Jaa artikkeli

Återanvändning i statistiken och i praktiken

19.06.2018 | CircHubs

En viktig del i en resurssmart cirkulär ekonomi är återvändning, alltså att komma bort från slit-och släng kulturen. Målet är att produkter används och återanvänds så länge som möjligt, och för att förhindra att återanvända produkters värde sjunker måste nya marknader och affärsverksamheter skapas. På EU-nivå planeras även att inom arbetspaketet för cirkulär ekonomi ställa krav på rapportering om återanvändning i medlemsländerna. Detta kommer att betyda utmaningar för en bransch som inte statistikförts tidigare. Hur ser marknaden ut, vad återvänds? Hurdana materialströmmar rör sig och hur stora är det?

Inom projektet 6Aika Framtidens center för cirkulär ekonomi CircHubs har gjorts en återanvändningsutredning. Den är veterligen den första i sitt slag, och resultaten är intressanta. Det som är mest anmärkningsvärt ur ett informationsproduktionsperspektiv är svårigheterna att mäta marknaden av återanvända produkter. Vad är avgränsningen, hur mäter vi återanvändning? Och förstås; hur definierar vi återvända produkter?

I ovan nämnda utredning avgränsades området till produkter som byter ägare för att fortsättningsvis användas i sitt ursprungssyfte. Informationen samlades från medelstora till stora lopptorg och återvinningscentraler, samt lopptorgsgrupper på sociala media. Fastän den insamlade informationen var av hög kvalitet så var den väldigt splittrad och svår att generalisera regionalt eller nationellt. Även en stor del av flödet utelämnades helt, exempelvis lopptorgshandel utan mellanhänder, auktioner, samt affärskedjor som säljer begagnat. Detta betyder alltså att resultaten i utredningen presenterar siffor som troligen är märkbart mindre än de är i verkligheten.

Hur kan vi framställa mer pålitlig och generaliserbar information om återanvändningen? För utvecklingen av ett cirkulärekonomiskt samhälle skulle det vara viktigt att veta vad som händer med produkterna under deras livslängd mellan butikshyllan och avfallshanteringen. Informationen skulle vara viktig inte bara för EU-rapportering och ny företagsverksamhet inom återanvändningsområdet, utan även för styrande åtgärder för att stöda en mer hållbar konsumtion.

Andrea Weckman, projektplanerare, Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM

Bilder: HSY / Suvi-Tuuli Kankaanpää

 

Lue seuraavaksi

Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Tekstiilijäte muovautuu kestäviksi kalusteiksi

Perheyritys etsi ulospääsyä koronakriisistä ja alkoi kehittää kierrätysmateriaaleista valmistettuja sisustustuotteita. Uuden polun löytämisessä auttavat avoin…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Turussa ja Oulussa kehitetään kiertotalouden tuotteille ja palveluille uudenlaista kauppapaikkaa

Kuntien jätelaitokset Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) ja Kiertokaari Oy kehittävät kiertotalousmyymäläkonseptia juuri käynnistyneessä hankkeessa. Uudenlaista…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Hiilinielujen myynnistä vauhtia kiertotalouteen

Soilfood kehitti mallin, joka kannustaa niin teollisuutta kuin maanviljelijöitäkin kestäviin valintoihin. Teollisuuden sivuvirroista jalostetut maanparannuskuidut…
Puheenvuoro Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kestävän kasvun ja ilmastopositiivisten yritysalueiden rakentamisessa tärkeintä on yhteistyö

ILPO-hankkeen toimesta järjestetty verkkoseminaari toi yhteen lähes 70 eri tahojen toimijaa keskustelemaan ja pohtimaan keinoja,…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

KESTÄVÄÄ KASVUA ILMASTOPOSITIIVISISTA YRITYSALUEISTA -verkkoseminaari 8.6.2021

Millainen on tulevaisuuden ilmastopositiivinen yritysalue? Mitä kannattaa huomioida, kun aloittaa hiilijalanjäljen laskennan? Entä minkälaisia vähähiilisiä…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ilmastotyön yritystyöpaja

Järjestämme Vantaan kaupungin alueella toimiville yrityksille suunnatun ilmastotyöpajan torstaina 29.4.2021 klo 14 – 16. Etänä…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Turun vähähiilisyyttä edistävät kokeilut valittu – mukana Nordic Upstream ja Keko Geopolymeerit

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) avasi helmikuussa avoimen kokeilupalveluhankintakierroksen. Etsinnässä oli kiertotalouskeskusten toiminnan ja arvoketjujen vähähiilisiyyttä edistäviä…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Tampereen vuoden 2021 ensimmäisen kokeilupalveluhankintakierroksen pilotit valittu!

Saimme avoinna olleeseen avoimeen vähähiilisten arvo- ja palveluketjujen kehittämiseen liittyvään kokeilupalveluhankintahakuumme jälleen mahtavan määrän hyviä…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Apply in pilot service procurements to help reduce carbon emissions in the Turku region – best ideas get 10 000 euro’s for piloting!

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) is opening two pilot service procurements to help achieve carbon positive circular…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Hae mukaan Turun vähähiilisyyttä edistäviin kokeilupalveluhankintoihin 22.2. mennessä – parhaita ideoita tuetaan 10 000 eurolla!

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) avaa yrityksille kaksi avointa kokeilupalveluhankintaa, joilla edistetään kiertotalouskeskusten arvoketjujen ja toiminnan vähähiilisyyttä.…