Kaupunkisuunnittelu

Tampereen yliopisto järjesti 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka kokosi yhteen kaupunki- ja tutkijatahoja kuulemaan ja keskustelemaan kiertotaloudesta kaupunkiympäristöissä sekä kiertotalouden yhteistyömuodoista. Osana tapahtumaa joukko yliopiston opiskelijoita seurasi seminaaripäivän tapahtumia ja kirjoitti niistä blogitekstejä.

Tapahtuman seminaaripäivänä saatiin monipuolinen katsaus kiertotalouteen kaupunkiympäristöissä. Esitykset käsittelivät mm. sitä, miltä kiertotalous näyttäytyy eri tasoilla sekä miten edistää ja johtaa muutosta kohti kestävää kehitystä kaupunkiympäristöissä. Lisäksi tapahtumassa kuultiin case-esimerkkejä onnistuneista kiertotalousratkaisuista kaupungeissa sekä keskusteltiin eri toimijarooleista kiertotaloudessa. Tampereen yliopiston Hervannan kampuksen opiskelijat laativat seminaaripäivän esityksistä ja niiden keskeisistä teemoista visuaalisen tiivistelmän. Oheinen miellekartta on esitetty alapuolella.

Miellekartan laatijat: Oona Haimi, Laura Harjaluoma, Marikki Heiskanen, Maija Ijäs, Iita Lintunen. Avaa kuva isommaksi klikkaamalla tästä.

Miellekartassa esitetyistä teemoista voit lukea lisää oheisista blogiteksteistä.

Kohti kestävää kehitystä kaupunkiympäristöissä

Katsaus kiertotalouteen kansainvälisellä, alueellisella ja paikallisella tasolla

Tilannekatsaus kiertotalouteen eri tasoilla

Kenen kiertotalous?

Esimerkkejä kiertotalousratkaisuista kaupungeissa

Kaupunkien kestävä muutos – kuka, missä, milloin, miten, miksi?

Tampereen yliopisto järjesti 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka kokosi yhteen…