Jaa artikkeli

Kiertobanderollien käyttömahdollisuudet tulevaisuudessa

07.06.2019 | CircHubs

Järjestimme 6.–7.5.2019 Turun AMK:n opiskelijoille banderollituuletuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää, voiko muutaman tunnin fasilitoidulla innovaatiotyöpajalla saada lisäideoita siihen, kuinka muuten jätteeksi päätyviä mainosbanderolleja voisi hyödyntää paremmin materiaalina. Turun AMK ja Turun kaupunki aloittivat vuonna 2014 yhteistyön mainosbanderollien keräämiseksi uusiokäyttöön, ja tuuletuksen avulla halusimme saada projektiin uutta puhtia ja kartoittaa vielä enemmän monivaiheisen banderollikiertoprosessin ongelmia. Tavoitteena oli saada selkeä kuva siitä, miten etenemme banderolliprojektissa ja mitkä ovat tärkeimpiä asioita, joihin huomio pitäisi kiinnittää.

Banderollituuletuksessa käsitellyt aiheet:

  • ongelmat materiaalien kierrätettävyydessä
  • uudet käyttömahdollisuudet mainosbanderolleille
  • osaamisen ja tietoisuuden lisääminen
  • projektin näkyvyyden lisääminen.

Banderolliprojektin näkyvyyttä lisättävä

Tuuletuksen aikana tulimme yhteisymmärrykseen siitä, että banderolliaihe on vielä kovin uusi eikä monilla välttämättä vielä ole tietoa banderollien kierrätys- ja uusiokäyttömahdollisuudesta. Totesimme, että banderollien saaminen uudelleenkäytettäväksi ja kierrätettäväksi vaatii yhteistyötä monien eri tahojen välillä sekä näkyvyyttä kiertoprosessin kaikissa vaiheissa.

Jotta mainosbanderollit saataisiin mahdollisimman tehokkaasti uusiokäyttöön ja kiertoon, on kuluttajaa informoitava banderollimateriaalien eroavaisuuksista jo heti suunnittelu- ja ostovaiheessa. Samalla voisi miettiä jo valmiiksi, miten banderollit hyödynnettäisiin käytön jälkeen.

Mainosbanderolleilla on potentiaalia vaikka minkälaiseen tarkoitukseen, mutta materiaalien kestävyyttä on tutkittava enemmän materiaaliselvityksen avulla. Näin voitaisiin kartoittaa käyttömahdollisuudet yhä tehokkaammin ja siten lisätä banderollien näkyvyyttä.

Uutta puhtia banderolliprojektiin

Tuuletuksen avulla saimme uutta vauhtia kiertobanderolliprojektiin ja selvyyttä siihen, mitä banderollien kiertoon saamisen eteen on tehtävä. Projekti jatkuu olemalla yhteydessä yhä useampiin prosessin toimijoihin, ja tavoitteena on saada useampia yhteistyökumppaneita mukaan banderollien kierrättämiseen. Pyrimme lisäämään tietoisuutta niin kuluttajien kuin valmistajien keskuudessa ja näkyvyyttä mainosbanderollien käyttömahdollisuuksista ja materiaalien valinnan tärkeydestä jo heti alkuvaiheilla.

Tutustu kokeiluun tarkemmin

Teksti: Ella Rasimus ja Saara Ahtaanluoma, Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat

Lue seuraavaksi

Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalouden palvelualustalle luotiin vastuullinen liiketoimintamalli

Millaisia mahdollisuuksia kiertotalousmyymälä luo yrityksille, kuluttajille ja muille toimijoille? Entä millaisia riskejä toimintaan liittyy? Miten…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalousmyymäläkonsepti luotiin yhteiskehittämällä

Millainen olisi tulevaisuuden kauppapaikka, jossa kaikki yritykset toteuttavat kiertotalouden periaatteita? CircHubs 2 -hankkeessa luotiin suunnitteluun…
Puheenvuoro Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Uutta muotoilua olemassa olevista materiaaleista

Uuden tuotteen suunnittelussa tärkeä pohdinnan paikka on, miten erottautua omalla tuotteella suuresta massasta. Onko tuote…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

ED Designin kehittämä etähavainnointimenetelmä antaa aiempaa paremman kuvan ekopisteiden käyttäjän toiminnasta – prosessi voi vähentää hiilidioksidipäästöjä keskivertosuomalaisen vuoden päästöjen verran

ED Designin kehitti ROK eli Remote Observation Kit-palvelua osana 6Aika: ILPO-hankkeen kokeilua. Palvelussa ED Designin…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalouden kauppapaikat, tuotteet ja palvelut – Tervetuloa Topinpuisto-päivään 6.5.2022!

Kevään 2022 Topinpuisto-päivän teemana on kiertotaloutta edistävät kauppapaikat, tuotteet sekä palvelut. Mikä on second-hand-vaatteiden verkkokaupan…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

New Forms Friday – kestävän muotoilun market 6.5.2022 Vierailukeskus Joki, Turku

Tulevaisuuden muotoilu on kestävää, ja siinä hyödynnetään jo olemassa olevia jätemateriaaleja ja teollisuuden sivuvirtoja. Tervetuloa…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Yrityskokeiluista vauhtia kiertotalouteen – 6Aika: ILPO-hanke toteutti 17 vähähiilisyyttä edistävää kokeilua

ILPO-hankkeen kokeilussa etsittiin yhdessä yritysten kanssa ratkaisuja muun muassa geopolymeereihin, kaupunkiviljelyyn, jätevoimalan logistiikkaan sekä työkoneiden…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Tampereen seudullisen kiertotalouskiihdyttämön haastekilpailun lanseeraustilaisuus 8.3. klo 10-11.30 – tervetuloa!

Business Tampereen Vihreä Siirtymä-sarja koostuu webinaareista ja tapahtumista liittyen liiketoiminnan kestäviin ratkaisuihin ja liike-elämän murroksesta…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Yritys voi pian laskea itse hiilijalanjälkensä

Tampereen yliopiston tutkijat ja Gasum tekevät yhteistyötä kehittääkseen menetelmän, jolla kiertotalousalan yritykset voivat helposti arvioida…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalous kasvaa ennakkoluuloja rikkomalla

Tampereen yliopiston tutkijat selvittivät, mitkä tekijät vaikuttavat kiertotalouden arvoketjujen liiketoimintaan. Erityisesti he keskittyivät betoni- ja…