Jaa artikkeli

Kiertobanderollien käyttömahdollisuudet tulevaisuudessa

07.06.2019 | CircHubs

Järjestimme 6.–7.5.2019 Turun AMK:n opiskelijoille banderollituuletuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää, voiko muutaman tunnin fasilitoidulla innovaatiotyöpajalla saada lisäideoita siihen, kuinka muuten jätteeksi päätyviä mainosbanderolleja voisi hyödyntää paremmin materiaalina. Turun AMK ja Turun kaupunki aloittivat vuonna 2014 yhteistyön mainosbanderollien keräämiseksi uusiokäyttöön, ja tuuletuksen avulla halusimme saada projektiin uutta puhtia ja kartoittaa vielä enemmän monivaiheisen banderollikiertoprosessin ongelmia. Tavoitteena oli saada selkeä kuva siitä, miten etenemme banderolliprojektissa ja mitkä ovat tärkeimpiä asioita, joihin huomio pitäisi kiinnittää.

Banderollituuletuksessa käsitellyt aiheet:

  • ongelmat materiaalien kierrätettävyydessä
  • uudet käyttömahdollisuudet mainosbanderolleille
  • osaamisen ja tietoisuuden lisääminen
  • projektin näkyvyyden lisääminen.

Banderolliprojektin näkyvyyttä lisättävä

Tuuletuksen aikana tulimme yhteisymmärrykseen siitä, että banderolliaihe on vielä kovin uusi eikä monilla välttämättä vielä ole tietoa banderollien kierrätys- ja uusiokäyttömahdollisuudesta. Totesimme, että banderollien saaminen uudelleenkäytettäväksi ja kierrätettäväksi vaatii yhteistyötä monien eri tahojen välillä sekä näkyvyyttä kiertoprosessin kaikissa vaiheissa.

Jotta mainosbanderollit saataisiin mahdollisimman tehokkaasti uusiokäyttöön ja kiertoon, on kuluttajaa informoitava banderollimateriaalien eroavaisuuksista jo heti suunnittelu- ja ostovaiheessa. Samalla voisi miettiä jo valmiiksi, miten banderollit hyödynnettäisiin käytön jälkeen.

Mainosbanderolleilla on potentiaalia vaikka minkälaiseen tarkoitukseen, mutta materiaalien kestävyyttä on tutkittava enemmän materiaaliselvityksen avulla. Näin voitaisiin kartoittaa käyttömahdollisuudet yhä tehokkaammin ja siten lisätä banderollien näkyvyyttä.

Uutta puhtia banderolliprojektiin

Tuuletuksen avulla saimme uutta vauhtia kiertobanderolliprojektiin ja selvyyttä siihen, mitä banderollien kiertoon saamisen eteen on tehtävä. Projekti jatkuu olemalla yhteydessä yhä useampiin prosessin toimijoihin, ja tavoitteena on saada useampia yhteistyökumppaneita mukaan banderollien kierrättämiseen. Pyrimme lisäämään tietoisuutta niin kuluttajien kuin valmistajien keskuudessa ja näkyvyyttä mainosbanderollien käyttömahdollisuuksista ja materiaalien valinnan tärkeydestä jo heti alkuvaiheilla.

Tutustu kokeiluun tarkemmin

Teksti: Ella Rasimus ja Saara Ahtaanluoma, Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat