Jaa artikkeli

Kiertotalousmyymäläkonsepti luotiin yhteiskehittämällä

28.06.2022 | CircHubs

Millainen olisi tulevaisuuden kauppapaikka, jossa kaikki yritykset toteuttavat kiertotalouden periaatteita? CircHubs 2 -hankkeessa luotiin suunnitteluun mukaan lähteneiden yritysten kanssa kolme erilaista toteutustapaa, joita voidaan hyödyntää kiertotalousmyymälän liiketoiminnan suunnittelussa. Konseptin kehittäminen yhdisti kiertotalousyrityksiä ja loi pohjan materiaalien uusiokäytön edistämiselle.

Kotitalouksissa ja yrityksissä syntyy paljon sellaista jätettä, jolla olisi vielä potentiaalia toimia uusien tuotteiden raaka-aineena. Kiertotalousmyymäläkonseptin lähtökohtana oli luoda malli toiminta-alustasta jätemateriaalien uusiokäytön edistämiselle. Yhteisten toimintamallien ja viestinnän avulla materiaalit ja niitä hyödyntävät yritykset voidaan saada kohtaamaan sujuvammin.

Kiertotaloutta toteutetaan yhdessä

Kiertotalousmyymäläkonseptin suunnittelussa oli mukana 17 aktiivista ja asiantuntevaa kehityskumppania eri aloilta niin yritys- kuin yhdistyspuoleltakin. Konsepti luotiin työpajoissa tiiviissä yhteistyössä kehityskumppanien kanssa, ja sen ohella heitä tuettiin keskinäisessä verkostoitumisessa.

Samanlaiset arvot sekä ympäristöstä että sosiaalisesta kestävyydestä koettiin yritysten kesken tärkeiksi. Keskusteluissa korostui lisäksi se, ettei kiertotalouden liiketoimintaa ole mahdollista tehdä yksin, vaan siihen tarvitaan osaamisen jakamista ja toisiaan tukevia yhteistyökumppaneita.

Jätteiden vastaanotosta kiertotalousostoskeskukseen

Konseptin sisältö luotiin tunnistettujen asiakasryhmien ja kiertotalousyritysten aitoihin tarpeisiin perustuen. Tärkeää oli muodostaa yhteinen käsitys siitä, miten yritykset voisivat kätevimmin hyödyntää tarjolla olevia, uudelleenkäyttöön sopivia materiaaleja ja miten kiertotalouden tuotteet ja palvelut olisivat helposti asiakkaiden saatavilla.

Työpajojen pohjalta konseptille syntyi kolme erilaista toteutustapaa, jotka voidaan toteuttaa joko vaihtoehtoisina tai asteittain:

  • Minimimalli perustuu jätteen vastaanottoon ja uudelleenkäyttöön valmisteltavan materiaalin jakeluun yrityksille, jotka voivat hyödyntää ja jatkojalostaa näitä materiaaleja
  • Mediummallissa voi edellisen lisäksi olla yhteistä markkinointia sekä yhteisiä liiketiloja verkoston yritysten kesken
  • Maksimimallin ytimessä on kiertotalouden tarpeisiin rakennettu tai valmiisiin tiloihin sijoitettu ostoskeskus, joka toimii ostospaikkana asiakkaille, myymälä- ja työtilana kiertotalouden toimijoille sekä inspiraation lähteenä uusille innovaatioille.

Konseptin malleihin pääset tutustumaan tarkemmin tässä raportissa.

Kiertotalousmyymäläkonseptia pilotoitiin järjestämällä kestävän muotoilun market, New Forms Friday. Tapahtumassa oli mukana 20 kiertotaloutta toteuttavaa yritystä, jotka esittelivät tuotteitaan ja palveluitaan.

Lue New Forms Fridayn tunnelmista: Uutta muotoilua olemassa olevista materiaaleista.

Tutustu myös muihin CircHubs 2-hankkeen julkaisuihin!

Selvitys jätemateriaalin omistajuuden arvoketjuista

Katsaus kiertotalousmyymälän liiketoimintamalleihin

Lue seuraavaksi

Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ohituskaistalla säästettiin 258 000 kg luonnonvaroja viime vuonna 

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) alueen asukkaat ohjasivat Topinojalla sijaitsevan Ohituskaista uudelleenkäyttöön -vastaanottopisteen kautta 1 433 tavaraa…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Hae kokeilemaan uutta kiertotalouden tuote- tai palveluideaa!

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) pyytää yrityksiltä ehdotuksia tuote- tai palveluideoista kokeiltavaksi Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeessa. Toteutettavissa kokeiluissa…
TapahtumaUutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Poistotekstiilille innovoitiin uusia käyttötarkoituksia

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) järjestämä työpaja tarjosi suunnittelijoille, muotoilijoille ja innovoijille tilaisuuden kuulla inspiroivia esimerkkitarinoita, verkostoitua…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ehdota upcycling-pilottia!

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) pyytää ehdotuksia ideoista toteutettavaksi Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeessa. Pilotissa yritys pääsee hyödyntämään LSJH:n…
Puheenvuoro Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kokemuksia kiertotalousleiriltä – innovaation kehittämistä kouluprojektina Topinojan Ohituskaistalle

Syksyn alussa käynnistyi kiinnostava kurssi, jossa Turun ammattikorkeakoulun, Turun Yliopiston sekä Åbo Akademin opiskelijat pääsivät…
Uutinen KiertotalouskeskuksetLiiketoimintaa kiertotaloudesta

Lajitteluasemalla vastaanotettavien jätteiden koostumustutkimuksessa arvioitiin tavaroiden ja materiaalien kelpoisuutta uudelleenkäyttöön

Millaista uudelleenkäyttöpotentiaalia asukkailta lajitteluasemilla vastaanotettavalla jätteellä voisi olla Varsinais-Suomessa? Tähän kysymykseen lähdettiin etsimään vastauksia keväällä…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ohituskaistaa kokeillaan myös kiertävissä keräyksissä

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja Turun Ekotori käynnistivät keväällä 2023 pilottihankkeen tavaroiden uudelleenkäyttöön liittyvien palveluiden kehittämiseksi…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kutsu työpajaan 17.1.2024: Tule innovoimaan poistotekstiilille uusia käyttötarkoituksia! 

Tarjoamme suunnittelijoille, muotoilijoille ja innovoijille tilaisuuden tulla verkostoitumaan, inspiroitumaan materiaaleista ja ideoimaan uusia upcycling-tuotteita uudelleenkäyttökelpoisista…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hanke kutsuu yrityksiä mukaan uudelleenkäytön kehittämiseen Varsinais-Suomessa 

Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeen tarkoituksena on kehittää alueen kotitalouksilta uudelleenkäyttöön ohjattavan tavaran ja materiaalien vastaanottoa ja…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Turun Topinpuistoon avataan Ohituskaista uudelleenkäyttöön

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja Turun Ekotoria hallinnoiva Kestävän Kehityksen Yhdistys ovat käynnistäneet pilottihankkeen tavaroiden uudelleenkäyttöön…