Jaa artikkeli

Topinpuiston yhteisen logistiikan tehostaminen

25.07.2019 | CircHubs

Topinpuiston yhteisen logistiikan tehostamista kehitettiin Turun ammattikorkeakoulun fasilitoimassa työpajasarjassa. Työpajoja oli marraskuusta 2018 maaliskuuhun 2019. Logistiikan kehittämiseen osallistuivat Topinpuiston kiertotalouskeskuksen alueella toimivat jäte- ja ympäristöalan yritykset Gasum Oy, Ekoparterit Turku Oy, Kuusakoski Oy ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy.

Kokeilun tavoitteena oli selvittää Topinpuiston alueen yrityksien keskeisimmät logistiset virrat ja etsiä yrityksien välille näistä yhtymäkohtia. Logistiikan ja kuljetusten tehostamisella vähennetään kiertotalouskeskuksen aiheuttamia ilmastopäästöjä sekä parannetaan alueen liikenneturvallisuutta.

Kokeilun lopputuloksena löytyi useita kehittämiskohteita, joita arvioitiin parhaiten edistettävän kahdenvälisillä katselmuksilla ja keskusteluilla. Tunnistettiin myös, että logistiikan tehostamisessa keskeiset yhdistävät tekijät ovat kuljetusyritykset ja yhteiset kilpailutukset.

Kokeilussa vahvistettiin suoria keskusteluyhteyksiä yritysten keskeisten logistiikasta vastaavien henkilöiden välille ja luotiin toimintamalli logistiikan yhteiskehittämisen jatkamiseen tulevaisuudessa.

Lataa raportti: Topinpuiston yritysten yhteisen logistiikan tehostaminen (.pdf)