Jaa artikkeli

6Aika: ILPO -hankkeessa kehitetään mallia ilmastopositiivisille yritysalueille ja arvoketjuille

20.05.2020 | CircHubs

Huhtikuussa alkaneessa 6Aika: ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeessa autetaan yrityksiä löytämään uusia, vähäpäästöisempiä ja hiiltä sitovia ratkaisuja. Kokemusten pohjalta hyväksi havaitut ratkaisut kootaan yhteen ilmastopositiivisen yritysalueen malliksi.  Hanke tukee kuutoskaupunkien ilmastotyötä ja jatkaa Circhubs-verkoston vuodesta 2017 jatkunutta yritysalueiden ja kiertotalouskeskusten toimintaympäristöjen kehittämistä.

6Aika: ILPO-hankkeessa toteutetaan ilmastopositiivisen yritysalueen malli, joka kokoaa hankeaikana tunnistettuja ja kokeiltuja ratkaisuja. Näitä ovat esimerkiksi alue- ja yrityskohtaiset kokeilut, päästölaskentamallit sekä hiilinielu- ja kompensaatiotoimet. Lisäksi malliin kuuluu olennaisena osana aluekohtaiset hiilitiekartat, jotka sisältävät muun muassa päästötavoitteita ja toimenpidesuosituksia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hankkeen pilotointikohteina toimivat teollisuusyritykset Tampereen seudulla, Topinpuiston kiertotalouskeskus Turussa ja jätevoimalaitoksen ympärille rakentuva kiertotalouden klusterialue Vantaalla.

Tekeminen lähtee vauhtiin kokeiluilla, kartoituksilla ja koulutuksilla

Kevään aikana on aloitettu kokeilupalveluhankinnat Tampereen Tarasteen kiertotalousalueen kehittämiseksi. Ratkaisuja etsitään moreenin ja heikkolaatuisen maa-aineksen stabilointiin tai lujittamiseen kenttärakenteissa käytettäväksi sekä kevennystäyttöjen rakentamiseen kiertotalousmateriaaleilla.

Topinpuistossa kartoitetaan alueella sijaitsevien yritysten käsittelemiä materiaaleja ja arvioidaan niiden arvoketjuissa syntyneitä päästöjä. Kerätyn aineiston avulla määritellään haasteita, joihin tullaan hankkeen edetessä etsimään ratkaisuja kokeilupalveluhankintojen avulla.

Keskiviikkona 3.6.2020 järjestetään Innovaatiot ja kestävä kehitys koronaepidemian keskellä -verkkokoulutus, jonka tavoitteena on auttaa pk-yrityksiä tunnistamaan, mitä uusia mahdollisuuksia koronavirus on nostanut esiin ja miten näihin mahdollisuuksiin voi tässä hetkessä tarttua vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.

6Aika: ILPO-hanke jatkuu vuoden 2021 loppuun asti. Pääkoordinaattorina on Turun kaupunki ja osatoteuttajina ovat Business Tampere, Lounais-Suomen Jätehuolto, Tampereen yliopisto ja Vantaan kaupunki.

Lue lisää 6Aika: ILPO-hankkeesta hankesivulta.

Lisätietoja:

Outi Laikko
projektipäällikkö
Turun kaupunki
puh. 050 5590 799, outi.laikko(at)turku.fi

Lue seuraavaksi

Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tampereen yliopisto selvittää kiertotalouskeskusten ilmastovaikutuksia – kohteina jätteenpoltto, tiili- ja betonimurske, bioöljyn tuotanto ja biokaasutus

Kun kiertotalouskeskuksissa otetaan käyttöön uusia ilmastovaikutuksia vähentäviä prosesseja ja raaka-aineita, avataan mahdollisuus myös uudenlaiselle liiketoiminnalle.…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Ilmastopolku johdattaa kohti konkreettisia päästövähennyksiä ja ilmastotekoja

Turussa Topinpuiston kiertotalouskeskukselle laaditaan ilmastopolku, jonka tavoitteena on löytää yhdessä alueen yritysten kanssa uusia vähäpäästöisempiä…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Ideoiden tulvasta tehokkaisiin päätöksiin

6Aika: ILPO-hankkeessa pyritään kunnianhimoiseen tavoitteeseen: ilmastopositiivisuuteen. Mentäessä kerralla pitkälle on matkalla paljon mahdollisuuksia kokeiltavaksi ja selvitettäväksi. Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) muiden hanketoimijoiden ohella pyrkii…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouskeskuksen ilmastopäästöt haltuun arvoketjuja tarkastelemalla

Kiertotalouskeskukset ovat keskeinen osa kaupunkiseutujen infrastruktuuria. Näitä alueita voisi kutsua kiertotalouden ”perälaudoiksi”, joiden kautta suuri…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tulevaisuuden vierailukeskuksen palvelut yrityksille

Kiertotalous tarjoaa yrityksille uuden tavan liiketoiminnan luomiseen ja ohjaa yrityksiä kestävämpään suuntaan. Moni yritys toteuttaa…
Tapahtuma Kiertotalouskeskukset

Materiaalikierrot ja toimijoiden vuorovaikutus kiertotaloudessa

Tampereen yliopisto järjesti 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka kokosi yhteen…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalousverkostoa yhteen nivovat ratkaisut johtavat parempaan yhteispeliin

Kiertotalousverkoston yhteinen kehittämistoiminta vaatii yhteisiä pelisääntöjä, menetelmiä ja työkaluja. Sen myötä saadaan aikaan ratkaisuja, joita…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouden vierailukeskuksessa tieto ja ihminen kohtaavat

Kiertotalouskeskusten yhteydessä toimivat vierailukeskukset tuovat kiertotaloutta tutuksi kuluttajille sekä alan toimijoita lähemmäs toisiaan. Kiertotalouden vierailukeskuksen…
Tapahtuma Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouskeskus uusien kiertotalousinnovaatioiden alustana sekä biokaasun liikennekäytön mahdollisuudet – tuloksia 9.4.2019 pidetystä työpajasta

Huhtikuussa Oulussa ideoitiin toimintamallia Ruskon jätekeskukselle uusien kiertotalousinnovaatioiden alustana sekä pohdittiin biokaasun liikennekäytön mahdollisuuksia ja…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

ECO3-alueen ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n kiertotalousmalli finaaliin European Business Awards -kilpailussa

Nokian kaupungin bio- ja kiertotalouden ECO3-yritysalueen ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n yhteinen kiertotalousmalli on valittu arvostetun…