Topinpuiston yhteinen strategia 2018-2025

Topinpuiston kiertotalousverkostolle luotiin strategia nimeltä “Topinpuiston yhteinen strategia 2018-2025 – käytännön kiertotalouden näyteikkuna ja kokeilualusta”.

Strategiaan on määritelty Topinpuisto, Topinpuiston yhteinen arvolupaus ja yhteiset tavoitteet sekä organisoituminen. Strategia antaa verkoston toiminnalle selkeät suuntaviivat ja määrittelee sen asemoitumisen toimintaympäristössään. Strategian kautta nykyiset kumppaniorganisaatiot voivat löytää oman roolinsa Topinpuiston verkostossa ja perustella verkoston tuomia hyötyjä omalle toiminnalle.

Strategiatyötä teki Gaia Consulting Oy. Strategian laatiminen alkoi toukokuussa 2018, ja se valmistui vuoden 2018 lopulla.  Topinpuiston kumppaniorganisaatiot haastateltiin työpajoissa, joissa sekä työstettiin strategiaa että kartoitettiin kumppaniorganisaatioiden omia potentiaalisia kehityskohteita.

Haastattelukysymykset toimitettiin kumppaniorganisaatiolle etukäteen sähköisellä alustalla. Haastattelut toteutettiin vaiheistettuna, modulaarisena työpajana, joka mahdollisti kumppaniorganisaatioiden ideoiden synteesin ja työstämisen yhdessä alusta lähtien. Strategia viimeisteltiin 5.9.2018 järjestetyssä Topinpuisto-päivässä.

Lataa Topinpuiston yhteinen strategia 2018-2025 (tiivistelmä, .pdf)

Lue seuraavaksi

Asiakasarvo kiertotalousmarkkinoilla

Mitä on asiakasarvo? Kiertotalousmarkkinoiden kasvaessa kysymykseen vastataan usein oletuksin, tai odotuksin. Asiakasarvoa yleisesti pohdittaessa on […]

Customer value in circular economy business market

In the phase of growth in the circular economy market, ‘what is the customer value?’ […]

Kiertotalousverkostoa yhteen nivovat ratkaisut johtavat parempaan yhteispeliin

Kiertotalousverkoston yhteinen kehittämistoiminta vaatii yhteisiä pelisääntöjä, menetelmiä ja työkaluja. Sen myötä saadaan aikaan ratkaisuja, joita […]