Jaa artikkeli

Vediafi: Työmaiden ja työkoneiden päästöjen hallinta, arviointi ja raportointi

01.03.2022 | CircHubs

Vediafi Oy on kehittänyt Clean Vehicles Wizard (CVW) palvelua ja siihen liitettyä Clean Vehicle Mobile CVM) mobiilikäyttöliittymää kuntien liikenteen, oman kuljetuskaluston sekä alihankintakuljetuspalveluiden päästöjen hallintaan, arviointiin ja raportointiin. Palvelu tarjoaa digitaalisen alustan päästöjen hallintaan organisaation tasolta aina ajoneuvon tasolle asti. Datan avulla palvelu osoittaa organisaation heikkoudet ja vahvuudet kaluston päästöihin liittyen ja antaa ehdotuksia päästöjen vähentämiseksi. Näin ollen CVW palvelu mahdollistaa kestävän kehityksen tavoitteiden huomioimisen kuljetuspalveluita hankittaessa, kuljetuksia optimoitaessa tai oman kuljetustoiminnan hiilijalanjälkeä raportoitaessa.

6Aika: ILPO-hankkeen CVW-palvelua laajennettiin työmaiden ja työkoneiden toimialueelle erityisesti Green Deal tavoitteiden näkökulmasta. Avaimet käteen periaatteella toteutettavassa kokeilussa CVW:n keräämän tiedon avulla luodaan näkyvyys työmaan monitoimijaympäristön työkoneiden vaikutuksesta CO2 päästöihin. Konekohtaisen seurannan avulla voidaan luoda selkeät toimenpiteet, joilla vaikutetaan kokonaispäästöihin nopeasti ja kustannustehokkaasti. Työkalun avulla saadaan läpinäkyvämpää raportointia työkonekohtaisista päästöistä käyttötuntien ja päästötasojen perusteella ja voidaan havainnollistaa kipupisteet.

Lataa raportti tästä