Jaa artikkeli

Hae mukaan Turun vähähiilisyyttä edistäviin kokeilupalveluhankintoihin 22.2. mennessä – parhaita ideoita tuetaan 10 000 eurolla!

01.02.2021 | Lounais-Suomen Jätehuolto

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) avaa yrityksille kaksi avointa kokeilupalveluhankintaa, joilla edistetään kiertotalouskeskusten arvoketjujen ja toiminnan vähähiilisyyttä.

Parhaille ideoille myönnetään â 10 000 euroa (alv. 0 %) tukea kokeilun toteuttamiseen.

Tarjouksenne voi liittyä seuraaviin teemoihin:

 • Resurssitehokas ja vähähiilinen yritysyhteistyö ja liiketoimintakonsepti
 • Vähähiiliset arvo- ja palveluketjut
 • Päästöjen kompensointi ja hiilinielut
 • Vähähiiliset kuljetukset ja logistiikka
 • Arvoketjujen logistisen tiedon avaaminen, hallinta ja hyödyntäminen

Idealla tulee olla valmiina pilotointikohde Lounais-Suomessa, tai sen tulee soveltua toteutettavaksi Topinpuiston kiertotalouskeskuksessa. Kokeilun tulee olla valmis ja raportoitu viimeistään marraskuussa 2021.

Kokeilupalveluhankinnat toteutetaan osana 6Aika: ILPO-Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hanketta. Kokeilujen tulokset julkaistaan ja dokumentoidaan soveltuvin osin osana hankkeen viestintää.

Tarjouksen sisältö ja toimittaminen

Tarjous ideastasi tulee toimittaa maanantaihin 22.2.2021 mennessä projektisuunnittelija Lassi Leinoselle sähköpostiin lassi.leinonen@lsjh.fi.

Tarjous tulee sisältää:

 • Kuvaus toteutettavasta ideasta ja sen kokeilemisesta valintakriteerit huomioiden
 • Alustava kustannusrakenne ja aikataulu
 • Arvio tai laskelma kokeilun ilmastovaikutuksista
 • Kokeilun mahdollinen salassapito

Valintakriteerit

Parhaat ideat valitaan seuraavilla kriteereillä:

 • Innovatiivisuus
 • Liiketoiminnallinen hyödyntämispotentiaali ja vaikuttavuus
 • Vaikuttavuus kiertotalouden toimijoille ja arvoketjuille
 • Vaikuttavuus ilmastokuormituksen vähenemiseen
 • Skaalautuvuus pilotoinnin jälkeen muihin kohteisiin
 • Valmius kokeilupalveluhankinnan toteuttamiseen 11/2021 mennessä
 • Valmius saada raportointi valmiiksi 11/2021 loppuun mennessä
 • Kokeilun ja sen tulosten julkisuus

Pidätämme itsellämme oikeuden olla suorittamatta hankintaa.

Q&A

Kysymys:

Onko hakemukselle jotain pohjaa olemassa?

Vastaus:

Hakemukselle ei ole mitään mallipohjaa. Vapaamuotoinen hakemus kelpaa, kunhan ottaa huomioon valintakriteerit.

Kysymys:

Kuvataanko koko kokeilun kustannukset vai vain 10 000 euron kustannus?

Vastaus:

Kuvatkaa mitä on tarkoitus tehdä 10 000 euron tuella.

Kysymys:

Kuinka tarkka budjetti hakemukseen toivotaan?

Vastaus:

Toivomme alustavaa selvitystä mihin tukena saatu 10 000 euroa käytetään.

Kysymys:

Kuvataanko aikataulu tästä päivästä lokakuuhun 2021 asti vai siitä eteenpäin?

Vastaus:

ILPO-hanke loppuu vuoden 2021 lopussa, joten kokeilu ja ainakin alustavien tulosten raportointi on tehtävä lokakuun 2021 aikana. Kuvatkaa mitä on tarkoitus tehdä lokakuuhun 2021 mennessä ja mitä tuloksia tähän mennessä saadaan.

Kysymys:

Kuinka tarkasti ilmastovaikutukset tulee kuvata?

Vastaus:

Ilmastovaikutukset tai mistä ilmastohyötyjä oletetaan syntyvän on hyvä kuvata parhaan käytettävissä olevan tiedon mukaan. Jos ilmastovaikutukset vaativat lisää tutkimusta tai kokeilun avulla saadaan parempaa tietoa, olisi tämäkin hyvä tuoda esille.

Kysymys:

Milloin kilpailutuksen voittaja valitaan ja hakijat saavat tiedon valinnasta?

Vastaus:

Pyrimme valitsemaan voittajan ja tiedottamaan asiasta 8.3.2021 mennessä.

Kysymys:

Onko mahdollista saada jatkorahoitusta tätä kautta?

Vastaus:

Lounais-Suomen Jätehuolto ei voi myöntää näitä kokeiluja enempää suoraa rahoitusta. Muunlainen yhteistyö on mahdollista, jos kokeilun jälkeen löytyy sopivia yhteistyön malleja.

Kysymys:

Kuinka yksityiskohtaisesti tulokset pitää raportoida?

Vastaus:

Raportoinnille ei ole olemassa yksiselitteistä mallia tai vaatimuksia. Hankerahoituksella tehtävien kokeilujen tulee olla kokonaan tai osittain julkisia ja yleisesti hyödynnettävissä.

Kysymys:

Miten yritys voi suojata kokeilun tulokset, kuka omistaa syntyvän tiedon?

Vastaus:

Kokeilun toteuttava yhtiö omistaa tulokset, mutta hankerahoituksella toteuttavien kokeilujen tulee olla osittain julkisia ja yleisesti hyödynnettävissä. Hakemuksessa kannattaa tarkentaa mitkä asiat ovat liikesalaisuuksia ja mitä voidaan raportoida julkisesti.


6Aika: ILPO -hanke tarjoaa yrityksille tukea vähäpäästöisemmän liiketoiminnan kehittämiseen Turussa, Vantaalla ja Tampereen seudulla. ​

Tuomme kentän toimijoita yhteen etsimään uusia ratkaisuja. Kehitämme päästölaskentaa ja ilmastopolkuja eri arvoketjuille, yritysalueille ja kiertotalouskeskuksille pilottialueillamme Turun Topinpuistossa, Vantaalle rakentuvassa kiertotalousklusterissa ja Tampereen seudulla. 

Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Turun kaupunki. Osatoteuttajia ovat Business Tampere Oy, Lounais-Suomen jätehuolto Oy, Tampereen Yliopisto ja Vantaan kaupunki. Hanke toteutetaan osana 6aika-strategiaa ja hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), hanketoteuttajat sekä Suomen valtio.

Lue seuraavaksi

Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

6Aika: CircHubs 2: Iida Kuuselan kiertotalousekosysteemejä tutkinut lopputyö voitti opinnäytetyökilpailun

Ympäristöjohtamisen yhdistys (YJY) on valinnut kaksi parasta työtä joka toinen vuosi järjestettävässä opinnäytetyökilpailussaan. Palkinnot, 1000…
Puheenvuoro KiertotalouskeskuksetLiiketoimintaa kiertotaloudesta

CircHubs 2:n opit käytäntöön Kiertokaaren Mainiossa Kaupassa 

Kiertokaaren Ruskon jätekeskuksessa Oulussa avattiin toukokuussa 2022 talteenottopiste käyttökelpoiselle tavaralle ja Mainio Kauppa, jossa myydään…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalouden palvelualustalle luotiin vastuullinen liiketoimintamalli

Millaisia mahdollisuuksia kiertotalousmyymälä luo yrityksille, kuluttajille ja muille toimijoille? Entä millaisia riskejä toimintaan liittyy? Miten…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalousmyymäläkonsepti luotiin yhteiskehittämällä

Millainen olisi tulevaisuuden kauppapaikka, jossa kaikki yritykset toteuttavat kiertotalouden periaatteita? CircHubs 2 -hankkeessa luotiin suunnitteluun…
Puheenvuoro Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Uutta muotoilua olemassa olevista materiaaleista

Uuden tuotteen suunnittelussa tärkeä pohdinnan paikka on, miten erottautua omalla tuotteella suuresta massasta. Onko tuote…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

ED Designin kehittämä etähavainnointimenetelmä antaa aiempaa paremman kuvan ekopisteiden käyttäjän toiminnasta – prosessi voi vähentää hiilidioksidipäästöjä keskivertosuomalaisen vuoden päästöjen verran

ED Designin kehitti ROK eli Remote Observation Kit-palvelua osana 6Aika: ILPO-hankkeen kokeilua. Palvelussa ED Designin…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalouden kauppapaikat, tuotteet ja palvelut – Tervetuloa Topinpuisto-päivään 6.5.2022!

Kevään 2022 Topinpuisto-päivän teemana on kiertotaloutta edistävät kauppapaikat, tuotteet sekä palvelut. Mikä on second-hand-vaatteiden verkkokaupan…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

New Forms Friday – kestävän muotoilun market 6.5.2022 Vierailukeskus Joki, Turku

Tulevaisuuden muotoilu on kestävää, ja siinä hyödynnetään jo olemassa olevia jätemateriaaleja ja teollisuuden sivuvirtoja. Tervetuloa…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Yrityskokeiluista vauhtia kiertotalouteen – 6Aika: ILPO-hanke toteutti 17 vähähiilisyyttä edistävää kokeilua

ILPO-hankkeen kokeilussa etsittiin yhdessä yritysten kanssa ratkaisuja muun muassa geopolymeereihin, kaupunkiviljelyyn, jätevoimalan logistiikkaan sekä työkoneiden…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Tampereen seudullisen kiertotalouskiihdyttämön haastekilpailun lanseeraustilaisuus 8.3. klo 10-11.30 – tervetuloa!

Business Tampereen Vihreä Siirtymä-sarja koostuu webinaareista ja tapahtumista liittyen liiketoiminnan kestäviin ratkaisuihin ja liike-elämän murroksesta…