Jaa artikkeli

Kiertotalouden palvelualustalle luotiin vastuullinen liiketoimintamalli

05.07.2022 | CircHubs

Millaisia mahdollisuuksia kiertotalousmyymälä luo yrityksille, kuluttajille ja muille toimijoille? Entä millaisia riskejä toimintaan liittyy? Miten niitä voidaan ehkäistä ja lieventää? CircHubs 2 -hankkeessa selvitettiin, millaisia asioita kiertotalousmyymälän liiketoiminnan suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon.

CircHubs 2:ssa luotiin toteutusmallit uudenlaiselle kiertotalousmyymälän konseptille. Toteutusmallin lisäksi kiertotalousmyymälä tarvitsee liiketoimintasuunnitelman, jossa määritellään mm. kustannusrakenne, sopimukset materiaalin myynnille ja toteutetaan liiketoiminnan riskianalyysi. Selvityksen vastuullisesta liiketoimintamallista toteutti Ramboll yhdessä Kiertokaaren kanssa.

Tavoitteena materiaalien uusiokäytön edistäminen

Kiertotalousmyymälöiden tavoitteena on edistää materiaalien uusiokäyttöä poimimalla jätevirrasta talteen sellaiset tavarat ja materiaalit, jotka olisivat vielä käyttökelpoisia sellaisenaan tai vaikkapa jonkin uuden tuotteen raaka-aineena. Materiaalien alustana toimii tässä selvityksessä jätehuoltoyhtiö, joka järjestää materiaalien myynnin itse tai tekee sopimuksen yhteistyökumppanien kanssa. Selvitykseen koottiin esimerkkejä erilaisista sopimusmalleista.

Jätemateriaaleja käsitellessä on huomioitava myös niitä koskevat jätelainsäädännön velvoitteet. Ne edellyttävät esimerkiksi, että toiminnanharjoittajalla tulee olla jätteen käsittelyyn ympäristölupa. Jos toimijana on kuntaomisteinen jäteyhtiö, ei tätä ongelmaa luonnollisesti ole.

Erilaiset asiakasprofiilit tutustuttavat asiakkaiden tarpeisiin

Asiakkaiden tarpeita selvitettiin CircHubs 2:ssa järjestettyjen asiakastyöpajojen sekä kyselyjen avulla. Saatujen tietojen pohjalta luotiin asiakkaille erilaisia profiileja, jotka auttavat tuote- ja palvelutarpeen hahmottamisessa. Satunnaista jätekeskuksen asiakasta kiinnostavat vaikkapa käytetyt kodintavarat ja harrastusvälineet, kun taas edelläkävijäasiakas haluaa tarkempaa tietoa esimerkiksi ostamiensa tuotteiden vastuullisuudesta ja ilmastovaikutuksista.

Kiertotalousmyymälä luo mahdollisuuksia yhteistyölle

Kiertotaloutta toteuttavat yritykset kokevat yhteistyön vastuullisten yhteistyökumppanien kanssa tärkeäksi. Kiertotalousmyymälä mahdollistaakin yritysten toiminnan yhteisissä tiloissa, jolloin ne voivat hyödyntää toistensa osaamista ja palveluita. Kuluttajallekin on tärkeää, että hän saa tarvitsemansa tuotteet ja palvelut kätevästi saman katon alta.

Yhteinen kiertotalousbrändi mahdollistaa yrityksille myös erottumisen perinteisistä toimijoista. Uuden toimintamallin kokeilu tuo mahdollisuuksia tutkimus- ja kehitystyölle, ja jätemateriaaleista voidaan luoda uusia innovaatioita ja uutta kiertotalouden liiketoimintaa.

Sopimusesimerkkeihin, asiakasprofiileihin ja riskianalyysiin pääset tutustumaan tarkemmin selvityksen tiivistelmässä täällä: Katsaus kiertotalousmyymälän liiketoimintamalleihin

Tutustu myös muihin CircHubs 2-hankkeen julkaisuihin!

Kiertotalousmyymälän konseptimallit

Selvitys jätemateriaalin omistajuuden arvoketjuista

Lue seuraavaksi

Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Turun Topinpuistoon avataan Ohituskaista uudelleenkäyttöön

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja Turun Ekotoria hallinnoiva Kestävän Kehityksen Yhdistys ovat käynnistäneet pilottihankkeen tavaroiden uudelleenkäyttöön…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

6Aika: CircHubs 2: Iida Kuuselan kiertotalousekosysteemejä tutkinut lopputyö voitti opinnäytetyökilpailun

Ympäristöjohtamisen yhdistys (YJY) on valinnut kaksi parasta työtä joka toinen vuosi järjestettävässä opinnäytetyökilpailussaan. Palkinnot, 1000…
Puheenvuoro KiertotalouskeskuksetLiiketoimintaa kiertotaloudesta

CircHubs 2:n opit käytäntöön Kiertokaaren Mainiossa Kaupassa 

Kiertokaaren Ruskon jätekeskuksessa Oulussa avattiin toukokuussa 2022 talteenottopiste käyttökelpoiselle tavaralle ja Mainio Kauppa, jossa myydään…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalousmyymäläkonsepti luotiin yhteiskehittämällä

Millainen olisi tulevaisuuden kauppapaikka, jossa kaikki yritykset toteuttavat kiertotalouden periaatteita? CircHubs 2 -hankkeessa luotiin suunnitteluun…
Puheenvuoro Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Uutta muotoilua olemassa olevista materiaaleista

Uuden tuotteen suunnittelussa tärkeä pohdinnan paikka on, miten erottautua omalla tuotteella suuresta massasta. Onko tuote…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

ED Designin kehittämä etähavainnointimenetelmä antaa aiempaa paremman kuvan ekopisteiden käyttäjän toiminnasta – prosessi voi vähentää hiilidioksidipäästöjä keskivertosuomalaisen vuoden päästöjen verran

ED Designin kehitti ROK eli Remote Observation Kit-palvelua osana 6Aika: ILPO-hankkeen kokeilua. Palvelussa ED Designin…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalouden kauppapaikat, tuotteet ja palvelut – Tervetuloa Topinpuisto-päivään 6.5.2022!

Kevään 2022 Topinpuisto-päivän teemana on kiertotaloutta edistävät kauppapaikat, tuotteet sekä palvelut. Mikä on second-hand-vaatteiden verkkokaupan…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

New Forms Friday – kestävän muotoilun market 6.5.2022 Vierailukeskus Joki, Turku

Tulevaisuuden muotoilu on kestävää, ja siinä hyödynnetään jo olemassa olevia jätemateriaaleja ja teollisuuden sivuvirtoja. Tervetuloa…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Yrityskokeiluista vauhtia kiertotalouteen – 6Aika: ILPO-hanke toteutti 17 vähähiilisyyttä edistävää kokeilua

ILPO-hankkeen kokeilussa etsittiin yhdessä yritysten kanssa ratkaisuja muun muassa geopolymeereihin, kaupunkiviljelyyn, jätevoimalan logistiikkaan sekä työkoneiden…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Tampereen seudullisen kiertotalouskiihdyttämön haastekilpailun lanseeraustilaisuus 8.3. klo 10-11.30 – tervetuloa!

Business Tampereen Vihreä Siirtymä-sarja koostuu webinaareista ja tapahtumista liittyen liiketoiminnan kestäviin ratkaisuihin ja liike-elämän murroksesta…