Kiertotalouskeskukset

Kun kiertotalouskeskuksissa otetaan käyttöön uusia ilmastovaikutuksia vähentäviä prosesseja ja raaka-aineita, avataan mahdollisuus myös uudenlaiselle liiketoiminnalle. Uusien ratkaisujen kohdalla on syytä myös arvioida niiden todellisia ilmastovaikutuksia.

Perinteiset arviointimenetelmät on suunniteltu lineaaritalouteen, jossa käsitellään usein suuria määriä syötettä ja tuotetaan siitä yhtä tuotetta. Kiertotaloudessa kattavan elinkaariarvion tekeminen on haasteellisempaa, koska syötteiden laatu vaihtelee ja määrät ovat usein verrattain rajallisia.

Yksinkertaisesti ilmastovaikutuksen arviointia ei voida tehdä nykyisillä ja olemassa olevilla menetelmillä, sillä ne vaativat runsaasti asiantuntijatyötä ja tarkat lähtötiedot. Tarvitaan kiertotalouteen sopivia arviointityökaluja.

ILPO-hankkeessa ilmastovaikutusten arviointiin valittiin 4 kohdetta

6Aika: ILPO-hankkeessa ilmastovaikutusten arvioinnin kohteiksi valittiin

  • jätteenpoltto
  • tiili- ja betonimurskeen käyttäminen murskeen sijasta
  • bioöljytuotanto kiertotaloussyötteistä
  • ja biomassan biokaasutus.

Valituille prosesseille selvitetään taulukoidut arvot, joita voidaan soveltaa ilmastovaikutusten muutokset arviointiin kiertotalouskeskuksissa. Syötteet valittiin yhteistyössä Topinpuiston kiertotalouskeskuksen, Turun kaupungin ja Tampereen yliopiston kanssa.

Jätteenpolttoa on paljon tutkittu ja se toimii selvityksessä referenssitapauksena. Hiilidioksidin talteenoton ilmastovaikutus selvitetään. Tiili- ja betonimurskeita on tarjolla suuria määriä ja niiden soveltaminen tarjoaa hyötyjä kivimurskeen käytön vähentyessä.

Bioöljy tarjoaa ilmastopositiivisen vaihtoehdon fossiilisille polttonesteille. Kiertotalous tuottaa jakeita bioöljyn raaka-aineeksi. Hankkeessa on tunnistettu mahdollisiksi syötteiksi biomassa, tekstiilijäte ja muovijäte. Syötteisiin perustuvan bioöljyn saantoa ja laatua tutkitaan kokeiluissa, joissa valituista tuotteista tuotetaan bioöljyä.

Biomassan kaasutusta tehdään jo Gasumin toimesta Topinpuistossa. Se on standarditapa käsitellä biomassoja biokaasun tuottamiseksi. Se toimii hyvin laskentamenetelmän vertailuun, jatkokehitykseen ja vertailuun bioöljyntuotantoon.

Arvioinnin tuloksia julkaistaan myöhemmin circhubs.fi-sivustolla.

Tero Joronen, industry professor, Tampereen yliopisto

*) Environmental impacts of recycled aggregate concrete Impatto ambientale di calcestruzzi con aggregati riciclati F. Faleschini1, M.A. Zanini1, C. Pellegrino1
(13) (PDF) Environmental impacts of recycled aggregate concrete. Available from: https://www.researchgate.net/publication/311517943_Environmental_impacts_of_recycled_aggregate_concrete [accessed Oct 27 2020].

Tekstiilijäte muovautuu kestäviksi kalusteiksi

Perheyritys etsi ulospääsyä koronakriisistä ja alkoi kehittää kierrätysmateriaaleista valmistettuja sisustustuotteita. Uuden polun löytämisessä auttavat avoin…

Turussa ja Oulussa kehitetään kiertotalouden tuotteille ja palveluille uudenlaista kauppapaikkaa

Kuntien jätelaitokset Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) ja Kiertokaari Oy kehittävät kiertotalousmyymäläkonseptia juuri käynnistyneessä hankkeessa. Uudenlaista…

Hiilinielujen myynnistä vauhtia kiertotalouteen

Soilfood kehitti mallin, joka kannustaa niin teollisuutta kuin maanviljelijöitäkin kestäviin valintoihin. Teollisuuden sivuvirroista jalostetut maanparannuskuidut…

Kestävän kasvun ja ilmastopositiivisten yritysalueiden rakentamisessa tärkeintä on yhteistyö

ILPO-hankkeen toimesta järjestetty verkkoseminaari toi yhteen lähes 70 eri tahojen toimijaa keskustelemaan ja pohtimaan keinoja,…

Ilmastohanke etenee korona-aikana luontevasti etänä

Aloitin 6Aika: ILPO-hankkeen projektipäällikkönä vähän yli vuosi sitten. Jos joku olisi hanketta suunnitellessa maininnut, että…

KESTÄVÄÄ KASVUA ILMASTOPOSITIIVISISTA YRITYSALUEISTA -verkkoseminaari 8.6.2021

Millainen on tulevaisuuden ilmastopositiivinen yritysalue? Mitä kannattaa huomioida, kun aloittaa hiilijalanjäljen laskennan? Entä minkälaisia vähähiilisiä…