Kiertotalouskeskukset

Ecolan toteutti kevennystäyttökokeilun Tarasteen kiertotalousalueen kanssa. Tavoitteena oli kokeilla Infra TR-tuhkaraetta ns. kevennystäytössä ja todentaa sen toimivuus. Toinen, pidempiaikainen tavoite on näiden materiaalien tunnettuvuuden lisääminen käytössä.

Ecolan Oy tarjosi kokeiluun kevennysrakennemateriaaliratkaisuksi 1000 tn Infra TR materiaalia Nokian tuotantolaitokselta kohteelle ajettuna sekä kevennysrakenteen suunnittelun/mitoituksen. Kevennysrakenteiden toteuttaminen jäi tilaajan/koealueen omistajan vastuulle, mutta Ecolanin tarjoama ratkaisu sisälsi mallimitoituksen kevennysrakenteeksi sekä 1000 tn materiaalia rakentamisen testausta varten.

Materiaali toimitettiin Ecolan Oy:n Nokian tuotantolaitokselta Tarastejärven kohteelle, mikä tarjosi mahdollisuuden pilotoida kahden kiertotalousalueen välisen ekosysteemin kautta saavutettavia synergiaetuja.

Kokeilun osapuolet olivat Business Tampere, Ecolan Oy sekä Tarasten Kiertotalousalue Oy

Kokeiluraportti löytyy täältä.

Lue myös

Ecolan Oy:n nimi muuttuu Yara Eco Oy:ksi


Kokeilu toteutettiin osana 6Aika: ILPO-hanketta, jossa kehitetään ilmastopositiivisia yritysalueita Turussa, Tampereella ja Vantaalla. Toteutamme yritysyhteistyössä muun muassa konkreettisia kiertotalouden kokeiluja, kehitämme päästölaskentaa ja edistämme vähähiilisyyttä yrityksissä, arvoketjuissa ja yritysalueilla.

Ecolan toteutti kevennystäyttökokeilun Tarasten kiertotalousalueen kanssa

Ecolan toteutti kevennystäyttökokeilun Tarasteen kiertotalousalueen kanssa. Tavoitteena oli kokeilla Infra TR-tuhkaraetta ns. kevennystäytössä ja todentaa…

Julkiset toimijat kiertotalousliiketoiminnan alustoina

Tampereen yliopisto järjesti 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka kokosi yhteen…