Kaupunkiseudut

Aloitin 6Aika: ILPO-hankkeen projektipäällikkönä vähän yli vuosi sitten. Jos joku olisi hanketta suunnitellessa maininnut, että se toteutetaan koronapandemian takia kokonaan etänä, olisin ollut kauhuissani! Onneksi en silloin tiennyt tulevasta ja nyt hanketta on toteutettu etäkäytäntöjen avulla jo yli puolen välin.

Usean ympäri Suomea vaikuttavan osatoteuttajan yhteishanke ei ole tekijöilleen onneksi ensimmäinen. Etäkokoukset ja yhteiset verkossa olevat työskentelyalustat olisivat joka tapauksessa olleet arkirutiinia ilman koronaepidemiaakin. Normaalioloissa olisimme kuitenkin tavanneet välillä myös kasvokkain, mikä nyt ei ole toteutunut kunnolla kertaakaan ja tätä on moni meistä jäänyt kaipaamaan. 

Vapaamuotoisempi ideointi ja visiointi hankkeen teemojen äärellä ei aina tunnu luontevalta etäyhteyksin avulla. Välillä olemme pohtineet, onko jotain oleellista yhteiseen työskentelyyn liittyvää jäänyt sittenkin puuttumaan.

Varsinkin koronaepidemian alkuvaiheessa huolta tuotti tilanteen aiheuttama paine yrityksille. Ajattelimme, että kaiken myllerryksen keskellä yritykset eivät pysty osallistumaan suunnittelemiimme kehittämis- ja yhteistyökumppanuuksiin.

Tähän huoleen osatoteuttajamme Business Tampere vastasi suuntaamalla verkkotyöpajojen sisältöä niin, että se tuki paremmin yritysten kestävää kehitystä ja muutoksen hallintaa koronaepidemian keskellä. Työpajat olivat suosittuja ja rohkaisivat etenemään kaikesta huolimatta!

Loppujen lopuksi hanke on saatu hämmästyttävän hyvin etenemään.

Yhtenä syynä arkemme sujuvuuteen pidän sitä, että hankkeessa työskentelevät kollegat ovat kokeneita ammattilaisia. Hankkeen käynnistymistä edeltänyt valmisteluaika oli myös pitkä ja ehdimme luoda ajoissa yhteisen kokonaiskuvan siitä, mitä haluamme saada aikaiseksi yhdessä ja erikseen.

Koronaepidemia on pakottanut meitä pohtimaan, miten tavoitamme etänä tärkeimmän kohderyhmämme eli kiertotalouskeskuksissa, yritysalueilla ja näiden arvoketjuissa toimivat yritykset. Ratkaisuna ovat olleet verkossa toteutettavat työpajat ja tilaisuudet. ILPO-hankkeen tilaisuuksissa onkin tähän mennessä ollut jo lähes 340 osallistujaa.

Olemme saaneet valmiiksi konkreettisia kokeiluja ja useiden suunnittelu ja toteutus on käynnistymässä. Olemme järjestäneet useita tilaisuuksia verkossa ja muun muassa tarjonneet sparrauksia kiertotalouden parissa toimiville yrityksille.  Meneillään on myös Topinpuiston ilmastopolun rakennus yhdessä alueen yritysten kanssa.

Yritysten tavoittaminen on onnistunut paljolti olemassa olevien verkostojen ja yhteistyökanavien kautta. Onneksi hankkeen toteuttajilla on ollut vakiintuneita verkostoja. Yhteistyö verkostoissa on hanketyön suola, joka poikii uusia ajatuksia, uusia innovaatioita ja ennalta odottamatonta lisähyötyä.

Hankkeessa valmistuneet kokonaisuudet ja tulokset löydät helposti verkkosivujemme tietopankista.

Seuraava tapahtumamme, Kestävää kasvua ilmastopositiivisista yritysalueista -verkkoseminaari järjestetään tiistaina 8.6.2021.

Yrityksille, aluekehittäjille ja yritysalueiden operaattoreille suunnatussa tilaisuudessa keskustellaan siitä, millainen on tulevaisuuden ilmastopositiivinen yritysalue, mitä kannattaa huomioida hiilijalanjäljen laskennan aloittamisessa ja minkälaisia vähähiilisiä kokeiluja voidaan toteuttaa yritystoiminnan arvoketjujen kehittämiseksi. Lisätietoja tapahtumasta ja ilmoittautumisohjeet löydät täältä.

Tervetuloa mukaan!

Outi Laikko, erityisasiantuntija, Turun kaupunki, outi.laikko@turku.fi, 050 5590 799

Tekstiilijäte muovautuu kestäviksi kalusteiksi

Perheyritys etsi ulospääsyä koronakriisistä ja alkoi kehittää kierrätysmateriaaleista valmistettuja sisustustuotteita. Uuden polun löytämisessä auttavat avoin…

Turussa ja Oulussa kehitetään kiertotalouden tuotteille ja palveluille uudenlaista kauppapaikkaa

Kuntien jätelaitokset Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) ja Kiertokaari Oy kehittävät kiertotalousmyymäläkonseptia juuri käynnistyneessä hankkeessa. Uudenlaista…

Hiilinielujen myynnistä vauhtia kiertotalouteen

Soilfood kehitti mallin, joka kannustaa niin teollisuutta kuin maanviljelijöitäkin kestäviin valintoihin. Teollisuuden sivuvirroista jalostetut maanparannuskuidut…

Kestävän kasvun ja ilmastopositiivisten yritysalueiden rakentamisessa tärkeintä on yhteistyö

ILPO-hankkeen toimesta järjestetty verkkoseminaari toi yhteen lähes 70 eri tahojen toimijaa keskustelemaan ja pohtimaan keinoja,…

Ilmastohanke etenee korona-aikana luontevasti etänä

Aloitin 6Aika: ILPO-hankkeen projektipäällikkönä vähän yli vuosi sitten. Jos joku olisi hanketta suunnitellessa maininnut, että…

KESTÄVÄÄ KASVUA ILMASTOPOSITIIVISISTA YRITYSALUEISTA -verkkoseminaari 8.6.2021

Millainen on tulevaisuuden ilmastopositiivinen yritysalue? Mitä kannattaa huomioida, kun aloittaa hiilijalanjäljen laskennan? Entä minkälaisia vähähiilisiä…