Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeen tarkoituksena on kehittää alueen kotitalouksilta uudelleenkäyttöön ohjattavan tavaran ja materiaalien vastaanottoa ja käsittelyä niin, että yrityksillä ja yhteisöillä olisi laajemmat mahdollisuudet hyödyntää niitä omassa liiketoiminnassaan. 

Hankkeen toteuttavat Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja Turun Ekotoria hallinnoiva Kestävän Kehityksen Yhdistys ry. EU:n osarahoittama kehityshanke jatkuu maaliskuuhun 2025. 

Uudelleenkäytön kehittämiseen tarvitaan alueellista yhteistyötä 

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) vastaa seudun kotitalouksien jätehuollon järjestämisestä. Jätelain mukaan ensisijainen tavoite on valmistella ja ohjata syntyvä jäte uudelleenkäyttöön. Toistaiseksi markkinat järjestelmällisen uudelleenkäytön toteuttamiselle ovat kuitenkin puutteelliset, eikä tavaroiden hyödyntäjiä ole riittävän monipuolisesti.  

Kesäkuussa LSJH:n Topinojan jätekeskukseen avattiin uudelleenkäyttökelpoisen tavaran vastaanottopiste, johon alueen asukkaat voivat lajitteluasemavierailun yhteydessä tuoda vielä käyttökelpoista, puhdasta ja ehjää tavaraa Turun Ekotorin henkilökunnan arvioitavaksi. Uudelleenkäyttökelpoinen tavara ohjataan tällä hetkellä Ekotorin myymälöihin. LSJH:n lajitteluasemille tulevissa jätteissä on tunnistettu myös muita uudelleenkäyttökelpoisia tavaroita ja materiaaleja, joiden uudelleenkäyttöön ohjausta kehitetään hankkeen aikana yrityksiä osallistamalla. 

Miten pääset mukaan? 

Uudelleenkäyttöön ohjaukselle toimintamallia kehitetään lokakuussa työpajassa, johon kutsutaan mukaan yrityksiä ja muita toimijoita, jotka haluavat yhteiskehittämisen ja verkostoitumisen lisäksi kehittää omaa kiertotalouden liiketoimintaansa ja joilla voisi olla mahdollisuuksia hyödyntää kotitalouksilta kerättävää uudelleenkäyttökelpoista materiaalia. Tällaisia kotitalouksissa pois heitettäviä materiaaleja ovat esimerkiksi puutavara, huonekalut, metalli, tiili, betoni, kaakelit ja laatat, kodin koriste-esineet, kodin pientavara kuten pelit ja astiat sekä urheiluvälineet. Tavoitteena on luoda käsitys siitä, millaisia tarpeita yrityksillä ja heidän asiakkaillaan on ja millaisia prosesseja uudelleenkäyttöön ohjaukseen tarvitaan. Tämän lisäksi vuoden 2024 aikana toteutetaan materiaalien vastaanottokokeiluja, joihin valitaan kumppaneita alueen yrityksistä ja muista toimijoista.  

Työpaja järjestetään ti 24.10.2023 klo 13–17 Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa Turussa, Kupittaalla. Ilmoittautumislomakkeessa on kohta, jossa voit kertoa, mikäli olisit kiinnostunut osallistumisesta, mutta esimerkiksi aamupäivä olisi sinulle parempi ajankohta. Otamme toiveenne huomioon ja tarvittaessa järjestelemme ajankohtaa tai muita tapoja osallistua.

Ilmoittaudu Lyytissä: https://www.lyyti.fi/reg/Ohituskaista_uudelleenkayttoon_8342 

Vinkkaa myös verkostollesi mahdollisuudesta osallistua hankkeen työpajoihin ja kokeiluihin!  

Lisätiedot 

Miia Jylhä, tutkimus- ja kehityspäällikkö, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
020 728 2114, miia.jylha@lsjh.fi

Kaisa Jussila, projektisuunnittelija, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy  

040 354 0115, kaisa.jussila@lsjh.fi 

Paula Salonen, Turun Ekotori

040 809 7216, paula.salonen@turunekotori.fi

6Aika: CircHubs 2: Iida Kuuselan kiertotalousekosysteemejä tutkinut lopputyö voitti opinnäytetyökilpailun

Ympäristöjohtamisen yhdistys (YJY) on valinnut kaksi parasta työtä joka toinen vuosi järjestettävässä opinnäytetyökilpailussaan. Palkinnot, 1000…

CircHubs 2:n opit käytäntöön Kiertokaaren Mainiossa Kaupassa 

Kiertokaaren Ruskon jätekeskuksessa Oulussa avattiin toukokuussa 2022 talteenottopiste käyttökelpoiselle tavaralle ja Mainio Kauppa, jossa myydään…

Kiertotalouden palvelualustalle luotiin vastuullinen liiketoimintamalli

Millaisia mahdollisuuksia kiertotalousmyymälä luo yrityksille, kuluttajille ja muille toimijoille? Entä millaisia riskejä toimintaan liittyy? Miten…

Kiertotalousmyymäläkonsepti luotiin yhteiskehittämällä

Millainen olisi tulevaisuuden kauppapaikka, jossa kaikki yritykset toteuttavat kiertotalouden periaatteita? CircHubs 2 -hankkeessa luotiin suunnitteluun…