Uutinen

6Aika ILPO – Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut –hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään uusia vähäpäästöisempiä ja hiiltä sitovia ratkaisuja ja yhteistyömalleja.

Hankkeen tavoitteiden edistämiseksi Turun kaupunki hakee nyt ulkopuolista asiantuntijaa fasilitoimaan sekä Ilmastopolun että Ilmastopositiivisen yritysalueen mallien kehittämistä yhteistyössä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Ilmastopolku laaditaan Turussa sijaitsevalle Topinpuiston yritysalueelle (aikaisemmassa hankesuunnitelmassa hiilitiekartta). Ilmastopolun tavoitteena on tunnistaa yritysalueen päästölähteitä ja hiilinieluja sekä tutkia keinoja päästöjen vähentämiseen. Ilmastopolku on samalla sekä toimintasuunnitelma että prosessi sen luomiseksi.

Hankkeen aikana toteutetut hyvät käytännöt kuten alue- ja yrityskohtaiset kokeilut, päästövähennystoimet, hiilensidontatoimet ym. kehitystoimet kootaan yhtenäiseksi Ilmastopositiivisen yritysalueen malliksi. Tavoitteena on luoda raportti Ilmastopositiivisen yritysalueen elementeistä sekä visualisoitu kuva Ilmastopositiivisen yritysalueen mallista täydennettynä hankkeen aikana syntyneillä esimerkeillä.

Hankinta suoritetaan ns. ranskalaisena urakkana ja sen arvo on 15 000 euroa (alv 0 %).

Työ tulee suorittaa 30.11.2021 mennessä. Työ alkaa hankintapäätöksen tekemisen jälkeen, arviolta tammikuun alussa 2021.

Lisätietoa tarjouspyynnössä.

Tarjoukset tulee jättää 10.12.2020 kello 16.00 mennessä.

6Aika: ILPO -Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut – hanke toteutetaan osana 6Aika-strategiaa ja sitä rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) hankkeen toteuttajat sekä Suomen valtio.

Tarjouspyyntö asiantuntijatuesta Ilmastopolun ja Ilmastopositiivisen yritysalueen mallien luomiseen

6Aika ILPO – Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut –hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään uusia vähäpäästöisempiä […]

Avoin haku Tampereen seudun vähähiilisyyttä edistäviin kokeilupalveluhankintoihin 30.11.2020 asti!

6Aika ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut – hankkeen kautta avataan kaksi, vähähiilisten arvo- ja palveluketjujen […]

Mikä on kokeilupalveluhankinta?

Kokeilupalveluhankinnat, nopeat kokeilut, pilotit … innovatiivisia juttuja! Mutta mitä ne oikeastaan ovat? 6Aika-kontekstissa kokeiluilla tarkoitetaan […]

Kiertotalouskeskuksen ilmastopäästöt haltuun arvoketjuja tarkastelemalla

Kiertotalouskeskukset ovat keskeinen osa kaupunkiseutujen infrastruktuuria. Näitä alueita voisi kutsua kiertotalouden ”perälaudoiksi”, joiden kautta suuri […]

Yritysalueet ja kiertotalouskeskukset mukana tukemassa kaupunkien ilmastotavoitteita

Useat suomalaiset kaupungit toteuttavat yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa toimenpiteitä, jotka tähtäävät ilmastonmuutoksen hillintään ja hiilineutraaliin tulevaisuuteen. […]

Webinaari: Kasvua kestävästä liiketoiminnasta 5.11.2020 klo 9-12

Miten kestävyyden huomioiminen voi tukea yrityksen kannattavuutta ja kasvua muuttuvassa maailmassa? Miten suunnitella liiketoiminnasta kestävää […]