Jaa artikkeli

Keko Geopolymeerit: Geopolymeeribetonituotteen valmistus Topinpuiston kiertotalouskeskukseen

19.01.2022 | CircHubs

Keko geopolymeerit Oy pilotoi mineraalivillajätteen hyötykäyttöä asiakkaan mukaan räätälöidyissä liikenne-esteissä kokeilupalveluhankinnassa. Pilotointi toteutettiin vuoden 2021 aikana yhteistyössä Lounais-Suomen Jätehuollon kanssa.

Pilotoinnin aikana Keko valmisti kolme liikenne-estettä, jotka oli suunniteltu Lounais-Suomen Jätehuollon toiveiden pohjalta. Kokeilupalveluhankinnan aikana Keko suunnitteli liikenne-esteet sekä kehitti liikenne-esteiden valmistukseen soveltuvat muotit. Pilotoinnin aikana Keko kehitti ja testasi myös lukuisia liikenne-esteisiin soveltuvia geopolymeeribetonireseptejä, joissa hyödynnettiin sideaineena mineraalivillaa ja mineraalivillajätettä. Keko vastasi myös liikenne-esteiden valmistuksesta ja viimeistelystä.

Pilotoinnin aikana tehdyn arvion mukaan geopolymeeribetonin raaka-aineista ja raaka-aineiden kuljetuksesta syntyvä muodostuva CO2-jalanjälki on noin 72 % pienempi kuin tavanomaisella betonilla. Mineraalivillan hyödyntäminen geopolymeeribetonin sideaineena voisi laskea CO2-jalanjälkeä tästä vielä noin 4–14 %. Tämän lisäksi mineraalivillajätteen hyödyntäminen geopolymeeribetonissa voisi vähentää merkittävästi kaatopaikoille läjitettävän mineraalivillajätteen määrää.

Lataa kokeiluraportti täältä.

Lisätietoja

Keko Geopolymeerit

Lue seuraavaksi

Puheenvuoro KiertotalouskeskuksetLiiketoimintaa kiertotaloudesta

CircHubs 2:n opit käytäntöön Kiertokaaren Mainiossa Kaupassa 

Kiertokaaren Ruskon jätekeskuksessa Oulussa avattiin toukokuussa 2022 talteenottopiste käyttökelpoiselle tavaralle ja Mainio Kauppa, jossa myydään…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalouden palvelualustalle luotiin vastuullinen liiketoimintamalli

Millaisia mahdollisuuksia kiertotalousmyymälä luo yrityksille, kuluttajille ja muille toimijoille? Entä millaisia riskejä toimintaan liittyy? Miten…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalousmyymäläkonsepti luotiin yhteiskehittämällä

Millainen olisi tulevaisuuden kauppapaikka, jossa kaikki yritykset toteuttavat kiertotalouden periaatteita? CircHubs 2 -hankkeessa luotiin suunnitteluun…
Puheenvuoro Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Uutta muotoilua olemassa olevista materiaaleista

Uuden tuotteen suunnittelussa tärkeä pohdinnan paikka on, miten erottautua omalla tuotteella suuresta massasta. Onko tuote…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

ED Designin kehittämä etähavainnointimenetelmä antaa aiempaa paremman kuvan ekopisteiden käyttäjän toiminnasta – prosessi voi vähentää hiilidioksidipäästöjä keskivertosuomalaisen vuoden päästöjen verran

ED Designin kehitti ROK eli Remote Observation Kit-palvelua osana 6Aika: ILPO-hankkeen kokeilua. Palvelussa ED Designin…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Kiertotalouden kauppapaikat, tuotteet ja palvelut – Tervetuloa Topinpuisto-päivään 6.5.2022!

Kevään 2022 Topinpuisto-päivän teemana on kiertotaloutta edistävät kauppapaikat, tuotteet sekä palvelut. Mikä on second-hand-vaatteiden verkkokaupan…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

New Forms Friday – kestävän muotoilun market 6.5.2022 Vierailukeskus Joki, Turku

Tulevaisuuden muotoilu on kestävää, ja siinä hyödynnetään jo olemassa olevia jätemateriaaleja ja teollisuuden sivuvirtoja. Tervetuloa…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Yrityskokeiluista vauhtia kiertotalouteen – 6Aika: ILPO-hanke toteutti 17 vähähiilisyyttä edistävää kokeilua

ILPO-hankkeen kokeilussa etsittiin yhdessä yritysten kanssa ratkaisuja muun muassa geopolymeereihin, kaupunkiviljelyyn, jätevoimalan logistiikkaan sekä työkoneiden…
Tapahtuma Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Tampereen seudullisen kiertotalouskiihdyttämön haastekilpailun lanseeraustilaisuus 8.3. klo 10-11.30 – tervetuloa!

Business Tampereen Vihreä Siirtymä-sarja koostuu webinaareista ja tapahtumista liittyen liiketoiminnan kestäviin ratkaisuihin ja liike-elämän murroksesta…
Uutinen Liiketoimintaa kiertotaloudesta

Yritys voi pian laskea itse hiilijalanjälkensä

Tampereen yliopiston tutkijat ja Gasum tekevät yhteistyötä kehittääkseen menetelmän, jolla kiertotalousalan yritykset voivat helposti arvioida…