kiertotalous

Millaisia mahdollisuuksia kiertotalousmyymälä luo yrityksille, kuluttajille ja muille toimijoille? Entä millaisia riskejä toimintaan liittyy? Miten niitä voidaan ehkäistä ja lieventää? CircHubs 2 -hankkeessa selvitettiin, millaisia asioita kiertotalousmyymälän liiketoiminnan suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon.

CircHubs 2:ssa luotiin toteutusmallit uudenlaiselle kiertotalousmyymälän konseptille. Toteutusmallin lisäksi kiertotalousmyymälä tarvitsee liiketoimintasuunnitelman, jossa määritellään mm. kustannusrakenne, sopimukset materiaalin myynnille ja toteutetaan liiketoiminnan riskianalyysi. Selvityksen vastuullisesta liiketoimintamallista toteutti Ramboll yhdessä Kiertokaaren kanssa.

Tavoitteena materiaalien uusiokäytön edistäminen

Kiertotalousmyymälöiden tavoitteena on edistää materiaalien uusiokäyttöä poimimalla jätevirrasta talteen sellaiset tavarat ja materiaalit, jotka olisivat vielä käyttökelpoisia sellaisenaan tai vaikkapa jonkin uuden tuotteen raaka-aineena. Materiaalien alustana toimii tässä selvityksessä jätehuoltoyhtiö, joka järjestää materiaalien myynnin itse tai tekee sopimuksen yhteistyökumppanien kanssa. Selvitykseen koottiin esimerkkejä erilaisista sopimusmalleista.

Jätemateriaaleja käsitellessä on huomioitava myös niitä koskevat jätelainsäädännön velvoitteet. Ne edellyttävät esimerkiksi, että toiminnanharjoittajalla tulee olla jätteen käsittelyyn ympäristölupa. Jos toimijana on kuntaomisteinen jäteyhtiö, ei tätä ongelmaa luonnollisesti ole.

Erilaiset asiakasprofiilit tutustuttavat asiakkaiden tarpeisiin

Asiakkaiden tarpeita selvitettiin CircHubs 2:ssa järjestettyjen asiakastyöpajojen sekä kyselyjen avulla. Saatujen tietojen pohjalta luotiin asiakkaille erilaisia profiileja, jotka auttavat tuote- ja palvelutarpeen hahmottamisessa. Satunnaista jätekeskuksen asiakasta kiinnostavat vaikkapa käytetyt kodintavarat ja harrastusvälineet, kun taas edelläkävijäasiakas haluaa tarkempaa tietoa esimerkiksi ostamiensa tuotteiden vastuullisuudesta ja ilmastovaikutuksista.

Kiertotalousmyymälä luo mahdollisuuksia yhteistyölle

Kiertotaloutta toteuttavat yritykset kokevat yhteistyön vastuullisten yhteistyökumppanien kanssa tärkeäksi. Kiertotalousmyymälä mahdollistaakin yritysten toiminnan yhteisissä tiloissa, jolloin ne voivat hyödyntää toistensa osaamista ja palveluita. Kuluttajallekin on tärkeää, että hän saa tarvitsemansa tuotteet ja palvelut kätevästi saman katon alta.

Yhteinen kiertotalousbrändi mahdollistaa yrityksille myös erottumisen perinteisistä toimijoista. Uuden toimintamallin kokeilu tuo mahdollisuuksia tutkimus- ja kehitystyölle, ja jätemateriaaleista voidaan luoda uusia innovaatioita ja uutta kiertotalouden liiketoimintaa.

Sopimusesimerkkeihin, asiakasprofiileihin ja riskianalyysiin pääset tutustumaan tarkemmin selvityksen tiivistelmässä täällä: Katsaus kiertotalousmyymälän liiketoimintamalleihin

Tutustu myös muihin CircHubs 2-hankkeen julkaisuihin!

Kiertotalousmyymälän konseptimallit

Selvitys jätemateriaalin omistajuuden arvoketjuista

CircHubs 2:n opit käytäntöön Kiertokaaren Mainiossa Kaupassa 

Kiertokaaren Ruskon jätekeskuksessa Oulussa avattiin toukokuussa 2022 talteenottopiste käyttökelpoiselle tavaralle ja Mainio Kauppa, jossa myydään…

Kiertotalouden palvelualustalle luotiin vastuullinen liiketoimintamalli

Millaisia mahdollisuuksia kiertotalousmyymälä luo yrityksille, kuluttajille ja muille toimijoille? Entä millaisia riskejä toimintaan liittyy? Miten…

Kiertotalousmyymäläkonsepti luotiin yhteiskehittämällä

Millainen olisi tulevaisuuden kauppapaikka, jossa kaikki yritykset toteuttavat kiertotalouden periaatteita? CircHubs 2 -hankkeessa luotiin suunnitteluun…

ED Designin kehittämä etähavainnointimenetelmä antaa aiempaa paremman kuvan ekopisteiden käyttäjän toiminnasta – prosessi voi vähentää hiilidioksidipäästöjä keskivertosuomalaisen vuoden päästöjen verran

ED Designin kehitti ROK eli Remote Observation Kit-palvelua osana 6Aika: ILPO-hankkeen kokeilua. Palvelussa ED Designin…

Kiertotalouden kauppapaikat, tuotteet ja palvelut – Tervetuloa Topinpuisto-päivään 6.5.2022!

Kevään 2022 Topinpuisto-päivän teemana on kiertotaloutta edistävät kauppapaikat, tuotteet sekä palvelut. Mikä on second-hand-vaatteiden verkkokaupan…