Jaa artikkeli

Kiertotalouden vierailukeskus -konsepti

25.07.2019 | CircHubs

Kiertotalouden vierailukeskus konseptoitiin tarvekartotuksella. Tarvekartoituksessa selvitettiin Topinpuiston lähialueella toimivien yritysten tarpeita tulevan kiertotalouden vierailukeskuksen ja sen toiminnan näkökulmasta. Lisäksi erilaisilta toimijoilta kerättiin näihin tarpeisiin vastaavia mahdollisia toteutusideoita.

Tarvekartoitus toteutettiin haastattelututkimuksena, joka osallisti suunnittelutyöhön 17 erilaista toimijaa. Työssä hyödynnettiin taustamateriaalina myös aiemmin tuotettuja selvityksiä ja muita aineistoja. Tuloksena syntyi vierailukeskuksen toimintamalli ja sitä kuvaava markkinointiesitys, joka havainnollistaa keskuksen tarjoamia palveluita, niitä täydentäviä muita toimintoja sekä tarvittavia tilaratkaisuja.

Työn toteutti Gaia Consulting yhdessä Lounais-Suomen Jätehuollon ja Topinpuiston avainhenkilöiden kanssa.

Lataa raportti (tiivistelmä, .pdf)