Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Huhtikuussa alkaneessa 6Aika: ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeessa autetaan yrityksiä löytämään uusia, vähäpäästöisempiä ja hiiltä sitovia ratkaisuja. Kokemusten pohjalta hyväksi havaitut ratkaisut kootaan yhteen ilmastopositiivisen yritysalueen malliksi.  Hanke tukee kuutoskaupunkien ilmastotyötä ja jatkaa Circhubs-verkoston vuodesta 2017 jatkunutta yritysalueiden ja kiertotalouskeskusten toimintaympäristöjen kehittämistä.

6Aika: ILPO-hankkeessa toteutetaan ilmastopositiivisen yritysalueen malli, joka kokoaa hankeaikana tunnistettuja ja kokeiltuja ratkaisuja. Näitä ovat esimerkiksi alue- ja yrityskohtaiset kokeilut, päästölaskentamallit sekä hiilinielu- ja kompensaatiotoimet. Lisäksi malliin kuuluu olennaisena osana aluekohtaiset hiilitiekartat, jotka sisältävät muun muassa päästötavoitteita ja toimenpidesuosituksia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hankkeen pilotointikohteina toimivat teollisuusyritykset Tampereen seudulla, Topinpuiston kiertotalouskeskus Turussa ja jätevoimalaitoksen ympärille rakentuva kiertotalouden klusterialue Vantaalla.

Tekeminen lähtee vauhtiin kokeiluilla, kartoituksilla ja koulutuksilla

Kevään aikana on aloitettu kokeilupalveluhankinnat Tampereen Tarasteen kiertotalousalueen kehittämiseksi. Ratkaisuja etsitään moreenin ja heikkolaatuisen maa-aineksen stabilointiin tai lujittamiseen kenttärakenteissa käytettäväksi sekä kevennystäyttöjen rakentamiseen kiertotalousmateriaaleilla.

Topinpuistossa kartoitetaan alueella sijaitsevien yritysten käsittelemiä materiaaleja ja arvioidaan niiden arvoketjuissa syntyneitä päästöjä. Kerätyn aineiston avulla määritellään haasteita, joihin tullaan hankkeen edetessä etsimään ratkaisuja kokeilupalveluhankintojen avulla.

Keskiviikkona 3.6.2020 järjestetään Innovaatiot ja kestävä kehitys koronaepidemian keskellä -verkkokoulutus, jonka tavoitteena on auttaa pk-yrityksiä tunnistamaan, mitä uusia mahdollisuuksia koronavirus on nostanut esiin ja miten näihin mahdollisuuksiin voi tässä hetkessä tarttua vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.

6Aika: ILPO-hanke jatkuu vuoden 2021 loppuun asti. Pääkoordinaattorina on Turun kaupunki ja osatoteuttajina ovat Business Tampere, Lounais-Suomen Jätehuolto, Tampereen yliopisto ja Vantaan kaupunki.

Lue lisää 6Aika: ILPO-hankkeesta hankesivulta.

Lisätietoja:

Outi Laikko
projektipäällikkö
Turun kaupunki
puh. 050 5590 799, outi.laikko(at)turku.fi

6Aika: ILPO -hankkeessa kehitetään mallia ilmastopositiivisille yritysalueille ja arvoketjuille

Huhtikuussa alkaneessa 6Aika: ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeessa autetaan yrityksiä löytämään uusia, vähäpäästöisempiä ja […]

Tervetuloa Innovaatiot ja kestävä kehitys koronaepidemian keskellä -verkkokoulutukseen 3.6.2020 klo 9:00-12:00

Koulutuksen materiaalit löydät täältä:Hellon Oy – koulutusmateriaaliTyöpaja-canvas Koulutuksen tavoitteena on tukea pk-yrityksiä uuden tilanteen keskellä, […]

Tarjoa omaa ratkaisuasi Tarasteen alueen kokeilupalveluhankintoihin

Toimiiko yrityksesi infrarakentamisen ja/tai materiaalien uusiokäytön parissa? Tarjoa omaa ratkaisuasi Tarasteen alueen kokeilupalveluhankintoihin – parhaat […]

Materiaalikierrot ja toimijoiden vuorovaikutus kiertotaloudessa

Tampereen yliopisto järjesti 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka kokosi yhteen […]