Jaa artikkeli

Kiertotalousmyymäläkonsepti luotiin yhteiskehittämällä

28.06.2022 | CircHubs

Millainen olisi tulevaisuuden kauppapaikka, jossa kaikki yritykset toteuttavat kiertotalouden periaatteita? CircHubs 2 -hankkeessa luotiin suunnitteluun mukaan lähteneiden yritysten kanssa kolme erilaista toteutustapaa, joita voidaan hyödyntää kiertotalousmyymälän liiketoiminnan suunnittelussa. Konseptin kehittäminen yhdisti kiertotalousyrityksiä ja loi pohjan materiaalien uusiokäytön edistämiselle.

Kotitalouksissa ja yrityksissä syntyy paljon sellaista jätettä, jolla olisi vielä potentiaalia toimia uusien tuotteiden raaka-aineena. Kiertotalousmyymäläkonseptin lähtökohtana oli luoda malli toiminta-alustasta jätemateriaalien uusiokäytön edistämiselle. Yhteisten toimintamallien ja viestinnän avulla materiaalit ja niitä hyödyntävät yritykset voidaan saada kohtaamaan sujuvammin.

Kiertotaloutta toteutetaan yhdessä

Kiertotalousmyymäläkonseptin suunnittelussa oli mukana 17 aktiivista ja asiantuntevaa kehityskumppania eri aloilta niin yritys- kuin yhdistyspuoleltakin. Konsepti luotiin työpajoissa tiiviissä yhteistyössä kehityskumppanien kanssa, ja sen ohella heitä tuettiin keskinäisessä verkostoitumisessa.

Samanlaiset arvot sekä ympäristöstä että sosiaalisesta kestävyydestä koettiin yritysten kesken tärkeiksi. Keskusteluissa korostui lisäksi se, ettei kiertotalouden liiketoimintaa ole mahdollista tehdä yksin, vaan siihen tarvitaan osaamisen jakamista ja toisiaan tukevia yhteistyökumppaneita.

Jätteiden vastaanotosta kiertotalousostoskeskukseen

Konseptin sisältö luotiin tunnistettujen asiakasryhmien ja kiertotalousyritysten aitoihin tarpeisiin perustuen. Tärkeää oli muodostaa yhteinen käsitys siitä, miten yritykset voisivat kätevimmin hyödyntää tarjolla olevia, uudelleenkäyttöön sopivia materiaaleja ja miten kiertotalouden tuotteet ja palvelut olisivat helposti asiakkaiden saatavilla.

Työpajojen pohjalta konseptille syntyi kolme erilaista toteutustapaa, jotka voidaan toteuttaa joko vaihtoehtoisina tai asteittain:

  • Minimimalli perustuu jätteen vastaanottoon ja uudelleenkäyttöön valmisteltavan materiaalin jakeluun yrityksille, jotka voivat hyödyntää ja jatkojalostaa näitä materiaaleja
  • Mediummallissa voi edellisen lisäksi olla yhteistä markkinointia sekä yhteisiä liiketiloja verkoston yritysten kesken
  • Maksimimallin ytimessä on kiertotalouden tarpeisiin rakennettu tai valmiisiin tiloihin sijoitettu ostoskeskus, joka toimii ostospaikkana asiakkaille, myymälä- ja työtilana kiertotalouden toimijoille sekä inspiraation lähteenä uusille innovaatioille.

Konseptin malleihin pääset tutustumaan tarkemmin tässä raportissa.

Kiertotalousmyymäläkonseptia pilotoitiin järjestämällä kestävän muotoilun market, New Forms Friday. Tapahtumassa oli mukana 20 kiertotaloutta toteuttavaa yritystä, jotka esittelivät tuotteitaan ja palveluitaan.

Lue New Forms Fridayn tunnelmista: Uutta muotoilua olemassa olevista materiaaleista.

Tutustu myös muihin CircHubs 2-hankkeen julkaisuihin!

Selvitys jätemateriaalin omistajuuden arvoketjuista

Katsaus kiertotalousmyymälän liiketoimintamalleihin

Lue seuraavaksi

Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hanke kutsuu yrityksiä mukaan uudelleenkäytön kehittämiseen Varsinais-Suomessa 

Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeen tarkoituksena on kehittää alueen kotitalouksilta uudelleenkäyttöön ohjattavan tavaran ja materiaalien vastaanottoa ja…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Turun Topinpuistoon avataan Ohituskaista uudelleenkäyttöön

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja Turun Ekotoria hallinnoiva Kestävän Kehityksen Yhdistys ovat käynnistäneet pilottihankkeen tavaroiden uudelleenkäyttöön…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

6Aika: CircHubs 2: Iida Kuuselan kiertotalousekosysteemejä tutkinut lopputyö voitti opinnäytetyökilpailun

Ympäristöjohtamisen yhdistys (YJY) on valinnut kaksi parasta työtä joka toinen vuosi järjestettävässä opinnäytetyökilpailussaan. Palkinnot, 1000…
Puheenvuoro KiertotalouskeskuksetLiiketoimintaa kiertotaloudesta

CircHubs 2:n opit käytäntöön Kiertokaaren Mainiossa Kaupassa 

Kiertokaaren Ruskon jätekeskuksessa Oulussa avattiin toukokuussa 2022 talteenottopiste käyttökelpoiselle tavaralle ja Mainio Kauppa, jossa myydään…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalouden palvelualustalle luotiin vastuullinen liiketoimintamalli

Millaisia mahdollisuuksia kiertotalousmyymälä luo yrityksille, kuluttajille ja muille toimijoille? Entä millaisia riskejä toimintaan liittyy? Miten…
Puheenvuoro Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Uutta muotoilua olemassa olevista materiaaleista

Uuden tuotteen suunnittelussa tärkeä pohdinnan paikka on, miten erottautua omalla tuotteella suuresta massasta. Onko tuote…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

ED Designin kehittämä etähavainnointimenetelmä antaa aiempaa paremman kuvan ekopisteiden käyttäjän toiminnasta – prosessi voi vähentää hiilidioksidipäästöjä keskivertosuomalaisen vuoden päästöjen verran

ED Designin kehitti ROK eli Remote Observation Kit-palvelua osana 6Aika: ILPO-hankkeen kokeilua. Palvelussa ED Designin…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalouden kauppapaikat, tuotteet ja palvelut – Tervetuloa Topinpuisto-päivään 6.5.2022!

Kevään 2022 Topinpuisto-päivän teemana on kiertotaloutta edistävät kauppapaikat, tuotteet sekä palvelut. Mikä on second-hand-vaatteiden verkkokaupan…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

New Forms Friday – kestävän muotoilun market 6.5.2022 Vierailukeskus Joki, Turku

Tulevaisuuden muotoilu on kestävää, ja siinä hyödynnetään jo olemassa olevia jätemateriaaleja ja teollisuuden sivuvirtoja. Tervetuloa…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Yrityskokeiluista vauhtia kiertotalouteen – 6Aika: ILPO-hanke toteutti 17 vähähiilisyyttä edistävää kokeilua

ILPO-hankkeen kokeilussa etsittiin yhdessä yritysten kanssa ratkaisuja muun muassa geopolymeereihin, kaupunkiviljelyyn, jätevoimalan logistiikkaan sekä työkoneiden…