Jaa artikkeli

Keko Geopolymeerit: Geopolymeeribetonituotteen valmistus Topinpuiston kiertotalouskeskukseen

19.01.2022 | CircHubs

Keko geopolymeerit Oy pilotoi mineraalivillajätteen hyötykäyttöä asiakkaan mukaan räätälöidyissä liikenne-esteissä kokeilupalveluhankinnassa. Pilotointi toteutettiin vuoden 2021 aikana yhteistyössä Lounais-Suomen Jätehuollon kanssa.

Pilotoinnin aikana Keko valmisti kolme liikenne-estettä, jotka oli suunniteltu Lounais-Suomen Jätehuollon toiveiden pohjalta. Kokeilupalveluhankinnan aikana Keko suunnitteli liikenne-esteet sekä kehitti liikenne-esteiden valmistukseen soveltuvat muotit. Pilotoinnin aikana Keko kehitti ja testasi myös lukuisia liikenne-esteisiin soveltuvia geopolymeeribetonireseptejä, joissa hyödynnettiin sideaineena mineraalivillaa ja mineraalivillajätettä. Keko vastasi myös liikenne-esteiden valmistuksesta ja viimeistelystä.

Pilotoinnin aikana tehdyn arvion mukaan geopolymeeribetonin raaka-aineista ja raaka-aineiden kuljetuksesta syntyvä muodostuva CO2-jalanjälki on noin 72 % pienempi kuin tavanomaisella betonilla. Mineraalivillan hyödyntäminen geopolymeeribetonin sideaineena voisi laskea CO2-jalanjälkeä tästä vielä noin 4–14 %. Tämän lisäksi mineraalivillajätteen hyödyntäminen geopolymeeribetonissa voisi vähentää merkittävästi kaatopaikoille läjitettävän mineraalivillajätteen määrää.

Lataa kokeiluraportti täältä.

Lisätietoja

Keko Geopolymeerit