Uutinen

Keko Geopolymeerit on oululainen yritys, joka tutkii ja kehittää geopolymeeriteknologiaa sekä suunnittelee ja valmistaa geopolymeereistä erilaisia tuotteita räätälöidysti asiakkaidensa käyttöön. Yrityksen tavoitteena on tulevaisuudessa kasvattaa tuotantoaan suurempaan mittakaavaan. Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) tilasi yritykseltä mineraalivillasta valmistettuja ajoesteitä Topinpuiston kiertotalouskeskukseen osana 6Aika: ILPO-hankkeen kokeilua.

Geopolymeereillä tarkoitetaan epäorgaanisista raaka-aineista valmistettuja sideaineita, joilla voidaan korvata esimerkiksi tavanomainen sementti betonin valmistuksessa. Geopolymeerien raaka-aineet ovat tavallisesti peräisin teollisista prosesseista tai maaperästä.

­—Sementti valmistetaan kalkkikiveä polttamalla korkeissa lämpötiloissa ja sen tuotannossa muodostuu huomattavia määriä hiilidioksidia. Sementin valmistus on globaalisti yksi suurimmista päästölähteistä. Korvaamalla betonin sideaineena käytetty sementti teollisuuden sivuvirroilla voidaan tuotannossa syntyviä vähentää päästöjä merkittävästi, kertoo Keko Geopolymeerien Juho Yliniemi.

6Aika: ILPO-hankkeen osana järjestetyssä kokeilussa tarkoituksena oli suunnitella ajoesteitä Topinpuiston kiertotalouskeskukseen hyödyntämällä paikallisia teollisuuden sivuvirtoja. Valmistetuissa ajoesteissä hyödynnettiin raaka-aineena muun muassa mineraalivillajätettä.

Geopolymeeristä valmistetut ajoesteet ohjaavat liikennettä LSJH:n lajitteluaseman sisäänkäynnillä Topinpuistossa.

Ajoesteet suunniteltiin LSJH:n toiveiden pohjalta Topinpuiston ilmeeseen sopiviksi. Keko Geopolymeerit suunnitteli valmistukseen soveltuvat muotit ja testasi ajoesteisiin soveltuvia geopolymeeribetonireseptejä. Lopulta ajoesteitä valmistettiin kolme kappaletta.

Yrityksen arvion mukaan tyypillisen geopolymeeribetonin hiilijalanjälki on noin 72 % pienempi kuin tavanomaisella betonilla. Mineraalivillan hyödyntäminen sideaineena laskee hiilijalanjälkeä vielä lisäksi noin 4–14 %. Mineraalivillajätteen geopolymerisointia tutkitaan tällä hetkellä intensiivisesti Saint-Gobain Finland Oy:n ja Oulun yliopiston koordinoimassa Wool2loop-hankkeessa.

Geopolymeerituotteiden raaka-aineina hyödynnetään teollisuuden eri sivuvirtoja

Tuotteidensa raaka-aineina Keko Geopolymeerit hyödyntää erilaisia teollisuuden sivuvirtoja ja jätemateriaaleja, jotka muuten päätyisivät matalamman arvon käyttökohteisiin tai jätteeksi. Raaka-aineita hankitaan tapauskohtaisesti riippuen asiakkaasta ja siitä kuinka paljon materiaalia on saatavilla.

­­—Tällä hetkellä valmistamme ja suunnittelemme tuotteemme hyvin tapauskohtaisesti. Tarkoituksena on kuitenkin tulevaisuudessa laajentaa toimintaamme teollisempaan mittakaavaan, jolloin voimme käsitellä yhä suurempia materiaalivirtoja, kertoo Keko Geopolymeerien Jouni Rissanen.

Keko Geopolymeerien arvion mukaan tyypillisen geopolymeeribetonin hiilijalanjälki on noin 72 prosenttia pienempi kuin tavanomaisella betonilla.

Idea geopolymeerien hyödyntämiseen syntyi Oulun yliopiston tutkimuksesta

Idea Keko Geopolymeerien perustamisesta on alun perin syntynyt Oulun yliopiston tutkimuksesta.  

—Geopolymeerien hyödyntämiseen liittyvään tutkimukseemme osallistuneilla yrityksillä oli selkeä tarve päästä eroon omista sivuvirroistaan, mutta tuotteiden valmistuksesta kiinnostuneita yrityksiä oli vähän. Tästä rohkaistuneena päätimme alkaa hyödyntämään geopolymeerejä itse, jatkaa Yliniemi.

Yritys teki muun muassa Lohjan vuoden 2020 asuntomessuille autotallin, joka on tiettävästi suurin koskaan Suomessa vain geopolymeerejä käyttäen tehty yksittäinen valutyö. Osaamisen kartuttua Keko Geolymeerit auttaa nykyään myös muita yrityksiä tarjoamalla geopolymeeriteknologiaan liittyviä tuotekehityspalveluja.

Aktiivisina kiertotalousalan seuraajina Yliniemi ja Rissanen iloitsevat Topinpuiston kiertotalouskeskukselle toteutetun kokeilun onnistumisesta.

-Tämä oli erittäin hyvä kokemus saada taas yksi uusi esimerkkikohde maailmalle siitä, miten geopolymeerejä voidaan hyödyntää erilaisissa betonituotteissa ja vähentää hiilijalanjälkeä. Opimme paljon tuotteen ja siihen käytettävän geopolymeerireseptin suunnittelusta, kaksikko summaa.

Lue kokeiluraportti täältä

Lisätietoja

Keko Geopolymeerit

Keko Geopolymeerit valmisti Topinpuistoon betonisen ajoesteen mineraalivillasta – geopolymeerituotteen hiilijalanjälki jopa 72 prosenttia pienempi kuin tavallisella betonilla

Keko Geopolymeerit on oululainen yritys, joka tutkii ja kehittää geopolymeeriteknologiaa sekä suunnittelee ja valmistaa geopolymeereistä…

Image Wearin kokeilupalveluhankinta työvaatteiden keräykseen ja jatkojalostukseen liittyen on valmistunut

Image Wear toteutti Tampereen Infran ja Encore ympäristöpalveluiden kanssa yhteistyössä kokeilupalveluhankinnan, jonka tuloksista voit lukea…

Ilmastoratkaisuja yritysalueille – 6Aika: ILPO hankkeen tuloswebinaarit

6Aika: ILPO —hanke on tarjonnut yrityksille tukea, tutkimuksia ja kokeilumahdollisuuksia vähähiilisen liiketoiminnan kehittämiseen keväästä 2020…

Ecolan toteutti kevennystäyttökokeilun Tarasten kiertotalousalueen kanssa

Ecolan toteutti kevennystäyttökokeilun Tarasteen kiertotalousalueen kanssa. Tavoitteena oli kokeilla Infra TR-tuhkaraetta ns. kevennystäytössä ja todentaa…

Yhteistyö tuo tehoa yritysalueen ilmastotyöhön

6Aika: ILPO -hankkeen opit koottiin ilmastopositiivisen yritysalueen malliksi, joka tehostaa kiertotaloutta ja vähentää päästöjä. Turun…

Kiertotalouden palveluiden ja liiketoiminnan kehittämistarpeet Turun ja Oulun seuduilla – asukaskyselyn tuloksia

Kiertotalouden palveluiden ja liiketoiminnan kehittämistarpeita selvitettiin Turun ja Oulun seuduilla syys- ja lokakuun aikana (15.9.…