Kiertotalouskeskukset

6Aika: ILPO-hankkeessa pyritään kunnianhimoiseen tavoitteeseen: ilmastopositiivisuuteen. Mentäessä kerralla pitkälle on matkalla paljon mahdollisuuksia kokeiltavaksi ja selvitettäväksi. Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) muiden hanketoimijoiden ohella pyrkii kokeilupalveluhankinnoilla tekemään konkreettisia ilmastotekoja seuraavan vuoden aikana.  

Kehityskohteet, joita pyritään ratkaisemaan hankkeissa toteutettavien kokeilupalveluhankintojen avulla, eivät yleensä ole niitä hankkivan yrityksen tai tahon ydinliiketoimintaa. Tästä syytä ehdotettujen ideoiden tai ratkaisujen vertaileminen keskenään vaatii selkeämpiä valintakriteerejä ja monipuolisempaa tarkastelua kuin entuudestaan tutut aiheet tai niin sanottu oma perustoiminta.  

Päätöksentekoa helpottamaan kehitettiin kokeilujen valintatyökalu, jonka tavoitteena on  helpottaa päätöksentekoa ja eri mahdollisuuksien vertailua. 

Valintatyökalu on ilmastopositiivisuuteen tähtäävä päätösmatriisi, minkä huomaa sen painotuksissa. Työkalu on myös tehty monitoimijayhteisön liiketoimintanäkökulmat huomioiden. Koska edellä mainitut tekijät eivät välttämättä ole kaikkien tekijöiden tärkeimpiä kriteereitä, on työkalusta tehty helposti muokattava ja läpinäkyvä.

Valintatyökalun avulla pystytään kohdistamaan rajallisia resursseja potentiaalisten kehityskohteiden ratkaisemiseen.

Kokemukset LSJH:lla ovat olleet hyviä. Valintatyökalun avulla on pystytty kohdistamaan rajallisia resursseja potentiaalisimpiin kohteisiin. Samalla on myös jäänyt ideapankki  tulevaisuutta varten. Valintatyökalun avulla tehdään myös läpinäkyväksi päätösten tekemisen perusteet ja syyt miksei jonkun ehdottama idea edennytkään juuri nyt.  

Kokeilujen valintatyökalua voi käyttää myös yritysalueilla tai monitoimijayhteisöissä, joissa toiminta on vakiintunutta ja yhteistä tekemistä on myös hankkeiden ulkopuolella. 

Jokainen yritysalueen tai kiertotalouskeskuksen kehittämiseen tähtäävä projekti tai hanke hyötyisi avoimen systemaattisesta päätöksenteosta ja käsiteltyjen ideoiden arkistoinnista. Siksi toivommekin, että työkalu soveltuu joko sellaisenaan, muokattavana lähtökohtana tai pelkästään ideana mahdollisimman monelle taholle päätöksenteon tehostamiseen.

Lue lisää kokeilujen valintatyökalusta.

Lassi Leinonen

projektisuunnittelija

Lounais-Suomen Jätehuolto

puh. 040 708 1711

lassi.leinonen@lsjh.fi  

Päästöjen kompensaatio kaipaa yhteisiä pelisääntöjä

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2029 ja siitä eteenpäin ilmastopositiivinen alue, jolloin alueen […]

Tampereen seudun vähähiilisyyttä edistäviin kokeilupalveluhankintoihin 30 hakemusta!

6Aika ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut – hankkeen kokeilupalveluhankintoihin saatiin 30 hyvää hakemusta, joiden joukosta […]

Ideoiden tulvasta tehokkaisiin päätöksiin

6Aika: ILPO-hankkeessa pyritään kunnianhimoiseen tavoitteeseen: ilmastopositiivisuuteen. Mentäessä kerralla pitkälle on matkalla paljon mahdollisuuksia kokeiltavaksi ja selvitettäväksi. Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) muiden hanketoimijoiden ohella pyrkii […]

Tarjouspyyntö asiantuntijatuesta Ilmastopolun ja Ilmastopositiivisen yritysalueen mallien luomiseen

6Aika ILPO – Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut –hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään uusia vähäpäästöisempiä […]

Avoin haku Tampereen seudun vähähiilisyyttä edistäviin kokeilupalveluhankintoihin 30.11.2020 asti!

6Aika ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut – hankkeen kautta avataan kaksi, vähähiilisten arvo- ja palveluketjujen […]

Mikä on kokeilupalveluhankinta?

Kokeilupalveluhankinnat, nopeat kokeilut, pilotit … innovatiivisia juttuja! Mutta mitä ne oikeastaan ovat? 6Aika-kontekstissa kokeiluilla tarkoitetaan […]