Jaa artikkeli

Pienelektroniikan kierrätyspalvelu

01.07.2019 | CircHubs

Vaikka tänä päivänä ihmiset ovat tietoisia siitä, kuinka jätteet tulisi kierrättää oikein, elektroniikkajäte ei usein kierrä vaan sitä säilytetään kodeissa pitkään. Tämä johtuu usein siitä, ettei elektroniikkajätettä ole yhtä helppo kierrättää kuin muuta jätettä eikä sitä pääsääntöisesti voi jättää normaaleihin keräysastioihin, joita on esimerkiksi kerrostalojen pihoilla. Elektroniikkajäte tulisi kuljettaa esimerkiksi jätekeskuksiin tai suuriin, elektroniikkaa myyviin kauppoihin. Monet kokevat tämän hankalana, ja elektroniikkajäte myös helposti unohtuu ottaa mukaan esimerkiksi juuri kauppaan mentäessä.

Turun ja Novian ammattikorkeakoulujen palvelumuotoilun ja johtamisen maisteriohjelman opiskelijat ottivat osaa LSJH:n ja Siivouspalvelu Kotan kokeiluun, jossa oli tarkoitus innovoida ja pilotoida uudenlainen palvelu kotitalouksille pienelektroniikan ja poistotekstiilien kierrätykseen. Kokeilu alkoi vuoden 2018 syksyllä ideoinnilla, ja varsinainen kokeilu pilotoitiin huhtikuussa 2019. Pilotoinnin on suunniteltu kestävän kesäkuun 2019 loppuun. Pilotissa hanketta ovat testaamassa Siivouspalvelu Kotan asiakkaat.

Yhdessä Lounais-Suomen Jätehuollon ja Siivouspalvelu Kotan ideoinnin tuloksena päädyimme Kierrätyskassi-nimiseen kokeiluun, jonka tarkoituksena on saada kotitalouksiin kertyneet jätteet kiertoon ja asianmukaiseen käsittelyyn. Pilotoinnin aikana Siivouspalvelu Kotan hoitaman kotitalousten siivouksen yhteydessä vastaanotetaan pieniä sähkölaitteita, poistotekstiilejä, paristoja ja pienakkuja yhden kassillisen verran per siivouskerta. Siivouspalvelu Kota toimittaa kierrätysmateriaalin LSJH:lle. Tavoitteena on selvittää ja kokeilla resurssitehokasta tapaa edistää sähkölaitteiden kierrätysastetta ja tuottaa hyödyllistä tietoa Siivouspalvelu Kodalle ja LSJH:lle.

Keräsimme palautetta pilotointiin osallistuneilta henkilöiltä huhti-toukokuun vaihteessa kuullostellen, miten pilotoinnin ensimmäinen kuukausi on asiakkaille näyttäytynyt. Varhaisen vaiheen tulosten perusteella voimme sanoa, että tällaiselle palvelulle näyttää olevan sekä kysyntää että kiinnostusta, ja suurempi osa kyselyyn vastaajista on valmiita myös maksamaan kierrätysmateriaalin kuljetuspalvelusta. Tulokset osoittavat myös, että kokeilu on asiakkaiden keskuudessa koettu miellyttäväksi ja helpoksi sekä halukkuutta on käyttää palvelua myös jatkossa. Pilotoinnin loputtua LSJH ja Siivouspalvelu Kota pystyvät lopullisten tulosten selvittyä jatkokehittämään palvelua toivottuun ja haluamaansa suuntaan.

Tutustu kokeiluun tarkemmin

Teksti: Laura Goldsmith, palvelumuotoilun ja johtamisen MBA-opiskelija, Turun AMK