Jaa artikkeli

Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö: Työpajapäivän 4.9. antia

28.11.2019 | CircHubs

Tampereen yliopisto järjesti Tampereen Hiedanrannassa 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka kokosi yhteen kaupunki- ja tutkijatahoja kuulemaan ja keskustelemaan kiertotaloudesta kaupunkiympäristöissä sekä kiertotalouden yhteistyömuodoista. Tässä kirjoituksessa on kerrottu tiivistetysti tapahtuman työpajapäivästä.

Kiertotaloustapahtuman toinen päivä koostui erilaisista työpajoista. Päivän avasi Tampereen yliopiston puheenvuoro, jossa päivää isännöinyttä CICAT2025-hanketta esitteli hankekonsortion johtaja Leena Aarikka-Stenroos.Tämän jälkeen alkoi ensimmäinen työpaja, Transitio ja muutosjohtaminen. Työpaja jakautui kolmeen rinnakkaiseen työpisteeseen, joiden teemoina olivat katalyytit, toimijuus ja sidosryhmät. Työpisteitä vetivät Ari Jokinen Tampereen yliopistolta, Hanna Lehtimäki Itä-Suomen yliopistolta ja Satu Teerikangas Turun yliopistolta.

Satu Teerikankaan kanssa paneuduttiin toimijuuteen kaupunkimuutoksessa ja pohdittiin yksilöiden potentiaalia kiertotalouden edistämisessä. Keskustelussa nostettiin esiin tekijöitä, jotka vaikuttavat kestävyysmuutoksen aikaansaamiseen. Lisäksi juteltiin siitä, miten yksilön toimintaa pitäisi mahdollisesti ohjailla ylemmältä tasolta käsin asiantuntijatiedon kautta.

Ari Jokinen veti sidosryhmäosiota, jossa tärkeimmäksi aiheeksi nousi erilaisten ryhmien välinen yhteistyö. Tieto ei liiku, jos sidosryhmät eriytyvät liiaksi toisistaan. Yhteistyön kannalta tärkeää on joustavuus ja avoimuus. Keskustelussa nousi esiin myös erilaisia ideoita ja lähestymistapoja sidosryhmätoimintaan liittyen.

Hanna Lehtimäen vetämässä keskustelussa tarkasteltiin kiertotalouden katalyyttejä – mitä ne ovat ja mitä ne merkitsevät kiertotaloudelle. Katalyytit edistävät kiertotaloutta ja vievät sitä innovaatioekosysteemistä liiketoimintaekosysteemiin, eli ohjaavat kiertotaloutta taloudellisesti kannattavaan suuntaan. Katalyyteiksi mainittiin ainakin lainsäädäntö ja sosiaalinen media.

Kahvitauon jälkeen työpajatoiminta jatkui materiaalikiertojen ja toimijoiden vuorovaikutuksen parissa. Työpajan alusti Verten Sakari Ermala ja veti Tampereen yliopiston Valtteri Ranta. Käsittelyssä olleita materiaalivirtoja olivat tekstiilit, elektroniikka, tuhka, ruoka ja rakentamisen sivuvirrat. Esiin nousi etenkin tekstiileistä puhuttaessa sosiaalinen media ja mielipidevaikuttajat, joiden avulla voitaisiin vaikuttaa yksityisten toimijoiden kulutustapoihin.

Rinnakkaisessa työpajassa Fortumin Antti Tiri ja Pirkanmaan liiton Hannele Tiitto veivät keskustelun julkisiin toimijoihin kiertotalousliiketoiminnan alustoina. Keskustelussa nähtiin julkiset toimijat kiertotalouden edistäjänä, mahdollistajana sekä toisaalta myös estäjänä. Esiin nostettiin myös kiertotalouden hyödyntämätön potentiaali, kansainvälistymisen ja kiertotalousviennin edellyttämä kiertotalousyhteistyö sekä kiertotalousalustat ja kiertotalousliiketoiminnan rahoitusjärjestelmä.

Kolmannessa rinnakkaisessa työpajassa keskusteltiin living labeista ja kansalaisista. Työpajan alusti Seppo Leminen Pellervon taloustutkimuksesta ja työpajan veti Mikko Kyrönviita Tampereen yliopistolta. Työpajassa keskusteltiin monialaisesti living labeista ja kansalaisten osallistamisesta niihin kiertotalouden kontekstissa.

Työpajojen päätteeksi Tampereen yliopiston Linnea Harala lausui kiitossanat. Lounaan jälkeen tapahtumavieraat olivat tervetulleita Kaarina Paakkasen opastamalle Hiedanranta-kierrokselle.

Kirjoittanut Laura Tauriainen, Luova toimisto Ranka

Lue seuraavaksi

Puheenvuoro Kaupunkiseudut

Metsien hiilinielut ovat Turun kaupungin paikallisen päästökompensaatiomallin keskiössä

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä ja ilmastopositiivinen siitä eteenpäin, eli ilmakehää…
Uutinen Kaupunkiseudut

Yhteistyö tuo tehoa yritysalueen ilmastotyöhön

6Aika: ILPO -hankkeen opit koottiin ilmastopositiivisen yritysalueen malliksi, joka tehostaa kiertotaloutta ja vähentää päästöjä. Turun…
Uutinen Kaupunkiseudut

Kiertotalouden palveluiden ja liiketoiminnan kehittämistarpeet Turun ja Oulun seuduilla – asukaskyselyn tuloksia

Kiertotalouden palveluiden ja liiketoiminnan kehittämistarpeita selvitettiin Turun ja Oulun seuduilla syys- ja lokakuun aikana (15.9.…
Puheenvuoro Kaupunkiseudut

Ilmastohanke etenee korona-aikana luontevasti etänä

Aloitin 6Aika: ILPO-hankkeen projektipäällikkönä vähän yli vuosi sitten. Jos joku olisi hanketta suunnitellessa maininnut, että…
Uutinen Kaupunkiseudut

Kaupungit kiinnostuneita edistämään erityisesti paikallisia ratkaisuja päästöjen kompensointiin

Suomalaiset kaupungit ovat asettaneet kunnianhimoisia hiilineutraalisuustavoitteita. Vaikka tavoitteet saavutetaan, hiilineutraalius tulee edellyttämään laajamittaista päästöjen kompensointia,…
Uutinen Kaupunkiseudut

Kokeilupalveluhankinnat – Tampereen Infra ja Gispo – kunnossapidon ennakointi

Gispo valittiin toteuttamaan Tampereen Infran kanssa avatut kokeilupalveluhankinnat teiden kunnossapitoon liittyvään datankeruuseen ja -käsittelyyn sekä…
Puheenvuoro Kaupunkiseudut

Päästöjen kompensaatio kaipaa yhteisiä pelisääntöjä

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2029 ja siitä eteenpäin ilmastopositiivinen alue, jolloin alueen…
Uutinen Kaupunkiseudut

Tarjouspyyntö asiantuntijatuesta Ilmastopolun ja Ilmastopositiivisen yritysalueen mallien luomiseen

6Aika ILPO – Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut –hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään uusia vähäpäästöisempiä…
Puheenvuoro Kaupunkiseudut

Yritysalueet ja kiertotalouskeskukset mukana tukemassa kaupunkien ilmastotavoitteita

Useat suomalaiset kaupungit toteuttavat yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa toimenpiteitä, jotka tähtäävät ilmastonmuutoksen hillintään ja hiilineutraaliin tulevaisuuteen.…
Tapahtuma Kaupunkiseudut

Ilmastokumppanuus lanseerataan 9.9.2020 klo 15:30 alkaen Tampereella

Kestävä Tampere 2030 -ohjelma käynnistää yrityksille ja yhteisöille suunnatun Tampereen seudun ilmastokumppanuustoiminnan. Ilmastokumppanuus lanseerataan Johtajuussymposiumin…