kiertotalous

Ympäristöjohtamisen yhdistys (YJY) on valinnut kaksi parasta työtä joka toinen vuosi järjestettävässä opinnäytetyökilpailussaan. Palkinnot, 1000 euron stipendit, jaetaan korkeakoulu- ja amk/yamk -sarjoissa. Kilpailun tarkoituksena on antaa tunnustusta korkeatasoisille vastuullisuuden opinnäytetöille sekä kannustaa kestävyysaiheiden opiskeluun ja kehittämiseen.

Yliopistosarjan parhaaksi opinnäytetyöksi tuomaristo valitsi Iida Kuuselan Turun yliopistolle tekemän opinnäytteen “Kiertotalousekosysteemiä muodostamassa / potentiaalisten jäsenorganisaatioiden näkökulma Case: Kiertotalousmyymäläkonsepti, CircHubs 2”.

Kuusela on opiskellut johtamista ja organisointia pääaineena Turun kauppakorkeakoulussa koko opiskeluaikansa. Opinnäytetyössään hän käsittelee ajankohtaista aihetta, kestävyyssiirtymää lineaaritaloudesta kiertotalouteen ja siirtymään liittyviä haasteita ekosysteemitoimijoiden näkökulmasta. Kiertotalousteemaisen lopputyön häntä innosti tekemään kiinnostus kestävän kehityksen aiheisiin. Kuuselan mielestä erityisesti kiertotalous tarjoaa hedelmällisiä ratkaisuja kestävyyssiirtymän edistämiseen.

– Halusin gradussani yhdistää nämä aiheet ja onnekseni minulle tarjoutui ainutlaatuinen mahdollisuus tutkia kiertotalouden ekosysteemien johtamista ja kehitystä käytännön tasolla, Kuusela kertoo.

Kuva: YJY

Kuuselan työ saa kilpailun tuomaristolta kiitosta ekosysteemitoimijoiden näkökulman tuomisesta ekosysteemikirjallisuuteen, joka on tyypillisesti keskittynyt veturiyritysten tai yksittäisten yritysten näkökulmaan. Lisäksi työn rajautuminen muodostuvaan ekosysteemiin sen elinkaarivaiheessa tuo lisäarvoa kirjallisuuteen, jossa tämä vaihe on toistaiseksi jäänyt vähemmälle huomiolle.

Kiitosta tulee myös esimerkiksi siitä, että tutkimusta varten on haastateltu erikokoisia yrityksiä, ja haastattelut on pyritty tekemään yhdenmukaisesti ja niiden teemat perustuvat todelliseen tarpeeseen. Työn selkeästi käsiteltyjen tulosten hyödyntäminen on mahdollista myös muille alan toimijoille: lopputuloksissa annetaan suosituksia mm. kiertotalousyhteisön muodostamiseen ja organisoimiseen.

Kuusela kertoo yllättyneensä tutkimusta tehdessään siitä, kuinka tuntematon kiertotalouteen liittyvä käsitteistö vielä on yrityspäättäjien keskuudessa, vaikka yrityksessä jo sovellettaisiinkin kiertotalouden periaatteita käytännön tasolla. Tärkeänä havaintona hän pitää sitä, miten yrityksissä suhtaudutaan mahdolliseen kilpailuun ekosysteemin sisällä: saman toimialan yrityksiä jopa toivottiin mukaan ekosysteemiin parhaiden käytäntöjen jakamiseksi.

Kuusela on kiinnostunut työskentelemään kiertotalouden edistämisen parissa myös jatkossa.

– Mielestäni vastuuta kestävästä kehityksestä pitäisi siirtää yksittäisiltä kuluttajilta enemmän yritys- ja päättäjätasolle, ja tulevalla urallani työskentelisinkin mielelläni sen eteen, että yritysten olisi helpompaa ja kannattavampaa toimia kestävästi, hän sanoo.

Kuuselan työhön voit tutustua tarkemmin Turun yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa.

6Aika: CircHubs 2: Iida Kuuselan kiertotalousekosysteemejä tutkinut lopputyö voitti opinnäytetyökilpailun

Ympäristöjohtamisen yhdistys (YJY) on valinnut kaksi parasta työtä joka toinen vuosi järjestettävässä opinnäytetyökilpailussaan. Palkinnot, 1000…

CircHubs 2:n opit käytäntöön Kiertokaaren Mainiossa Kaupassa 

Kiertokaaren Ruskon jätekeskuksessa Oulussa avattiin toukokuussa 2022 talteenottopiste käyttökelpoiselle tavaralle ja Mainio Kauppa, jossa myydään…

Kiertotalouden palvelualustalle luotiin vastuullinen liiketoimintamalli

Millaisia mahdollisuuksia kiertotalousmyymälä luo yrityksille, kuluttajille ja muille toimijoille? Entä millaisia riskejä toimintaan liittyy? Miten…

Kiertotalousmyymäläkonsepti luotiin yhteiskehittämällä

Millainen olisi tulevaisuuden kauppapaikka, jossa kaikki yritykset toteuttavat kiertotalouden periaatteita? CircHubs 2 -hankkeessa luotiin suunnitteluun…

ED Designin kehittämä etähavainnointimenetelmä antaa aiempaa paremman kuvan ekopisteiden käyttäjän toiminnasta – prosessi voi vähentää hiilidioksidipäästöjä keskivertosuomalaisen vuoden päästöjen verran

ED Designin kehitti ROK eli Remote Observation Kit-palvelua osana 6Aika: ILPO-hankkeen kokeilua. Palvelussa ED Designin…