Innovaatioleiriltä ideoita kiertotalouskeskuksiin

Vuosittain järjestettävä Challenge Turku goes Green -innovaatioleiri haastaa opiskelijat 24 tunniksi ratkomaan heille annettua haastetta. Vuonna 2018 haaste tuli 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset ‑hankkeelta. Opiskelijoiden tehtävänä oli muodostaa toteuttamiskelpoinen ja innovatiivinen kiertotalousratkaisu, joka palvelee mahdollisimman hyvin suomalaisia kiertotalouskeskuksia.

Toimeksiannon opiskelijoille antoivat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY. Kaikki leirin aikana kehitetyt ideat annettiin toimeksiantajayritysten käyttöön: leirillä syntyneet ideat ja verkostot jatkavat siis elämäänsä myös leirin jälkeen.

Tutustu kokeiluun tarkemmin

Lue lisää:

Opiskelijat innovaation moottorina Turku Challenge goes Green -leirillä https://circhubs.fi/turku-challenge-goes-green/

Kiertotalousleiri pyrkii tarjoamaan kestävämpiä toimintamalleja yrityksille ja opiskelijoille https://www.turkuamk.fi/fi/artikkelit/1974/kiertotalousleiri-pyrkii-tarjoamaan-kestavampia-toimintamalleja-yrityksille-ja-opiskelijoille/

Tutka.pro:n video leiriltä https://tutka.pro/yhteiskunta/opiskelijat-ratkovat-kiertotalouskysymyksia-innovaatioleirilla/

Lue seuraavaksi

Asiakasarvo kiertotalousmarkkinoilla

Mitä on asiakasarvo? Kiertotalousmarkkinoiden kasvaessa kysymykseen vastataan usein oletuksin, tai odotuksin. Asiakasarvoa yleisesti pohdittaessa on […]

Customer value in circular economy business market

In the phase of growth in the circular economy market, ‘what is the customer value?’ […]

Kiertotalousverkostoa yhteen nivovat ratkaisut johtavat parempaan yhteispeliin

Kiertotalousverkoston yhteinen kehittämistoiminta vaatii yhteisiä pelisääntöjä, menetelmiä ja työkaluja. Sen myötä saadaan aikaan ratkaisuja, joita […]