Kaupunkisuunnittelu

Kiertotalouden periaatteet ovat vahvassa roolissa kestävässä ja älykkäässä kaupunkisuunnittelussa.  Kiertotalous ja ympäristöystävälliset ratkaisut on huomioitava sekä kaupunkikehitykseen liittyvissä uusissa kohteissa että vanhojen kohteiden modernisoinnissa. Ne tulee huomioida koko kohteen elinkaaren ajalta - suunnitteluvaiheesta toteutukseen ja hyötykäyttömahdollisuuksiin asti. Kiertotalouden älykkäät ratkaisut kaupunkikehityksessä voivat liittyä mm. rakentamiseen, jäte- ja vesihuoltoon, energiaan, liikkumiseen, teollisuuden uudistumiseen sekä niihin liittyvään palvelumuotoiluun.