Kiertotalouden vierailukeskus -konsepti

Kiertotalouden vierailukeskus konseptoitiin tarvekartotuksella. Tarvekartoituksessa selvitettiin Topinpuiston lähialueella toimivien yritysten tarpeita tulevan kiertotalouden vierailukeskuksen ja sen toiminnan näkökulmasta. Lisäksi erilaisilta toimijoilta kerättiin näihin tarpeisiin vastaavia mahdollisia toteutusideoita.

Tarvekartoitus toteutettiin haastattelututkimuksena, joka osallisti suunnittelutyöhön 17 erilaista toimijaa. Työssä hyödynnettiin taustamateriaalina myös aiemmin tuotettuja selvityksiä ja muita aineistoja. Tuloksena syntyi vierailukeskuksen toimintamalli ja sitä kuvaava markkinointiesitys, joka havainnollistaa keskuksen tarjoamia palveluita, niitä täydentäviä muita toimintoja sekä tarvittavia tilaratkaisuja.

Työn toteutti Gaia Consulting yhdessä Lounais-Suomen Jätehuollon ja Topinpuiston avainhenkilöiden kanssa.

Lataa raportti (tiivistelmä, .pdf)

Lue seuraavaksi

Asiakasarvo kiertotalousmarkkinoilla

Mitä on asiakasarvo? Kiertotalousmarkkinoiden kasvaessa kysymykseen vastataan usein oletuksin, tai odotuksin. Asiakasarvoa yleisesti pohdittaessa on […]

Customer value in circular economy business market

In the phase of growth in the circular economy market, ‘what is the customer value?’ […]

Kiertotalousverkostoa yhteen nivovat ratkaisut johtavat parempaan yhteispeliin

Kiertotalousverkoston yhteinen kehittämistoiminta vaatii yhteisiä pelisääntöjä, menetelmiä ja työkaluja. Sen myötä saadaan aikaan ratkaisuja, joita […]