Jaa artikkeli

Pienelektroniikan kierrätyspalvelu

01.07.2019 | CircHubs

Vaikka tänä päivänä ihmiset ovat tietoisia siitä, kuinka jätteet tulisi kierrättää oikein, elektroniikkajäte ei usein kierrä vaan sitä säilytetään kodeissa pitkään. Tämä johtuu usein siitä, ettei elektroniikkajätettä ole yhtä helppo kierrättää kuin muuta jätettä eikä sitä pääsääntöisesti voi jättää normaaleihin keräysastioihin, joita on esimerkiksi kerrostalojen pihoilla. Elektroniikkajäte tulisi kuljettaa esimerkiksi jätekeskuksiin tai suuriin, elektroniikkaa myyviin kauppoihin. Monet kokevat tämän hankalana, ja elektroniikkajäte myös helposti unohtuu ottaa mukaan esimerkiksi juuri kauppaan mentäessä.

Turun ja Novian ammattikorkeakoulujen palvelumuotoilun ja johtamisen maisteriohjelman opiskelijat ottivat osaa LSJH:n ja Siivouspalvelu Kotan kokeiluun, jossa oli tarkoitus innovoida ja pilotoida uudenlainen palvelu kotitalouksille pienelektroniikan ja poistotekstiilien kierrätykseen. Kokeilu alkoi vuoden 2018 syksyllä ideoinnilla, ja varsinainen kokeilu pilotoitiin huhtikuussa 2019. Pilotoinnin on suunniteltu kestävän kesäkuun 2019 loppuun. Pilotissa hanketta ovat testaamassa Siivouspalvelu Kotan asiakkaat.

Yhdessä Lounais-Suomen Jätehuollon ja Siivouspalvelu Kotan ideoinnin tuloksena päädyimme Kierrätyskassi-nimiseen kokeiluun, jonka tarkoituksena on saada kotitalouksiin kertyneet jätteet kiertoon ja asianmukaiseen käsittelyyn. Pilotoinnin aikana Siivouspalvelu Kotan hoitaman kotitalousten siivouksen yhteydessä vastaanotetaan pieniä sähkölaitteita, poistotekstiilejä, paristoja ja pienakkuja yhden kassillisen verran per siivouskerta. Siivouspalvelu Kota toimittaa kierrätysmateriaalin LSJH:lle. Tavoitteena on selvittää ja kokeilla resurssitehokasta tapaa edistää sähkölaitteiden kierrätysastetta ja tuottaa hyödyllistä tietoa Siivouspalvelu Kodalle ja LSJH:lle.

Keräsimme palautetta pilotointiin osallistuneilta henkilöiltä huhti-toukokuun vaihteessa kuullostellen, miten pilotoinnin ensimmäinen kuukausi on asiakkaille näyttäytynyt. Varhaisen vaiheen tulosten perusteella voimme sanoa, että tällaiselle palvelulle näyttää olevan sekä kysyntää että kiinnostusta, ja suurempi osa kyselyyn vastaajista on valmiita myös maksamaan kierrätysmateriaalin kuljetuspalvelusta. Tulokset osoittavat myös, että kokeilu on asiakkaiden keskuudessa koettu miellyttäväksi ja helpoksi sekä halukkuutta on käyttää palvelua myös jatkossa. Pilotoinnin loputtua LSJH ja Siivouspalvelu Kota pystyvät lopullisten tulosten selvittyä jatkokehittämään palvelua toivottuun ja haluamaansa suuntaan.

Tutustu kokeiluun tarkemmin

Teksti: Laura Goldsmith, palvelumuotoilun ja johtamisen MBA-opiskelija, Turun AMK

Lue seuraavaksi

Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalouden palvelualustalle luotiin vastuullinen liiketoimintamalli

Millaisia mahdollisuuksia kiertotalousmyymälä luo yrityksille, kuluttajille ja muille toimijoille? Entä millaisia riskejä toimintaan liittyy? Miten…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalousmyymäläkonsepti luotiin yhteiskehittämällä

Millainen olisi tulevaisuuden kauppapaikka, jossa kaikki yritykset toteuttavat kiertotalouden periaatteita? CircHubs 2 -hankkeessa luotiin suunnitteluun…
Puheenvuoro Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Uutta muotoilua olemassa olevista materiaaleista

Uuden tuotteen suunnittelussa tärkeä pohdinnan paikka on, miten erottautua omalla tuotteella suuresta massasta. Onko tuote…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

ED Designin kehittämä etähavainnointimenetelmä antaa aiempaa paremman kuvan ekopisteiden käyttäjän toiminnasta – prosessi voi vähentää hiilidioksidipäästöjä keskivertosuomalaisen vuoden päästöjen verran

ED Designin kehitti ROK eli Remote Observation Kit-palvelua osana 6Aika: ILPO-hankkeen kokeilua. Palvelussa ED Designin…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalouden kauppapaikat, tuotteet ja palvelut – Tervetuloa Topinpuisto-päivään 6.5.2022!

Kevään 2022 Topinpuisto-päivän teemana on kiertotaloutta edistävät kauppapaikat, tuotteet sekä palvelut. Mikä on second-hand-vaatteiden verkkokaupan…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

New Forms Friday – kestävän muotoilun market 6.5.2022 Vierailukeskus Joki, Turku

Tulevaisuuden muotoilu on kestävää, ja siinä hyödynnetään jo olemassa olevia jätemateriaaleja ja teollisuuden sivuvirtoja. Tervetuloa…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Yrityskokeiluista vauhtia kiertotalouteen – 6Aika: ILPO-hanke toteutti 17 vähähiilisyyttä edistävää kokeilua

ILPO-hankkeen kokeilussa etsittiin yhdessä yritysten kanssa ratkaisuja muun muassa geopolymeereihin, kaupunkiviljelyyn, jätevoimalan logistiikkaan sekä työkoneiden…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Tampereen seudullisen kiertotalouskiihdyttämön haastekilpailun lanseeraustilaisuus 8.3. klo 10-11.30 – tervetuloa!

Business Tampereen Vihreä Siirtymä-sarja koostuu webinaareista ja tapahtumista liittyen liiketoiminnan kestäviin ratkaisuihin ja liike-elämän murroksesta…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Yritys voi pian laskea itse hiilijalanjälkensä

Tampereen yliopiston tutkijat ja Gasum tekevät yhteistyötä kehittääkseen menetelmän, jolla kiertotalousalan yritykset voivat helposti arvioida…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalous kasvaa ennakkoluuloja rikkomalla

Tampereen yliopiston tutkijat selvittivät, mitkä tekijät vaikuttavat kiertotalouden arvoketjujen liiketoimintaan. Erityisesti he keskittyivät betoni- ja…