Tapahtumat

Tarjoamme suunnittelijoille, muotoilijoille ja innovoijille tilaisuuden tulla verkostoitumaan, inspiroitumaan materiaaleista ja ideoimaan uusia upcycling-tuotteita uudelleenkäyttökelpoisista kotitaloustekstiileistä. Pilotointihaun kautta myönnämme parhaalle idealle 5000 euroa tukea uuden tuote- ja tuotantoidean toteuttamiseen. 

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) järjestää 17.1.2024 klo 12–16 Turun Kupittaalla Vierailukeskus Joessa tilaisuuden, jossa tutustumme konkreettisesti LSJH:n tekstiilivirtoihin ja eri yritysten onnistuneisiin toteutuksiin ja case-esimerkkeihin. Yhdessä ideoimme, millaisia uusia tuotteita poistotekstiileistä voisi luoda ja mihin olemassa oleviin tuoteideoihin niitä voisi yhdistää. Lisäksi keskustelemme ilmiöistä ja liiketoiminnan edellytyksistä: millaisten asioiden tulee olla kunnossa, jotta hyviä upcycling-tuotteita saadaan kaupallisille markkinoille? Millaisia globaaleja trendejä on, millainen on markkinatilanne sekä mitä mahdollisuuksia uudelleenkäytölle löytyisi? Entä miten ja mitkä LSJH:n poistotekstiilimyymälän materiaalit voisivat tukea oman yrityksesi toimintaa ja tuotantoa?

Ilmoittaudu tilaisuuteen Lyyti-lomakkeella pe 15.12. klo 16.00 mennessä! Jotta varmistaisimme monipuolisen osallistujakattauksen 20–25 henkilön tilaisuuteen, valitsemme avoimella kutsulla ilmoittautuneista erilaisia toimijoita ja ilmoitamme heille mukaan pääsystä pe 22.12. mennessä. 

Lisätiedot

Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hanke: projektisuunnittelija Kaisa Jussila, kaisa.jussila@lsjh.fi, +358403540115

LSJH:n uudelleenkäyttökelpoiset tekstiilit Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeessa: myyntipäällikkö Miira Ojanen, miira.ojanen@lsjh.fi, +358405795312

Hae mukaan pilotointiin – paras idea saa 5000 euroa tukea toteutukseen!

Työpajan jälkeen yrityksille avautuu pilotointihaku, jolla edistetään suomalaisilta kotitalouksilta kerätyn poistotekstiilin ohjausta kaupallisen potentiaalin omaavaan uusio- tai uudelleenkäyttöön. Parhaalle idealle myönnetään 5000 euroa (alv. 0 %) tukea (de minimis -tuki) tuote- ja tuotantoidean toteuttamiseen ja kulujen kattamiseen. Hakemuksessa yritys esittelee tuoteideansa ja perustelee sen, mihin tuotannollisiin kuluihin tuki tullaan käyttämään. Kokeilussa tulee hyödyntää suomalaisilta kotitalouksilta erilliskerättyjä ja LSJH:lla lajiteltuja tekstiilejä (vaatteita ja/tai kodintekstiilejä) mahdollisimman laajasti, monipuolisesti tai määrällisesti merkittävällä tavalla. Kyseessä voi olla olemassa oleva prosessi tai uusi ja innovatiivinen sellainen. Päätavoite on helposti skaalautuvalla ja kaupallisilla käyttötarkoituksilla.

Valintakriteereissä painottuvat mm. innovatiivisuus, liiketoiminnallinen vaikuttavuus sekä kokeilun ja sen tulosten julkisuus. Tuen saajan valitsee hankkeen sekä LSJH:n poistotekstiilikokonaisuuden asiantuntijoista koostuva raati. Valitun kokeilun tulee olla valmis ja raportoitu viimeistään marraskuussa 2024. Haku on avoin yrityksille, esimerkiksi suunnittelijoille, muotoilijoille ja innovoijille muodin, sisustuksen ja taiteiden alalla.

Mikä on de minimis -tuki? Pilotointiin myönnettävä tuki on de minimis -tukea eli vähämerkityksellistä tukea. Yrityksen tulee tietää, onko se saanut de minimis -tukea enemmän kuin 200 000 € kolmen verovuoden aikana. Uuden tuen myöntäminen ei saa johtaa tuen enimmäismäärän ylitykseen.

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) ja Turun Ekotorin Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeen tavoitteena on kehittää erilaisten kuluttajilta jätehuollossa vastaanotettavien materiaalivirtojen vastaanottoa ja käsittelyä niin, että yrityksillä ja yhteisöillä olisi laajemmat mahdollisuudet hyödyntää niitä omassa liiketoiminnassaan. Yksi materiaalivirroista on LSJH:n poistotekstiililajitteluun tuleva uudelleenkäyttökelpoinen kotitaloustekstiili, jolle etsitään hankkeen kautta uutta toimintamallia ja yrityskumppanuuksia. Kutsumme yrityksiä ja muita toimijoita mukaan yhteiskehittämiseen.

Kutsu työpajaan 17.1.2024: Tule innovoimaan poistotekstiilille uusia käyttötarkoituksia ja hae 5000 euron pilottitukea ideasi toteutukseen! 

Tarjoamme suunnittelijoille, muotoilijoille ja innovoijille tilaisuuden tulla verkostoitumaan, inspiroitumaan materiaaleista ja ideoimaan uusia upcycling-tuotteita uudelleenkäyttökelpoisista…

New Forms Friday – kestävän muotoilun market 6.5.2022 Vierailukeskus Joki, Turku

Tulevaisuuden muotoilu on kestävää, ja siinä hyödynnetään jo olemassa olevia jätemateriaaleja ja teollisuuden sivuvirtoja. Tervetuloa…

Yritysten arvoketjut kestävän liiketoiminnan mahdollistajana -webinaari 13.10. klo 9-12

Millä tavoin yritysten arvoketjut voivat tukea kestävän liiketoiminnan kehittämistä? Tervetuloa Business Tampereen järjestämään Yritysten arvoketjut…

Tutkimus kiertotalouden ja ilmastotavoitteiden mahdollistajana – tapahtuma Turussa 7.10

Tervetuloa keskustelemaan ja verkostoitumaan uusien tutkimusaiheiden, yrityslähtöisten harjoitustöiden ja opiskelijatöiden pariin. Yritykset esittävät tapahtumassa omia…

Ratkaisuja päästöjen paikalliseen kompensointiin – verkkotilaisuus 24.9.2020

Turun kaupunki järjestää 24.9.2020 verkkotilaisuuden, jonka tavoitteena on edistää keskustelua päästöjen kompensoinnista sekä siihen liittyvistä…

Tervetuloa Innovaatiot ja kestävä kehitys koronaepidemian keskellä -verkkokoulutukseen 3.6.2020 klo 9:00-12:00

Koulutuksen materiaalit löydät täältä:Hellon Oy – koulutusmateriaaliTyöpaja-canvas Koulutuksen tavoitteena on tukea pk-yrityksiä uuden tilanteen keskellä,…