Jaa artikkeli

Topinpuiston yhteinen strategia 2018-2025

25.07.2019 | CircHubs

Topinpuiston kiertotalousverkostolle luotiin strategia nimeltä ”Topinpuiston yhteinen strategia 2018-2025 – käytännön kiertotalouden näyteikkuna ja kokeilualusta”.

Strategiaan on määritelty Topinpuisto, Topinpuiston yhteinen arvolupaus ja yhteiset tavoitteet sekä organisoituminen. Strategia antaa verkoston toiminnalle selkeät suuntaviivat ja määrittelee sen asemoitumisen toimintaympäristössään. Strategian kautta nykyiset kumppaniorganisaatiot voivat löytää oman roolinsa Topinpuiston verkostossa ja perustella verkoston tuomia hyötyjä omalle toiminnalle.

Strategiatyötä teki Gaia Consulting Oy. Strategian laatiminen alkoi toukokuussa 2018, ja se valmistui vuoden 2018 lopulla.  Topinpuiston kumppaniorganisaatiot haastateltiin työpajoissa, joissa sekä työstettiin strategiaa että kartoitettiin kumppaniorganisaatioiden omia potentiaalisia kehityskohteita.

Haastattelukysymykset toimitettiin kumppaniorganisaatiolle etukäteen sähköisellä alustalla. Haastattelut toteutettiin vaiheistettuna, modulaarisena työpajana, joka mahdollisti kumppaniorganisaatioiden ideoiden synteesin ja työstämisen yhdessä alusta lähtien. Strategia viimeisteltiin 5.9.2018 järjestetyssä Topinpuisto-päivässä.

Lataa Topinpuiston yhteinen strategia 2018-2025 (tiivistelmä, .pdf)

Lue seuraavaksi

Tapahtuma Kiertotalouskeskukset

6Aika: ILPO -hankkeen tuloksia: ilmastopositiivisen yritysalueen malli | Webinaari 12.10

Tervetuloa kuulemaan, miten rakennetaan ilmastopositiivisia yritysalueita tiistaina 12.10 klo 9.00-10.15. Webinaarissa esitellään 6Aika ILPO Ilmastopositiiviset…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouden tekijät yhdistävät voimansa Vantaalla

Klusterityöskentelyssä julkiset ja yksityiset toimijat kokoontuvat yhteen kehittämään uusia ideoita alalleen. Vantaalla on nimetty viisi…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tampereen yliopisto selvittää kiertotalouskeskusten ilmastovaikutuksia – kohteina jätteenpoltto, tiili- ja betonimurske, bioöljyn tuotanto ja biokaasutus

Kun kiertotalouskeskuksissa otetaan käyttöön uusia ilmastovaikutuksia vähentäviä prosesseja ja raaka-aineita, avataan mahdollisuus myös uudenlaiselle liiketoiminnalle.…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

Ilmastopolku johdattaa kohti konkreettisia päästövähennyksiä ja ilmastotekoja

Turussa Topinpuiston kiertotalouskeskukselle laaditaan ilmastopolku, jonka tavoitteena on löytää yhdessä alueen yritysten kanssa uusia vähäpäästöisempiä…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Ideoiden tulvasta tehokkaisiin päätöksiin

6Aika: ILPO-hankkeessa pyritään kunnianhimoiseen tavoitteeseen: ilmastopositiivisuuteen. Mentäessä kerralla pitkälle on matkalla paljon mahdollisuuksia kokeiltavaksi ja selvitettäväksi. Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) muiden hanketoimijoiden ohella pyrkii…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalouskeskuksen ilmastopäästöt haltuun arvoketjuja tarkastelemalla

Kiertotalouskeskukset ovat keskeinen osa kaupunkiseutujen infrastruktuuria. Näitä alueita voisi kutsua kiertotalouden ”perälaudoiksi”, joiden kautta suuri…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Tulevaisuuden vierailukeskuksen palvelut yrityksille

Kiertotalous tarjoaa yrityksille uuden tavan liiketoiminnan luomiseen ja ohjaa yrityksiä kestävämpään suuntaan. Moni yritys toteuttaa…
Uutinen Kiertotalouskeskukset

6Aika: ILPO -hankkeessa kehitetään mallia ilmastopositiivisille yritysalueille ja arvoketjuille

Huhtikuussa alkaneessa 6Aika: ILPO ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeessa autetaan yrityksiä löytämään uusia, vähäpäästöisempiä ja…
Tapahtuma Kiertotalouskeskukset

Materiaalikierrot ja toimijoiden vuorovaikutus kiertotaloudessa

Tampereen yliopisto järjesti 3.–4.9. kaksipäiväisen kiertotaloustapahtuman ”Kaupunkien kestävä muutos – urbaani kiertotalousyhteistyö”, joka kokosi yhteen…
Puheenvuoro Kiertotalouskeskukset

Kiertotalousverkostoa yhteen nivovat ratkaisut johtavat parempaan yhteispeliin

Kiertotalousverkoston yhteinen kehittämistoiminta vaatii yhteisiä pelisääntöjä, menetelmiä ja työkaluja. Sen myötä saadaan aikaan ratkaisuja, joita…