Kujalan jätekeskus

Sapelikatu 7, 15160 Lahti

https://www.phj.fi/yritysinfo/kujalan-jatekeskus/

Kujalan jätekeskus

Kujalan jätekeskuksessa Lahdessa vastaanotetaan, välivarastoidaan, käsitellään, hyödynnetään, siirtokuormataan ja loppusijoitetaan yhdyskuntien ja tuotantotoiminnan jätteitä.

Kujalan jätekeskus on Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n (PHJ) päätoimipaikka ja ainoa jätteenkäsittelypaikka. Vuonna 2001 valmistuneen jätekeskuksen alueen laajuus on kaikkiaan 70 hehtaaria.

Jätekeskukseen vastaanotetaan vuosittain noin 200.000 tonnia jätettä. Yhdyskuntajätteen osuus on vuosittain noin 85.000 tonnia. Jätekeskuksen alueella työskentelee päivittäin yhteensä noin 45 omaa ja urakoitsijoiden työntekijää.

Materiaalivirtojen ympärille on rakentunut teollisia symbiooseja, joissa toisen jäte on toisen raaka-aine. Alueella toimii LABIO Oy:n biokaasu- ja kompostointilaitos, Tarpaper Recycling Finland Oy:n kattohuopajätteen käsittelylaitos, Gasum Oy:n biokaasun jalostuslaitos, NCC Roads Oy:n asfalttiasema sekä mullanjalostusasema.

Sapelikatu 7, 15160 Lahti


Antti Leiskallio

Kehityspäällikkö / Development Manager
050 324 7427
antti.leiskallio@phj.fi