Jaa artikkeli

Kehittämistä ja curlingia kevätriehassa

14.05.2018 | CircHubs

6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeen henkilöstö kokoontui 17.4. kevätriehaan Turkuun. Hanketta on pian vuosi takana, joten nyt oli hyvä hetki kokoontua yhteen ja pysähtyä hetkeksi miettimään, missä tällä hetkellä olemme ja minne olemme menossa. Kokoontuminen kasvokkain on tärkeää myös nykypäivän Skype-maailmassa, joka kylläkin omalla tavallaan mukavasti helpottaa näinkin laajan konsortion säännöllistä kokoontumista. Puitteet kokoontumiseen ja työpajatyöskentelyyn olivat oivat – päivään mahtui tutustuminen uudenkarheaan vierailukeskus Kahmariin lähellä Topinpuistoa sekä Turun keskustassa sijaitsevaan vierailukeskus Jokeen. Päivämme huipentui tiukkaan curling-kisaan Turun curling-hallissa 🙂

Aloitimme päivän tutustumalla aamukahvin lomassa vierailukeskus Kahmariin. Kahmari mahdollistaa muun muassa koululaisten käytännönläheisen tutustumisen kierrättämisen ja lajittelun saloihin, ja siellä on myös käsin kosketeltava näyttely Topinpuiston alueella käsiteltävistä materiaaleista ja niihin liittyvistä sovelluskohteista ja innovaatioista. Esillä ovat myös alueella toimivat yritykset. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy toteuttaa, suunnittelee ja kehittää vierailukeskuksen toimintoja tiiviissä yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Vierailukeskuksessa olikin jo hienoja inspiroivia esimerkkejä siitä, mitä Topinpuiston alueella on meneillään, minkälaisia materiaaleja siellä käsitellään ja mitä niistä on mahdollista tehdä. Lisätyn todellisuuden mahdollisuudet muun muassa tekstiilien lajittelun ja käsittelyn suhteen olivat jo oraalla ja lisää on tulossa. Tärkeänä näkökulmana keskuksen kehittämisessä nähdäänkin juuri toiminnallisuus.

Vierailukeskuksen sisustuksessakin henki materiaalien kierrätys ja uudelleenkäyttö, sillä mahdollisimman paljon sisustuksesta on toteutettu uudelleen- ja uusiokäytettäviä tuotteita tai materiaaleja hyödyntäen. Uusimpia tulokkaita olivat muun muassa upeat vanhoista puistopuista opiskelijavoimin työstetyt kokouspöydät ja -tuolit vierailukeskuksen kokoushuoneessa. Tulossa on myös esimerkiksi tekstiilikierrätykseen päätyneillä farkkukankailla päällystetty sohva. Vierailukeskuksen palautekyselyyn vastanneille oli tarjolla myös käytetyistä tapahtumabanderolleista loihdittuja kasseja. Hienoja esimerkkejä materiaalien uudelleen- ja uusiokäytöstä siis riitti!

Kiertotalouskeskustoiminnan ja kiertotalouskeskusten muodostaman verkoston toiminnan ja kehittymisen kannalta oleellisen tärkeää on alueiden sisäinen, yritysten välinen ja keskusten välinen viestintä. Tähän pureuduimmekin aamupäivän työpaja-osuudessa, jossa kuulimme Lounais-Suomen Jätehuollon viestintästrategiasta ja tavoitteista ja mietimme, miten niitä voitaisiin hyödyntää myös kiertotalouskeskusverkoston sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Pohdintojen tuloksia jatkojalostamme eteenpäin säännöllisesti kokoontuvan viestintätyöryhmämme toimesta.

Iltapäiväksi siirryimme vierailukeskus Jokeen Turun keskustaan. Sielläkin oli fasiliteetit kohdillaan ja Topinpuisto hienosti esillä Turun seudun tärkeimpien kehityskohteiden joukossa. Virittäydyimme iltapäivän työpajassa miettimään viestintä- ja verkostoasioita kansallista tasoa laajemmassa perspektiivissä eli kansainvälisiä ympyröitä silmällä pitäen. Meillä tehdään paljon hienoa asioita ja hyvää yhteistyötä, jota kannattaa ja pitää tuoda esille myös kansainvälisessä kontekstissa. Hankehenkilöstöämme osallistuu muun muassa toukokuun loppupuolella järjestettävälle JHY:n jäsenmatkalle, jossa käymme tutustumassa Saksassa ja Hollannissa kiertotalouskeskuksiin ja niiden toimintamalleihin ja samalla promoamme omia kiertotalouskeskuksiamme ja yhteistyömalliamme heille. Tähän liittyen kävimme hedelmällisiä keskustelua myös kiertotalouskeskusverkostomme brändistä ja verkoston laajentamispotentiaalista.

Yhtenä tärkeänä osana kiertotalouskeskusten kehittämistä ja uusien kiertotalousinnovaatioiden synnyttämistä on kokeilu- ja pilotointikulttuurin vahvistaminen ja mahdollistaminen eri alueilla ja eri kaupungeissa. Kokeilujen suhteen on tärkeää onnistumisten – ja myös epäonnistumisten – dokumentointi ja hyvien käytänteiden ja saatujen oppien jakaminen. Syntyneiden innovaatioiden esiin nostaminen on paras markkinointikeino ja kannustin kiertotalouden ratkaisuiden kasvun mahdollistamiseksi. Lokakuussa 4.–5.10. järjestetään Challenge Turku goes Green -innovaatioleiri, jossa monialaisilla opiskelijatiimeillä on 24 tuntia aikaa kehittää oma ratkaisunsa toimeksiantajan haasteeseen. Myös 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hanke on mukana tapahtumassa ratkottavien haasteiden valinnassa.

Takana on työntäyteinen ja antoisa vuosi kiertotalouskeskusverkoston ja niissä toimivien sekä niiden kehittämisessä mukana olevien ja alueille sijoittumassa olevien yritysten liiketoimintojen kehittämisessä ja kuutoskaupunkien kiertotalousyhteistyön syventämisessä. Pikapuoliin hankkeemme sivustolle on tulossa kiertotalouskeskuskarttasovellus, jonka kehittämisessä Lounais-Suomen Jätehuolto on vahvasti mukana. Myös kansainvälinen ulottuvuus on tärkeä ja verkoston vahvistaminen niin kansallisesti kuin ulkomaillakin on jatkuvatoiminen prosessi. Yhteistyö mahdollistaa paljon asioita ja verkostoissa on voimaa – jatkakaamme siis yhteistä menestyksekästä työtä kiertotalouden ratkaisuiden ja kiertotalouskeskusten kehittämisen parissa!

Lue lisää hankkeemme ja verkostomme tekemisistä ja tarjoamista mahdollisuuksista CircHubsin sivuilta ja ota yhteyttä!

 

Teksti: Pirkko Eteläaho, Business Tampere

Lue seuraavaksi

Uutinen KiertotalouskeskuksetLiiketoimintaa kiertotaloudesta

Lajitteluasemalla vastaanotettavien jätteiden koostumustutkimuksessa arvioitiin tavaroiden ja materiaalien kelpoisuutta uudelleenkäyttöön

Millaista uudelleenkäyttöpotentiaalia asukkailta lajitteluasemilla vastaanotettavalla jätteellä voisi olla Varsinais-Suomessa? Tähän kysymykseen lähdettiin etsimään vastauksia keväällä…
Puheenvuoro KiertotalouskeskuksetLiiketoimintaa kiertotaloudesta

CircHubs 2:n opit käytäntöön Kiertokaaren Mainiossa Kaupassa 

Kiertokaaren Ruskon jätekeskuksessa Oulussa avattiin toukokuussa 2022 talteenottopiste käyttökelpoiselle tavaralle ja Mainio Kauppa, jossa myydään…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Webinaareista oppeja ja kokemuksia yritysalueiden ilmastotyöhön

6Aika: ILPO —hanke on tarjonnut yrityksille tukea, tutkimuksia ja kokeilumahdollisuuksia vähähiilisen liiketoiminnan kehittämiseen keväästä 2020…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Ecolan toteutti kevennystäyttökokeilun Tarasten kiertotalousalueen kanssa

Ecolan toteutti kevennystäyttökokeilun Tarasteen kiertotalousalueen kanssa. Tavoitteena oli kokeilla Infra TR-tuhkaraetta ns. kevennystäytössä ja todentaa…
Tapahtuma Kiertotalouskeskukset

6Aika: ILPO -hankkeen tuloksia: ilmastopositiivisen yritysalueen malli | Webinaari 12.10

Tervetuloa kuulemaan, miten rakennetaan ilmastopositiivisia yritysalueita tiistaina 12.10 klo 9.00-10.15. Webinaarissa esitellään 6Aika ILPO Ilmastopositiiviset…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouden tekijät yhdistävät voimansa Vantaalla

Klusterityöskentelyssä julkiset ja yksityiset toimijat kokoontuvat yhteen kehittämään uusia ideoita alalleen. Vantaalla on nimetty viisi…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tampereen yliopisto selvittää kiertotalouskeskusten ilmastovaikutuksia – kohteina jätteenpoltto, tiili- ja betonimurske, bioöljyn tuotanto ja biokaasutus

Kun kiertotalouskeskuksissa otetaan käyttöön uusia ilmastovaikutuksia vähentäviä prosesseja ja raaka-aineita, avataan mahdollisuus myös uudenlaiselle liiketoiminnalle.…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Ilmastopolku johdattaa kohti konkreettisia päästövähennyksiä ja ilmastotekoja

Turussa Topinpuiston kiertotalouskeskukselle laaditaan ilmastopolku, jonka tavoitteena on löytää yhdessä alueen yritysten kanssa uusia vähäpäästöisempiä…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Ideoiden tulvasta tehokkaisiin päätöksiin

6Aika: ILPO-hankkeessa pyritään kunnianhimoiseen tavoitteeseen: ilmastopositiivisuuteen. Mentäessä kerralla pitkälle on matkalla paljon mahdollisuuksia kokeiltavaksi ja selvitettäväksi. Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) muiden hanketoimijoiden ohella pyrkii…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouskeskuksen ilmastopäästöt haltuun arvoketjuja tarkastelemalla

Kiertotalouskeskukset ovat keskeinen osa kaupunkiseutujen infrastruktuuria. Näitä alueita voisi kutsua kiertotalouden ”perälaudoiksi”, joiden kautta suuri…