Jaa artikkeli

Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö: Seminaaripäivän 3.9. antia

28.11.2019 | CircHubs

Tampereen yliopisto järjesti Tampereen Hiedanrannassa 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka kokosi yhteen kaupunki- ja tutkijatahoja kuulemaan ja keskustelemaan kiertotaloudesta kaupunkiympäristöissä sekä kiertotalouden yhteistyömuodoista. Tässä kirjoituksessa on kerrottu tiivistetysti tapahtuman seminaaripäivän esityksistä. Tämän kirjoitukset kuvat ovat Tussitaikureiden tilaisuudessa piirtämiä nostoja kustakin esityksestä.

Tapahtuman ensimmäinen päivä alkoi Tampereen yliopiston Linnea Haralan puheenvuorolla, jossa hän esitteli tapahtuman järjestäneet hankkeet 6Aika: CircHubs – Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset sekä CICAT2025 – Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin. Seminaaripäivän aamuesitykset avasivat kuulijoille kiertotalouden nykytilaa alueellisella, paikallisella, kansallisella sekä kansainvälisellä tasolla. Iltapäivällä puolestaan kuultiin käytännön esimerkkejä eri kaupungeissa jo toteutetuista tai toteutettavista kiertotaloustoimista. Päivä päättyi paneelikeskusteluun kiertotalouden toimijarooleista.

Aamupäivällä Sitran Jyri Arponen kertoi kiertotalouden toimintamallien, digitalisaation ja asiakaskeskisyyden mahdollistamasta kestävästä kasvusta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Hän puhui myös siitä, miten meidän tulisi muuttaa kulutustottumuksiamme. Arponen ylisti Suomen edelläkävijyyttä kiertotaloudessa.

Valonian Riikka Leskinen puolestaan valotti kiertotalouden nykytilaa paikallisella tasolla julkisen sektorin näkökulmasta. Valonia edistää esimerkiksi ilmastotyötä ja vesien suojelua maakunnallisesti. Tavoitteena on helpottaa yksilötason valintoja ja siirtää vastuuta julkiselle puolelle.

Kiertotaloudesta paikallisella tasolla kertoi Tampereen kaupungin Reijo Väliharju. Hän esitteli Hiedanrannan tulevaa kaupunginosaa, joka perustuu kestävään ja tiiviiseen kaupunkisuunnitteluun.

Aamupäivän osio päättyi esitykseen siitä, miten edistää kiertotalouden tasoilla tarvittavaa kestävyysmuutosta. Tunnettu alankomaalainen transitiotutkija professori Derk Loorbach The Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT) -tutkimusryhmästä kertoi online-esityksessään kestävän kehityksen muutoksista ja siirtymistä sekä niiden johtamisesta kaupunkiympäristössä. Professori Loorbach puhui kiertotalouden tuomisesta osaksi yhteiskuntaa lempeästi ja kannustavasti, ei valtavana radikaalina muutoksena.

Iltapäivä jatkui Esimerkkejä kiertotaloudesta kaupungeissa -puheenvuoroilla. Viidentoista minuutin puheenvuoron pitivät Pirkanmaan ELY-keskuksen Samuli Alppi, Turun kaupungin Taina Riekkinen, Satu Pietola Oulun kaupungilta, Verten Sakari Ermala, Business Tampereen Pirkko Eteläaho sekä Jukka Rintala, Ari Jokinen ja Marika Kokko Tampereen yliopistolta.

Samuli Alpin puheenvuorossa käsiteltiin kiertotaloutta kestävässä kaupunkirakenteessa joustavan kaupunkikaavoituksen kautta.

Sakari Ermala esitteli ECO3-konseptia, jossa julkisilla toimijoilla on keskeinen rooli kiertotalouden mahdollistajina.

Taina Riekkinen kertoi Turun Skanssin kaupunginosan kaavoituksen kiertotalousratkaisuista, jossa tärkeinä tekijöinä ovat olleet hiilijalanjäljen minimointi ja elinkaariajattelu.

Oulun Välimaalle tulevaa kiertotalousaluetta esitellyt Satu Pietola kertoi kaupungin harjoittamasta ”tuuppimispolitiikasta”, jossa rohkaistaan toimijoita lempeän päättäväisesti kohti kiertotaloutta.

Pirkko Eteläaho kertoi tarkemmin CircHubs-hankkeesta, joka on kuuden suomalaisen kaupungin yhteinen kiertotaloushanke ja jossa pyritään luomaan liiketoimintamahdollisuuksia kiertotalouden saralla.

Jukka Rintala puhui siitä, miten kiertotalous näkyy yhtenä Tampereen yliopiston profiloitumisalueista ja painotti tutkimuksen ja koulutuksen merkitystä sekä työelämäyhteistyötä. Viimeiseksi Marika Kokko ja Ari Jokinen yliopistolta avasivat Hiedanrannan tutkimusta sekä korkeakoulujen ja kaupunkien yhteistyötä kiertotalouden edistämiseksi. He kertoivat myös kiertotalouden toteuttamisen katalyyttejä selvittävästä CICAT2025-hankkeesta.

Päivän päätteeksi eri tahot kokoontuivat vielä paneelikeskusteluun, jonka aiheena olivat toimijaroolit kiertotalouden edistämisessä. Keskustelua johti Tampereen kaupunkiseudun yrityspalveluiden Marko Lehtimäki. Panelisteina olivat Swecon Mika Kierikka, Fortumin Antti Tiri, Tampereen kaupungin Kari Kankaala, Pirkanmaan liiton Hannele Tiitto sekä Jukka Rintala ja Helena Leino Tampereen yliopistolta. Paneelissa käytiin läpi niin kiertotaloutta vientituotteena kuin tiedon, tutkimuksen ja lainsäädännön merkitystä kiertotaloudelle.

Kirjoittanut Laura Tauriainen, Luova toimisto Ranka

Kuvat Karri Lehtonen, Tussitaikurit

Lue seuraavaksi

Puheenvuoro Kaupunkiseudut

Metsien hiilinielut ovat Turun kaupungin paikallisen päästökompensaatiomallin keskiössä

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä ja ilmastopositiivinen siitä eteenpäin, eli ilmakehää…
Uutinen Kaupunkiseudut

Yhteistyö tuo tehoa yritysalueen ilmastotyöhön

6Aika: ILPO -hankkeen opit koottiin ilmastopositiivisen yritysalueen malliksi, joka tehostaa kiertotaloutta ja vähentää päästöjä. Turun…
Uutinen Kaupunkiseudut

Kiertotalouden palveluiden ja liiketoiminnan kehittämistarpeet Turun ja Oulun seuduilla – asukaskyselyn tuloksia

Kiertotalouden palveluiden ja liiketoiminnan kehittämistarpeita selvitettiin Turun ja Oulun seuduilla syys- ja lokakuun aikana (15.9.…
Puheenvuoro Kaupunkiseudut

Ilmastohanke etenee korona-aikana luontevasti etänä

Aloitin 6Aika: ILPO-hankkeen projektipäällikkönä vähän yli vuosi sitten. Jos joku olisi hanketta suunnitellessa maininnut, että…
Uutinen Kaupunkiseudut

Kaupungit kiinnostuneita edistämään erityisesti paikallisia ratkaisuja päästöjen kompensointiin

Suomalaiset kaupungit ovat asettaneet kunnianhimoisia hiilineutraalisuustavoitteita. Vaikka tavoitteet saavutetaan, hiilineutraalius tulee edellyttämään laajamittaista päästöjen kompensointia,…
Uutinen Kaupunkiseudut

Kokeilupalveluhankinnat – Tampereen Infra ja Gispo – kunnossapidon ennakointi

Gispo valittiin toteuttamaan Tampereen Infran kanssa avatut kokeilupalveluhankinnat teiden kunnossapitoon liittyvään datankeruuseen ja -käsittelyyn sekä…
Puheenvuoro Kaupunkiseudut

Päästöjen kompensaatio kaipaa yhteisiä pelisääntöjä

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2029 ja siitä eteenpäin ilmastopositiivinen alue, jolloin alueen…
Uutinen Kaupunkiseudut

Tarjouspyyntö asiantuntijatuesta Ilmastopolun ja Ilmastopositiivisen yritysalueen mallien luomiseen

6Aika ILPO – Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut –hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään uusia vähäpäästöisempiä…
Puheenvuoro Kaupunkiseudut

Yritysalueet ja kiertotalouskeskukset mukana tukemassa kaupunkien ilmastotavoitteita

Useat suomalaiset kaupungit toteuttavat yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa toimenpiteitä, jotka tähtäävät ilmastonmuutoksen hillintään ja hiilineutraaliin tulevaisuuteen.…
Tapahtuma Kaupunkiseudut

Ilmastokumppanuus lanseerataan 9.9.2020 klo 15:30 alkaen Tampereella

Kestävä Tampere 2030 -ohjelma käynnistää yrityksille ja yhteisöille suunnatun Tampereen seudun ilmastokumppanuustoiminnan. Ilmastokumppanuus lanseerataan Johtajuussymposiumin…