmastopositiivisen yritysalueen malli | Webinaari 12.10

Tervetuloa kuulemaan, miten rakennetaan ilmastopositiivisia yritysalueita tiistaina 12.10 klo 9.00-10.15. Webinaarissa esitellään 6Aika ILPO Ilmastopositiiviset…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouden tekijät yhdistävät voimansa Vantaalla

Klusterityöskentelyssä julkiset ja yksityiset toimijat kokoontuvat yhteen kehittämään uusia ideoita alalleen. Vantaalla on nimetty viisi…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Ilmastopolku johdattaa kohti konkreettisia päästövähennyksiä ja ilmastotekoja

Turussa Topinpuiston kiertotalouskeskukselle laaditaan ilmastopolku, jonka tavoitteena on löytää yhdessä alueen yritysten kanssa uusia vähäpäästöisempiä…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Ideoiden tulvasta tehokkaisiin päätöksiin

6Aika: ILPO-hankkeessa pyritään kunnianhimoiseen tavoitteeseen: ilmastopositiivisuuteen. Mentäessä kerralla pitkälle on matkalla paljon mahdollisuuksia kokeiltavaksi ja selvitettäväksi. Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) muiden hanketoimijoiden ohella pyrkii…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouskeskuksen ilmastopäästöt haltuun arvoketjuja tarkastelemalla

Kiertotalouskeskukset ovat keskeinen osa kaupunkiseutujen infrastruktuuria. Näitä alueita voisi kutsua kiertotalouden ”perälaudoiksi”, joiden kautta suuri…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tulevaisuuden vierailukeskuksen palvelut yrityksille

Kiertotalous tarjoaa yrityksille uuden tavan liiketoiminnan luomiseen ja ohjaa yrityksiä kestävämpään suuntaan. Moni yritys toteuttaa…