Kiertotalouden vierailukeskuksessa tieto ja ihminen kohtaavat

Kiertotalouskeskusten yhteydessä toimivat vierailukeskukset tuovat kiertotaloutta tutuksi kuluttajille sekä alan toimijoita lähemmäs toisiaan. Kiertotalouden vierailukeskuksen pilotti on toiminut Turun Orikedolla sijaitsevassa Topinpuiston kiertotalouskeskuksessa.

Hankkeen aikana pilotoitu vierailukeskus voisi tulevaisuudessa olla näyttelytila, oppimisympäristö, kohtaamispaikka ja yhteistyöverkoston rakentaja. Vierailukeskuksessa selviää, mitä kiertotalous on käytännössä, miten materiaaleja kierrätetään ja jalostetaan edelleen raaka-aineiksi. Topinpuiston vierailukeskuspilotin kehittämiseen osallistui 500 vierasta yli 20 maasta.

Kehittämistyö on alueen yritysten kanssa tehdyn yhteistyön tulos. Kokeilun myötä on huomattu, että vierailukeskustoiminta on herättänyt kiinnostusta seudun yritysten keskuudessa. Yritykset ovat saaneet kutsua asiakkaita ja sidosryhmiä tutustumaan kiertotaloustoimintaansa. Tätä on pidetty positiivisena asiana, koska viestiminen yrityksen ulkopuolelle on haastavaa. Aiemmin ei ole ollut tarjolla sopivia tiloja tai menetelmiä ulkoisen viestinnän toteuttamiseen. Yritykset näkivät vierailukeskuksen myös tarjoavan mahdollisuuden uusien ja yllättävien kumppanien löytämiseen.

Viestinnän apu ja oppimisympäristö

Vierailukeskus toimii siis loistavana tukena kiertotaloudesta viestimiselle. Sen kautta voidaan välittää tietoa kiertotalouden yhteiskunnallisesta merkityksestä, liiketoiminnallisista hyödyistä, yhdessä tekemisen eduista sekä kumppaniyritysten saavutuksista. Viestintä ja näkyvyys onkin koettu yritysten keskuudessa yhdeksi tärkeimmistä vierailukeskuksen hyödyistä. Vierailukeskuksen viestintämateriaalit ja kanavat ovat myös kumppaneiden käytössä ja he voivat hyödyntää niiden sisältöjä myös omassa viestinnässään.

Vierailukeskus voi toimia myös oppimisympäristönä. Kiertotaloudesta oppii parhaiten näkemällä, kokemalla ja keskustelemalla. Kiertotalous on käsitteenä vielä monelle vieras, joten vierailukeskukset voivat olla paikkoja, joissa käsitettä avataan ja esitellään kiertotalouden tarjoamia mahdollisuuksia niin yrityksille kuin kuluttajillekin. Vierailukeskukseen voidaan järjestää räätälöityjä kierroksia esimerkiksi oppilaitoksille ja organisaatioille, ja niissä voidaan pitää esittelyjä ja luentoja.

Turun pilottikokeilu onnistui hyvin

Turun kolmivaiheisen pilottikokeilun voidaan sanoa olleen onnistunut. Sen tavoitteena oli kokeilla kiertotalouden vierailutoiminnan palvelukonsepteja ja saada käyttäjäkokemuksia. Hankkeen kautta haluttiin myös sitouttaa organisaatioita, osallistaa kävijöitä ja kartoittaa mahdollisia yhteistyökumppaneita, liiketoimintamahdollisuuksia, sijoittajia ja rahoituspohjia. Toisessa vaiheessa toimintaa kehitettiin toteutettujen pilottien palautteen pohjalta. Pilottien myötä huomattiin, että vierailukeskus toimii parhaiten kiertotalouden näyteikkunana, ei niinkään toimijoiden esittelyn välineenä.

Hankkeen aikana vierailukeskuksen käyttäjille luotiin palvelupaketit, kartoitettiin kohderyhmät ja visualisoitiin varsinaista rakennusta. Kokeilun myötä saatiin selkeä kuva siitä, millaisia palveluita ja tiloja keskuksessa tulisi olla. Jatkokehitykseen jäi vielä rahoituspohjien ja sijoitusyhteistyön selkeyttäminen. Sähköisiä palautteenannon muotoja ja digitaalisia tapoja esitellä kiertotaloutta täytyy vielä kehittää.

Lähteet:

https://circhubs.fi/tietopankki/kiertotalouden-vierailukeskus-1-pilotti/ https://www.topinpuisto.fi/vierailukeskus/ https://circhubs.fi/wp-content/uploads/2018/07/TKK-kokeilujen-dokumentointi_vierailukeskus_1.pdf https://circhubs.fi/tietopankki/kiertotalouden-vierailukeskus-2-pilotti/ https://circhubs.fi/wp-content/uploads/2018/07/TKK-kokeilujen-dokumentointi_vierailukeskus-2.pdf https://circhubs.fi/tietopankki/tulevaisuuden-vierailukeskuksen-palvelut-yrityksille/ https://circhubs.fi/tietopankki/kiertotalouden-vierailukeskuksen-tarvekartoitus/ https://circhubs.fi/wp-content/uploads/2019/07/kiertotalouden-vierailukeskus_markkinointiesitys_tiivistelma.pdf https://circhubs.fi/tietopankki/kiertotalouden-vierailukeskus-3-pilotti/ https://www.topinpuisto.fi/vierailukeskus/nayttely/

Lue seuraavaksi

Asiakasarvo kiertotalousmarkkinoilla

Mitä on asiakasarvo? Kiertotalousmarkkinoiden kasvaessa kysymykseen vastataan usein oletuksin, tai odotuksin. Asiakasarvoa yleisesti pohdittaessa on […]

Customer value in circular economy business market

In the phase of growth in the circular economy market, ‘what is the customer value?’ […]

Kiertotalousverkostoa yhteen nivovat ratkaisut johtavat parempaan yhteispeliin

Kiertotalousverkoston yhteinen kehittämistoiminta vaatii yhteisiä pelisääntöjä, menetelmiä ja työkaluja. Sen myötä saadaan aikaan ratkaisuja, joita […]