Yritysalueet ja kiertotalouskeskukset mukana tukemassa kaupunkien ilmastotavoitteita

Useat suomalaiset kaupungit toteuttavat yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa toimenpiteitä, jotka tähtäävät ilmastonmuutoksen hillintään ja hiilineutraaliin tulevaisuuteen. Hiilineutraalisuustavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan kaupunkien omia toimia, mutta niiden lisäksi tarvitaan mukaan asukkaat ja yritykset. 6Aika: ILPO Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut –hankkeessa olemme mukana tuomassa yhteiseen ilmastotyöhön yritysten lisäksi yritysalueita ja kiertotalouskeskuksia.

Tampereen ja Vantaan kaupunkien tavoitteena on olla hiilineutraaleja vuonna 2030 ja Turun jo vuonna 2029. Hiilineutraalin kaupungin nettopäästöt ovat nolla, mikä tarkoittaa, että alue tuottaa vain sen verran päästöjä, kuin ilmakehästä voidaan niitä sitoa.

ILPO-hankkeessa autamme yrityksiä löytämään uusia vähäpäästöisempiä ja hiiltä sitovia ratkaisuja ja yhteistyömalleja.

Ratkaisujen ja yhteistyömallien etsiminen tapahtuu yritysten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä pilottialueilla Turun Topinpuistossa, Vantaalle rakentuvassa kiertotalousklusterissa ja Tampereen seudulla. Yhteistyö voi liittyä arvoketjujen logistisen tiedon avaamiseen tai hallintaan, vähähiilisen logistiikan kehittämiseen, päästöjen kompensointiin, hiilinieluihin sekä päästölaskentamalleihin tai resurssitehokkaisiin liiketoimintamalleihin.

Hyväksi tunnistetuista ratkaisuista johdetaan ilmastopositiivisen yritysalueen malli, jonka havaintoja jaetaan osana Suomen kiertotalouskeskusten yhteistä Circhubs-verkostoa sekä osana kaupunkien kansainvälisiä ilmastotyöhön keskittyneitä yhteistyöverkostoja.

Käytössämme ovat mm. innovaatioita tulevat kokeilut, tutkimukset ja selvitykset, sparraukset sekä erilaiset työapajat ja tapahtumat. Yhtenä toimintamallina käynnistämme hiilitiekartan luomisen yrityksille ja yritysalueelle. Hiilitiekartta on toimintasuunnitelma, ilmastopolku, jonka tavoitteena on löytää yhteisiä keinoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

Hankkeen tulokset julkaistaan aikanaan mm. sivustomme Tietopankki-osiossa.

Tervetuloa mukaan yhteiseen ilmastotyöhön!

Outi Laikko
outi.laikko@turku.fi
050 5590 799

6Aika: Ilpo Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut –hankkeen pääkoordinaattorina toimii Turun kaupunki. Osatoteuttajia ovat Business Tampere Oy, Lounais-Suomen jätehuolto Oy, Tampereen Yliopisto ja Vantaan kaupunki.

Hanke toteutetaan osana6aika-strategiaa ja hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), hanketoteuttajat sekä Suomen valtio.

Lue seuraavaksi

Tapahtuma Kaupunkiseudut

Ilmastokumppanuus lanseerataan 9.9.2020 klo 15:30 alkaen Tampereella

Kestävä Tampere 2030 -ohjelma käynnistää yrityksille ja yhteisöille suunnatun Tampereen seudun ilmastokumppanuustoiminnan. Ilmastokumppanuus lanseerataan Johtajuussymposiumin […]
Tapahtuma Kaupunkiseudut

Kaupunkien kestävä muutos – kuka, missä, milloin, miten, miksi?

Tampereen yliopisto järjesti 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka kokosi yhteen […]
Tapahtuma Kaupunkiseudut

Julkiset toimijat kiertotalousliiketoiminnan alustoina

Tampereen yliopisto järjesti 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka kokosi yhteen […]
Tapahtuma Kaupunkiseudut

Kenen kiertotalous?

Tampereen yliopisto järjesti 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka kokosi yhteen […]
Tapahtuma Kaupunkiseudut

Esimerkkejä kiertotalousratkaisuista kaupungeissa

Tampereen yliopisto järjesti 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka kokosi yhteen […]
Tapahtuma Kaupunkiseudut

Kohti kestävää kehitystä kaupunkiympäristöissä

Tampereen yliopisto järjesti 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka kokosi yhteen […]
Tapahtuma Kaupunkiseudut

Katsaus kiertotalouteen kansainvälisellä, alueellisella ja paikallisella tasolla

Tampereen yliopisto järjesti 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka kokosi yhteen […]
Tapahtuma Kaupunkiseudut

Tilannekatsaus kiertotalouteen eri tasoilla

Tampereen yliopisto järjesti 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka kokosi yhteen […]
Tapahtuma Kaupunkiseudut

Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö: Seminaaripäivän 3.9. antia

Tampereen yliopisto järjesti Tampereen Hiedanrannassa 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka […]
Tapahtuma Kaupunkiseudut

Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö: Työpajapäivän 4.9. antia

Tampereen yliopisto järjesti Tampereen Hiedanrannassa 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka […]