Jaa artikkeli

Yritys voi pian laskea itse hiilijalanjälkensä

23.02.2022 | CircHubs

Tampereen yliopiston tutkijat ja Gasum tekevät yhteistyötä kehittääkseen menetelmän, jolla kiertotalousalan yritykset voivat helposti arvioida toimintansa hiilijalanjäljen. Tutkimus selvittää myös, mitä hyötyjä hiilidioksidin talteenotolla voi saavuttaa. Suomen hiilidioksidipäästöjen arvopotentiaali voi olla jopa 2,5 miljardia euroa.

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, muutaman vuoden päästä energiayhtiö Gasumin ja sen yhteistyökumppaneiden on helppo arvioida toimintansa ilmastovaikutuksia.

Gasum on mukana tutkimuksessa, jossa kehitetään uudenlainen menetelmä hiilidioksidijäljen laskemiseen. Sen avulla mikä tahansa kiertotalousalan yritys voi itse laskea tuotteidensa ja toimintansa hiilijalanjäljen.

Yritys voi esimerkiksi vertailla eri valmistusmenetelmien optimaalista tuotantotapaa ja laskea, mikä on taloudellisesti ja ilmaston kannalta järkevin.

Gasumin ympäristö- ja vastuullisuusasiantuntija Eeli Mykkänen luottaa siihen, että menetelmästä tulee käytännönläheinen ja kustannustehokas ja että sillä saa nopeasti arvioitua päästövähenemää.

– Kun yritys osaa itse laskea toimintansa ilmastovaikutukset, sen ei tarvitse teettää laajoja elinkaariarviointeja. Se säästää aikaa ja rahaa, Mykkänen sanoo.

Elinkaariarvioinnit vaativat runsaasti asiantuntijatyötä. Usein yritys ostaa työn konsulttifirmalta, joka tarvitsee taustatietoa ennen työn aloittamista. Tiedon jakaminen taas vaatii useita palavereja ja tiedon keräämistä – eli tulee kalliiksi.

Gasum on kiinnostunut uudesta laskentamallista, jolla yritykset voivat laskea toimintansa hiilijalanjäljen, kertoo ympäristö- ja vastuullisuusasiantuntija Eeli Mykkänen. Yritys on myös kiinnostunut hyödyntämään biokaasun valmistuksessa syntyvän hiilidioksidin.

Yhteistyökumppanit hyötyvät

Gasum on tunnettu biokaasun tuottaja. Lisäksi se muun muassa tuottaa lannoitteita, tarjoaa jätehuoltopalveluja ja myy uusiutuvaa sähköä. Yritys tekee säännöllistä yhteistyötä esimerkiksi jätehuoltoalan yritysten, logistiikkayritysten ja hankintoja suunnittelevien kuntayhtiöiden kanssa.

– Meidän etumme on, että myös yhteistyökumppanimme hyödyntävät uutta laskentamallia ja saavat helposti tietää toimintansa ja palveluidensa ilmastovaikutukset, Mykkänen sanoo.

Uusien laskentamallien avulla yritykset ja kunnat voivat tuoda esimerkiksi eri hankintojenilmastovaikutukset näkyviksi. Kun ilmastovaikutukset ovat tiedossa, Mykkänen uskoo, että yritykset ja kunnat haluavat ostaa entistä enemmän Gasumin palveluja, koska se tähtää kiertotalouden edistämiseen.

Pelkistetty malli riittää

Hiilidioksidipäästöjen laskentamallia kehittää kolmihenkinen tutkijaporukka Tampereen yliopistossa.

– Kiertotalouden arvoketjujen ilmastovaikutuksien arviointiin tarvitaan yksinkertaisia menetelmiä, jotka ovat kuitenkin riittävän laadukkaita, sanoo tutkimuksen vetäjä, energiatekniikan työelämäprofessori Tero Joronen.

Jorosen lisäksi tiimiin kuuluvat tutkijat Abhishek Singhal ja Krista Uusi-Kinnala. Tutkimus kestää puolitoista vuotta ja on osa 6Aika: ILPO-hanketta.

Perinteisessä elinkaariarvioinnissa pitää laskea kattavasti koko tuotannon aiheuttamat päästöt raaka-aineista ja kuljetuksesta tuotteen hävittämiseen. Uudessa hiilijalanjäljen laskentatavassa rajataan sitä, mitä analyysissä huomioidaan, ja keskitytään vain kaikkein vaikuttavimpiin seikkoihin.

– Me siis pelkistämme laskentatavan äärimmilleen.

Pelkistäminen sopii Jorosen mukaan erinomaisesti nimenomaan kiertotalouden tarpeisiin. Kiertotaloudessa raaka-aineet ja lopputuotteiden määrät vaihtelevat ja ovat usein määrältään niin rajallisia, että mittavien ja kalliiden laskelmien tekeminen ei ole järkevää tai edes mahdollista.

Hiilidioksidin talteenotto kehittyy

Entä toimiiko pelkistetty hiilijalanjäljen laskentamalli? Sitä tutkijat testaavat eri keinoilla. Yksi niistä on selvittää, miten ja kuinka paljon biokaasuntuotannossa syntyvää hiilidioksidia voidaan ottaa talteen ja mitä hyötyä talteenotosta on.

Gasum ja sen Turussa Topinpuiston kiertotalouskeskuksessa sijaitseva biokaasulaitos ovat mukana myös tässä osassa tutkimusta.

Kun biomassaa mädätetään, prosessissa syntyy polttoaineeksi hyödynnettävän metaanin lisäksi hiilidioksidia. Hiilidioksidi vapautuu ilmakehään, minkä jälkeen osa siitä sitoutuu kasveihin. Kun hiilidioksidia kerätään, varastoidaan ja hyödynnetään, sitä saadaan pois kierrosta. Silloin puhutaan negatiivisista hiilidioksidipäästöistä.

Tutkimuksessa lasketaan sekä talteenotetun hiilidioksidimäärän aiheuttamat ilmastovaikutukset että sen niin sanottu arvopotentiaali.

– Menetelmä voi tulevaisuudessa olla merkittävä ilmastonmuutoksenvastaisessa taistelussa ja myös uusien liiketoimintamallien kehittämisessä, Tero Joronen sanoo.

”Kansantaloudellisesti merkittävä summa”

Biokaasuprosessissa valtaosa hiilestä sitoutuu biokaasuun, ja sivutuotteena syntyvän hiilidioksidin määrä jää verrattain pieneksi. Topinpuistossa Gasumin biokaasulaitoksella sitä syntyy arviolta 2 000 tonnia vuodessa. Joronen laskee sen rahalliseksi arvoksi pitkäaikaisessa varastoinnissa noin 200 000 euroa eli ”ei ihan hirveästi.”

Toisaalta hiilidioksidin talteenotto on hyvin yksinkertaista, sillä biokaasun puhdistuksessa saadaan sivuvirtana puhdasta hiilidioksidia. Se voidaan suoraan paineistaa talteenotettavaksi, ja menetelmä on kustannustehokas.

Aivan eri summiin päästään, jos puhutaan koko Suomen päästöistä. Suomen hiilidioksidipäästöt ovat 14 miljoonaa tonnia vuodessa. Jorosen mukaan päästöillä on karkeasti 2,5 miljardin euron arvopotentiaali.

– Se on jo kansantaloudellisesti merkittävä summa.

Tero Jorosen kaikki tutkimus tähtää ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Lisäksi hän kehittää erilaisia energiantuotannon tehokkuutta parantavia keksintöjä. Tampereen yliopiston innovaatiopalvelut palkitsi hänet vuonna 2020 Vuoden keksijä -tunnustuspalkinnolla. Siitä voi lukea lisää täältä.

Gasumin biokaasulaitos Turun Topinpuistossa.

Modernia liiketoimintaa

Toistaiseksi Gasum ei ota talteen biokaasun valmistuksessa syntyvää hiilidioksidia, mutta Eeli Mykkäsen mukaan uusien virtojen hyödyntäminen kiinnostaa yritystä. Monella Gasumin biokaasulaitoksella hiilidioksidi erotetaan jo biokaasusta hyvin puhtaana virtana, vaikka sitä ei vielä hyödynnetäkään.

Hiilidioksidin kääntäminen rahaksi ei ole yksinkertaista. Esimerkiksi varastoinnin mahdollisuuksia pitää kehittää vielä paljon.

– Tarvitaan uusia tekniikoita ja tuotantoreittejä, jotta hiilidioksidin hyödyntäminen olisi taloudellisesti kannattavaa, hän sanoo.

Kun sellaisia on kehitetty, mahdollisuuksia on monia. Gasum voisi Mykkäsen mukaan vaikka myydä hiilidioksidia eteenpäin tai investoida tekniikkaan, jolla voisi itse ottaa sen hyötykäyttöön.

– Lähitulevaisuudessa tämä voi olla jo hyvinkin kannattavaa.

Tulevaisuudessa hiilidioksidia voidaan mahdollisesti varastoida esimerkiksi betonimurskeeseen, tai sitä voidaan ottaa talteen ja hyödyntää muun muassa uusien polttoaineiden raaka-aineena, muovin valmistuksessa tai kasvihuoneviljelyssä. Betonin kykyä sitoa hiilidioksidia tutkitaan parhaillaan Topinpuistossa. Uutisen aiheesta voi lukea Topinpuiston verkkosivuilta.

Eeli Mykkänen kehottaa muitakin kiertotalousalan yrityksiä tekemään yhteistyötä tutkijoiden kanssa, jos sellainen mahdollisuus osuu kohdalle.

– Tutkimusyhteistyö on erittäin tärkeä osa kehitystämme. Voimme hyödyntää sitä suoraan liiketoiminnassamme.

Teksti Anne Ignatius / Noon Kollektiivi

Kuva Susanna Kekkonen / Noon Kollektiivi

Lue seuraavaksi

Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Turun Topinpuistoon avataan Ohituskaista uudelleenkäyttöön

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja Turun Ekotoria hallinnoiva Kestävän Kehityksen Yhdistys ovat käynnistäneet pilottihankkeen tavaroiden uudelleenkäyttöön…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

6Aika: CircHubs 2: Iida Kuuselan kiertotalousekosysteemejä tutkinut lopputyö voitti opinnäytetyökilpailun

Ympäristöjohtamisen yhdistys (YJY) on valinnut kaksi parasta työtä joka toinen vuosi järjestettävässä opinnäytetyökilpailussaan. Palkinnot, 1000…
Puheenvuoro KiertotalouskeskuksetLiiketoimintaa kiertotaloudesta

CircHubs 2:n opit käytäntöön Kiertokaaren Mainiossa Kaupassa 

Kiertokaaren Ruskon jätekeskuksessa Oulussa avattiin toukokuussa 2022 talteenottopiste käyttökelpoiselle tavaralle ja Mainio Kauppa, jossa myydään…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalouden palvelualustalle luotiin vastuullinen liiketoimintamalli

Millaisia mahdollisuuksia kiertotalousmyymälä luo yrityksille, kuluttajille ja muille toimijoille? Entä millaisia riskejä toimintaan liittyy? Miten…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalousmyymäläkonsepti luotiin yhteiskehittämällä

Millainen olisi tulevaisuuden kauppapaikka, jossa kaikki yritykset toteuttavat kiertotalouden periaatteita? CircHubs 2 -hankkeessa luotiin suunnitteluun…
Puheenvuoro Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Uutta muotoilua olemassa olevista materiaaleista

Uuden tuotteen suunnittelussa tärkeä pohdinnan paikka on, miten erottautua omalla tuotteella suuresta massasta. Onko tuote…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

ED Designin kehittämä etähavainnointimenetelmä antaa aiempaa paremman kuvan ekopisteiden käyttäjän toiminnasta – prosessi voi vähentää hiilidioksidipäästöjä keskivertosuomalaisen vuoden päästöjen verran

ED Designin kehitti ROK eli Remote Observation Kit-palvelua osana 6Aika: ILPO-hankkeen kokeilua. Palvelussa ED Designin…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalouden kauppapaikat, tuotteet ja palvelut – Tervetuloa Topinpuisto-päivään 6.5.2022!

Kevään 2022 Topinpuisto-päivän teemana on kiertotaloutta edistävät kauppapaikat, tuotteet sekä palvelut. Mikä on second-hand-vaatteiden verkkokaupan…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

New Forms Friday – kestävän muotoilun market 6.5.2022 Vierailukeskus Joki, Turku

Tulevaisuuden muotoilu on kestävää, ja siinä hyödynnetään jo olemassa olevia jätemateriaaleja ja teollisuuden sivuvirtoja. Tervetuloa…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Yrityskokeiluista vauhtia kiertotalouteen – 6Aika: ILPO-hanke toteutti 17 vähähiilisyyttä edistävää kokeilua

ILPO-hankkeen kokeilussa etsittiin yhdessä yritysten kanssa ratkaisuja muun muassa geopolymeereihin, kaupunkiviljelyyn, jätevoimalan logistiikkaan sekä työkoneiden…