Jaa artikkeli

Ehdota upcycling-pilottia!

17.01.2024 | CircHubs

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) pyytää ehdotuksia ideoista toteutettavaksi Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeessa. Pilotissa yritys pääsee hyödyntämään LSJH:n poistotekstiiliä uusiotuotteissa konkreettisesti ja ratkaisukeskeisesti sekä mahdollisesti kaupallisesti kannattavana prosessina.

Valintakriteereissä painottuvat mm. LSJH:n poistotekstiilin käyttö pääasiallisena raaka-aineena, tuotannon skaalautuvuus, monistettavan tuotantomallin kehittäminen ja prosessin toteutus myyntiin asti. Pilotin upcycling-malliston suunnittelun lähtökohtana on kaupallisesti kannattava, skaalautuva ja muunneltavissa oleva konsepti myös muille yrittäjille ja yrityksille. Etsimme erilaisia ammatinharjoittajia, yrittäjiä ja yrityksiä, jotka haluavat kehittyä upcycling-tuotannon parissa. Kyseessä on julkinen hanke ja prosessista tehdään lopuksi raportti ja yhteenveto. Pilotin voi toteuttaa myös työryhmänä.

De minimis -tuki

Kokeilun toteuttamiseksi yrityksille tarjotaan poistotekstiilimateriaalia sekä rahanarvoisia palveluita hankkeen kautta. Kokeiluun tarvittavien palveluiden hankintaan on varattu enintään 5 000 € (alv 0). Rahanarvoiset palvelut ovat yritykselle de minimistukea, ja jotta idea voidaan hyväksyä ja toteuttaa, tulee de minimis -ehdon täyttyä.  De minimis –tuki TEM:n sivuilla: Vähämerkityksinen tuki eli de minimis -tuki – Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi). 

Ehdotuksen tulisi sisältää seuraavia tietoja (päivitetty 22.1.): 

  1. Tuoteidea
  2. Raaka-ainetiedot
  3. Materiaalin työstäminen
  4. Tuotantosuunnitelma ja alustava aikataulu
  5. Kustannusarvio
  6. Myynnin suunnittelu
  7. Tarpeet
  8. Osaaminen
  9. Haasteet

Aikataulu ja ehdotusten esittäminen 

Haun voimassaoloaika: 17.01.2024 – 18.2.2024 

Ideat tulee esittää kirjallisena ja toimittaa Lyyti-lomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen kaisa.jussila@lsjh.fi. Ehdotusten vastaanottamisen määräaika on su 18.02.2024 klo 23.59. Valinnasta ilmoitetaan viimeistään pe 8.3.2024.

Ehdotuksen esittäjän tulee täyttää tilaajavastuulaissa tarjoajalle asetetut vaatimukset. Velvollisuuksien toteutuminen tarkastetaan kokeilun tekijäksi valitulta yritykseltä. 

Kokeilun ja raportoinnin tulisi olla valmis viimeistään 15.11.2024.

Lisätiedot kokeilusta 

Kysymyksiä voi lähettää Kaisa Jussilalle: kaisa.jussila@lsjh.fi .

Valintaperusteet 

Toteutettavaksi valitaan yksi tai useampi pilotti. Toteuttajan tai toteuttajat valitsee hankkeen sekä LSJH:n poistotekstiilikokonaisuuden asiantuntijoista koostuva raati. 

Kokeilun valintatyökaluna pilotoidaan soveltuvin osin hankkeelle päivitettyä päätösmatriisia, jossa ideaa tarkastellaan edellä mainittujen kriteerien lisäksi ekologisten ja ilmastovaikutusten kautta, innovaatio- ja teknologiaperusteisesti, kestävän kasvun, sosioekonomisen tarkastelun kautta sekä tulosten julkisuuden perusteella.  

Päätösmatriisin saa ladattua verkosta osoitteesta https://circhubs.fi/wp-content/uploads/2024/01/paatosmatriisi_ver6.0.xlsx.  

Pilotin julkisuus

Pilotin toteuttajan kanssa sovitaan, mitkä sen tuottamat materiaalit ovat osa julkista hanketta. Yritysten lähettämät ideaehdotukset eivät ole julkisia. Kokeilusta tuotetaan julkinen loppuraportti, johon dokumentoidaan kokeilun taustat, tavoitteet, toteutus ja lopputulokset.

Kokeilu toteutetaan osana Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hanketta.  

Kokeilusta LSJH saa arvokasta tietoa ja käytännön kokemusta, jolla uudelleenkäyttöön ohjattavan poistotekstiilimateriaalin ohjausta voidaan kehittää yrityksille entistä sujuvammaksi. 

Otsikon kuva: Design SixSax

Lue seuraavaksi

Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ohituskaistalla säästettiin 258 000 kg luonnonvaroja viime vuonna 

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) alueen asukkaat ohjasivat Topinojalla sijaitsevan Ohituskaista uudelleenkäyttöön -vastaanottopisteen kautta 1 433 tavaraa…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Hae kokeilemaan uutta kiertotalouden tuote- tai palveluideaa!

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) pyytää yrityksiltä ehdotuksia tuote- tai palveluideoista kokeiltavaksi Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeessa. Toteutettavissa kokeiluissa…
TapahtumaUutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Poistotekstiilille innovoitiin uusia käyttötarkoituksia

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) järjestämä työpaja tarjosi suunnittelijoille, muotoilijoille ja innovoijille tilaisuuden kuulla inspiroivia esimerkkitarinoita, verkostoitua…
Puheenvuoro Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kokemuksia kiertotalousleiriltä – innovaation kehittämistä kouluprojektina Topinojan Ohituskaistalle

Syksyn alussa käynnistyi kiinnostava kurssi, jossa Turun ammattikorkeakoulun, Turun Yliopiston sekä Åbo Akademin opiskelijat pääsivät…
Uutinen KiertotalouskeskuksetLiiketoimintaa kiertotaloudesta

Lajitteluasemalla vastaanotettavien jätteiden koostumustutkimuksessa arvioitiin tavaroiden ja materiaalien kelpoisuutta uudelleenkäyttöön

Millaista uudelleenkäyttöpotentiaalia asukkailta lajitteluasemilla vastaanotettavalla jätteellä voisi olla Varsinais-Suomessa? Tähän kysymykseen lähdettiin etsimään vastauksia keväällä…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ohituskaistaa kokeillaan myös kiertävissä keräyksissä

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja Turun Ekotori käynnistivät keväällä 2023 pilottihankkeen tavaroiden uudelleenkäyttöön liittyvien palveluiden kehittämiseksi…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kutsu työpajaan 17.1.2024: Tule innovoimaan poistotekstiilille uusia käyttötarkoituksia! 

Tarjoamme suunnittelijoille, muotoilijoille ja innovoijille tilaisuuden tulla verkostoitumaan, inspiroitumaan materiaaleista ja ideoimaan uusia upcycling-tuotteita uudelleenkäyttökelpoisista…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hanke kutsuu yrityksiä mukaan uudelleenkäytön kehittämiseen Varsinais-Suomessa 

Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeen tarkoituksena on kehittää alueen kotitalouksilta uudelleenkäyttöön ohjattavan tavaran ja materiaalien vastaanottoa ja…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Turun Topinpuistoon avataan Ohituskaista uudelleenkäyttöön

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja Turun Ekotoria hallinnoiva Kestävän Kehityksen Yhdistys ovat käynnistäneet pilottihankkeen tavaroiden uudelleenkäyttöön…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

6Aika: CircHubs 2: Iida Kuuselan kiertotalousekosysteemejä tutkinut lopputyö voitti opinnäytetyökilpailun

Ympäristöjohtamisen yhdistys (YJY) on valinnut kaksi parasta työtä joka toinen vuosi järjestettävässä opinnäytetyökilpailussaan. Palkinnot, 1000…