Jaa artikkeli

Ilmastohanke etenee korona-aikana luontevasti etänä

30.04.2021 | Outi Laikko

Aloitin 6Aika: ILPO-hankkeen projektipäällikkönä vähän yli vuosi sitten. Jos joku olisi hanketta suunnitellessa maininnut, että se toteutetaan koronapandemian takia kokonaan etänä, olisin ollut kauhuissani! Onneksi en silloin tiennyt tulevasta ja nyt hanketta on toteutettu etäkäytäntöjen avulla jo yli puolen välin.

Usean ympäri Suomea vaikuttavan osatoteuttajan yhteishanke ei ole tekijöilleen onneksi ensimmäinen. Etäkokoukset ja yhteiset verkossa olevat työskentelyalustat olisivat joka tapauksessa olleet arkirutiinia ilman koronaepidemiaakin. Normaalioloissa olisimme kuitenkin tavanneet välillä myös kasvokkain, mikä nyt ei ole toteutunut kunnolla kertaakaan ja tätä on moni meistä jäänyt kaipaamaan. 

Vapaamuotoisempi ideointi ja visiointi hankkeen teemojen äärellä ei aina tunnu luontevalta etäyhteyksin avulla. Välillä olemme pohtineet, onko jotain oleellista yhteiseen työskentelyyn liittyvää jäänyt sittenkin puuttumaan.

Varsinkin koronaepidemian alkuvaiheessa huolta tuotti tilanteen aiheuttama paine yrityksille. Ajattelimme, että kaiken myllerryksen keskellä yritykset eivät pysty osallistumaan suunnittelemiimme kehittämis- ja yhteistyökumppanuuksiin.

Tähän huoleen osatoteuttajamme Business Tampere vastasi suuntaamalla verkkotyöpajojen sisältöä niin, että se tuki paremmin yritysten kestävää kehitystä ja muutoksen hallintaa koronaepidemian keskellä. Työpajat olivat suosittuja ja rohkaisivat etenemään kaikesta huolimatta!

Loppujen lopuksi hanke on saatu hämmästyttävän hyvin etenemään.

Yhtenä syynä arkemme sujuvuuteen pidän sitä, että hankkeessa työskentelevät kollegat ovat kokeneita ammattilaisia. Hankkeen käynnistymistä edeltänyt valmisteluaika oli myös pitkä ja ehdimme luoda ajoissa yhteisen kokonaiskuvan siitä, mitä haluamme saada aikaiseksi yhdessä ja erikseen.

Koronaepidemia on pakottanut meitä pohtimaan, miten tavoitamme etänä tärkeimmän kohderyhmämme eli kiertotalouskeskuksissa, yritysalueilla ja näiden arvoketjuissa toimivat yritykset. Ratkaisuna ovat olleet verkossa toteutettavat työpajat ja tilaisuudet. ILPO-hankkeen tilaisuuksissa onkin tähän mennessä ollut jo lähes 340 osallistujaa.

Olemme saaneet valmiiksi konkreettisia kokeiluja ja useiden suunnittelu ja toteutus on käynnistymässä. Olemme järjestäneet useita tilaisuuksia verkossa ja muun muassa tarjonneet sparrauksia kiertotalouden parissa toimiville yrityksille.  Meneillään on myös Topinpuiston ilmastopolun rakennus yhdessä alueen yritysten kanssa.

Yritysten tavoittaminen on onnistunut paljolti olemassa olevien verkostojen ja yhteistyökanavien kautta. Onneksi hankkeen toteuttajilla on ollut vakiintuneita verkostoja. Yhteistyö verkostoissa on hanketyön suola, joka poikii uusia ajatuksia, uusia innovaatioita ja ennalta odottamatonta lisähyötyä.

Hankkeessa valmistuneet kokonaisuudet ja tulokset löydät helposti verkkosivujemme tietopankista.

Seuraava tapahtumamme, Kestävää kasvua ilmastopositiivisista yritysalueista -verkkoseminaari järjestetään tiistaina 8.6.2021.

Yrityksille, aluekehittäjille ja yritysalueiden operaattoreille suunnatussa tilaisuudessa keskustellaan siitä, millainen on tulevaisuuden ilmastopositiivinen yritysalue, mitä kannattaa huomioida hiilijalanjäljen laskennan aloittamisessa ja minkälaisia vähähiilisiä kokeiluja voidaan toteuttaa yritystoiminnan arvoketjujen kehittämiseksi. Lisätietoja tapahtumasta ja ilmoittautumisohjeet löydät täältä.

Tervetuloa mukaan!

Outi Laikko, erityisasiantuntija, Turun kaupunki, outi.laikko@turku.fi, 050 5590 799

Lue seuraavaksi

Puheenvuoro Kaupunkiseudut

Metsien hiilinielut ovat Turun kaupungin paikallisen päästökompensaatiomallin keskiössä

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä ja ilmastopositiivinen siitä eteenpäin, eli ilmakehää…
Uutinen Kaupunkiseudut

Yhteistyö tuo tehoa yritysalueen ilmastotyöhön

6Aika: ILPO -hankkeen opit koottiin ilmastopositiivisen yritysalueen malliksi, joka tehostaa kiertotaloutta ja vähentää päästöjä. Turun…
Uutinen Kaupunkiseudut

Kiertotalouden palveluiden ja liiketoiminnan kehittämistarpeet Turun ja Oulun seuduilla – asukaskyselyn tuloksia

Kiertotalouden palveluiden ja liiketoiminnan kehittämistarpeita selvitettiin Turun ja Oulun seuduilla syys- ja lokakuun aikana (15.9.…
Uutinen Kaupunkiseudut

Kaupungit kiinnostuneita edistämään erityisesti paikallisia ratkaisuja päästöjen kompensointiin

Suomalaiset kaupungit ovat asettaneet kunnianhimoisia hiilineutraalisuustavoitteita. Vaikka tavoitteet saavutetaan, hiilineutraalius tulee edellyttämään laajamittaista päästöjen kompensointia,…
Uutinen Kaupunkiseudut

Kokeilupalveluhankinnat – Tampereen Infra ja Gispo – kunnossapidon ennakointi

Gispo valittiin toteuttamaan Tampereen Infran kanssa avatut kokeilupalveluhankinnat teiden kunnossapitoon liittyvään datankeruuseen ja -käsittelyyn sekä…
Puheenvuoro Kaupunkiseudut

Päästöjen kompensaatio kaipaa yhteisiä pelisääntöjä

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2029 ja siitä eteenpäin ilmastopositiivinen alue, jolloin alueen…
Uutinen Kaupunkiseudut

Tarjouspyyntö asiantuntijatuesta Ilmastopolun ja Ilmastopositiivisen yritysalueen mallien luomiseen

6Aika ILPO – Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut –hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään uusia vähäpäästöisempiä…
Puheenvuoro Kaupunkiseudut

Yritysalueet ja kiertotalouskeskukset mukana tukemassa kaupunkien ilmastotavoitteita

Useat suomalaiset kaupungit toteuttavat yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa toimenpiteitä, jotka tähtäävät ilmastonmuutoksen hillintään ja hiilineutraaliin tulevaisuuteen.…
Tapahtuma Kaupunkiseudut

Ilmastokumppanuus lanseerataan 9.9.2020 klo 15:30 alkaen Tampereella

Kestävä Tampere 2030 -ohjelma käynnistää yrityksille ja yhteisöille suunnatun Tampereen seudun ilmastokumppanuustoiminnan. Ilmastokumppanuus lanseerataan Johtajuussymposiumin…
Tapahtuma Kaupunkiseudut

Kaupunkien kestävä muutos – kuka, missä, milloin, miten, miksi?

Tampereen yliopisto järjesti 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka kokosi yhteen…