Jaa artikkeli

Tarjouspyyntö asiantuntijatuesta Ilmastopolun ja Ilmastopositiivisen yritysalueen mallien luomiseen

24.11.2020 | Turun kaupunki

6Aika ILPO – Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut –hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään uusia vähäpäästöisempiä ja hiiltä sitovia ratkaisuja ja yhteistyömalleja.

Hankkeen tavoitteiden edistämiseksi Turun kaupunki hakee nyt ulkopuolista asiantuntijaa fasilitoimaan sekä Ilmastopolun että Ilmastopositiivisen yritysalueen mallien kehittämistä yhteistyössä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Ilmastopolku laaditaan Turussa sijaitsevalle Topinpuiston yritysalueelle (aikaisemmassa hankesuunnitelmassa hiilitiekartta). Ilmastopolun tavoitteena on tunnistaa yritysalueen päästölähteitä ja hiilinieluja sekä tutkia keinoja päästöjen vähentämiseen. Ilmastopolku on samalla sekä toimintasuunnitelma että prosessi sen luomiseksi.

Hankkeen aikana toteutetut hyvät käytännöt kuten alue- ja yrityskohtaiset kokeilut, päästövähennystoimet, hiilensidontatoimet ym. kehitystoimet kootaan yhtenäiseksi Ilmastopositiivisen yritysalueen malliksi. Tavoitteena on luoda raportti Ilmastopositiivisen yritysalueen elementeistä sekä visualisoitu kuva Ilmastopositiivisen yritysalueen mallista täydennettynä hankkeen aikana syntyneillä esimerkeillä.

Hankinta suoritetaan ns. ranskalaisena urakkana ja sen arvo on 15 000 euroa (alv 0 %).

Työ tulee suorittaa 30.11.2021 mennessä. Työ alkaa hankintapäätöksen tekemisen jälkeen, arviolta tammikuun alussa 2021.

Lisätietoa tarjouspyynnössä.

Tarjoukset tulee jättää 10.12.2020 kello 16.00 mennessä.

6Aika: ILPO -Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut – hanke toteutetaan osana 6Aika-strategiaa ja sitä rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) hankkeen toteuttajat sekä Suomen valtio.

Tarjouspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset

Tarjouspyynnössä on mainittu, että työssä voidaan hyödyntää Topinpuiston yrityksille toteutettuja arvoketjujen tarkastelujen tuloksia (kesäkuu 2020). Olisiko selvitystä mahdollista saada käytettäväksi jo tarjousvaiheessa?

Selvitys ei ole käytettävissä tarjousvaiheessa. Valitun palveluntuottajan kanssa pidetään aloituspalaveri, jossa käydään läpi hankkeessa tähän mennessä syntynyt ja työn kannalta oleellinen materiaali. Materiaalissa on nostettu esiin alueen keskeisiä arvoketjuja, niiden arvioituja päästölähteitä sekä potentiaalisia uusia toimintamalleja ja teknologioita, joilla päästöjä voisi vähentää.

Mitä tilaaja erityisesti arvostaa arvioidessaan tarjoajan referenssejä ja henkilöiden osaamista ja kokemusta?

Referenssejä, osaamista ja kokemusta arvioidessa arvostetaan mm. asiantuntijuutta

  • kaupunkien ja yritysalueiden ilmasto- tai hiilineutraalisuustavoitteiden toteuttamisen edistämisestä
  • kiertotalouskeskusten, -alueiden tai muiden vastaavien yritysalueiden toiminnasta
  • yhteiskehittämisen menetelmistä

Mitä tilaaja tarkoittaa kohdalla: ” Tuotosten taittoon ja viestinnällisen ilmeen viimeistelyyn on hankkeessa varattu erillinen rahoitus.”

Tuotosten täytyy olla viestinnällisesti helposti ymmärrettävässä muodossa. Tilaaja kuitenkin hankkii erikseen esimerkiksi graafikkotasoiset palvelut tuotosten viimeistelyyn ja taittoon.

Mitä mallin visualisointi tarkoittaa konkreettisemmin? Tarvitaanko graafikkotason kuvaa vai riittääkö esim. Powerpointin tai wordin työkaluilla tehty malli?

Powerpointilla tai wordilla tehty malli on riittävä. Visualisoinnilla tarkoitetaan lopputulosta, jossa mallin idea tulee selkeänä esille. Graafikkotasoiset palvelut eivät kuulu toimeksiantoon, vaan tilaaja hankkii ne erikseen. 

Lue seuraavaksi

Puheenvuoro Kaupunkiseudut

Metsien hiilinielut ovat Turun kaupungin paikallisen päästökompensaatiomallin keskiössä

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä ja ilmastopositiivinen siitä eteenpäin, eli ilmakehää…
Uutinen Kaupunkiseudut

Yhteistyö tuo tehoa yritysalueen ilmastotyöhön

6Aika: ILPO -hankkeen opit koottiin ilmastopositiivisen yritysalueen malliksi, joka tehostaa kiertotaloutta ja vähentää päästöjä. Turun…
Uutinen Kaupunkiseudut

Kiertotalouden palveluiden ja liiketoiminnan kehittämistarpeet Turun ja Oulun seuduilla – asukaskyselyn tuloksia

Kiertotalouden palveluiden ja liiketoiminnan kehittämistarpeita selvitettiin Turun ja Oulun seuduilla syys- ja lokakuun aikana (15.9.…
Puheenvuoro Kaupunkiseudut

Ilmastohanke etenee korona-aikana luontevasti etänä

Aloitin 6Aika: ILPO-hankkeen projektipäällikkönä vähän yli vuosi sitten. Jos joku olisi hanketta suunnitellessa maininnut, että…
Uutinen Kaupunkiseudut

Kaupungit kiinnostuneita edistämään erityisesti paikallisia ratkaisuja päästöjen kompensointiin

Suomalaiset kaupungit ovat asettaneet kunnianhimoisia hiilineutraalisuustavoitteita. Vaikka tavoitteet saavutetaan, hiilineutraalius tulee edellyttämään laajamittaista päästöjen kompensointia,…
Uutinen Kaupunkiseudut

Kokeilupalveluhankinnat – Tampereen Infra ja Gispo – kunnossapidon ennakointi

Gispo valittiin toteuttamaan Tampereen Infran kanssa avatut kokeilupalveluhankinnat teiden kunnossapitoon liittyvään datankeruuseen ja -käsittelyyn sekä…
Puheenvuoro Kaupunkiseudut

Päästöjen kompensaatio kaipaa yhteisiä pelisääntöjä

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2029 ja siitä eteenpäin ilmastopositiivinen alue, jolloin alueen…
Puheenvuoro Kaupunkiseudut

Yritysalueet ja kiertotalouskeskukset mukana tukemassa kaupunkien ilmastotavoitteita

Useat suomalaiset kaupungit toteuttavat yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa toimenpiteitä, jotka tähtäävät ilmastonmuutoksen hillintään ja hiilineutraaliin tulevaisuuteen.…
Tapahtuma Kaupunkiseudut

Ilmastokumppanuus lanseerataan 9.9.2020 klo 15:30 alkaen Tampereella

Kestävä Tampere 2030 -ohjelma käynnistää yrityksille ja yhteisöille suunnatun Tampereen seudun ilmastokumppanuustoiminnan. Ilmastokumppanuus lanseerataan Johtajuussymposiumin…
Tapahtuma Kaupunkiseudut

Kaupunkien kestävä muutos – kuka, missä, milloin, miten, miksi?

Tampereen yliopisto järjesti 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka kokosi yhteen…