Jaa artikkeli

Turun Topinpuistoon avataan Ohituskaista uudelleenkäyttöön

17.05.2023 | CircHubs

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja Turun Ekotoria hallinnoiva Kestävän Kehityksen Yhdistys ovat käynnistäneet pilottihankkeen tavaroiden uudelleenkäyttöön liittyvien palveluiden kehittämiseksi Varsinais-Suomen alueella. Hankkeessa osallistetaan yrityksiä uudelleenkäytön kehittämiseen ja kokeillaan uudenlaista yhteisvastaanottoa. Maaliskuuhun 2025 jatkuva hanke on Euroopan unionin osarahoittama. 

Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeen tarkoituksena on kotitalouksilta uudelleenkäyttöön ohjattavan tavaran vastaanoton ja käsittelyn laajentaminen alueelliseksi yhteistyöverkostoksi. Vakiintunut uudelleenkäyttötoiminta on tällä hetkellä pitkälti kolmannen sektorin vastuulla, ja toiminnan valtavirtaistamiseksi ja vaikuttavuuden kasvattamiseksi mukaan tarvitaan uusia liiketoimintaideoita kehittäviä alueen yrityksiä ja julkisia toimijoita. 

– Nyt alkavan hankkeen tavoitteena on, että jatkossa alueen yrityksillä ja yhteisöillä on laajemmat mahdollisuudet saada käyttöönsä uudelleenkäyttöön soveltuvia materiaaleja ja löytää hyödyllisiä kumppanuuksia. Kiertotaloudessa ja second-hand-markkinoilla on valtavasti vielä hyödyntämätöntä liiketoimintapotentiaalia, arvioi Lounais-Suomen Jätehuollon tutkimus- ja kehityspäällikkö Miia Jylhä.  

Yrityksiä kannustetaan mukaan uudelleenkäytön toimintamallien kehittämiseen 

Hankkeen konkreettisia toimenpiteitä uudelleenkäytön edistämisessä ovat mm. uudelleenkäyttökelpoisen tavaran ja jätteen yhteisvastaanottopilotti jätekeskuksen yhteydessä, uusien materiaalien arvoketjujen kokeilut sekä yritysten osallistaminen uudelleenkäytön toimintamallien kehittämiseen työpajoissa. Hyviä kokemuksia yhteiskehittämisestä saatiin jo aiemmasta CircHubs 2 -hankkeesta, jossa luotiin konsepti ”kiertotalousmyymälän” toteuttamiselle. 

Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeen yhteistyöhön houkutellaan mukaan niitä alueen yrityksiä, jotka haluavat kehittää omaa liiketoimintaansa uudelleenkäyttömarkkinoilla ja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Tavaran vastaanotolle ja uudelleenkäyttöön ohjaukselle tarvitaan pysyviä uudelleenkäytön toimintamalleja, jotka tukevat yrityksiä ja muita alueen toimijoita myös jatkossa. 

Konkretiaa uudelleenkäytön edistämiseen uudesta vastaanottopalvelusta 

Uudelleenkäyttökelpoisen tavaran vastaanotto avautuu asukkaille kesäkuussa Topinpuistossa sijaitsevan Topinojan jätekeskuksen yhteyteen. Asukkaat voivat tuoda sekä uudelleenkäyttöön sopivat tavarat että lajitteluasemalle kierrätykseen ja energiaksi toimitettavat jätteet samaan osoitteeseen. 

Aluksi pilotissa otetaan vastaan Turun Ekotorin arvioimana sellaista uudelleenkäyttökelpoista tavaraa, joka soveltuu myytäväksi Ekotorin myymälöissä. Hankkeen aikana kutsutaan yrityksiä kokeilemaan uusia arvoketjuja ja sopivien yhteistyökumppanien löytyessä vastaanottoa voidaan laajentaa myös muihin uudelleenkäyttöön ohjattaviin materiaaleihin. Pilotoinnin aikana kerätään tietoa uudelleenkäyttöön valmisteltavan materiaalin koostumuksesta ja ominaisuuksista sekä yritysten tarpeista. 

Hankkeesta viestitään ja sen tuloksista raportoidaan hanketoteuttajien kanavien ohella kiertotalouskeskusten yhteisellä hankesivustolla www.circhubs.fi

Lue lisää hankesivulta: Ohituskaista uudelleenkäyttöön

Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeen tavoitteena on edistää alueellista uudelleenkäyttöä.

Lue seuraavaksi

Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ohituskaistalla säästettiin 258 000 kg luonnonvaroja viime vuonna 

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) alueen asukkaat ohjasivat Topinojalla sijaitsevan Ohituskaista uudelleenkäyttöön -vastaanottopisteen kautta 1 433 tavaraa…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Hae kokeilemaan uutta kiertotalouden tuote- tai palveluideaa!

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) pyytää yrityksiltä ehdotuksia tuote- tai palveluideoista kokeiltavaksi Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeessa. Toteutettavissa kokeiluissa…
TapahtumaUutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Poistotekstiilille innovoitiin uusia käyttötarkoituksia

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) järjestämä työpaja tarjosi suunnittelijoille, muotoilijoille ja innovoijille tilaisuuden kuulla inspiroivia esimerkkitarinoita, verkostoitua…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ehdota upcycling-pilottia!

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) pyytää ehdotuksia ideoista toteutettavaksi Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeessa. Pilotissa yritys pääsee hyödyntämään LSJH:n…
Puheenvuoro Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kokemuksia kiertotalousleiriltä – innovaation kehittämistä kouluprojektina Topinojan Ohituskaistalle

Syksyn alussa käynnistyi kiinnostava kurssi, jossa Turun ammattikorkeakoulun, Turun Yliopiston sekä Åbo Akademin opiskelijat pääsivät…
Uutinen KiertotalouskeskuksetLiiketoimintaa kiertotaloudesta

Lajitteluasemalla vastaanotettavien jätteiden koostumustutkimuksessa arvioitiin tavaroiden ja materiaalien kelpoisuutta uudelleenkäyttöön

Millaista uudelleenkäyttöpotentiaalia asukkailta lajitteluasemilla vastaanotettavalla jätteellä voisi olla Varsinais-Suomessa? Tähän kysymykseen lähdettiin etsimään vastauksia keväällä…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ohituskaistaa kokeillaan myös kiertävissä keräyksissä

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja Turun Ekotori käynnistivät keväällä 2023 pilottihankkeen tavaroiden uudelleenkäyttöön liittyvien palveluiden kehittämiseksi…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kutsu työpajaan 17.1.2024: Tule innovoimaan poistotekstiilille uusia käyttötarkoituksia! 

Tarjoamme suunnittelijoille, muotoilijoille ja innovoijille tilaisuuden tulla verkostoitumaan, inspiroitumaan materiaaleista ja ideoimaan uusia upcycling-tuotteita uudelleenkäyttökelpoisista…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hanke kutsuu yrityksiä mukaan uudelleenkäytön kehittämiseen Varsinais-Suomessa 

Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeen tarkoituksena on kehittää alueen kotitalouksilta uudelleenkäyttöön ohjattavan tavaran ja materiaalien vastaanottoa ja…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

6Aika: CircHubs 2: Iida Kuuselan kiertotalousekosysteemejä tutkinut lopputyö voitti opinnäytetyökilpailun

Ympäristöjohtamisen yhdistys (YJY) on valinnut kaksi parasta työtä joka toinen vuosi järjestettävässä opinnäytetyökilpailussaan. Palkinnot, 1000…