Jaa artikkeli

Ilmastopositiivisen yritysalueen malli

30.11.2021 | CircHubs

Ilmastopositiivisen yritysalueen malli tukee kaupunkeja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa sekä auttaa yrityksiä löytämään uusia vähäpäästöisempiä ja hiiltä sitovia ratkaisuja ja yhteistyömalleja. Yrityksissä ja teollisuusalueilla on vauhditettava uusien älykkäiden ja hiilineutraalien toimintamallien kokeilemista ja pilotointia, jotta arvoketjuista saadaan tehokkaampia ja löydetään uusia tapoja hyödyntää materiaalivirtoja.

Mallia voidaan hyödyntää muilla vastaavilla yritysalueilla, kaupungeissa ja kunnissa. Ilmastopositiivisen yritysalueen mallista viestitään osana Suomen kiertotalouskeskusten yhteistä CircHubs –verkostoa.

Turun kaupunki on ILPO-hankkeen pääteoteuttaja ja työn tulokset kytketään osaksi Hiilineutraali Turku 2029 –tavoitetta ja Turun kaupungin ilmastosuunnitelmaa. Työn toteutti Afry Finland Oy.

Afry koosti hankkeen aikana tunnistetut ja toteutetut hyvät käytännöt Ilmastopositiivisen yritysalueen malliksi. Lisäksi rakennettiin ilmastopolku Topinpuiston kiertotalousalueelle osana ilmastopositiivista yritysalueen mallia.

Lue julkaisu tästä.