Jaa artikkeli

6Aika: CircHubs 2: Iida Kuuselan kiertotalousekosysteemejä tutkinut lopputyö voitti opinnäytetyökilpailun

06.03.2023 | CircHubs

Ympäristöjohtamisen yhdistys (YJY) on valinnut kaksi parasta työtä joka toinen vuosi järjestettävässä opinnäytetyökilpailussaan. Palkinnot, 1000 euron stipendit, jaetaan korkeakoulu- ja amk/yamk -sarjoissa. Kilpailun tarkoituksena on antaa tunnustusta korkeatasoisille vastuullisuuden opinnäytetöille sekä kannustaa kestävyysaiheiden opiskeluun ja kehittämiseen.

Yliopistosarjan parhaaksi opinnäytetyöksi tuomaristo valitsi Iida Kuuselan Turun yliopistolle tekemän opinnäytteen “Kiertotalousekosysteemiä muodostamassa / potentiaalisten jäsenorganisaatioiden näkökulma Case: Kiertotalousmyymäläkonsepti, CircHubs 2”.

Kuusela on opiskellut johtamista ja organisointia pääaineena Turun kauppakorkeakoulussa koko opiskeluaikansa. Opinnäytetyössään hän käsittelee ajankohtaista aihetta, kestävyyssiirtymää lineaaritaloudesta kiertotalouteen ja siirtymään liittyviä haasteita ekosysteemitoimijoiden näkökulmasta. Kiertotalousteemaisen lopputyön häntä innosti tekemään kiinnostus kestävän kehityksen aiheisiin. Kuuselan mielestä erityisesti kiertotalous tarjoaa hedelmällisiä ratkaisuja kestävyyssiirtymän edistämiseen.

– Halusin gradussani yhdistää nämä aiheet ja onnekseni minulle tarjoutui ainutlaatuinen mahdollisuus tutkia kiertotalouden ekosysteemien johtamista ja kehitystä käytännön tasolla, Kuusela kertoo.

Kuva: YJY

Kuuselan työ saa kilpailun tuomaristolta kiitosta ekosysteemitoimijoiden näkökulman tuomisesta ekosysteemikirjallisuuteen, joka on tyypillisesti keskittynyt veturiyritysten tai yksittäisten yritysten näkökulmaan. Lisäksi työn rajautuminen muodostuvaan ekosysteemiin sen elinkaarivaiheessa tuo lisäarvoa kirjallisuuteen, jossa tämä vaihe on toistaiseksi jäänyt vähemmälle huomiolle.

Kiitosta tulee myös esimerkiksi siitä, että tutkimusta varten on haastateltu erikokoisia yrityksiä, ja haastattelut on pyritty tekemään yhdenmukaisesti ja niiden teemat perustuvat todelliseen tarpeeseen. Työn selkeästi käsiteltyjen tulosten hyödyntäminen on mahdollista myös muille alan toimijoille: lopputuloksissa annetaan suosituksia mm. kiertotalousyhteisön muodostamiseen ja organisoimiseen.

Kuusela kertoo yllättyneensä tutkimusta tehdessään siitä, kuinka tuntematon kiertotalouteen liittyvä käsitteistö vielä on yrityspäättäjien keskuudessa, vaikka yrityksessä jo sovellettaisiinkin kiertotalouden periaatteita käytännön tasolla. Tärkeänä havaintona hän pitää sitä, miten yrityksissä suhtaudutaan mahdolliseen kilpailuun ekosysteemin sisällä: saman toimialan yrityksiä jopa toivottiin mukaan ekosysteemiin parhaiden käytäntöjen jakamiseksi.

Kuusela on kiinnostunut työskentelemään kiertotalouden edistämisen parissa myös jatkossa.

– Mielestäni vastuuta kestävästä kehityksestä pitäisi siirtää yksittäisiltä kuluttajilta enemmän yritys- ja päättäjätasolle, ja tulevalla urallani työskentelisinkin mielelläni sen eteen, että yritysten olisi helpompaa ja kannattavampaa toimia kestävästi, hän sanoo.

Kuuselan työhön voit tutustua tarkemmin Turun yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa.

Lue seuraavaksi

Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ohituskaistalla säästettiin 258 000 kg luonnonvaroja viime vuonna 

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) alueen asukkaat ohjasivat Topinojalla sijaitsevan Ohituskaista uudelleenkäyttöön -vastaanottopisteen kautta 1 433 tavaraa…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Hae kokeilemaan uutta kiertotalouden tuote- tai palveluideaa!

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) pyytää yrityksiltä ehdotuksia tuote- tai palveluideoista kokeiltavaksi Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeessa. Toteutettavissa kokeiluissa…
TapahtumaUutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Poistotekstiilille innovoitiin uusia käyttötarkoituksia

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) järjestämä työpaja tarjosi suunnittelijoille, muotoilijoille ja innovoijille tilaisuuden kuulla inspiroivia esimerkkitarinoita, verkostoitua…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ehdota upcycling-pilottia!

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) pyytää ehdotuksia ideoista toteutettavaksi Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeessa. Pilotissa yritys pääsee hyödyntämään LSJH:n…
Puheenvuoro Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kokemuksia kiertotalousleiriltä – innovaation kehittämistä kouluprojektina Topinojan Ohituskaistalle

Syksyn alussa käynnistyi kiinnostava kurssi, jossa Turun ammattikorkeakoulun, Turun Yliopiston sekä Åbo Akademin opiskelijat pääsivät…
Uutinen KiertotalouskeskuksetLiiketoimintaa kiertotaloudesta

Lajitteluasemalla vastaanotettavien jätteiden koostumustutkimuksessa arvioitiin tavaroiden ja materiaalien kelpoisuutta uudelleenkäyttöön

Millaista uudelleenkäyttöpotentiaalia asukkailta lajitteluasemilla vastaanotettavalla jätteellä voisi olla Varsinais-Suomessa? Tähän kysymykseen lähdettiin etsimään vastauksia keväällä…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ohituskaistaa kokeillaan myös kiertävissä keräyksissä

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja Turun Ekotori käynnistivät keväällä 2023 pilottihankkeen tavaroiden uudelleenkäyttöön liittyvien palveluiden kehittämiseksi…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kutsu työpajaan 17.1.2024: Tule innovoimaan poistotekstiilille uusia käyttötarkoituksia! 

Tarjoamme suunnittelijoille, muotoilijoille ja innovoijille tilaisuuden tulla verkostoitumaan, inspiroitumaan materiaaleista ja ideoimaan uusia upcycling-tuotteita uudelleenkäyttökelpoisista…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hanke kutsuu yrityksiä mukaan uudelleenkäytön kehittämiseen Varsinais-Suomessa 

Ohituskaista uudelleenkäyttöön -hankkeen tarkoituksena on kehittää alueen kotitalouksilta uudelleenkäyttöön ohjattavan tavaran ja materiaalien vastaanottoa ja…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Turun Topinpuistoon avataan Ohituskaista uudelleenkäyttöön

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja Turun Ekotoria hallinnoiva Kestävän Kehityksen Yhdistys ovat käynnistäneet pilottihankkeen tavaroiden uudelleenkäyttöön…