Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö: Seminaaripäivän 3.9. antia

Tampereen yliopisto järjesti Tampereen Hiedanrannassa 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka kokosi yhteen kaupunki- ja tutkijatahoja kuulemaan ja keskustelemaan kiertotaloudesta kaupunkiympäristöissä sekä kiertotalouden yhteistyömuodoista. Tässä kirjoituksessa on kerrottu tiivistetysti tapahtuman seminaaripäivän esityksistä. Tämän kirjoitukset kuvat ovat Tussitaikureiden tilaisuudessa piirtämiä nostoja kustakin esityksestä.

Tapahtuman ensimmäinen päivä alkoi Tampereen yliopiston Linnea Haralan puheenvuorolla, jossa hän esitteli tapahtuman järjestäneet hankkeet 6Aika: CircHubs – Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset sekä CICAT2025 – Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin. Seminaaripäivän aamuesitykset avasivat kuulijoille kiertotalouden nykytilaa alueellisella, paikallisella, kansallisella sekä kansainvälisellä tasolla. Iltapäivällä puolestaan kuultiin käytännön esimerkkejä eri kaupungeissa jo toteutetuista tai toteutettavista kiertotaloustoimista. Päivä päättyi paneelikeskusteluun kiertotalouden toimijarooleista.

Aamupäivällä Sitran Jyri Arponen kertoi kiertotalouden toimintamallien, digitalisaation ja asiakaskeskisyyden mahdollistamasta kestävästä kasvusta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Hän puhui myös siitä, miten meidän tulisi muuttaa kulutustottumuksiamme. Arponen ylisti Suomen edelläkävijyyttä kiertotaloudessa.

Valonian Riikka Leskinen puolestaan valotti kiertotalouden nykytilaa paikallisella tasolla julkisen sektorin näkökulmasta. Valonia edistää esimerkiksi ilmastotyötä ja vesien suojelua maakunnallisesti. Tavoitteena on helpottaa yksilötason valintoja ja siirtää vastuuta julkiselle puolelle.

Kiertotaloudesta paikallisella tasolla kertoi Tampereen kaupungin Reijo Väliharju. Hän esitteli Hiedanrannan tulevaa kaupunginosaa, joka perustuu kestävään ja tiiviiseen kaupunkisuunnitteluun.

Aamupäivän osio päättyi esitykseen siitä, miten edistää kiertotalouden tasoilla tarvittavaa kestävyysmuutosta. Tunnettu alankomaalainen transitiotutkija professori Derk Loorbach The Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT) -tutkimusryhmästä kertoi online-esityksessään kestävän kehityksen muutoksista ja siirtymistä sekä niiden johtamisesta kaupunkiympäristössä. Professori Loorbach puhui kiertotalouden tuomisesta osaksi yhteiskuntaa lempeästi ja kannustavasti, ei valtavana radikaalina muutoksena.

Iltapäivä jatkui Esimerkkejä kiertotaloudesta kaupungeissa -puheenvuoroilla. Viidentoista minuutin puheenvuoron pitivät Pirkanmaan ELY-keskuksen Samuli Alppi, Turun kaupungin Taina Riekkinen, Satu Pietola Oulun kaupungilta, Verten Sakari Ermala, Business Tampereen Pirkko Eteläaho sekä Jukka Rintala, Ari Jokinen ja Marika Kokko Tampereen yliopistolta.

Samuli Alpin puheenvuorossa käsiteltiin kiertotaloutta kestävässä kaupunkirakenteessa joustavan kaupunkikaavoituksen kautta.

Sakari Ermala esitteli ECO3-konseptia, jossa julkisilla toimijoilla on keskeinen rooli kiertotalouden mahdollistajina.

Taina Riekkinen kertoi Turun Skanssin kaupunginosan kaavoituksen kiertotalousratkaisuista, jossa tärkeinä tekijöinä ovat olleet hiilijalanjäljen minimointi ja elinkaariajattelu.

Oulun Välimaalle tulevaa kiertotalousaluetta esitellyt Satu Pietola kertoi kaupungin harjoittamasta ”tuuppimispolitiikasta”, jossa rohkaistaan toimijoita lempeän päättäväisesti kohti kiertotaloutta.

Pirkko Eteläaho kertoi tarkemmin CircHubs-hankkeesta, joka on kuuden suomalaisen kaupungin yhteinen kiertotaloushanke ja jossa pyritään luomaan liiketoimintamahdollisuuksia kiertotalouden saralla.

Jukka Rintala puhui siitä, miten kiertotalous näkyy yhtenä Tampereen yliopiston profiloitumisalueista ja painotti tutkimuksen ja koulutuksen merkitystä sekä työelämäyhteistyötä. Viimeiseksi Marika Kokko ja Ari Jokinen yliopistolta avasivat Hiedanrannan tutkimusta sekä korkeakoulujen ja kaupunkien yhteistyötä kiertotalouden edistämiseksi. He kertoivat myös kiertotalouden toteuttamisen katalyyttejä selvittävästä CICAT2025-hankkeesta.

Päivän päätteeksi eri tahot kokoontuivat vielä paneelikeskusteluun, jonka aiheena olivat toimijaroolit kiertotalouden edistämisessä. Keskustelua johti Tampereen kaupunkiseudun yrityspalveluiden Marko Lehtimäki. Panelisteina olivat Swecon Mika Kierikka, Fortumin Antti Tiri, Tampereen kaupungin Kari Kankaala, Pirkanmaan liiton Hannele Tiitto sekä Jukka Rintala ja Helena Leino Tampereen yliopistolta. Paneelissa käytiin läpi niin kiertotaloutta vientituotteena kuin tiedon, tutkimuksen ja lainsäädännön merkitystä kiertotaloudelle.

Kirjoittanut Laura Tauriainen, Luova toimisto Ranka

Kuvat Karri Lehtonen, Tussitaikurit

Lue seuraavaksi

Tarasteen alueen kokeilu kevennystäyttöjen rakentamiseksi kiertotalousmateriaaleista käynnistyy

Ensimmäinen 6Aika ILPO – ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeen kokeilupalveluhankinta käynnistyy Tarasteella syksyllä 2020. 6Aika […]

Ilmastokumppanuus lanseerataan 9.9.2020 klo 15:30 alkaen Tampereella

Kestävä Tampere 2030 -ohjelma käynnistää yrityksille ja yhteisöille suunnatun Tampereen seudun ilmastokumppanuustoiminnan. Ilmastokumppanuus lanseerataan Johtajuussymposiumin […]

Asiakasarvo kiertotalousmarkkinoilla

Mitä on asiakasarvo? Kiertotalousmarkkinoiden kasvaessa kysymykseen vastataan usein oletuksin, tai odotuksin. Asiakasarvoa yleisesti pohdittaessa on […]

Customer value in circular economy business market

In the phase of growth in the circular economy market, ‘what is the customer value?’ […]