Kaupunkisuunnittelu

Kiertotalouden periaatteet ovat vahvassa roolissa kestävässä ja älykkäässä kaupunkisuunnittelussa.  Kiertotalous ja ympäristöystävälliset ratkaisut on huomioitava sekä kaupunkikehitykseen liittyvissä uusissa kohteissa että vanhojen kohteiden modernisoinnissa. Ne tulee huomioida koko kohteen elinkaaren ajalta - suunnitteluvaiheesta toteutukseen ja hyötykäyttömahdollisuuksiin asti. Kiertotalouden älykkäät ratkaisut kaupunkikehityksessä voivat liittyä mm. rakentamiseen, jäte- ja vesihuoltoon, energiaan, liikkumiseen, teollisuuden uudistumiseen sekä niihin liittyvään palvelumuotoiluun.

Metsien hiilinielut ovat Turun kaupungin paikallisen päästökompensaatiomallin keskiössä

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä ja ilmastopositiivinen siitä eteenpäin, eli ilmakehää…

Kokeilupalveluhankinnat – Tampereen Infra ja Gispo – kunnossapidon ennakointi

Gispo valittiin toteuttamaan Tampereen Infran kanssa avatut kokeilupalveluhankinnat teiden kunnossapitoon liittyvään datankeruuseen ja -käsittelyyn sekä…