Jaa artikkeli

Hae mukaan Turun vähähiilisyyttä edistäviin kokeilupalveluhankintoihin 22.2. mennessä – parhaita ideoita tuetaan 10 000 eurolla!

01.02.2021 | Lounais-Suomen Jätehuolto

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) avaa yrityksille kaksi avointa kokeilupalveluhankintaa, joilla edistetään kiertotalouskeskusten arvoketjujen ja toiminnan vähähiilisyyttä.

Parhaille ideoille myönnetään â 10 000 euroa (alv. 0 %) tukea kokeilun toteuttamiseen.

Tarjouksenne voi liittyä seuraaviin teemoihin:

 • Resurssitehokas ja vähähiilinen yritysyhteistyö ja liiketoimintakonsepti
 • Vähähiiliset arvo- ja palveluketjut
 • Päästöjen kompensointi ja hiilinielut
 • Vähähiiliset kuljetukset ja logistiikka
 • Arvoketjujen logistisen tiedon avaaminen, hallinta ja hyödyntäminen

Idealla tulee olla valmiina pilotointikohde Lounais-Suomessa, tai sen tulee soveltua toteutettavaksi Topinpuiston kiertotalouskeskuksessa. Kokeilun tulee olla valmis ja raportoitu viimeistään marraskuussa 2021.

Kokeilupalveluhankinnat toteutetaan osana 6Aika: ILPO-Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hanketta. Kokeilujen tulokset julkaistaan ja dokumentoidaan soveltuvin osin osana hankkeen viestintää.

Tarjouksen sisältö ja toimittaminen

Tarjous ideastasi tulee toimittaa maanantaihin 22.2.2021 mennessä projektisuunnittelija Lassi Leinoselle sähköpostiin lassi.leinonen@lsjh.fi.

Tarjous tulee sisältää:

 • Kuvaus toteutettavasta ideasta ja sen kokeilemisesta valintakriteerit huomioiden
 • Alustava kustannusrakenne ja aikataulu
 • Arvio tai laskelma kokeilun ilmastovaikutuksista
 • Kokeilun mahdollinen salassapito

Valintakriteerit

Parhaat ideat valitaan seuraavilla kriteereillä:

 • Innovatiivisuus
 • Liiketoiminnallinen hyödyntämispotentiaali ja vaikuttavuus
 • Vaikuttavuus kiertotalouden toimijoille ja arvoketjuille
 • Vaikuttavuus ilmastokuormituksen vähenemiseen
 • Skaalautuvuus pilotoinnin jälkeen muihin kohteisiin
 • Valmius kokeilupalveluhankinnan toteuttamiseen 11/2021 mennessä
 • Valmius saada raportointi valmiiksi 11/2021 loppuun mennessä
 • Kokeilun ja sen tulosten julkisuus

Pidätämme itsellämme oikeuden olla suorittamatta hankintaa.

Q&A

Kysymys:

Onko hakemukselle jotain pohjaa olemassa?

Vastaus:

Hakemukselle ei ole mitään mallipohjaa. Vapaamuotoinen hakemus kelpaa, kunhan ottaa huomioon valintakriteerit.

Kysymys:

Kuvataanko koko kokeilun kustannukset vai vain 10 000 euron kustannus?

Vastaus:

Kuvatkaa mitä on tarkoitus tehdä 10 000 euron tuella.

Kysymys:

Kuinka tarkka budjetti hakemukseen toivotaan?

Vastaus:

Toivomme alustavaa selvitystä mihin tukena saatu 10 000 euroa käytetään.

Kysymys:

Kuvataanko aikataulu tästä päivästä lokakuuhun 2021 asti vai siitä eteenpäin?

Vastaus:

ILPO-hanke loppuu vuoden 2021 lopussa, joten kokeilu ja ainakin alustavien tulosten raportointi on tehtävä lokakuun 2021 aikana. Kuvatkaa mitä on tarkoitus tehdä lokakuuhun 2021 mennessä ja mitä tuloksia tähän mennessä saadaan.

Kysymys:

Kuinka tarkasti ilmastovaikutukset tulee kuvata?

Vastaus:

Ilmastovaikutukset tai mistä ilmastohyötyjä oletetaan syntyvän on hyvä kuvata parhaan käytettävissä olevan tiedon mukaan. Jos ilmastovaikutukset vaativat lisää tutkimusta tai kokeilun avulla saadaan parempaa tietoa, olisi tämäkin hyvä tuoda esille.

Kysymys:

Milloin kilpailutuksen voittaja valitaan ja hakijat saavat tiedon valinnasta?

Vastaus:

Pyrimme valitsemaan voittajan ja tiedottamaan asiasta 8.3.2021 mennessä.

Kysymys:

Onko mahdollista saada jatkorahoitusta tätä kautta?

Vastaus:

Lounais-Suomen Jätehuolto ei voi myöntää näitä kokeiluja enempää suoraa rahoitusta. Muunlainen yhteistyö on mahdollista, jos kokeilun jälkeen löytyy sopivia yhteistyön malleja.

Kysymys:

Kuinka yksityiskohtaisesti tulokset pitää raportoida?

Vastaus:

Raportoinnille ei ole olemassa yksiselitteistä mallia tai vaatimuksia. Hankerahoituksella tehtävien kokeilujen tulee olla kokonaan tai osittain julkisia ja yleisesti hyödynnettävissä.

Kysymys:

Miten yritys voi suojata kokeilun tulokset, kuka omistaa syntyvän tiedon?

Vastaus:

Kokeilun toteuttava yhtiö omistaa tulokset, mutta hankerahoituksella toteuttavien kokeilujen tulee olla osittain julkisia ja yleisesti hyödynnettävissä. Hakemuksessa kannattaa tarkentaa mitkä asiat ovat liikesalaisuuksia ja mitä voidaan raportoida julkisesti.


6Aika: ILPO -hanke tarjoaa yrityksille tukea vähäpäästöisemmän liiketoiminnan kehittämiseen Turussa, Vantaalla ja Tampereen seudulla. ​

Tuomme kentän toimijoita yhteen etsimään uusia ratkaisuja. Kehitämme päästölaskentaa ja ilmastopolkuja eri arvoketjuille, yritysalueille ja kiertotalouskeskuksille pilottialueillamme Turun Topinpuistossa, Vantaalle rakentuvassa kiertotalousklusterissa ja Tampereen seudulla. 

Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Turun kaupunki. Osatoteuttajia ovat Business Tampere Oy, Lounais-Suomen jätehuolto Oy, Tampereen Yliopisto ja Vantaan kaupunki. Hanke toteutetaan osana 6aika-strategiaa ja hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), hanketoteuttajat sekä Suomen valtio.

Lue seuraavaksi

Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

6Aika: ILPO-hankkeen elokuun kokeilupalveluhankintojen tekijäksi valittiin Vediafi

3.9 päättyneeseen 6Aika: ILPO -hankkeen kokeilupalveluhakuun tuli useita varteenotettavia hakemuksia. Parhaaksi ideaan tarjoajaksi valittiin lopulta…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Avoin haku Tampereen seudun vähähiilisyyttä edistäviin kokeilupalveluhankintoihin 24.10.2021 asti!

6Aika ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut – hankkeen kautta avataan kaksi, vähähiilisten arvo- ja palveluketjujen…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Hae mukaan Lounais-Suomen vähähiilisyyttä edistäviin kokeilupalveluhankintoihin 25.10. mennessä – 10 000 euroa tarjolla parhaille kokeiluille!

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) avaa yrityksille kaksi avointa kokeilupalveluhankintaa, joilla edistetään ilmastoystävällisiä ja hiiltä sitovia liiketoimintamalleja.…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Vediafi kokeilupalveluhankinta valmis

Vediafi:n ”Clean Vehicles Wizard -palvelupilotti (CVW) kuntien liikenne- ja kuljetuskaluston sekä kuljetuspalveluiden päästöjen hallintaan, arviointiin…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Yritysten arvoketjut kestävän liiketoiminnan mahdollistajana -webinaari 13.10. klo 9-12

Millä tavoin yritysten arvoketjut voivat tukea kestävän liiketoiminnan kehittämistä? Tervetuloa Business Tampereen järjestämään Yritysten arvoketjut…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Vastaa kyselyyn kiertotalouden palveluiden ja liiketoiminnan kehittämistarpeista

Ostatko kunnostettua ja käytettyä? Vuokraatko mieluummin kuin hankit omaksi? Tai oletko yrittäjä, joka työskentelee kiertotalouden…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Soilfood avasi hiilinielujen myynnin Puro.earth-kauppapaikalla

Lue lisää Soilfoodin uutisesta Soilfood avasi hiilinielujen myynnin Puro.earth-kauppapaikalla – Soilfood ja tutustu kokeilupalveluhankinnan raporttiin liitteineen tarkemmin…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Hae mukaan vähähiilisyyttä edistäviin kokeilupalveluhankintoihin 3.9. mennessä – paras idea saa tukea 15 000 euroa!

6Aika: ILPO-hankkeen toteuttajat avaavat yrityksille yhden avoimen kokeilupalveluhankinnan, jolla edistetään tuotteita palveluna tai muita innovatiivisia…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

ColloidTek pilot- online analysis in beer brewing process

12.08.2021 | CircHubs Online monitoring of industrial processes – for instance brewing – can yield significant…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Tekstiilijäte muovautuu kestäviksi kalusteiksi

Perheyritys etsi ulospääsyä koronakriisistä ja alkoi kehittää kierrätysmateriaaleista valmistettuja sisustustuotteita. Uuden polun löytämisessä auttavat avoin…