Jaa artikkeli

Kiertobanderollien käyttömahdollisuudet tulevaisuudessa

07.06.2019 | CircHubs

Järjestimme 6.–7.5.2019 Turun AMK:n opiskelijoille banderollituuletuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää, voiko muutaman tunnin fasilitoidulla innovaatiotyöpajalla saada lisäideoita siihen, kuinka muuten jätteeksi päätyviä mainosbanderolleja voisi hyödyntää paremmin materiaalina. Turun AMK ja Turun kaupunki aloittivat vuonna 2014 yhteistyön mainosbanderollien keräämiseksi uusiokäyttöön, ja tuuletuksen avulla halusimme saada projektiin uutta puhtia ja kartoittaa vielä enemmän monivaiheisen banderollikiertoprosessin ongelmia. Tavoitteena oli saada selkeä kuva siitä, miten etenemme banderolliprojektissa ja mitkä ovat tärkeimpiä asioita, joihin huomio pitäisi kiinnittää.

Banderollituuletuksessa käsitellyt aiheet:

  • ongelmat materiaalien kierrätettävyydessä
  • uudet käyttömahdollisuudet mainosbanderolleille
  • osaamisen ja tietoisuuden lisääminen
  • projektin näkyvyyden lisääminen.

Banderolliprojektin näkyvyyttä lisättävä

Tuuletuksen aikana tulimme yhteisymmärrykseen siitä, että banderolliaihe on vielä kovin uusi eikä monilla välttämättä vielä ole tietoa banderollien kierrätys- ja uusiokäyttömahdollisuudesta. Totesimme, että banderollien saaminen uudelleenkäytettäväksi ja kierrätettäväksi vaatii yhteistyötä monien eri tahojen välillä sekä näkyvyyttä kiertoprosessin kaikissa vaiheissa.

Jotta mainosbanderollit saataisiin mahdollisimman tehokkaasti uusiokäyttöön ja kiertoon, on kuluttajaa informoitava banderollimateriaalien eroavaisuuksista jo heti suunnittelu- ja ostovaiheessa. Samalla voisi miettiä jo valmiiksi, miten banderollit hyödynnettäisiin käytön jälkeen.

Mainosbanderolleilla on potentiaalia vaikka minkälaiseen tarkoitukseen, mutta materiaalien kestävyyttä on tutkittava enemmän materiaaliselvityksen avulla. Näin voitaisiin kartoittaa käyttömahdollisuudet yhä tehokkaammin ja siten lisätä banderollien näkyvyyttä.

Uutta puhtia banderolliprojektiin

Tuuletuksen avulla saimme uutta vauhtia kiertobanderolliprojektiin ja selvyyttä siihen, mitä banderollien kiertoon saamisen eteen on tehtävä. Projekti jatkuu olemalla yhteydessä yhä useampiin prosessin toimijoihin, ja tavoitteena on saada useampia yhteistyökumppaneita mukaan banderollien kierrättämiseen. Pyrimme lisäämään tietoisuutta niin kuluttajien kuin valmistajien keskuudessa ja näkyvyyttä mainosbanderollien käyttömahdollisuuksista ja materiaalien valinnan tärkeydestä jo heti alkuvaiheilla.

Tutustu kokeiluun tarkemmin

Teksti: Ella Rasimus ja Saara Ahtaanluoma, Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat

Lue seuraavaksi

Tapahtuma Kiertotalouskeskukset

6Aika: ILPO -hankkeen tuloksia: ilmastopositiivisen yritysalueen malli | Webinaari 12.10

Tervetuloa kuulemaan, miten rakennetaan ilmastopositiivisia yritysalueita tiistaina 12.10 klo 9.00-10.15. Webinaarissa esitellään 6Aika ILPO Ilmastopositiiviset…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouden tekijät yhdistävät voimansa Vantaalla

Klusterityöskentelyssä julkiset ja yksityiset toimijat kokoontuvat yhteen kehittämään uusia ideoita alalleen. Vantaalla on nimetty viisi…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tampereen yliopisto selvittää kiertotalouskeskusten ilmastovaikutuksia – kohteina jätteenpoltto, tiili- ja betonimurske, bioöljyn tuotanto ja biokaasutus

Kun kiertotalouskeskuksissa otetaan käyttöön uusia ilmastovaikutuksia vähentäviä prosesseja ja raaka-aineita, avataan mahdollisuus myös uudenlaiselle liiketoiminnalle.…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Ilmastopolku johdattaa kohti konkreettisia päästövähennyksiä ja ilmastotekoja

Turussa Topinpuiston kiertotalouskeskukselle laaditaan ilmastopolku, jonka tavoitteena on löytää yhdessä alueen yritysten kanssa uusia vähäpäästöisempiä…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Ideoiden tulvasta tehokkaisiin päätöksiin

6Aika: ILPO-hankkeessa pyritään kunnianhimoiseen tavoitteeseen: ilmastopositiivisuuteen. Mentäessä kerralla pitkälle on matkalla paljon mahdollisuuksia kokeiltavaksi ja selvitettäväksi. Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) muiden hanketoimijoiden ohella pyrkii…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouskeskuksen ilmastopäästöt haltuun arvoketjuja tarkastelemalla

Kiertotalouskeskukset ovat keskeinen osa kaupunkiseutujen infrastruktuuria. Näitä alueita voisi kutsua kiertotalouden ”perälaudoiksi”, joiden kautta suuri…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tulevaisuuden vierailukeskuksen palvelut yrityksille

Kiertotalous tarjoaa yrityksille uuden tavan liiketoiminnan luomiseen ja ohjaa yrityksiä kestävämpään suuntaan. Moni yritys toteuttaa…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

6Aika: ILPO -hankkeessa kehitetään mallia ilmastopositiivisille yritysalueille ja arvoketjuille

Huhtikuussa alkaneessa 6Aika: ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeessa autetaan yrityksiä löytämään uusia, vähäpäästöisempiä ja…
Tapahtuma Kiertotalouskeskukset

Materiaalikierrot ja toimijoiden vuorovaikutus kiertotaloudessa

Tampereen yliopisto järjesti 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka kokosi yhteen…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalousverkostoa yhteen nivovat ratkaisut johtavat parempaan yhteispeliin

Kiertotalousverkoston yhteinen kehittämistoiminta vaatii yhteisiä pelisääntöjä, menetelmiä ja työkaluja. Sen myötä saadaan aikaan ratkaisuja, joita…