Jaa artikkeli

Kiertotalouden palvelualustalle luotiin vastuullinen liiketoimintamalli

05.07.2022 | CircHubs

Millaisia mahdollisuuksia kiertotalousmyymälä luo yrityksille, kuluttajille ja muille toimijoille? Entä millaisia riskejä toimintaan liittyy? Miten niitä voidaan ehkäistä ja lieventää? CircHubs 2 -hankkeessa selvitettiin, millaisia asioita kiertotalousmyymälän liiketoiminnan suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon.

CircHubs 2:ssa luotiin toteutusmallit uudenlaiselle kiertotalousmyymälän konseptille. Toteutusmallin lisäksi kiertotalousmyymälä tarvitsee liiketoimintasuunnitelman, jossa määritellään mm. kustannusrakenne, sopimukset materiaalin myynnille ja toteutetaan liiketoiminnan riskianalyysi. Selvityksen vastuullisesta liiketoimintamallista toteutti Ramboll yhdessä Kiertokaaren kanssa.

Tavoitteena materiaalien uusiokäytön edistäminen

Kiertotalousmyymälöiden tavoitteena on edistää materiaalien uusiokäyttöä poimimalla jätevirrasta talteen sellaiset tavarat ja materiaalit, jotka olisivat vielä käyttökelpoisia sellaisenaan tai vaikkapa jonkin uuden tuotteen raaka-aineena. Materiaalien alustana toimii tässä selvityksessä jätehuoltoyhtiö, joka järjestää materiaalien myynnin itse tai tekee sopimuksen yhteistyökumppanien kanssa. Selvitykseen koottiin esimerkkejä erilaisista sopimusmalleista.

Jätemateriaaleja käsitellessä on huomioitava myös niitä koskevat jätelainsäädännön velvoitteet. Ne edellyttävät esimerkiksi, että toiminnanharjoittajalla tulee olla jätteen käsittelyyn ympäristölupa. Jos toimijana on kuntaomisteinen jäteyhtiö, ei tätä ongelmaa luonnollisesti ole.

Erilaiset asiakasprofiilit tutustuttavat asiakkaiden tarpeisiin

Asiakkaiden tarpeita selvitettiin CircHubs 2:ssa järjestettyjen asiakastyöpajojen sekä kyselyjen avulla. Saatujen tietojen pohjalta luotiin asiakkaille erilaisia profiileja, jotka auttavat tuote- ja palvelutarpeen hahmottamisessa. Satunnaista jätekeskuksen asiakasta kiinnostavat vaikkapa käytetyt kodintavarat ja harrastusvälineet, kun taas edelläkävijäasiakas haluaa tarkempaa tietoa esimerkiksi ostamiensa tuotteiden vastuullisuudesta ja ilmastovaikutuksista.

Kiertotalousmyymälä luo mahdollisuuksia yhteistyölle

Kiertotaloutta toteuttavat yritykset kokevat yhteistyön vastuullisten yhteistyökumppanien kanssa tärkeäksi. Kiertotalousmyymälä mahdollistaakin yritysten toiminnan yhteisissä tiloissa, jolloin ne voivat hyödyntää toistensa osaamista ja palveluita. Kuluttajallekin on tärkeää, että hän saa tarvitsemansa tuotteet ja palvelut kätevästi saman katon alta.

Yhteinen kiertotalousbrändi mahdollistaa yrityksille myös erottumisen perinteisistä toimijoista. Uuden toimintamallin kokeilu tuo mahdollisuuksia tutkimus- ja kehitystyölle, ja jätemateriaaleista voidaan luoda uusia innovaatioita ja uutta kiertotalouden liiketoimintaa.

Sopimusesimerkkeihin, asiakasprofiileihin ja riskianalyysiin pääset tutustumaan tarkemmin selvityksen tiivistelmässä täällä: Katsaus kiertotalousmyymälän liiketoimintamalleihin

Tutustu myös muihin CircHubs 2-hankkeen julkaisuihin!

Kiertotalousmyymälän konseptimallit

Selvitys jätemateriaalin omistajuuden arvoketjuista

Lue seuraavaksi

Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ohituskaistalla otetaan kesällä vastaan perinnerakentamiseen sopivia osia ja uudelleenkäyttöön sopivaa puutavaraa

Materiaalien uudelleenkäytön edistämiseen tähtäävän Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) ja Turun Ekotorin yhteisen Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeen puitteissa…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ohituskaistalla säästettiin 258 000 kg luonnonvaroja viime vuonna 

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) alueen asukkaat ohjasivat Topinojalla sijaitsevan Ohituskaista uudelleenkäyttöön -vastaanottopisteen kautta 1 433 tavaraa…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Hae kokeilemaan uutta kiertotalouden tuote- tai palveluideaa!

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) pyytää yrityksiltä ehdotuksia tuote- tai palveluideoista kokeiltavaksi Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeessa. Toteutettavissa kokeiluissa…
TapahtumaUutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Poistotekstiilille innovoitiin uusia käyttötarkoituksia

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) järjestämä työpaja tarjosi suunnittelijoille, muotoilijoille ja innovoijille tilaisuuden kuulla inspiroivia esimerkkitarinoita, verkostoitua…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ehdota upcycling-pilottia!

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) pyytää ehdotuksia ideoista toteutettavaksi Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeessa. Pilotissa yritys pääsee hyödyntämään LSJH:n…
Puheenvuoro Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kokemuksia kiertotalousleiriltä – innovaation kehittämistä kouluprojektina Topinojan Ohituskaistalle

Syksyn alussa käynnistyi kiinnostava kurssi, jossa Turun ammattikorkeakoulun, Turun Yliopiston sekä Åbo Akademin opiskelijat pääsivät…
Uutinen KiertotalouskeskuksetLiiketoimintaa kiertotaloudesta

Lajitteluasemalla vastaanotettavien jätteiden koostumustutkimuksessa arvioitiin tavaroiden ja materiaalien kelpoisuutta uudelleenkäyttöön

Millaista uudelleenkäyttöpotentiaalia asukkailta lajitteluasemilla vastaanotettavalla jätteellä voisi olla Varsinais-Suomessa? Tähän kysymykseen lähdettiin etsimään vastauksia keväällä…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ohituskaistaa kokeillaan myös kiertävissä keräyksissä

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja Turun Ekotori käynnistivät keväällä 2023 pilottihankkeen tavaroiden uudelleenkäyttöön liittyvien palveluiden kehittämiseksi…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kutsu työpajaan 17.1.2024: Tule innovoimaan poistotekstiilille uusia käyttötarkoituksia! 

Tarjoamme suunnittelijoille, muotoilijoille ja innovoijille tilaisuuden tulla verkostoitumaan, inspiroitumaan materiaaleista ja ideoimaan uusia upcycling-tuotteita uudelleenkäyttökelpoisista…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hanke kutsuu yrityksiä mukaan uudelleenkäytön kehittämiseen Varsinais-Suomessa 

Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeen tarkoituksena on kehittää alueen kotitalouksilta uudelleenkäyttöön ohjattavan tavaran ja materiaalien vastaanottoa ja…