Kiertotalouskylä

Eteläinen Asemakatu 2
11130 Riihimäki

http://www.rtoy.fi

Kiertotalouskylä

Fortumin ainutlaatuinen Riihimäellä sijaitseva kiertotalouskylä on edelläkävijä tulevaisuuden jätehuollossa. Kiertotalouskyläkonsepti on uniikki sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Periaatteena on, että jätteet tulee hyödyntää raaka-aineena silloin, kun se on taloudellisesti mielekästä.

Kiertotalouskylässä yhdyskuntajäte kiertää eteenpäin automatisoidun lajittelulaitoksen eli ekojalostamon kautta, jolloin jätteestä erotellaan bio, muovi, metalli ja teollisuuden käyttöön sopiva kierrätyspolttoaine. Jäljelle jäävä jätemäärä on kierrätettäväksi sopimatonta rejektiä, joka käytetään sähkön- ja lämmöntuotantoon jätteenpolttolaitoksissamme Riihimäellä. Muovijätteen uusiokäyttöön kierrättäminen tapahtuu Fortumin Kiertotalouskylän kokonaisuuteen kuuluvalla muovijalostamolla, jossa tuotetaan laadukasta Fortum Circo® -kierrätysraaka-ainetta teollisuuden tarpeisiin.

Riihimäen kiertotalouskylässä on myös kierrätystoiminnan käyttöön sopivia kaavoitettuja maa-alueita, joihin haetaan eri jakeiden jatkojalostajia ja jätteenpolton hukkalämmön hyödyntäjiä. Riihimäen kiertotalousklusteriin kuuluu myös muita yrityksiä, kuten Suomen Kelapalautus Oy joka on luonut kaapelikelojen kierrätysjärjestelmän ja Green DisposalOy, joka toimii ser-kierrätyksen alueella.

Eteläinen Asemakatu 2
11130 Riihimäki

Mika Herpiö

Elinkeinojohtaja
+358 40 500 3345