Jaa artikkeli

Topinpuiston yhteisen logistiikan tehostaminen

25.07.2019 | CircHubs

Topinpuiston yhteisen logistiikan tehostamista kehitettiin Turun ammattikorkeakoulun fasilitoimassa työpajasarjassa. Työpajoja oli marraskuusta 2018 maaliskuuhun 2019. Logistiikan kehittämiseen osallistuivat Topinpuiston kiertotalouskeskuksen alueella toimivat jäte- ja ympäristöalan yritykset Gasum Oy, Ekoparterit Turku Oy, Kuusakoski Oy ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy.

Kokeilun tavoitteena oli selvittää Topinpuiston alueen yrityksien keskeisimmät logistiset virrat ja etsiä yrityksien välille näistä yhtymäkohtia. Logistiikan ja kuljetusten tehostamisella vähennetään kiertotalouskeskuksen aiheuttamia ilmastopäästöjä sekä parannetaan alueen liikenneturvallisuutta.

Kokeilun lopputuloksena löytyi useita kehittämiskohteita, joita arvioitiin parhaiten edistettävän kahdenvälisillä katselmuksilla ja keskusteluilla. Tunnistettiin myös, että logistiikan tehostamisessa keskeiset yhdistävät tekijät ovat kuljetusyritykset ja yhteiset kilpailutukset.

Kokeilussa vahvistettiin suoria keskusteluyhteyksiä yritysten keskeisten logistiikasta vastaavien henkilöiden välille ja luotiin toimintamalli logistiikan yhteiskehittämisen jatkamiseen tulevaisuudessa.

Lataa raportti: Topinpuiston yritysten yhteisen logistiikan tehostaminen (.pdf)

Lue seuraavaksi

Tapahtuma Kiertotalouskeskukset

6Aika: ILPO -hankkeen tuloksia: ilmastopositiivisen yritysalueen malli | Webinaari 12.10

Tervetuloa kuulemaan, miten rakennetaan ilmastopositiivisia yritysalueita tiistaina 12.10 klo 9.00-10.15. Webinaarissa esitellään 6Aika ILPO Ilmastopositiiviset…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouden tekijät yhdistävät voimansa Vantaalla

Klusterityöskentelyssä julkiset ja yksityiset toimijat kokoontuvat yhteen kehittämään uusia ideoita alalleen. Vantaalla on nimetty viisi…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tampereen yliopisto selvittää kiertotalouskeskusten ilmastovaikutuksia – kohteina jätteenpoltto, tiili- ja betonimurske, bioöljyn tuotanto ja biokaasutus

Kun kiertotalouskeskuksissa otetaan käyttöön uusia ilmastovaikutuksia vähentäviä prosesseja ja raaka-aineita, avataan mahdollisuus myös uudenlaiselle liiketoiminnalle.…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Ilmastopolku johdattaa kohti konkreettisia päästövähennyksiä ja ilmastotekoja

Turussa Topinpuiston kiertotalouskeskukselle laaditaan ilmastopolku, jonka tavoitteena on löytää yhdessä alueen yritysten kanssa uusia vähäpäästöisempiä…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Ideoiden tulvasta tehokkaisiin päätöksiin

6Aika: ILPO-hankkeessa pyritään kunnianhimoiseen tavoitteeseen: ilmastopositiivisuuteen. Mentäessä kerralla pitkälle on matkalla paljon mahdollisuuksia kokeiltavaksi ja selvitettäväksi. Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) muiden hanketoimijoiden ohella pyrkii…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouskeskuksen ilmastopäästöt haltuun arvoketjuja tarkastelemalla

Kiertotalouskeskukset ovat keskeinen osa kaupunkiseutujen infrastruktuuria. Näitä alueita voisi kutsua kiertotalouden ”perälaudoiksi”, joiden kautta suuri…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tulevaisuuden vierailukeskuksen palvelut yrityksille

Kiertotalous tarjoaa yrityksille uuden tavan liiketoiminnan luomiseen ja ohjaa yrityksiä kestävämpään suuntaan. Moni yritys toteuttaa…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

6Aika: ILPO -hankkeessa kehitetään mallia ilmastopositiivisille yritysalueille ja arvoketjuille

Huhtikuussa alkaneessa 6Aika: ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeessa autetaan yrityksiä löytämään uusia, vähäpäästöisempiä ja…
Tapahtuma Kiertotalouskeskukset

Materiaalikierrot ja toimijoiden vuorovaikutus kiertotaloudessa

Tampereen yliopisto järjesti 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka kokosi yhteen…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalousverkostoa yhteen nivovat ratkaisut johtavat parempaan yhteispeliin

Kiertotalousverkoston yhteinen kehittämistoiminta vaatii yhteisiä pelisääntöjä, menetelmiä ja työkaluja. Sen myötä saadaan aikaan ratkaisuja, joita…