Jaa artikkeli

Hae kokeilemaan uutta kiertotalouden tuote- tai palveluideaa!

16.02.2024 | CircHubs

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) pyytää yrityksiltä ehdotuksia tuote- tai palveluideoista kokeiltavaksi Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeessa. Toteutettavissa kokeiluissa yritykset voivat hyödyntää omassa liiketoiminnassaan LSJH:n Topinojan lajitteluasemalla vastaanotettavaa, uudelleenkäyttökelpoista tavaraa ja/tai materiaalia konkreettisesti ja ratkaisukeskeisesti. Yrityksen tukena kokeilussa on kiertotalouden yritysten ja asiantuntijoiden verkosto.

Mitä kokeilut tarjoavat yrityksille?

Tarjoamme yrityksille tilaisuuden pilotoida uudelleenkäyttökelpoisten materiaalien jatkojalostusta omissa tuotteissaan tai palveluissaan. Etsimme erilaisia ammatinharjoittajia, yrittäjiä ja yrityksiä, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Yrityksen tukena kokeilussa on kiertotalouden yritysten ja asiantuntijoiden verkosto.

Kokeilun toteuttamiseksi yrityksille tarjotaan materiaalia sekä rahanarvoisia palveluita hankkeen kautta. Palvelut voivat liittyä esimerkiksi suunnitteluun, materiaalien esikäsittelyyn tai tuotteiden valmistukseen. Kokeiluihin tarvittavien palveluiden hankintaan on varattu enintään 5 000 € (alv 0). Rahanarvoiset palvelut ovat yritykselle de minimis -tukea, ja jotta idea voidaan hyväksyä ja toteuttaa, tulee de minimis -ehdon täyttyä. 

De minimis –tuki TEM:n sivuilla: https://tem.fi/vahamerkityksinen-tuki-eli-de-minimis-tuki. 

Mitä materiaaleja kokeilussa voi hyödyntää?

Valtaosa asukkailta lajitteluasemilla vastaanotettavasta jätteestä kierrätetään joko materiaalina tai energiana. Tavoitteenamme on edistää uudelleenkäyttöä tavaroiden ja materiaalien osalta, jotka olisivat vielä käyttökelpoisia sellaisenaan tai osana uusia tuotteita.  

Keväällä 2023 toteutettiin koostumustutkimus, jossa selvitettiin LSJH:n Topinojan lajitteluasemalle tuotavan jätteen koostumusta ja kelpoisuutta uudelleenkäyttöön. Tutkimuksessa olivat mukana seuraavat jätejakeet: puujäte, suurikokoinen polttokelpoinen jäte, metallijäte sekä tiili- ja betonijäte. Voit tutustua materiaalien mahdollisuuksiin tutkimuksen raportissa: https://circhubs.fi/wp-content/uploads/2023/11/uudelleenkayton-koostumustutkimus-16112023.pdf 

Mitkä ovat kokeilun tavoitteet? 

Kokeilusta saadaan tietoa ja käytännön kokemusta siitä, miten uudelleenkäyttökelpoisten tavaroiden käsittelyä ja ohjaamista yrityksille voidaan kehittää jätehuoltopalveluiden yhteydessä. Teemoja ovat esimerkiksi materiaalin laatukriteerit, tilaaminen, varastointi ja logistiikka. 

Aikataulu ja ehdotusten esittäminen  

Haun voimassaoloaika: 15.2.2024 – 15.3.2024  

Ideat tulee esittää kirjallisena ja toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kaisa.jussila@lsjh.fi. Ehdotusten vastaanottamisen määräaika on pe 15.3.2024 klo 23.59. Valinnasta ilmoitetaan viimeistään to 11.4.2024.  

Toteutettavaksi valitaan yksi tai useampi kokeilu. Toteuttajan tai toteuttajat valitsee hankkeen asiantuntijoista koostuva raati.  

Idean esittäjän tulee täyttää tilaajavastuulaissa tarjoajalle asetetut vaatimukset. Velvollisuuksien toteutuminen tarkastetaan kokeilun tekijäksi valitulta yritykseltä.  

Kokeilun tulee olla valmis viimeistään 15.11.2024. 

Ehdotuksen toivotaan sisältävän seuraavia tietoja: 

 1. Tuote- tai palveluidea 
 1. Mitä materiaaleja kokeiluun tarvitaan 
 1. Kuvailu palveluiden tarpeista ja niiden kustannusarvio kokeilun toteuttamiseksi: tarvittavat palvelut voivat olla esimerkiksi suunnitteluun, materiaalien käsittelyyn tai tuotteen valmistukseen liittyviä. 
 1. Projektisuunnitelma ja alustava aikataulu 
 1. Osaaminen ja osaamistarpeet 

Kokeilun toteuttajan kanssa sovitaan, mitkä sen tuottamat tiedot ovat osa julkista hanketta. Yritysten lähettämät ideaehdotukset eivät ole julkisia. Kokeilusta tehdään lyhyt julkinen kooste, johon dokumentoidaan kokeilun taustat, tavoitteet, toteutus ja lopputulokset. 

Lisätiedot kokeilusta

Kysymyksiä voi lähettää Kaisa Jussilalle kaisa.jussila@lsjh.fi

Oletko kiinnostunut kokeilusta, mutta haluaisit kuulla siitä lisää? Järjestämme 29.2.2024 klo 9–10 Teamsissa tilaisuuden, jossa esitellään tarkemmin kokeilujen sisältöä ja vastataan niihin liittyviin kysymyksiin. Ilmoittaudu Lyytissä 28.2.2024 mennessä! Voit lähettää kysymyksiä myös etukäteen kaisa.jussila@lsjh.fi.  

Valintaperusteet 

Valinnassa painotetaan seuraavia kriteerejä:  

 • Kokeilun toteutuskelpoisuus: kokeilusta saadaan käytännön kokemusta tietyn materiaalin uudelleenkäyttöön ohjauksesta, se parantaa materiaalin jalostusarvoa ja kehittää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 
 • Skaalautuvuus: kokeilun tuloksia voidaan hyödyntää materiaalin uudelleenkäyttöön ohjauksessa myös suuremmassa mittakaavassa. 
 • Kestävä innovaatio ja teknologia: kokeilussa hyödynnetään alueellista osaamista ja innovaatioita. 
 • Ilmasto- ja ympäristövaikutukset: kokeilulla voidaan parantaa materiaalitehokkuutta ja vähentää jätteen määrää. 
 • Sosioekonominen vaikutus: kokeilu kehittää alueellista kiertotaloutta ja sen osaamista. 
 • Idean innovatiivisuus: kokeilussa löydetään uudelle materiaalille ratkaisu uudelleenkäyttöön. 

Kokeilun valintatyökaluna pilotoidaan soveltuvin osin hankkeelle päivitettyä päätösmatriisia. Päätösmatriisiin voi tutustua verkossa osoitteessa https://circhubs.fi/wp-content/uploads/2024/01/paatosmatriisi_ver6.0.xlsx.   

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on 18 omistajakuntansa (Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Turku ja Uusikaupunki) asukkaita palveleva jätehuoltoyhtiö. Järjestämme kustannustehokkaasti ja ympäristövaikutukset minimoiden laadukkaat jätteen vastaanotto- ja käsittelypalvelut alueen 440 000 asukkaalle ja noin 40 000 vapaa-ajan asunnolle.

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) ja Turun Ekotorin Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeen tavoitteena on kehittää erilaisten kuluttajilta jätehuollossa vastaanotettavien materiaalivirtojen vastaanottoa ja käsittelyä niin, että yrityksillä ja yhteisöillä olisi laajemmat mahdollisuudet hyödyntää niitä omassa liiketoiminnassaan. 

Lue seuraavaksi

Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ohituskaistalla säästettiin 258 000 kg luonnonvaroja viime vuonna 

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) alueen asukkaat ohjasivat Topinojalla sijaitsevan Ohituskaista uudelleenkäyttöön -vastaanottopisteen kautta 1 433 tavaraa…
TapahtumaUutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Poistotekstiilille innovoitiin uusia käyttötarkoituksia

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) järjestämä työpaja tarjosi suunnittelijoille, muotoilijoille ja innovoijille tilaisuuden kuulla inspiroivia esimerkkitarinoita, verkostoitua…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ehdota upcycling-pilottia!

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) pyytää ehdotuksia ideoista toteutettavaksi Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeessa. Pilotissa yritys pääsee hyödyntämään LSJH:n…
Puheenvuoro Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kokemuksia kiertotalousleiriltä – innovaation kehittämistä kouluprojektina Topinojan Ohituskaistalle

Syksyn alussa käynnistyi kiinnostava kurssi, jossa Turun ammattikorkeakoulun, Turun Yliopiston sekä Åbo Akademin opiskelijat pääsivät…
Uutinen KiertotalouskeskuksetLiiketoimintaa kiertotaloudesta

Lajitteluasemalla vastaanotettavien jätteiden koostumustutkimuksessa arvioitiin tavaroiden ja materiaalien kelpoisuutta uudelleenkäyttöön

Millaista uudelleenkäyttöpotentiaalia asukkailta lajitteluasemilla vastaanotettavalla jätteellä voisi olla Varsinais-Suomessa? Tähän kysymykseen lähdettiin etsimään vastauksia keväällä…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ohituskaistaa kokeillaan myös kiertävissä keräyksissä

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja Turun Ekotori käynnistivät keväällä 2023 pilottihankkeen tavaroiden uudelleenkäyttöön liittyvien palveluiden kehittämiseksi…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kutsu työpajaan 17.1.2024: Tule innovoimaan poistotekstiilille uusia käyttötarkoituksia! 

Tarjoamme suunnittelijoille, muotoilijoille ja innovoijille tilaisuuden tulla verkostoitumaan, inspiroitumaan materiaaleista ja ideoimaan uusia upcycling-tuotteita uudelleenkäyttökelpoisista…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hanke kutsuu yrityksiä mukaan uudelleenkäytön kehittämiseen Varsinais-Suomessa 

Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeen tarkoituksena on kehittää alueen kotitalouksilta uudelleenkäyttöön ohjattavan tavaran ja materiaalien vastaanottoa ja…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Turun Topinpuistoon avataan Ohituskaista uudelleenkäyttöön

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja Turun Ekotoria hallinnoiva Kestävän Kehityksen Yhdistys ovat käynnistäneet pilottihankkeen tavaroiden uudelleenkäyttöön…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

6Aika: CircHubs 2: Iida Kuuselan kiertotalousekosysteemejä tutkinut lopputyö voitti opinnäytetyökilpailun

Ympäristöjohtamisen yhdistys (YJY) on valinnut kaksi parasta työtä joka toinen vuosi järjestettävässä opinnäytetyökilpailussaan. Palkinnot, 1000…