Jaa artikkeli

Kiertotalouden palvelualustalle luotiin vastuullinen liiketoimintamalli

05.07.2022 | CircHubs

Millaisia mahdollisuuksia kiertotalousmyymälä luo yrityksille, kuluttajille ja muille toimijoille? Entä millaisia riskejä toimintaan liittyy? Miten niitä voidaan ehkäistä ja lieventää? CircHubs 2 -hankkeessa selvitettiin, millaisia asioita kiertotalousmyymälän liiketoiminnan suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon.

CircHubs 2:ssa luotiin toteutusmallit uudenlaiselle kiertotalousmyymälän konseptille. Toteutusmallin lisäksi kiertotalousmyymälä tarvitsee liiketoimintasuunnitelman, jossa määritellään mm. kustannusrakenne, sopimukset materiaalin myynnille ja toteutetaan liiketoiminnan riskianalyysi. Selvityksen vastuullisesta liiketoimintamallista toteutti Ramboll yhdessä Kiertokaaren kanssa.

Tavoitteena materiaalien uusiokäytön edistäminen

Kiertotalousmyymälöiden tavoitteena on edistää materiaalien uusiokäyttöä poimimalla jätevirrasta talteen sellaiset tavarat ja materiaalit, jotka olisivat vielä käyttökelpoisia sellaisenaan tai vaikkapa jonkin uuden tuotteen raaka-aineena. Materiaalien alustana toimii tässä selvityksessä jätehuoltoyhtiö, joka järjestää materiaalien myynnin itse tai tekee sopimuksen yhteistyökumppanien kanssa. Selvitykseen koottiin esimerkkejä erilaisista sopimusmalleista.

Jätemateriaaleja käsitellessä on huomioitava myös niitä koskevat jätelainsäädännön velvoitteet. Ne edellyttävät esimerkiksi, että toiminnanharjoittajalla tulee olla jätteen käsittelyyn ympäristölupa. Jos toimijana on kuntaomisteinen jäteyhtiö, ei tätä ongelmaa luonnollisesti ole.

Erilaiset asiakasprofiilit tutustuttavat asiakkaiden tarpeisiin

Asiakkaiden tarpeita selvitettiin CircHubs 2:ssa järjestettyjen asiakastyöpajojen sekä kyselyjen avulla. Saatujen tietojen pohjalta luotiin asiakkaille erilaisia profiileja, jotka auttavat tuote- ja palvelutarpeen hahmottamisessa. Satunnaista jätekeskuksen asiakasta kiinnostavat vaikkapa käytetyt kodintavarat ja harrastusvälineet, kun taas edelläkävijäasiakas haluaa tarkempaa tietoa esimerkiksi ostamiensa tuotteiden vastuullisuudesta ja ilmastovaikutuksista.

Kiertotalousmyymälä luo mahdollisuuksia yhteistyölle

Kiertotaloutta toteuttavat yritykset kokevat yhteistyön vastuullisten yhteistyökumppanien kanssa tärkeäksi. Kiertotalousmyymälä mahdollistaakin yritysten toiminnan yhteisissä tiloissa, jolloin ne voivat hyödyntää toistensa osaamista ja palveluita. Kuluttajallekin on tärkeää, että hän saa tarvitsemansa tuotteet ja palvelut kätevästi saman katon alta.

Yhteinen kiertotalousbrändi mahdollistaa yrityksille myös erottumisen perinteisistä toimijoista. Uuden toimintamallin kokeilu tuo mahdollisuuksia tutkimus- ja kehitystyölle, ja jätemateriaaleista voidaan luoda uusia innovaatioita ja uutta kiertotalouden liiketoimintaa.

Sopimusesimerkkeihin, asiakasprofiileihin ja riskianalyysiin pääset tutustumaan tarkemmin selvityksen tiivistelmässä täällä: Katsaus kiertotalousmyymälän liiketoimintamalleihin

Tutustu myös muihin CircHubs 2-hankkeen julkaisuihin!

Kiertotalousmyymälän konseptimallit

Selvitys jätemateriaalin omistajuuden arvoketjuista

Lue seuraavaksi

Puheenvuoro Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kokemuksia kiertotalousleiriltä – innovaation kehittämistä kouluprojektina Topinojan Ohituskaistalle

Syksyn alussa käynnistyi kiinnostava kurssi, jossa Turun ammattikorkeakoulun, Turun Yliopiston sekä Åbo Akademin opiskelijat pääsivät…
Uutinen KiertotalouskeskuksetLiiketoimintaa kiertotaloudesta

Lajitteluasemalla vastaanotettavien jätteiden koostumustutkimuksessa arvioitiin tavaroiden ja materiaalien kelpoisuutta uudelleenkäyttöön

Millaista uudelleenkäyttöpotentiaalia asukkailta lajitteluasemilla vastaanotettavalla jätteellä voisi olla Varsinais-Suomessa? Tähän kysymykseen lähdettiin etsimään vastauksia keväällä…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ohituskaistaa kokeillaan myös kiertävissä keräyksissä

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja Turun Ekotori käynnistivät keväällä 2023 pilottihankkeen tavaroiden uudelleenkäyttöön liittyvien palveluiden kehittämiseksi…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kutsu työpajaan 17.1.2024: Tule innovoimaan poistotekstiilille uusia käyttötarkoituksia ja hae 5000 euron pilottitukea ideasi toteutukseen! 

Tarjoamme suunnittelijoille, muotoilijoille ja innovoijille tilaisuuden tulla verkostoitumaan, inspiroitumaan materiaaleista ja ideoimaan uusia upcycling-tuotteita uudelleenkäyttökelpoisista…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hanke kutsuu yrityksiä mukaan uudelleenkäytön kehittämiseen Varsinais-Suomessa 

Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeen tarkoituksena on kehittää alueen kotitalouksilta uudelleenkäyttöön ohjattavan tavaran ja materiaalien vastaanottoa ja…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Turun Topinpuistoon avataan Ohituskaista uudelleenkäyttöön

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja Turun Ekotoria hallinnoiva Kestävän Kehityksen Yhdistys ovat käynnistäneet pilottihankkeen tavaroiden uudelleenkäyttöön…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

6Aika: CircHubs 2: Iida Kuuselan kiertotalousekosysteemejä tutkinut lopputyö voitti opinnäytetyökilpailun

Ympäristöjohtamisen yhdistys (YJY) on valinnut kaksi parasta työtä joka toinen vuosi järjestettävässä opinnäytetyökilpailussaan. Palkinnot, 1000…
Puheenvuoro KiertotalouskeskuksetLiiketoimintaa kiertotaloudesta

CircHubs 2:n opit käytäntöön Kiertokaaren Mainiossa Kaupassa 

Kiertokaaren Ruskon jätekeskuksessa Oulussa avattiin toukokuussa 2022 talteenottopiste käyttökelpoiselle tavaralle ja Mainio Kauppa, jossa myydään…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalousmyymäläkonsepti luotiin yhteiskehittämällä

Millainen olisi tulevaisuuden kauppapaikka, jossa kaikki yritykset toteuttavat kiertotalouden periaatteita? CircHubs 2 -hankkeessa luotiin suunnitteluun…
Puheenvuoro Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Uutta muotoilua olemassa olevista materiaaleista

Uuden tuotteen suunnittelussa tärkeä pohdinnan paikka on, miten erottautua omalla tuotteella suuresta massasta. Onko tuote…