Jaa artikkeli

Vantaan Energia: Suunnitelma raskaan liikenteen sujuvoittamisen pilotoimiseksi

15.02.2022 | CircHubs

Vantaan Energian jätteenpolttolaitos on Suomen suurin jätevoimala. Voimalaan tuodaan poltettavia jätteitä Uudenmaan alueelta. Voimala tuottaa polttoprosessin tuloksena höyryturbiinilla sähköä kolmasosan Vantaan vuotuisesta tarpeesta ja lisäksi syntyneellä lämpöenergialla tuotetaan kaukolämpöä noin puolet Vantaan tarpeesta.

Laitoksessa poltettavaa jätettä tuodaan keräilyalueelta jäteautoilla lähes 200 kuormaa päivässä. Kuljetustuotannosta huolehtivat operaattorit, kukin hoitaa kilpailutuksessa voittamaansa urakkaaluetta sopimuksen mukaisesti.

Työssä tutkittiin mahdollisuuksia optimoida liikenne- tai ohjausjärjestelyt raskaalle liikenteelle voimalaitoksen ympäristössä siten, että voimalaitoksen raskaan liikenteen ympäristövaikutus olisi mahdollisimman vähäinen ja liikenne sujuvaa.

Tulosten pohjalta simuloitiin raskaan liikenteen todellisten liikennemäärien mukaisesti alueelle kohdistuvia liikenteellisiä vaikutuksia sekä ruuhkautumisen vaikutusta ajallisesti. Havaintojen perusteella määriteltiin mahdollisia ongelmia ja koottiin asiantuntijaryhmässä mahdollisia pilotoitavia ratkaisumalleja raskaan liikenteen sujuvoittamiseksi.

Lataa raportti täältä