Kiertotalouden vierailukeskuksessa tieto ja ihminen kohtaavat

Kiertotalouskeskusten yhteydessä toimivat vierailukeskukset tuovat kiertotaloutta tutuksi kuluttajille sekä alan toimijoita lähemmäs toisiaan. Kiertotalouden vierailukeskuksen pilotti on toiminut Turun Orikedolla sijaitsevassa Topinpuiston kiertotalouskeskuksessa.

Hankkeen aikana pilotoitu vierailukeskus voisi tulevaisuudessa olla näyttelytila, oppimisympäristö, kohtaamispaikka ja yhteistyöverkoston rakentaja. Vierailukeskuksessa selviää, mitä kiertotalous on käytännössä, miten materiaaleja kierrätetään ja jalostetaan edelleen raaka-aineiksi. Topinpuiston vierailukeskuspilotin kehittämiseen osallistui 500 vierasta yli 20 maasta.

Kehittämistyö on alueen yritysten kanssa tehdyn yhteistyön tulos. Kokeilun myötä on huomattu, että vierailukeskustoiminta on herättänyt kiinnostusta seudun yritysten keskuudessa. Yritykset ovat saaneet kutsua asiakkaita ja sidosryhmiä tutustumaan kiertotaloustoimintaansa. Tätä on pidetty positiivisena asiana, koska viestiminen yrityksen ulkopuolelle on haastavaa. Aiemmin ei ole ollut tarjolla sopivia tiloja tai menetelmiä ulkoisen viestinnän toteuttamiseen. Yritykset näkivät vierailukeskuksen myös tarjoavan mahdollisuuden uusien ja yllättävien kumppanien löytämiseen.

Viestinnän apu ja oppimisympäristö

Vierailukeskus toimii siis loistavana tukena kiertotaloudesta viestimiselle. Sen kautta voidaan välittää tietoa kiertotalouden yhteiskunnallisesta merkityksestä, liiketoiminnallisista hyödyistä, yhdessä tekemisen eduista sekä kumppaniyritysten saavutuksista. Viestintä ja näkyvyys onkin koettu yritysten keskuudessa yhdeksi tärkeimmistä vierailukeskuksen hyödyistä. Vierailukeskuksen viestintämateriaalit ja kanavat ovat myös kumppaneiden käytössä ja he voivat hyödyntää niiden sisältöjä myös omassa viestinnässään.

Vierailukeskus voi toimia myös oppimisympäristönä. Kiertotaloudesta oppii parhaiten näkemällä, kokemalla ja keskustelemalla. Kiertotalous on käsitteenä vielä monelle vieras, joten vierailukeskukset voivat olla paikkoja, joissa käsitettä avataan ja esitellään kiertotalouden tarjoamia mahdollisuuksia niin yrityksille kuin kuluttajillekin. Vierailukeskukseen voidaan järjestää räätälöityjä kierroksia esimerkiksi oppilaitoksille ja organisaatioille, ja niissä voidaan pitää esittelyjä ja luentoja.

Turun pilottikokeilu onnistui hyvin

Turun kolmivaiheisen pilottikokeilun voidaan sanoa olleen onnistunut. Sen tavoitteena oli kokeilla kiertotalouden vierailutoiminnan palvelukonsepteja ja saada käyttäjäkokemuksia. Hankkeen kautta haluttiin myös sitouttaa organisaatioita, osallistaa kävijöitä ja kartoittaa mahdollisia yhteistyökumppaneita, liiketoimintamahdollisuuksia, sijoittajia ja rahoituspohjia. Toisessa vaiheessa toimintaa kehitettiin toteutettujen pilottien palautteen pohjalta. Pilottien myötä huomattiin, että vierailukeskus toimii parhaiten kiertotalouden näyteikkunana, ei niinkään toimijoiden esittelyn välineenä.

Hankkeen aikana vierailukeskuksen käyttäjille luotiin palvelupaketit, kartoitettiin kohderyhmät ja visualisoitiin varsinaista rakennusta. Kokeilun myötä saatiin selkeä kuva siitä, millaisia palveluita ja tiloja keskuksessa tulisi olla. Jatkokehitykseen jäi vielä rahoituspohjien ja sijoitusyhteistyön selkeyttäminen. Sähköisiä palautteenannon muotoja ja digitaalisia tapoja esitellä kiertotaloutta täytyy vielä kehittää.

Lähteet:

https://circhubs.fi/tietopankki/kiertotalouden-vierailukeskus-1-pilotti/ https://www.topinpuisto.fi/vierailukeskus/ https://circhubs.fi/wp-content/uploads/2018/07/TKK-kokeilujen-dokumentointi_vierailukeskus_1.pdf https://circhubs.fi/tietopankki/kiertotalouden-vierailukeskus-2-pilotti/ https://circhubs.fi/wp-content/uploads/2018/07/TKK-kokeilujen-dokumentointi_vierailukeskus-2.pdf https://circhubs.fi/tietopankki/tulevaisuuden-vierailukeskuksen-palvelut-yrityksille/ https://circhubs.fi/tietopankki/kiertotalouden-vierailukeskuksen-tarvekartoitus/ https://circhubs.fi/wp-content/uploads/2019/07/kiertotalouden-vierailukeskus_markkinointiesitys_tiivistelma.pdf https://circhubs.fi/tietopankki/kiertotalouden-vierailukeskus-3-pilotti/ https://www.topinpuisto.fi/vierailukeskus/nayttely/

Lue seuraavaksi

Kehittämis- ja selvitystyöt kartoittavat kiertotalouden potentiaalia

Tampereen kaupungin tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tampereella on toteutettu useita 6Aika: Tulevaisuuden […]

Innovaatiotyö innostuu kokeiluista

Kiertotaloudessa hyödynnetään paljon nopeita innovaatiokokeiluja, joissa testataan oikeasta elämästä nousseita haasteita. Näiden kokeilujen tuloksia voidaan […]

Tervetuloa yhteiskehittämisen ihmeelliseen maailmaan!

Circhubs-hankkeessa on kehitetty kiertotalouskeskusten käyttöön TKI-toimintamalli. Mallin tarkoituksena on madaltaa kynnystä yritysten väliseen yhteistyöhön ja […]

Mikä ihmeen kiertotalouskeskus?

Jo useammasta suomalaiskaupungista löytyy kiertotalouskeskus. Odotettavissa on, että ajan myötä niitä ilmestyy maahamme lisää. Mikä […]

Kiertotalouden uusi aika

Turun AMK:n opiskelijat kirjoittivat tekstin 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeesta osana ympäristöviestinnän kurssia. Miten opiskelijat kirjoittavat […]

Jätevesilietteiden käsittelylle tarvitaan yhteinen toimintahierarkia – 1.11.2018 järjestetyn työpajan tuloksia

Marraskuisen jätevesilietteiden kiertotaloustyöpajan Turussa järjestivät yhteistyössä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Tampereen teknillinen yliopisto. Työpaja järjestettiin […]

Modulaarinen työpaja – mikä se on ja mihin sitä käytetään?

Circhubs-hankkeen työpaketissa 3 kehitetään T&K&I-alustakonseptia Ekomon ja myöhemmin myös muiden hankkeessa mukana olevien kaupunkien kiertotalouskeskusten […]

Gasum ja Pirkanmaan Jätehuolto yhteistyöhön uuden biokaasulaitoksen tuotannon jakelusta liikenteen polttoaineeksi

Gasum ja Pirkanmaan Jätehuolto ovat allekirjoittaneet sopimuksen Nokian Koukkujärvelle rakennettavan uuden biokaasulaitoksen tuottaman biokaasun myymisestä […]