Jaa artikkeli

Kiertotalouden vierailukeskuksessa tieto ja ihminen kohtaavat

24.10.2019 | CircHubs

Kiertotalouskeskusten yhteydessä toimivat vierailukeskukset tuovat kiertotaloutta tutuksi kuluttajille sekä alan toimijoita lähemmäs toisiaan. Kiertotalouden vierailukeskuksen pilotti on toiminut Turun Orikedolla sijaitsevassa Topinpuiston kiertotalouskeskuksessa.

Hankkeen aikana pilotoitu vierailukeskus voisi tulevaisuudessa olla näyttelytila, oppimisympäristö, kohtaamispaikka ja yhteistyöverkoston rakentaja. Vierailukeskuksessa selviää, mitä kiertotalous on käytännössä, miten materiaaleja kierrätetään ja jalostetaan edelleen raaka-aineiksi. Topinpuiston vierailukeskuspilotin kehittämiseen osallistui 500 vierasta yli 20 maasta.

Kehittämistyö on alueen yritysten kanssa tehdyn yhteistyön tulos. Kokeilun myötä on huomattu, että vierailukeskustoiminta on herättänyt kiinnostusta seudun yritysten keskuudessa. Yritykset ovat saaneet kutsua asiakkaita ja sidosryhmiä tutustumaan kiertotaloustoimintaansa. Tätä on pidetty positiivisena asiana, koska viestiminen yrityksen ulkopuolelle on haastavaa. Aiemmin ei ole ollut tarjolla sopivia tiloja tai menetelmiä ulkoisen viestinnän toteuttamiseen. Yritykset näkivät vierailukeskuksen myös tarjoavan mahdollisuuden uusien ja yllättävien kumppanien löytämiseen.

Viestinnän apu ja oppimisympäristö

Vierailukeskus toimii siis loistavana tukena kiertotaloudesta viestimiselle. Sen kautta voidaan välittää tietoa kiertotalouden yhteiskunnallisesta merkityksestä, liiketoiminnallisista hyödyistä, yhdessä tekemisen eduista sekä kumppaniyritysten saavutuksista. Viestintä ja näkyvyys onkin koettu yritysten keskuudessa yhdeksi tärkeimmistä vierailukeskuksen hyödyistä. Vierailukeskuksen viestintämateriaalit ja kanavat ovat myös kumppaneiden käytössä ja he voivat hyödyntää niiden sisältöjä myös omassa viestinnässään.

Vierailukeskus voi toimia myös oppimisympäristönä. Kiertotaloudesta oppii parhaiten näkemällä, kokemalla ja keskustelemalla. Kiertotalous on käsitteenä vielä monelle vieras, joten vierailukeskukset voivat olla paikkoja, joissa käsitettä avataan ja esitellään kiertotalouden tarjoamia mahdollisuuksia niin yrityksille kuin kuluttajillekin. Vierailukeskukseen voidaan järjestää räätälöityjä kierroksia esimerkiksi oppilaitoksille ja organisaatioille, ja niissä voidaan pitää esittelyjä ja luentoja.

Turun pilottikokeilu onnistui hyvin

Turun kolmivaiheisen pilottikokeilun voidaan sanoa olleen onnistunut. Sen tavoitteena oli kokeilla kiertotalouden vierailutoiminnan palvelukonsepteja ja saada käyttäjäkokemuksia. Hankkeen kautta haluttiin myös sitouttaa organisaatioita, osallistaa kävijöitä ja kartoittaa mahdollisia yhteistyökumppaneita, liiketoimintamahdollisuuksia, sijoittajia ja rahoituspohjia. Toisessa vaiheessa toimintaa kehitettiin toteutettujen pilottien palautteen pohjalta. Pilottien myötä huomattiin, että vierailukeskus toimii parhaiten kiertotalouden näyteikkunana, ei niinkään toimijoiden esittelyn välineenä.

Hankkeen aikana vierailukeskuksen käyttäjille luotiin palvelupaketit, kartoitettiin kohderyhmät ja visualisoitiin varsinaista rakennusta. Kokeilun myötä saatiin selkeä kuva siitä, millaisia palveluita ja tiloja keskuksessa tulisi olla. Jatkokehitykseen jäi vielä rahoituspohjien ja sijoitusyhteistyön selkeyttäminen. Sähköisiä palautteenannon muotoja ja digitaalisia tapoja esitellä kiertotaloutta täytyy vielä kehittää.

Lähteet:

https://circhubs.fi/tietopankki/kiertotalouden-vierailukeskus-1-pilotti/ https://www.topinpuisto.fi/vierailukeskus/ https://circhubs.fi/wp-content/uploads/2018/07/TKK-kokeilujen-dokumentointi_vierailukeskus_1.pdf https://circhubs.fi/tietopankki/kiertotalouden-vierailukeskus-2-pilotti/ https://circhubs.fi/wp-content/uploads/2018/07/TKK-kokeilujen-dokumentointi_vierailukeskus-2.pdf https://circhubs.fi/tietopankki/tulevaisuuden-vierailukeskuksen-palvelut-yrityksille/ https://circhubs.fi/tietopankki/kiertotalouden-vierailukeskuksen-tarvekartoitus/ https://circhubs.fi/wp-content/uploads/2019/07/kiertotalouden-vierailukeskus_markkinointiesitys_tiivistelma.pdf https://circhubs.fi/tietopankki/kiertotalouden-vierailukeskus-3-pilotti/ https://www.topinpuisto.fi/vierailukeskus/nayttely/

Lue seuraavaksi

Uutinen KiertotalouskeskuksetLiiketoimintaa kiertotaloudesta

Lajitteluasemalla vastaanotettavien jätteiden koostumustutkimuksessa arvioitiin tavaroiden ja materiaalien kelpoisuutta uudelleenkäyttöön

Millaista uudelleenkäyttöpotentiaalia asukkailta lajitteluasemilla vastaanotettavalla jätteellä voisi olla Varsinais-Suomessa? Tähän kysymykseen lähdettiin etsimään vastauksia keväällä…
Puheenvuoro KiertotalouskeskuksetLiiketoimintaa kiertotaloudesta

CircHubs 2:n opit käytäntöön Kiertokaaren Mainiossa Kaupassa 

Kiertokaaren Ruskon jätekeskuksessa Oulussa avattiin toukokuussa 2022 talteenottopiste käyttökelpoiselle tavaralle ja Mainio Kauppa, jossa myydään…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Webinaareista oppeja ja kokemuksia yritysalueiden ilmastotyöhön

6Aika: ILPO —hanke on tarjonnut yrityksille tukea, tutkimuksia ja kokeilumahdollisuuksia vähähiilisen liiketoiminnan kehittämiseen keväästä 2020…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Ecolan toteutti kevennystäyttökokeilun Tarasten kiertotalousalueen kanssa

Ecolan toteutti kevennystäyttökokeilun Tarasteen kiertotalousalueen kanssa. Tavoitteena oli kokeilla Infra TR-tuhkaraetta ns. kevennystäytössä ja todentaa…
Tapahtuma Kiertotalouskeskukset

6Aika: ILPO -hankkeen tuloksia: ilmastopositiivisen yritysalueen malli | Webinaari 12.10

Tervetuloa kuulemaan, miten rakennetaan ilmastopositiivisia yritysalueita tiistaina 12.10 klo 9.00-10.15. Webinaarissa esitellään 6Aika ILPO Ilmastopositiiviset…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouden tekijät yhdistävät voimansa Vantaalla

Klusterityöskentelyssä julkiset ja yksityiset toimijat kokoontuvat yhteen kehittämään uusia ideoita alalleen. Vantaalla on nimetty viisi…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tampereen yliopisto selvittää kiertotalouskeskusten ilmastovaikutuksia – kohteina jätteenpoltto, tiili- ja betonimurske, bioöljyn tuotanto ja biokaasutus

Kun kiertotalouskeskuksissa otetaan käyttöön uusia ilmastovaikutuksia vähentäviä prosesseja ja raaka-aineita, avataan mahdollisuus myös uudenlaiselle liiketoiminnalle.…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Ilmastopolku johdattaa kohti konkreettisia päästövähennyksiä ja ilmastotekoja

Turussa Topinpuiston kiertotalouskeskukselle laaditaan ilmastopolku, jonka tavoitteena on löytää yhdessä alueen yritysten kanssa uusia vähäpäästöisempiä…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Ideoiden tulvasta tehokkaisiin päätöksiin

6Aika: ILPO-hankkeessa pyritään kunnianhimoiseen tavoitteeseen: ilmastopositiivisuuteen. Mentäessä kerralla pitkälle on matkalla paljon mahdollisuuksia kokeiltavaksi ja selvitettäväksi. Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) muiden hanketoimijoiden ohella pyrkii…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouskeskuksen ilmastopäästöt haltuun arvoketjuja tarkastelemalla

Kiertotalouskeskukset ovat keskeinen osa kaupunkiseutujen infrastruktuuria. Näitä alueita voisi kutsua kiertotalouden ”perälaudoiksi”, joiden kautta suuri…