Jaa artikkeli

Hae mukaan Turun vähähiilisyyttä edistäviin kokeilupalveluhankintoihin 22.2. mennessä – parhaita ideoita tuetaan 10 000 eurolla!

01.02.2021 | Lounais-Suomen Jätehuolto

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) avaa yrityksille kaksi avointa kokeilupalveluhankintaa, joilla edistetään kiertotalouskeskusten arvoketjujen ja toiminnan vähähiilisyyttä.

Parhaille ideoille myönnetään â 10 000 euroa (alv. 0 %) tukea kokeilun toteuttamiseen.

Tarjouksenne voi liittyä seuraaviin teemoihin:

 • Resurssitehokas ja vähähiilinen yritysyhteistyö ja liiketoimintakonsepti
 • Vähähiiliset arvo- ja palveluketjut
 • Päästöjen kompensointi ja hiilinielut
 • Vähähiiliset kuljetukset ja logistiikka
 • Arvoketjujen logistisen tiedon avaaminen, hallinta ja hyödyntäminen

Idealla tulee olla valmiina pilotointikohde Lounais-Suomessa, tai sen tulee soveltua toteutettavaksi Topinpuiston kiertotalouskeskuksessa. Kokeilun tulee olla valmis ja raportoitu viimeistään marraskuussa 2021.

Kokeilupalveluhankinnat toteutetaan osana 6Aika: ILPO-Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hanketta. Kokeilujen tulokset julkaistaan ja dokumentoidaan soveltuvin osin osana hankkeen viestintää.

Tarjouksen sisältö ja toimittaminen

Tarjous ideastasi tulee toimittaa maanantaihin 22.2.2021 mennessä projektisuunnittelija Lassi Leinoselle sähköpostiin lassi.leinonen@lsjh.fi.

Tarjous tulee sisältää:

 • Kuvaus toteutettavasta ideasta ja sen kokeilemisesta valintakriteerit huomioiden
 • Alustava kustannusrakenne ja aikataulu
 • Arvio tai laskelma kokeilun ilmastovaikutuksista
 • Kokeilun mahdollinen salassapito

Valintakriteerit

Parhaat ideat valitaan seuraavilla kriteereillä:

 • Innovatiivisuus
 • Liiketoiminnallinen hyödyntämispotentiaali ja vaikuttavuus
 • Vaikuttavuus kiertotalouden toimijoille ja arvoketjuille
 • Vaikuttavuus ilmastokuormituksen vähenemiseen
 • Skaalautuvuus pilotoinnin jälkeen muihin kohteisiin
 • Valmius kokeilupalveluhankinnan toteuttamiseen 11/2021 mennessä
 • Valmius saada raportointi valmiiksi 11/2021 loppuun mennessä
 • Kokeilun ja sen tulosten julkisuus

Pidätämme itsellämme oikeuden olla suorittamatta hankintaa.

Q&A

Kysymys:

Onko hakemukselle jotain pohjaa olemassa?

Vastaus:

Hakemukselle ei ole mitään mallipohjaa. Vapaamuotoinen hakemus kelpaa, kunhan ottaa huomioon valintakriteerit.

Kysymys:

Kuvataanko koko kokeilun kustannukset vai vain 10 000 euron kustannus?

Vastaus:

Kuvatkaa mitä on tarkoitus tehdä 10 000 euron tuella.

Kysymys:

Kuinka tarkka budjetti hakemukseen toivotaan?

Vastaus:

Toivomme alustavaa selvitystä mihin tukena saatu 10 000 euroa käytetään.

Kysymys:

Kuvataanko aikataulu tästä päivästä lokakuuhun 2021 asti vai siitä eteenpäin?

Vastaus:

ILPO-hanke loppuu vuoden 2021 lopussa, joten kokeilu ja ainakin alustavien tulosten raportointi on tehtävä lokakuun 2021 aikana. Kuvatkaa mitä on tarkoitus tehdä lokakuuhun 2021 mennessä ja mitä tuloksia tähän mennessä saadaan.

Kysymys:

Kuinka tarkasti ilmastovaikutukset tulee kuvata?

Vastaus:

Ilmastovaikutukset tai mistä ilmastohyötyjä oletetaan syntyvän on hyvä kuvata parhaan käytettävissä olevan tiedon mukaan. Jos ilmastovaikutukset vaativat lisää tutkimusta tai kokeilun avulla saadaan parempaa tietoa, olisi tämäkin hyvä tuoda esille.

Kysymys:

Milloin kilpailutuksen voittaja valitaan ja hakijat saavat tiedon valinnasta?

Vastaus:

Pyrimme valitsemaan voittajan ja tiedottamaan asiasta 8.3.2021 mennessä.

Kysymys:

Onko mahdollista saada jatkorahoitusta tätä kautta?

Vastaus:

Lounais-Suomen Jätehuolto ei voi myöntää näitä kokeiluja enempää suoraa rahoitusta. Muunlainen yhteistyö on mahdollista, jos kokeilun jälkeen löytyy sopivia yhteistyön malleja.

Kysymys:

Kuinka yksityiskohtaisesti tulokset pitää raportoida?

Vastaus:

Raportoinnille ei ole olemassa yksiselitteistä mallia tai vaatimuksia. Hankerahoituksella tehtävien kokeilujen tulee olla kokonaan tai osittain julkisia ja yleisesti hyödynnettävissä.

Kysymys:

Miten yritys voi suojata kokeilun tulokset, kuka omistaa syntyvän tiedon?

Vastaus:

Kokeilun toteuttava yhtiö omistaa tulokset, mutta hankerahoituksella toteuttavien kokeilujen tulee olla osittain julkisia ja yleisesti hyödynnettävissä. Hakemuksessa kannattaa tarkentaa mitkä asiat ovat liikesalaisuuksia ja mitä voidaan raportoida julkisesti.


6Aika: ILPO -hanke tarjoaa yrityksille tukea vähäpäästöisemmän liiketoiminnan kehittämiseen Turussa, Vantaalla ja Tampereen seudulla. ​

Tuomme kentän toimijoita yhteen etsimään uusia ratkaisuja. Kehitämme päästölaskentaa ja ilmastopolkuja eri arvoketjuille, yritysalueille ja kiertotalouskeskuksille pilottialueillamme Turun Topinpuistossa, Vantaalle rakentuvassa kiertotalousklusterissa ja Tampereen seudulla. 

Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Turun kaupunki. Osatoteuttajia ovat Business Tampere Oy, Lounais-Suomen jätehuolto Oy, Tampereen Yliopisto ja Vantaan kaupunki. Hanke toteutetaan osana 6aika-strategiaa ja hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), hanketoteuttajat sekä Suomen valtio.

Lue seuraavaksi

Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ohituskaistalla säästettiin 258 000 kg luonnonvaroja viime vuonna 

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) alueen asukkaat ohjasivat Topinojalla sijaitsevan Ohituskaista uudelleenkäyttöön -vastaanottopisteen kautta 1 433 tavaraa…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Hae kokeilemaan uutta kiertotalouden tuote- tai palveluideaa!

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) pyytää yrityksiltä ehdotuksia tuote- tai palveluideoista kokeiltavaksi Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeessa. Toteutettavissa kokeiluissa…
TapahtumaUutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Poistotekstiilille innovoitiin uusia käyttötarkoituksia

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) järjestämä työpaja tarjosi suunnittelijoille, muotoilijoille ja innovoijille tilaisuuden kuulla inspiroivia esimerkkitarinoita, verkostoitua…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ehdota upcycling-pilottia!

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) pyytää ehdotuksia ideoista toteutettavaksi Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeessa. Pilotissa yritys pääsee hyödyntämään LSJH:n…
Puheenvuoro Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kokemuksia kiertotalousleiriltä – innovaation kehittämistä kouluprojektina Topinojan Ohituskaistalle

Syksyn alussa käynnistyi kiinnostava kurssi, jossa Turun ammattikorkeakoulun, Turun Yliopiston sekä Åbo Akademin opiskelijat pääsivät…
Uutinen KiertotalouskeskuksetLiiketoimintaa kiertotaloudesta

Lajitteluasemalla vastaanotettavien jätteiden koostumustutkimuksessa arvioitiin tavaroiden ja materiaalien kelpoisuutta uudelleenkäyttöön

Millaista uudelleenkäyttöpotentiaalia asukkailta lajitteluasemilla vastaanotettavalla jätteellä voisi olla Varsinais-Suomessa? Tähän kysymykseen lähdettiin etsimään vastauksia keväällä…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ohituskaistaa kokeillaan myös kiertävissä keräyksissä

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja Turun Ekotori käynnistivät keväällä 2023 pilottihankkeen tavaroiden uudelleenkäyttöön liittyvien palveluiden kehittämiseksi…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kutsu työpajaan 17.1.2024: Tule innovoimaan poistotekstiilille uusia käyttötarkoituksia! 

Tarjoamme suunnittelijoille, muotoilijoille ja innovoijille tilaisuuden tulla verkostoitumaan, inspiroitumaan materiaaleista ja ideoimaan uusia upcycling-tuotteita uudelleenkäyttökelpoisista…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hanke kutsuu yrityksiä mukaan uudelleenkäytön kehittämiseen Varsinais-Suomessa 

Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeen tarkoituksena on kehittää alueen kotitalouksilta uudelleenkäyttöön ohjattavan tavaran ja materiaalien vastaanottoa ja…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Turun Topinpuistoon avataan Ohituskaista uudelleenkäyttöön

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja Turun Ekotoria hallinnoiva Kestävän Kehityksen Yhdistys ovat käynnistäneet pilottihankkeen tavaroiden uudelleenkäyttöön…