Jaa artikkeli

Återanvändning i statistiken och i praktiken

19.06.2018 | CircHubs

En viktig del i en resurssmart cirkulär ekonomi är återvändning, alltså att komma bort från slit-och släng kulturen. Målet är att produkter används och återanvänds så länge som möjligt, och för att förhindra att återanvända produkters värde sjunker måste nya marknader och affärsverksamheter skapas. På EU-nivå planeras även att inom arbetspaketet för cirkulär ekonomi ställa krav på rapportering om återanvändning i medlemsländerna. Detta kommer att betyda utmaningar för en bransch som inte statistikförts tidigare. Hur ser marknaden ut, vad återvänds? Hurdana materialströmmar rör sig och hur stora är det?

Inom projektet 6Aika Framtidens center för cirkulär ekonomi CircHubs har gjorts en återanvändningsutredning. Den är veterligen den första i sitt slag, och resultaten är intressanta. Det som är mest anmärkningsvärt ur ett informationsproduktionsperspektiv är svårigheterna att mäta marknaden av återanvända produkter. Vad är avgränsningen, hur mäter vi återanvändning? Och förstås; hur definierar vi återvända produkter?

I ovan nämnda utredning avgränsades området till produkter som byter ägare för att fortsättningsvis användas i sitt ursprungssyfte. Informationen samlades från medelstora till stora lopptorg och återvinningscentraler, samt lopptorgsgrupper på sociala media. Fastän den insamlade informationen var av hög kvalitet så var den väldigt splittrad och svår att generalisera regionalt eller nationellt. Även en stor del av flödet utelämnades helt, exempelvis lopptorgshandel utan mellanhänder, auktioner, samt affärskedjor som säljer begagnat. Detta betyder alltså att resultaten i utredningen presenterar siffor som troligen är märkbart mindre än de är i verkligheten.

Hur kan vi framställa mer pålitlig och generaliserbar information om återanvändningen? För utvecklingen av ett cirkulärekonomiskt samhälle skulle det vara viktigt att veta vad som händer med produkterna under deras livslängd mellan butikshyllan och avfallshanteringen. Informationen skulle vara viktig inte bara för EU-rapportering och ny företagsverksamhet inom återanvändningsområdet, utan även för styrande åtgärder för att stöda en mer hållbar konsumtion.

Andrea Weckman, projektplanerare, Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM

Bilder: HSY / Suvi-Tuuli Kankaanpää

 

Lue seuraavaksi

Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

6Aika: ILPO-hankkeen elokuun kokeilupalveluhankintojen tekijäksi valittiin Vediafi

3.9 päättyneeseen 6Aika: ILPO -hankkeen kokeilupalveluhakuun tuli useita varteenotettavia hakemuksia. Parhaaksi ideaan tarjoajaksi valittiin lopulta…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Avoin haku Tampereen seudun vähähiilisyyttä edistäviin kokeilupalveluhankintoihin 24.10.2021 asti!

6Aika ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut – hankkeen kautta avataan kaksi, vähähiilisten arvo- ja palveluketjujen…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Hae mukaan Lounais-Suomen vähähiilisyyttä edistäviin kokeilupalveluhankintoihin 25.10. mennessä – 10 000 euroa tarjolla parhaille kokeiluille!

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) avaa yrityksille kaksi avointa kokeilupalveluhankintaa, joilla edistetään ilmastoystävällisiä ja hiiltä sitovia liiketoimintamalleja.…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Vediafi kokeilupalveluhankinta valmis

Vediafi:n ”Clean Vehicles Wizard -palvelupilotti (CVW) kuntien liikenne- ja kuljetuskaluston sekä kuljetuspalveluiden päästöjen hallintaan, arviointiin…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Yritysten arvoketjut kestävän liiketoiminnan mahdollistajana -webinaari 13.10. klo 9-12

Millä tavoin yritysten arvoketjut voivat tukea kestävän liiketoiminnan kehittämistä? Tervetuloa Business Tampereen järjestämään Yritysten arvoketjut…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Vastaa kyselyyn kiertotalouden palveluiden ja liiketoiminnan kehittämistarpeista

Ostatko kunnostettua ja käytettyä? Vuokraatko mieluummin kuin hankit omaksi? Tai oletko yrittäjä, joka työskentelee kiertotalouden…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Soilfood avasi hiilinielujen myynnin Puro.earth-kauppapaikalla

Lue lisää Soilfoodin uutisesta Soilfood avasi hiilinielujen myynnin Puro.earth-kauppapaikalla – Soilfood ja tutustu kokeilupalveluhankinnan raporttiin liitteineen tarkemmin…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Hae mukaan vähähiilisyyttä edistäviin kokeilupalveluhankintoihin 3.9. mennessä – paras idea saa tukea 15 000 euroa!

6Aika: ILPO-hankkeen toteuttajat avaavat yrityksille yhden avoimen kokeilupalveluhankinnan, jolla edistetään tuotteita palveluna tai muita innovatiivisia…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

ColloidTek pilot- online analysis in beer brewing process

12.08.2021 | CircHubs Online monitoring of industrial processes – for instance brewing – can yield significant…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Tekstiilijäte muovautuu kestäviksi kalusteiksi

Perheyritys etsi ulospääsyä koronakriisistä ja alkoi kehittää kierrätysmateriaaleista valmistettuja sisustustuotteita. Uuden polun löytämisessä auttavat avoin…