Jaa artikkeli

Turun Topinpuistoon avataan Ohituskaista uudelleenkäyttöön

17.05.2023 | CircHubs

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja Turun Ekotoria hallinnoiva Kestävän Kehityksen Yhdistys ovat käynnistäneet pilottihankkeen tavaroiden uudelleenkäyttöön liittyvien palveluiden kehittämiseksi Varsinais-Suomen alueella. Hankkeessa osallistetaan yrityksiä uudelleenkäytön kehittämiseen ja kokeillaan uudenlaista yhteisvastaanottoa. Maaliskuuhun 2025 jatkuva hanke on Euroopan unionin osarahoittama. 

Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeen tarkoituksena on kotitalouksilta uudelleenkäyttöön ohjattavan tavaran vastaanoton ja käsittelyn laajentaminen alueelliseksi yhteistyöverkostoksi. Vakiintunut uudelleenkäyttötoiminta on tällä hetkellä pitkälti kolmannen sektorin vastuulla, ja toiminnan valtavirtaistamiseksi ja vaikuttavuuden kasvattamiseksi mukaan tarvitaan uusia liiketoimintaideoita kehittäviä alueen yrityksiä ja julkisia toimijoita. 

– Nyt alkavan hankkeen tavoitteena on, että jatkossa alueen yrityksillä ja yhteisöillä on laajemmat mahdollisuudet saada käyttöönsä uudelleenkäyttöön soveltuvia materiaaleja ja löytää hyödyllisiä kumppanuuksia. Kiertotaloudessa ja second-hand-markkinoilla on valtavasti vielä hyödyntämätöntä liiketoimintapotentiaalia, arvioi Lounais-Suomen Jätehuollon tutkimus- ja kehityspäällikkö Miia Jylhä.  

Yrityksiä kannustetaan mukaan uudelleenkäytön toimintamallien kehittämiseen 

Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä uudelleenkäytön edistämisessä ovat mm. uudelleenkäyttökelpoisen tavaran ja jätteen yhteisvastaanottopilotti jätekeskuksen yhteydessä, uusien materiaalien arvoketjujen kokeilut sekä yritysten osallistaminen uudelleenkäytön toimintamallien kehittämiseen työpajoissa. Hyviä kokemuksia yhteiskehittämisestä saatiin jo aiemmasta CircHubs 2 -hankkeesta, jossa luotiin konsepti ”kiertotalousmyymälän” toteuttamiselle. 

Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeen yhteistyöhön houkutellaan mukaan niitä alueen yrityksiä, jotka haluavat kehittää omaa liiketoimintaansa uudelleenkäyttömarkkinoilla ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Tavaran vastaanotolle ja uudelleenkäyttöön ohjaukselle tarvitaan pysyviä uudelleenkäytön toimintamalleja, jotka tukevat yrityksiä ja muita alueen toimijoita myös jatkossa. 

Konkretiaa uudelleenkäytön edistämiseen uudesta vastaanottopalvelusta 

Uudelleenkäyttökelpoisen tavaran vastaanotto avautuu asukkaille kesäkuussa Topinpuistossa sijaitsevan Topinojan jätekeskuksen yhteyteen. Asukkaat voivat tuoda sekä uudelleenkäyttöön sopivat tavarat että lajitteluasemalle kierrätykseen ja energiaksi toimitettavat jätteet samaan osoitteeseen. 

Aluksi pilotissa otetaan vastaan Turun Ekotorin arvioimana sellaista uudelleenkäyttökelpoista tavaraa, joka soveltuu myytäväksi Ekotorin myymälöissä. Hankkeen aikana kutsutaan yrityksiä kokeilemaan uusia arvoketjuja ja sopivien yhteistyökumppanien löytyessä vastaanottoa voidaan laajentaa myös muihin uudelleenkäyttöön ohjattaviin materiaaleihin. Pilotoinnin aikana kerätään tietoa uudelleenkäyttöön valmisteltavan materiaalin koostumuksesta ja ominaisuuksista sekä yritysten tarpeista. 

Hankkeesta viestitään ja sen tuloksista raportoidaan hanketoteuttajien kanavien ohella kiertotalouskeskusten yhteisellä hankesivustolla www.circhubs.fi

Lue lisää hankesivulta: Ohituskaista uudelleenkäyttöön

Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeen tavoitteena on edistää alueellista uudelleenkäyttöä.

Lue seuraavaksi

Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

6Aika: CircHubs 2: Iida Kuuselan kiertotalousekosysteemejä tutkinut lopputyö voitti opinnäytetyökilpailun

Ympäristöjohtamisen yhdistys (YJY) on valinnut kaksi parasta työtä joka toinen vuosi järjestettävässä opinnäytetyökilpailussaan. Palkinnot, 1000…
Puheenvuoro KiertotalouskeskuksetLiiketoimintaa kiertotaloudesta

CircHubs 2:n opit käytäntöön Kiertokaaren Mainiossa Kaupassa 

Kiertokaaren Ruskon jätekeskuksessa Oulussa avattiin toukokuussa 2022 talteenottopiste käyttökelpoiselle tavaralle ja Mainio Kauppa, jossa myydään…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalouden palvelualustalle luotiin vastuullinen liiketoimintamalli

Millaisia mahdollisuuksia kiertotalousmyymälä luo yrityksille, kuluttajille ja muille toimijoille? Entä millaisia riskejä toimintaan liittyy? Miten…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalousmyymäläkonsepti luotiin yhteiskehittämällä

Millainen olisi tulevaisuuden kauppapaikka, jossa kaikki yritykset toteuttavat kiertotalouden periaatteita? CircHubs 2 -hankkeessa luotiin suunnitteluun…
Puheenvuoro Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Uutta muotoilua olemassa olevista materiaaleista

Uuden tuotteen suunnittelussa tärkeä pohdinnan paikka on, miten erottautua omalla tuotteella suuresta massasta. Onko tuote…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

ED Designin kehittämä etähavainnointimenetelmä antaa aiempaa paremman kuvan ekopisteiden käyttäjän toiminnasta – prosessi voi vähentää hiilidioksidipäästöjä keskivertosuomalaisen vuoden päästöjen verran

ED Designin kehitti ROK eli Remote Observation Kit-palvelua osana 6Aika: ILPO-hankkeen kokeilua. Palvelussa ED Designin…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalouden kauppapaikat, tuotteet ja palvelut – Tervetuloa Topinpuisto-päivään 6.5.2022!

Kevään 2022 Topinpuisto-päivän teemana on kiertotaloutta edistävät kauppapaikat, tuotteet sekä palvelut. Mikä on second-hand-vaatteiden verkkokaupan…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

New Forms Friday – kestävän muotoilun market 6.5.2022 Vierailukeskus Joki, Turku

Tulevaisuuden muotoilu on kestävää, ja siinä hyödynnetään jo olemassa olevia jätemateriaaleja ja teollisuuden sivuvirtoja. Tervetuloa…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Yrityskokeiluista vauhtia kiertotalouteen – 6Aika: ILPO-hanke toteutti 17 vähähiilisyyttä edistävää kokeilua

ILPO-hankkeen kokeilussa etsittiin yhdessä yritysten kanssa ratkaisuja muun muassa geopolymeereihin, kaupunkiviljelyyn, jätevoimalan logistiikkaan sekä työkoneiden…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Tampereen seudullisen kiertotalouskiihdyttämön haastekilpailun lanseeraustilaisuus 8.3. klo 10-11.30 – tervetuloa!

Business Tampereen Vihreä Siirtymä-sarja koostuu webinaareista ja tapahtumista liittyen liiketoiminnan kestäviin ratkaisuihin ja liike-elämän murroksesta…