Jaa artikkeli

Hae mukaan Turun vähähiilisyyttä edistäviin kokeilupalveluhankintoihin 22.2. mennessä – parhaita ideoita tuetaan 10 000 eurolla!

01.02.2021 | Lounais-Suomen Jätehuolto

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) avaa yrityksille kaksi avointa kokeilupalveluhankintaa, joilla edistetään kiertotalouskeskusten arvoketjujen ja toiminnan vähähiilisyyttä.

Parhaille ideoille myönnetään â 10 000 euroa (alv. 0 %) tukea kokeilun toteuttamiseen.

Tarjouksenne voi liittyä seuraaviin teemoihin:

 • Resurssitehokas ja vähähiilinen yritysyhteistyö ja liiketoimintakonsepti
 • Vähähiiliset arvo- ja palveluketjut
 • Päästöjen kompensointi ja hiilinielut
 • Vähähiiliset kuljetukset ja logistiikka
 • Arvoketjujen logistisen tiedon avaaminen, hallinta ja hyödyntäminen

Idealla tulee olla valmiina pilotointikohde Lounais-Suomessa, tai sen tulee soveltua toteutettavaksi Topinpuiston kiertotalouskeskuksessa. Kokeilun tulee olla valmis ja raportoitu viimeistään marraskuussa 2021.

Kokeilupalveluhankinnat toteutetaan osana 6Aika: ILPO-Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hanketta. Kokeilujen tulokset julkaistaan ja dokumentoidaan soveltuvin osin osana hankkeen viestintää.

Tarjouksen sisältö ja toimittaminen

Tarjous ideastasi tulee toimittaa maanantaihin 22.2.2021 mennessä projektisuunnittelija Lassi Leinoselle sähköpostiin lassi.leinonen@lsjh.fi.

Tarjous tulee sisältää:

 • Kuvaus toteutettavasta ideasta ja sen kokeilemisesta valintakriteerit huomioiden
 • Alustava kustannusrakenne ja aikataulu
 • Arvio tai laskelma kokeilun ilmastovaikutuksista
 • Kokeilun mahdollinen salassapito

Valintakriteerit

Parhaat ideat valitaan seuraavilla kriteereillä:

 • Innovatiivisuus
 • Liiketoiminnallinen hyödyntämispotentiaali ja vaikuttavuus
 • Vaikuttavuus kiertotalouden toimijoille ja arvoketjuille
 • Vaikuttavuus ilmastokuormituksen vähenemiseen
 • Skaalautuvuus pilotoinnin jälkeen muihin kohteisiin
 • Valmius kokeilupalveluhankinnan toteuttamiseen 11/2021 mennessä
 • Valmius saada raportointi valmiiksi 11/2021 loppuun mennessä
 • Kokeilun ja sen tulosten julkisuus

Pidätämme itsellämme oikeuden olla suorittamatta hankintaa.

Q&A

Kysymys:

Onko hakemukselle jotain pohjaa olemassa?

Vastaus:

Hakemukselle ei ole mitään mallipohjaa. Vapaamuotoinen hakemus kelpaa, kunhan ottaa huomioon valintakriteerit.

Kysymys:

Kuvataanko koko kokeilun kustannukset vai vain 10 000 euron kustannus?

Vastaus:

Kuvatkaa mitä on tarkoitus tehdä 10 000 euron tuella.

Kysymys:

Kuinka tarkka budjetti hakemukseen toivotaan?

Vastaus:

Toivomme alustavaa selvitystä mihin tukena saatu 10 000 euroa käytetään.

Kysymys:

Kuvataanko aikataulu tästä päivästä lokakuuhun 2021 asti vai siitä eteenpäin?

Vastaus:

ILPO-hanke loppuu vuoden 2021 lopussa, joten kokeilu ja ainakin alustavien tulosten raportointi on tehtävä lokakuun 2021 aikana. Kuvatkaa mitä on tarkoitus tehdä lokakuuhun 2021 mennessä ja mitä tuloksia tähän mennessä saadaan.

Kysymys:

Kuinka tarkasti ilmastovaikutukset tulee kuvata?

Vastaus:

Ilmastovaikutukset tai mistä ilmastohyötyjä oletetaan syntyvän on hyvä kuvata parhaan käytettävissä olevan tiedon mukaan. Jos ilmastovaikutukset vaativat lisää tutkimusta tai kokeilun avulla saadaan parempaa tietoa, olisi tämäkin hyvä tuoda esille.

Kysymys:

Milloin kilpailutuksen voittaja valitaan ja hakijat saavat tiedon valinnasta?

Vastaus:

Pyrimme valitsemaan voittajan ja tiedottamaan asiasta 8.3.2021 mennessä.

Kysymys:

Onko mahdollista saada jatkorahoitusta tätä kautta?

Vastaus:

Lounais-Suomen Jätehuolto ei voi myöntää näitä kokeiluja enempää suoraa rahoitusta. Muunlainen yhteistyö on mahdollista, jos kokeilun jälkeen löytyy sopivia yhteistyön malleja.

Kysymys:

Kuinka yksityiskohtaisesti tulokset pitää raportoida?

Vastaus:

Raportoinnille ei ole olemassa yksiselitteistä mallia tai vaatimuksia. Hankerahoituksella tehtävien kokeilujen tulee olla kokonaan tai osittain julkisia ja yleisesti hyödynnettävissä.

Kysymys:

Miten yritys voi suojata kokeilun tulokset, kuka omistaa syntyvän tiedon?

Vastaus:

Kokeilun toteuttava yhtiö omistaa tulokset, mutta hankerahoituksella toteuttavien kokeilujen tulee olla osittain julkisia ja yleisesti hyödynnettävissä. Hakemuksessa kannattaa tarkentaa mitkä asiat ovat liikesalaisuuksia ja mitä voidaan raportoida julkisesti.


6Aika: ILPO -hanke tarjoaa yrityksille tukea vähäpäästöisemmän liiketoiminnan kehittämiseen Turussa, Vantaalla ja Tampereen seudulla. ​

Tuomme kentän toimijoita yhteen etsimään uusia ratkaisuja. Kehitämme päästölaskentaa ja ilmastopolkuja eri arvoketjuille, yritysalueille ja kiertotalouskeskuksille pilottialueillamme Turun Topinpuistossa, Vantaalle rakentuvassa kiertotalousklusterissa ja Tampereen seudulla. 

Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Turun kaupunki. Osatoteuttajia ovat Business Tampere Oy, Lounais-Suomen jätehuolto Oy, Tampereen Yliopisto ja Vantaan kaupunki. Hanke toteutetaan osana 6aika-strategiaa ja hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), hanketoteuttajat sekä Suomen valtio.

Lue seuraavaksi

Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Tekstiilijäte muovautuu kestäviksi kalusteiksi

Perheyritys etsi ulospääsyä koronakriisistä ja alkoi kehittää kierrätysmateriaaleista valmistettuja sisustustuotteita. Uuden polun löytämisessä auttavat avoin…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Turussa ja Oulussa kehitetään kiertotalouden tuotteille ja palveluille uudenlaista kauppapaikkaa

Kuntien jätelaitokset Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) ja Kiertokaari Oy kehittävät kiertotalousmyymäläkonseptia juuri käynnistyneessä hankkeessa. Uudenlaista…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Hiilinielujen myynnistä vauhtia kiertotalouteen

Soilfood kehitti mallin, joka kannustaa niin teollisuutta kuin maanviljelijöitäkin kestäviin valintoihin. Teollisuuden sivuvirroista jalostetut maanparannuskuidut…
Puheenvuoro Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kestävän kasvun ja ilmastopositiivisten yritysalueiden rakentamisessa tärkeintä on yhteistyö

ILPO-hankkeen toimesta järjestetty verkkoseminaari toi yhteen lähes 70 eri tahojen toimijaa keskustelemaan ja pohtimaan keinoja,…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

KESTÄVÄÄ KASVUA ILMASTOPOSITIIVISISTA YRITYSALUEISTA -verkkoseminaari 8.6.2021

Millainen on tulevaisuuden ilmastopositiivinen yritysalue? Mitä kannattaa huomioida, kun aloittaa hiilijalanjäljen laskennan? Entä minkälaisia vähähiilisiä…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ilmastotyön yritystyöpaja

Järjestämme Vantaan kaupungin alueella toimiville yrityksille suunnatun ilmastotyöpajan torstaina 29.4.2021 klo 14 – 16. Etänä…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Turun vähähiilisyyttä edistävät kokeilut valittu – mukana Nordic Upstream ja Keko Geopolymeerit

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) avasi helmikuussa avoimen kokeilupalveluhankintakierroksen. Etsinnässä oli kiertotalouskeskusten toiminnan ja arvoketjujen vähähiilisiyyttä edistäviä…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Tampereen vuoden 2021 ensimmäisen kokeilupalveluhankintakierroksen pilotit valittu!

Saimme avoinna olleeseen avoimeen vähähiilisten arvo- ja palveluketjujen kehittämiseen liittyvään kokeilupalveluhankintahakuumme jälleen mahtavan määrän hyviä…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Apply in pilot service procurements to help reduce carbon emissions in the Turku region – best ideas get 10 000 euro’s for piloting!

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) is opening two pilot service procurements to help achieve carbon positive circular…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Avoin haku Tampereen seudun vähähiilisyyttä edistäviin kokeilupalveluhankintoihin 21.2.2021 asti!

6Aika ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut – hankkeen kautta avataan kolme, vähähiilisten arvo- ja palveluketjujen…